Mastuberende mannen geile sex meiden

mastuberende mannen geile sex meiden

Er zijn meer opmerkelijke bevindingen gedaan in de zoektocht naar de aard van de vrouwelijke seksualiteit. Vrouwen blijken ook op een veel breder palet van seksuele stimuli te reageren dan mannen. In een Amerikaans onderzoek, uitgevoerd door psychologe Meredith Chivers, kregen mannen en vrouwen verschillende seksueel getinte filmpjes te zien: Mannen raakten opgewonden van een man met een vrouw en van een vrouw met een vrouw, bij hen liep hun lichamelijke opwinding in de pas met hun subjectieve rapportage.

Bij de vrouwen liepen de subjectieve rapportage en de fysieke respons sterk uiteen. Ze rapporteerden veel minder opwinding bij de homoseksuele en lesbische seks dan hun lichamen vertoonden, en juist veel méér bij heteroseksuele seks.

Daarom is er een krachtig remmend systeem nodig zodat ze kieskeurig kan blijven. Een vrouw wordt niet geacht haar eigen lijf goed te kennen. Ik merk in de kliniek dat vrouwen zich er vaak voor schamen om toe te geven dat ze seksuele prikkels nodig hebben om opgewonden te raken.

Een mens maakt zijn omgeving en reageert daar weer op. Hij past zich aan, en die aanpassing raakt verankerd in zijn natuur. Het is een constante interactie. De persoon die in de spreekkamer tegenover me zit is het voorlopige eindproduct van haar natuur en haar omgeving, en de interactie daartussen. Seksualiteit is bij uitstek een onderwerp dat zich laat beschrijven vanuit een bio-psycho-sociaal model.

Dat is vooral geënt op biologie en omschrijft seksuele opwinding — zin, lust — als een basale behoefte die vergelijkbaar is met eten en drinken. Het is een beperkt model, meent Laan: Als je niet drinkt ook. Als je geen seks hebt niet. Volgens Frijda is een emotie een door belangen gestuurde neiging om tot een bepaald gedrag over te gaan.

Verliefdheid houdt namelijk in dat je wordt gebombardeerd met seksuele prikkels omdat je je geliefde door een roze bril bekijkt. Andersom is testosteron alleen niet genoeg. Het is noodzakelijk omdat het je gevoelig maakt voor seksuele prikkels, maar het is geen voldoende voorwaarde voor seksueel verlangen.

Het verklaart bijvoorbeeld het gegeven dat de grootste voorspeller van seksuele problemen bij een vrouw verminderde zin, pijn bij het vrijen, vaginisme, moeite met klaarkomen haar waardering van haar relatie is. Er moeten wel voldoende seksuele prikkels zijn.

Bij mannen hangt die afname vaak samen met leeftijd: Voor vrouwen geldt dat de duur van de relatie samenhangt met de afname in seksuele lustgevoelens: Bovendien reageert ze op een groter aantal seksuele prikkels dan een man. Toch is de veronderstelling vaak dat mannen meer gericht zijn op seks dan vrouwen.

Laan heeft wel een idee. Pas als je een tijdje buiten het gekkenhuis bent geweest kan je pas goed zien en voelen wat een waanzin er voor normaal verkocht wordt. Ik begrijp je ook niet verkeerd Arnold en respecteer jouw visie en heb het gevoel dat je de mijne ook respecteert. Wat oplossingen betreft, heb ik het gevoel dat het van belang is om de achterliggende oorzaken te doorgronden. Vandaar, dat ik dit artikel heb geschreven en gedeeld. Ik ben in ieder geval van mening, dat een rechtssysteem dat gebaseerd is op vergelding geen bijdrage is aan een betere wereld.

Een rechtssysteem dat gebaseerd is op inzicht in verschillende sociale en universele wetmatigheden en waarheden, zal veel meer werkzaam zijn, Van daaruit zal men overtreders van bepaalde morele normen niet willen bestraffen, maar tot inzicht willen brengen m.

Zodat ze van hun fouten kunnen leren. We zijn hier immers allemaal om te leren! Ja een hele juiste benadering, zo voel ik het ook, maar dat is waar wij aan bloot staan, de grote brain fuck, en het is in en in zielig, hoe de jonge mensen misbruikt worden en door de media en het grote geld. Toch wil ik even de nadruk leggen op, een verkracht mens, is psychisch vermoord, het is één je geest en je lichaam, en duidelijk van jouw, er wordt wel gemakkelijk over heen gestapt door sommigen, groet Jenne.

Het klopt dat ik ook jouw visie respecteer en ik moet eerlijk zeggen dat ik hier het gesprek over aangaan leerzaam vind. Alleen zoals jij het ziet dat overtreders moeten inzien wat zij misdaan hebben om herhaling te voorkomen zie ik toch ook iets anders. Op zich is weten en begrijpen wat je verkeerd hebt gedaan een goed iets alleen wordt dat in dit geval pas duidelijk na de overtreding.

In dit geval ben ik van mening dat voorkomen beter is voor het te laat is en dat kan denk ik alleen maar door op voorhand bekend te maken welke maatregelen er getroffen zullen worden wanneer iemand toch in de fout gaat,dit klinkt misschien hard maar sommigen begrijpen nu eenmaal niets anders. Als iemand weet dat hij van zijn mannelijkheid ontdaan zal worden wanneer hij een vergrijp begaat zal hij wel twee keer nadenken eer hij de daad verricht. En dat geldt vooral ook voor kindermisbruik ook daarvoor vind ik deze straf niet te zwaar.

Weet je Arnold, als je enig inzicht krijgt in de wet van oorzaak en gevolg, oftewel de wet van karma, dan is het een logisch uitvloeisel dat zogenaamde overtreders de gevolgen van hetgeen ze hebben veroorzaakt op een geestelijk niveau weer bij hen terug zullen zien komen. Op aards niveau zou je kunnen zeggen: Wie zonder enige zonde is werpe de eerste steen. In eerste plaats als iedereen een ander niet zou aandoen wat men zelf ook niet gewenst vind zou er al een hoop ellende verdwenen zijn behandel de mede mens zoals jezelf behandeld wilt worden.

De grootste moeilijkheid daarmee blijft dat de dader eerst de kans krijgt een daad te begaan en later als het kwaad dus al geschiedt is pas moet gaan inzien wat hij fout heeft gedaan en dat vind ik niet kunnen want dan is er dus al een slachtoffer. Wat betreft terug keren naar de Sharia en meer van die oudheden vind ik niet te vergelijken met heden. Vroeger en in bepaalde landen nu nog worden mensen gestenigd,geslagen en meer van dat soort onzin wat ik ook afkeur. Tegenwoordig in onze Westerse wereld zijn mogelijkheden genoeg om castratie op een humane manier te verrichten.

Daarom ben ik nog steeds van mening dat wanneer men weet dat dit het gevolg zal zijn als je toch een dergelijk delict begaat eerst twee keer nagedacht zal worden eer men tot de daad overgaat en doet hij het dan toch dan kiest hij zelf voor deze straf. Hebben wij allemaal niet de plicht om elkaar te beschermen en vooral voor de zwakkeren op te komen zoals kinderen en vrouwen?

En vooral wat nu vaak het geval is dat zelfs ouderen in de steek gelaten worden terwijl juist zij ervoor hebben gezorgd dat wij het tot nu toe relatief goed hadden wat nu in snel tempo weer wordt afgebroken? Hebben wij niet de plicht om voor deze mensen op te komen? Daar wordt gesproken over inzicht over oorzaak en gevolg. Misschien dat ik daar geen goede kijk op heb maar ik zou niet weten wat een oorzaak zou kunnen zijn waardoor een vrouw verkracht zou mogen worden.

Sommigen komen met een flauwekul smoes af van ja maar ze zijn al zolang onderweg en vaak als man alleen en dan wil je wel eens wat. Als we dit soort argumenten als rechtvaardiging gaan zien voor het leed dat anderen daarmee aangedaan wordt dan is verder praten hierover overbodig lijkt mij. Arnold, als je op jouw manier wilt voorkomen dat mensen zaken doen die niet door de beugel kunnen, dan scheppen we een maatschappij, die is ingericht zoals in de film Minority Report wordt geschetst.

Als je het artikel op https: En als ik dan toch bezig ben ook gelijk maar het volgende: Laatst is hier bij Want To Know een artikel geplaatst waar men kon lezen dat vrouwen in oorlogsgebied de wapens hadden opgenomen en gingen vechten tegen oa IS.

Is het dan niet vreemd terwijl daar vrouwen voor hun vrijheid vechten alleen mannen naar hier komen zonder vrouw? Waarom gaan zij daar de strijd niet aan en helpen zij deze vrouwen niet? Vroeger afgezien of je het nu goed of niet goed vond was hier een militaire dienstplicht en werden mensen gedwongen voor hun land te vechten.

Daarom kun je vragen stellen over waarom mannen in hun eentje naar hier komen is dat normaal of zit er meer achter? Gezinnen met vrouw,man en kinderen daar heb ik niet zoveel moeite mee want die mannen hoeven hun heil niet bij andere vrouwen te zoeken. Ik ben ook niet voor een politiestaat of militaire dictatuur. Mijn uitgangspunt is dat wanneer twee regels nageleefd worden dat genoeg zou kunnen zijn,namelijk 1.

Gij zult niet doden en 2. Aangezien er toch figuren zijn die deze regels te buiten gaan zullen er dus drastischer maatregelen moeten komen helaas maar zo zie ik het. Wat is er mis mee, om in dankbaarheid te aanvaarden?

Geven is een kunst, krijgen voor sommige mensen nog een grotere kunst. Ach Arend, ik ben inmiddels wat ouder, heb het nodige meegemaakt en herken veel van wat je zegt in hoe ik vroeger zelf ook dacht.

Dat was vroeger, misschien wordt je ook nog eens wat milder naar jezelf en ook naar anderen. Minder puriteins, minder veeleisend. Soms word ik nog wel eens kwaad, maar gewoon glimlachen en een grapje is vaak meer dan genoeg. Sorry Koekje, maar nu mis ik even wat je mij wilt zeggen. Waar ben ik niet mild naar anderen? Het is juist mildheid waar ik voor wil gaan!

Beste Arend, Ik vind het niet mild om totale overgave als hoogste doel te prediken. Stel je voor dat je in de gaten moet houden of je partner wel voldoende doet aan totale overgave. Of dat je je zelf iedere dag weer verwijt: Jongeman, alweer niet voldoende overgave.

Zieiets lijkt mij pas echt een gevangenis. En ja, overal is vind ik ook, te veel platte seks, maar wat is er mis mee als je vriendin er plezier in heeft om zich speciaal voor jou mooi op te tutten. Wat als je haar heel toevallig gewoon een lekker wijf vind. Wat als ze jou een hunk vindt en jij daar iedere dag push ups voor doet. Lijkt mij helemaal prima. Seksualiteit lijkt heel simpel, maar heeft te veel aspecten volgens mij om simpel te vatten in een enkel artikel. Tja, hoe jenne dat in 9 beschrijft, dat spreekt mij aan.

Ik ben daar heel mild in. Heb je er een probleem mee Koekje, dat wij beiden op een andere golflengte zitten? By the way, ik heb in mijn artikel nergens ook maar enigszins geïnsinueerd, dat ik een complete kijk op seksualiteit zou weergeven. Jouw reacties nog eens nalezend Koekje, viel bij mij het kwartje. Ik heb het gevoel dat je het begrip overgave voor mij anders invult dan ik het zelf ervaar. Voor mij is overgave met name gericht op een onvoorwaardelijk jezelf durven en mogen zijn. Dit houdt in dat je een ander dat ook toestaat.

Het gaat hier m. Is al goed Arend. Als je wilt kun je in een van mijn andere reacties 6. En voor mij is de opmerking over golflengte voornamelijk een praktische constatering: Met alle respect wil ik je uitnodigen om eens een artikel te schrijven over hoe het leven er op jouw golflengte er uitziet.

Schrijven is een ideaal medium om jezelf kenbaar mee te maken, daarnaast kan het voor jezelf ook nog een ordenende en zelfs therapeutische werking hebben.

Ik heb al heel wat geschreven in mijn leven en weet er dus alles van. Ik vind het ook van groot belang dat mensen, ter vergroting van het wederzijds begrip meer met elkaar delen en uitwisselen.

Jaha, Hieperdepiep, natuurlijk kan ik toffe stukjes in elkaar knutselen. Alleen heb ik daar voorlopig geen zin in.

Khoef niet zo nodig alles te delen. Hebbe, hebbe, lekker enkel en alleen voor de pure heb is ook wel es fijn. We leven in een wereld waar de meeste mensen gestimuleerd en gemanipuleerd worden om te slagen, wat het doel ook moge zijn.

Waar ambitie tot grootste deugd uitgeroepen werd. Je hoort het te maken. Anders ben je gewoon een loser: Vampirisme heet dit fenomeen. Hoe krijg je het gedaan dat de ander de poort naar zijn energie opent, al was het maar op een kiertje? De snelste manier is kwetsen, beledigen. Meer geraffineerde mensen zullen eerder vleien, strijkages verkopen.

Het resultaat blijft gelijk: Nu werd er voor gezorgd dat vampirisme niet als onaangenaam ervaren wordt. Krijgt de gevampiriseerde ronduit lustgevoelens en seksuele honger… Daar bovenop bulkt het in onze maatschappij van de seksuele prikkels.

In feite kunnen we spreken van een spirituele valstrik, opgezet om de mensen naar een lager bewustzijn te lokken en daarin vast te zetten. Lage gefrustreerde seksuele energie leidt vlot tot geweld en die energie heeft een bepaalde groep wezens nodig om te kunnen bestaan. Een vicieuze cirkel van angst-geweld-moord-bloed houdt die wezens in leven. Daartoe dient seksuele gevangenschap. Met aangewakkerde hebzucht, egoïsme en arrivisme als motief voor vampirisme.

En de dodelijke cyclus komt weer op gang… Hier helpen geen wetten en straffen. Het fenomeen herkennen en het eigen bewustzijn verhogen is de enige uitweg. Het valt mij vaak op dat de machtigen overal de schuld van krijgen. Ja, wat ze doen werkt, waarom? Omdat het kuddevolk alles slikt als zoete koek.

Wie is er schuldig? Zijn zij wel bewust van wat ze doen? Ik denk het niet. Ze hebben alles maar zijn nog niet gelukkig. Dus dan raken ze gefrustreerd, gaan rare dingen willen op seksueel gebied maar ook op het gebied van macht. Tot ze doorzien dat meer niks meer brengt. Nog ongelukkiger geworden hebben ze dan nog een paar keuzes. Geluk zoeken in spiritueel zelfonderzoek of zelfmoord plegen. Anders raken ze totaal krankzinnig en zijn ze rijp voor de isoleercel.

It takes 2 to Tango Martijn. Das een mooie Guido. Ik zie het ook zo. Schijnbaar moet je door de hel om het paradijs te vinden. Ze zijn beiden in onszelf. De wereld is hier een projectie van. Ik bezie het altijd vanuit chakra oogpunt. Overleven 1, seksualiteit 2 en ego 3. Hiermee komen rare dingen aan het licht. Ze proberen mensen zo veel mogelijk hier in te laten zitten door angst te voeren en seksuele uitspattingen.

Daarbovenop maken ze een cultuur van de wet van de slimste, het ego. Dit wordt rijkelijk beloont met oa. Het belangrijkste nu is aan ons bewustere mensen om zelf bewuster en vanuit liefde te leven en daardoor dit uitdragen naar anderen in de wereld.

Maak ze duidelijk dat geweld, seks en competitie nooit blijvend geluk zal brengen. De rijkste mensen op de wereld zijn nog steeds zoekende want ze hebben het belangrijkste gemist. Hun eigen Zijn is de sleutel naar eeuwig geluk. We are the ones where they are waiting for. Even een test voorstellen: Leg een stapel met magazines over gezond leven, biologisch tuinieren etc.

Welke stapel zou het eerst weg zijn? Je kunt misschien ook van dit standpunt uit gaan, het Cristelijke geloof is op een hele ander grond princiepe gebouwd, als de Islam. Ik heb vrienden, en familie oorspronkelijk uit noord Africa, sommigen Moslim, allemaal heel tollerant, maar oude gewoontes slijten langzaam, zij willen altijd apart eten, en de vrouwen in de keuken, nou ik wil dit niet, en anderen uit mijn familie ook niet, dus zitten wij nu gezellig te samen aan tafel, het kan dus wel, verder is er geen enkel verschil natuurlijk, op een paar op niets gebaseerde gewoontes, slachten met het mes, persoonlijk weet ik niet of dit nu zo veel slechter is, ik denk dat hoe het er in sommige slachthuizen aan toe gaat in wezen heel wat slechter voor de dieren is, maar dit is weer een ander verhaal.

Bij de oorspronkelijke noord Africaanse vrouwen die wij kennen, willen niets van besnijdenissen weten, sommige hebben een dogmatische kijk op dit onderwerp, maar worden dan al snel over ruled! Het mismaken van vrouwen, meisjes, ook jongentjes moet mee geknoeid worden, we leven toch niet meer in de oertijd, en hoe kan het dan dat al die grote schrift geleerden, hier nooit over gevallen zijn. En het vreselijke alle mooie vrije volkjes, bijvoorbeeld in de Hindu Kush, de zogenaamde Kafirs, vaak prachtige ogen blond rood haar, mooie gezichts vorm, deze mensen moeten het al honderden jaren ontgelden, ze zijn mooi en geen Moslim, ja dan ben je buit, trouwens er zijn er niet meer zoveel, jammer!

Ze verdienen niet beter als door de Amazones door een grote gehakt molen te worden gehaald, go go vrouwen sta op, en verdedig Uw zusters, waar ook! Je zou haast denken dat ik racistisch ben, nou nee nog niet, wel anti onmensen, en ja ik heb mijn tollerantie verloren, en opschikken in mijn waarden doe ik ook niet meer! Hoi Arend, het is een belangrijk en wijs artikel geworden. Ik kan je prima volgen.

Dank je wel voor je openheid…. Ik ben blij dat over dit soort dingen nu eens eerlijk en open gesproken wordt ook al verschillen we van mening wat moet kunnen vind ik. Te lang zijn met name praten over dergelijke dingen door vorige generaties verborgen gebleven want daar praat men niet over was toen een veel gebruikt excuus.

Willen we problemen aan kunnen pakken en oplossen dan is praten en dingen erkennen een mooi begin daarom ben ik ook Arend dankbaar voor dit gesprek en probeer ik ook hier weer van te leren. Hoi Arnold, dit vind ik ook zo een waardevolle eigenschap van je. Altijd bereid een consensus te vinden. Voor de goede orde: Over dat soort van zelfonderzoek zegt Martijn m.

Ja, zoals Koekje zegt: Lezend wat jij allemaal schrijft, dan lijkt het mij dat je hersenen overuren maken om de angst op een afstand te houden.

Ik vind het een beetje vreemd dat men praat over er mogen zijn. Volgens mij zijn wij allemaal op deze aarde aanwezig en is het niet de vraag of we er wel mogen zijn maar eerder hoe gaan we met elkaar om.

Elk mens heeft het vermogen om te denken en dat leid tot verschil van inzichten waardoor het kan botsen. Daarom denk ik dat het daarom juist de kunst is om de gulden middenweg te vinden zodat we allen door een deur kunnen en er iets moois van proberen te maken. Dit gaat over de geperverteerde wereld! T, waarom zoveel venijn naar Arend toe, hij gooit de stok in het hoender hok, om de geest van anderen wakker te schudden, prima toch! Puriteins is niet te verwarren met hypocrisie, twee hele verschillende betekenisen.

En sommige réactisch worden met de voor ingenomen rede geschreven om onwelgevallig te zijn, begrijp je! Verder de opstelling van de quasi underdog, de niet wetende spelen, en dan vlijmscherp eindigen, vaak onder een denkbeeldige gordel. Of een discussie, gewoon afbreken, wat op zich heel ongemanierd is, zo van niet verder interessant, en ook dit valt onder het puriteins zijn.

Arend — Of jij er ook van mij mag zijn?? Arnold merkt terecht op: Ik ga niet over jouw bestaansrecht, hoor. Je hebt mijn toestemming of instemming helemaal niet nodig, toch? Vanwaar dan die behoefte? Wat is er mis met de seksuele energiestromen van de mens op aarde? Dus, jongens en mannen, leg je hulpeloosheid en sukkelige willoosheid af in aanwezigheid van een vrouwelijke vampier.

Herken haar en laat je niet door haar inpalmen. Meisjes en vrouwen, leer die charmante tovenaar herkennen die jou met zijn magnetische krachten manipuleert en jouw lichtbewustzijn lekker oppeuzelt tot jij dat niet langer toestaat. Al die masturberende zich tot de hogere elitaire moraal ridders rekenende lieden, kunnen ons de aanbidders van de prachtige tedere liefde niets leren.

In de liefde ligt de kracht van het leven, het is waar het heeft ook met chemie te maken, maar toch de pracht ons gegeven, de bewegingen van een vrouw, haar on overtroffen charme, haar odeur, en dan wat ze ons kan schenken, die prachtige voldoening, om ons mens te kunnen voelen, terug te zien in onze nazaten.

Maak er niet iets goedkoops van, dat is het doel van het kwaad, het mooiste en meest inspirerende wat de mensheid heeft, dit geschenk van de Goden, kapot te maken, vriendelijke groet Jenne. Je ziet het in alles. De mens is bedorven met een ego dat wil kicken. Deze mens heeft overal een bedoeling bij. Liefde, seks, het doel is extase.

Deze mens wil verlichting en wat wil het dan? Het is een en al hedonisme. Het heeft niets met onvoorwaardelijke liefde te maken. Het is allemaal bekrompen ego gedoe. Of zoals prediker zei, het is allemaal lucht en het najagen van wind. Beste Martijn, je bekijkt het hele gebeuren als een sexdaad, en dan ook nog uit een heel egocentrich standpunt.

Liefde is geven mijn beste jonge, de gebezigde woorden, als extase en hedonisme, wijzen op het één richtings verkeer, je genot beleven, en dan niets! Liefde en tederheid geven aan je ega, en haar vervoeren, en zorgen dat zij haar mooiste moment beleefd, dan word je één, zij zal dan haar gevoelens tonen, en je alles geven wat zij heeft, het ontvouwt zich als een bloem vol schoonheid, misschien vind je dit van een andere wereld, maar dit is mijn gevoel en denken hier over, vr.

Lees eens goed beste ouwe. Liefde is… niet te benoemen en heeft zeker niets met hedonisme uit te staan. Die twee kunnen niet samen gaan.

Gelukkig mag iedereen de ´liefde´ een eigen invulling geven, toch? Het gaat over kunnen begrip tonen, kunnen vertrouwen, kunnen respecteren, wat blijkbaar niet meer vanzelfsprekend is.

Tegenwoordig is de onbewuste mens niet meer zichzelf, maar een speelbal van de social-engineers die via de media man en vrouw beïnvloeden. Een ding is belangrijk en dat is een positieve houding. Wie liefde als bedreiging ziet, bang is voor eventuele speelsheid en nabijheid, liefde als een dwaling van de natuur beschouwt, maar tegelijkertijd het over onvoorwaardelijk liefde heeft wat ook alleen maar een hoger doel begrip is, meestal mankeert het in de uitvoering , zal dat bevestigd zien in zijn leven.

Liefde en seks kunnen gescheiden van elkaar beleefd worden, dan is het meer een technisch verhaal en heeft niets met verbinding te maken, waar het naar mijn mening over gaat. Sterker nog er leven mensen bij elkaar die nog nooit van elkaar hebben gehouden, maar uit puur materialisme bij elkaar zijn.

Volgens mij gaat het erom dit te doorbreken. Daarom ook het artikel…denk ik. Echte liefde kan alleen maar onvoorwaardelijk zijn. Anders is het geen liefde. Ieder levend wezen heeft dit licht in zich, zelfs de aller rotste appelen op deze aardkloot, anders zouden ze niet leven. Het is de levenskracht zelf. Doordat wij wezens haten die egoïstisch zijn maken we ze alleen maar egoïstischer.

We zullen ze toch moeten kunnen liefhebben, omdat ze van binnen toch echt ook liefde zijn. Voortplanting is creatie van liefde door liefde. Al is het van buitenaf misschien een ander gezicht. De werkelijkheid is alleen maar liefde, de schijnwereld is niet echt.

Het is een droom totdat we ontwaken, hehe, we zijn compleet. Eén met het Al. Wat mij vooral opvalt in de nabesprekingen van wat ons gepresenteerd is door NOS journaal over Keulen, dat de vrouwen die het waarschijnlijk betrof geen enkele waarde wordt toegekend. Noch hun trauma noch hun leed. In principe worden de vrouwen door de Nederlandse Media en politiek en tv praatprogramma s net zo verkracht als door de mannen op het plein, als onzichtbaar en betekenisloos en zonder enige waarde blijkbaar.

Hypocriete discussies allemaal die geen steek houden. Heel juist geredeneerd Misia, maar de overheden, en de meeste mensen zijn hier niet zo heel erg in geintereseerd, kijk maar hoe de vrouwen worden ten toon gesteld in de mainstream media, veel bloot vlees, in het vrouwelijke intellect zijn ook de media niet geintereseerd, het is aan de vrouwen, alle vrouwen, om dit op een meer intelectuele en puriteinse leest te gaan schoeien.

Puriteins wordt bijna altijd verkeerd gebruikt, het heeft met reinheid van denken te maken, en wat is daar verkeerd aan! Sterker nog ze hebben het zelfs willen verzwijgen of als een incident willen afdoen. Hoe dan ook ze wilden niet dat naar buiten kwam dat mensen van buitenlandse komaf die naar daar gekomen zouden zijn als vluchteling voor het oorlogsgeweld dit gedaan hadden. Hoe duidelijk kan het zijn als mensen hun verblijfspapieren voor de neus van de politie verscheuren en zeggen jullie kunnen ons toch niets maken en morgen ga ik weer om nieuwe verblijfspapieren.

Daar zijn beelden en getuigenissen van dus waarom worden die gasten niet opgepakt en terug gebracht naar waar ze vandaan kwamen. En inderdaad over de slachtoffers hoor je al helemaal niets laat staan dat ze geholpen zouden worden.

Als de top van de politie het laat afweten waardoor de politiemensen op straat geen of onvoldoende middelen hebben om krachtig in te grijpen ligt dat niet aan de politie op straat maar aan de top en de regering. Maar misschien is dat ook juist wel de bedoeling want dan hebben ze een reden naar grovere middelen te grijpen zoals inzet van militairen. Misschien was het juist wel de bedoeling dat mensen het heft in eigen hand zouden nemen.

Kijk naar Frankrijk Hollande wil de noodtoestand verlengen met drie maanden tot ik meen 26 mei maar daarvoor is wel een wetswijziging nodig zegt hij. Vreemd de laatste aanslag is bijna twee maanden terug gebeurd en de mensen gaan gewoon verder met hun normale leven. Er wordt wel gesproken over onze hoge normen en waarden. Zegt dit huilende kind niet alles! Je nick betekent vrede. Is dat werkelijk je doel? Mensen die in hun emoties schieten, zijn nooit zichzelf.

Die man heeft niet minder gelijk dan die vrouwen die zich sterk maken voor het feminisme wat ook maar een social engineerd uitvinding is, om te ontwrichten het tegenovergestelde zou dan machismo zijn, zie jet het voor je? Ws zou dan daar de zich opwindende man bij horen. Het gaat al lang niet meer om links communisme of rechts fascisme , het gaat om het splijten van de samenleving.

Heel erg dankjewel voor je artikel! Ik liep er al een tijd mee rond dat ik hier iets over wilde schrijven en dat heb jij nu gedaan. Ik wilde schrijven dat wij hier in het westen oordelen over het feit dat vrouwen in de extreme vorm van de Islam in gevangenschap zitten,letterlijk ingepakt worden in doeken, maar hier wordt de vrouw gevangen gezet door haar in haar blootje te zetten, oftewel als lustobjekt te projekteren. Allebei gevangenschap al ziet het er anders uit.

Ik hoef er verder niets aan toe te voegen want jouw artikel zegt het allemaal. Het is goed om dit te doorzien en je niet te verliezen in de eerste rimpeling op het water die je ziet maar er dieper in te durven duiken zodat je niet meegezogen wordt in het verkwisten van je energie aan eindeloze discussies die niet over de kern gaan.

Typisch Nederlands stuk dat een typisch Nederland probleem van Nederlandse vrouwen aan de kaak stelt. Ik heb 3 Scandinavische vriendinnen gehad in mijn leven. Ik lach om de Nederlandse vrouwen. Ze willen geen initiatief to sex nemen omdat ze nog steeds de macht willen die sex ze oplevert. Een Scandinavische vrouw moet initiatief nemen omdat ze anders uitsterft. Dit over jaar heeft ervoor gezord dat dit een structureel andere vrouw is. Net zoals de Indiaase vrouw totaal anders is dan de Nederlandse.

Veel plezier met het topic. Als je niet 10 kinderen maakt sterf je snel uit. Ook als je dochters niet veel kinderen maken. Ga nu maar snel veel kinderen maken! Het ligt er maar net aan hoe lang de relaties duren, voordat de diepere programmering de kans krijgt zichtbaar te worden!

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen. Het klinkt wellicht vreemd, maar het leven is magischer dan het lijkt..! En precies dáár gaat deze aanbieding over! Wetenschapper John Dee ging ons al 2 eeuwen geleden voor en kwam met zijn wonderlijke spiegel tot diepe inzichten.

Lees alles over zijn zoektocht naar een transcendent begrijpen van de heilige vormen die onder de zichtbare wereld schuil gaan en kijk naar de prachtige Obsidiaan die we jou aanbieden. Ook een prachtig cadeau..! En wist je dat de Chinezen in de oudheid al gouden munten in kokend water deden om kleine deeltjes van dit edelmetaal in te kunnen nemen en ze de eersten waren die colloïdaal goud maakten?

En wist je dat al in werd gevonden dat platina nanodeeltjes kankercellen vernietigen, zónder schade aan gezonde cellen te veroorzaken? Het mag in ieder geval duidelijk zijn, dat veel van deze, als sinds de oudheid erkende, werkingen van de edele metalen tegenwoordig nog maar weinig worden besproken.

Maar er zit verandering in de lucht. Samen met hen doen we je deze unieke aanbieding; lees snel verder…!

...

Gratis hollandse milf zoektmastuberende mannen geile sex meiden

Er zijn meer opmerkelijke bevindingen gedaan in de zoektocht naar de aard van de vrouwelijke seksualiteit. Vrouwen blijken ook op een veel breder palet van seksuele stimuli te reageren dan mannen. In een Amerikaans onderzoek, uitgevoerd door psychologe Meredith Chivers, kregen mannen en vrouwen verschillende seksueel getinte filmpjes te zien: Mannen raakten opgewonden van een man met een vrouw en van een vrouw met een vrouw, bij hen liep hun lichamelijke opwinding in de pas met hun subjectieve rapportage.

Bij de vrouwen liepen de subjectieve rapportage en de fysieke respons sterk uiteen. Ze rapporteerden veel minder opwinding bij de homoseksuele en lesbische seks dan hun lichamen vertoonden, en juist veel méér bij heteroseksuele seks. Daarom is er een krachtig remmend systeem nodig zodat ze kieskeurig kan blijven. Een vrouw wordt niet geacht haar eigen lijf goed te kennen. Ik merk in de kliniek dat vrouwen zich er vaak voor schamen om toe te geven dat ze seksuele prikkels nodig hebben om opgewonden te raken.

Een mens maakt zijn omgeving en reageert daar weer op. Hij past zich aan, en die aanpassing raakt verankerd in zijn natuur.

Het is een constante interactie. De persoon die in de spreekkamer tegenover me zit is het voorlopige eindproduct van haar natuur en haar omgeving, en de interactie daartussen. Seksualiteit is bij uitstek een onderwerp dat zich laat beschrijven vanuit een bio-psycho-sociaal model.

Dat is vooral geënt op biologie en omschrijft seksuele opwinding — zin, lust — als een basale behoefte die vergelijkbaar is met eten en drinken. Het is een beperkt model, meent Laan: Als je niet drinkt ook. Als je geen seks hebt niet. Volgens Frijda is een emotie een door belangen gestuurde neiging om tot een bepaald gedrag over te gaan. Verliefdheid houdt namelijk in dat je wordt gebombardeerd met seksuele prikkels omdat je je geliefde door een roze bril bekijkt.

Andersom is testosteron alleen niet genoeg. Het is noodzakelijk omdat het je gevoelig maakt voor seksuele prikkels, maar het is geen voldoende voorwaarde voor seksueel verlangen.

Het verklaart bijvoorbeeld het gegeven dat de grootste voorspeller van seksuele problemen bij een vrouw verminderde zin, pijn bij het vrijen, vaginisme, moeite met klaarkomen haar waardering van haar relatie is. Er moeten wel voldoende seksuele prikkels zijn. Bij mannen hangt die afname vaak samen met leeftijd: Voor vrouwen geldt dat de duur van de relatie samenhangt met de afname in seksuele lustgevoelens: Bovendien reageert ze op een groter aantal seksuele prikkels dan een man.

Toch is de veronderstelling vaak dat mannen meer gericht zijn op seks dan vrouwen. Laan heeft wel een idee. Pas als je een tijdje buiten het gekkenhuis bent geweest kan je pas goed zien en voelen wat een waanzin er voor normaal verkocht wordt. Ik begrijp je ook niet verkeerd Arnold en respecteer jouw visie en heb het gevoel dat je de mijne ook respecteert.

Wat oplossingen betreft, heb ik het gevoel dat het van belang is om de achterliggende oorzaken te doorgronden. Vandaar, dat ik dit artikel heb geschreven en gedeeld. Ik ben in ieder geval van mening, dat een rechtssysteem dat gebaseerd is op vergelding geen bijdrage is aan een betere wereld.

Een rechtssysteem dat gebaseerd is op inzicht in verschillende sociale en universele wetmatigheden en waarheden, zal veel meer werkzaam zijn, Van daaruit zal men overtreders van bepaalde morele normen niet willen bestraffen, maar tot inzicht willen brengen m. Zodat ze van hun fouten kunnen leren. We zijn hier immers allemaal om te leren! Ja een hele juiste benadering, zo voel ik het ook, maar dat is waar wij aan bloot staan, de grote brain fuck, en het is in en in zielig, hoe de jonge mensen misbruikt worden en door de media en het grote geld.

Toch wil ik even de nadruk leggen op, een verkracht mens, is psychisch vermoord, het is één je geest en je lichaam, en duidelijk van jouw, er wordt wel gemakkelijk over heen gestapt door sommigen, groet Jenne. Het klopt dat ik ook jouw visie respecteer en ik moet eerlijk zeggen dat ik hier het gesprek over aangaan leerzaam vind. Alleen zoals jij het ziet dat overtreders moeten inzien wat zij misdaan hebben om herhaling te voorkomen zie ik toch ook iets anders.

Op zich is weten en begrijpen wat je verkeerd hebt gedaan een goed iets alleen wordt dat in dit geval pas duidelijk na de overtreding. In dit geval ben ik van mening dat voorkomen beter is voor het te laat is en dat kan denk ik alleen maar door op voorhand bekend te maken welke maatregelen er getroffen zullen worden wanneer iemand toch in de fout gaat,dit klinkt misschien hard maar sommigen begrijpen nu eenmaal niets anders. Als iemand weet dat hij van zijn mannelijkheid ontdaan zal worden wanneer hij een vergrijp begaat zal hij wel twee keer nadenken eer hij de daad verricht.

En dat geldt vooral ook voor kindermisbruik ook daarvoor vind ik deze straf niet te zwaar. Weet je Arnold, als je enig inzicht krijgt in de wet van oorzaak en gevolg, oftewel de wet van karma, dan is het een logisch uitvloeisel dat zogenaamde overtreders de gevolgen van hetgeen ze hebben veroorzaakt op een geestelijk niveau weer bij hen terug zullen zien komen.

Op aards niveau zou je kunnen zeggen: Wie zonder enige zonde is werpe de eerste steen. In eerste plaats als iedereen een ander niet zou aandoen wat men zelf ook niet gewenst vind zou er al een hoop ellende verdwenen zijn behandel de mede mens zoals jezelf behandeld wilt worden. De grootste moeilijkheid daarmee blijft dat de dader eerst de kans krijgt een daad te begaan en later als het kwaad dus al geschiedt is pas moet gaan inzien wat hij fout heeft gedaan en dat vind ik niet kunnen want dan is er dus al een slachtoffer.

Wat betreft terug keren naar de Sharia en meer van die oudheden vind ik niet te vergelijken met heden. Vroeger en in bepaalde landen nu nog worden mensen gestenigd,geslagen en meer van dat soort onzin wat ik ook afkeur.

Tegenwoordig in onze Westerse wereld zijn mogelijkheden genoeg om castratie op een humane manier te verrichten. Daarom ben ik nog steeds van mening dat wanneer men weet dat dit het gevolg zal zijn als je toch een dergelijk delict begaat eerst twee keer nagedacht zal worden eer men tot de daad overgaat en doet hij het dan toch dan kiest hij zelf voor deze straf. Hebben wij allemaal niet de plicht om elkaar te beschermen en vooral voor de zwakkeren op te komen zoals kinderen en vrouwen? En vooral wat nu vaak het geval is dat zelfs ouderen in de steek gelaten worden terwijl juist zij ervoor hebben gezorgd dat wij het tot nu toe relatief goed hadden wat nu in snel tempo weer wordt afgebroken?

Hebben wij niet de plicht om voor deze mensen op te komen? Daar wordt gesproken over inzicht over oorzaak en gevolg. Misschien dat ik daar geen goede kijk op heb maar ik zou niet weten wat een oorzaak zou kunnen zijn waardoor een vrouw verkracht zou mogen worden.

Sommigen komen met een flauwekul smoes af van ja maar ze zijn al zolang onderweg en vaak als man alleen en dan wil je wel eens wat. Als we dit soort argumenten als rechtvaardiging gaan zien voor het leed dat anderen daarmee aangedaan wordt dan is verder praten hierover overbodig lijkt mij. Arnold, als je op jouw manier wilt voorkomen dat mensen zaken doen die niet door de beugel kunnen, dan scheppen we een maatschappij, die is ingericht zoals in de film Minority Report wordt geschetst.

Als je het artikel op https: En als ik dan toch bezig ben ook gelijk maar het volgende: Laatst is hier bij Want To Know een artikel geplaatst waar men kon lezen dat vrouwen in oorlogsgebied de wapens hadden opgenomen en gingen vechten tegen oa IS.

Is het dan niet vreemd terwijl daar vrouwen voor hun vrijheid vechten alleen mannen naar hier komen zonder vrouw? Waarom gaan zij daar de strijd niet aan en helpen zij deze vrouwen niet? Vroeger afgezien of je het nu goed of niet goed vond was hier een militaire dienstplicht en werden mensen gedwongen voor hun land te vechten.

Daarom kun je vragen stellen over waarom mannen in hun eentje naar hier komen is dat normaal of zit er meer achter? Gezinnen met vrouw,man en kinderen daar heb ik niet zoveel moeite mee want die mannen hoeven hun heil niet bij andere vrouwen te zoeken. Ik ben ook niet voor een politiestaat of militaire dictatuur.

Mijn uitgangspunt is dat wanneer twee regels nageleefd worden dat genoeg zou kunnen zijn,namelijk 1. Gij zult niet doden en 2. Aangezien er toch figuren zijn die deze regels te buiten gaan zullen er dus drastischer maatregelen moeten komen helaas maar zo zie ik het. Wat is er mis mee, om in dankbaarheid te aanvaarden? Geven is een kunst, krijgen voor sommige mensen nog een grotere kunst. Ach Arend, ik ben inmiddels wat ouder, heb het nodige meegemaakt en herken veel van wat je zegt in hoe ik vroeger zelf ook dacht.

Dat was vroeger, misschien wordt je ook nog eens wat milder naar jezelf en ook naar anderen. Minder puriteins, minder veeleisend. Soms word ik nog wel eens kwaad, maar gewoon glimlachen en een grapje is vaak meer dan genoeg. Sorry Koekje, maar nu mis ik even wat je mij wilt zeggen. Waar ben ik niet mild naar anderen? Het is juist mildheid waar ik voor wil gaan! Beste Arend, Ik vind het niet mild om totale overgave als hoogste doel te prediken. Stel je voor dat je in de gaten moet houden of je partner wel voldoende doet aan totale overgave.

Of dat je je zelf iedere dag weer verwijt: Jongeman, alweer niet voldoende overgave. Zieiets lijkt mij pas echt een gevangenis. En ja, overal is vind ik ook, te veel platte seks, maar wat is er mis mee als je vriendin er plezier in heeft om zich speciaal voor jou mooi op te tutten. Wat als je haar heel toevallig gewoon een lekker wijf vind. Wat als ze jou een hunk vindt en jij daar iedere dag push ups voor doet. Lijkt mij helemaal prima. Seksualiteit lijkt heel simpel, maar heeft te veel aspecten volgens mij om simpel te vatten in een enkel artikel.

Tja, hoe jenne dat in 9 beschrijft, dat spreekt mij aan. Ik ben daar heel mild in. Heb je er een probleem mee Koekje, dat wij beiden op een andere golflengte zitten? By the way, ik heb in mijn artikel nergens ook maar enigszins geïnsinueerd, dat ik een complete kijk op seksualiteit zou weergeven.

Jouw reacties nog eens nalezend Koekje, viel bij mij het kwartje. Ik heb het gevoel dat je het begrip overgave voor mij anders invult dan ik het zelf ervaar. Voor mij is overgave met name gericht op een onvoorwaardelijk jezelf durven en mogen zijn. Dit houdt in dat je een ander dat ook toestaat. Het gaat hier m.

Is al goed Arend. Als je wilt kun je in een van mijn andere reacties 6. En voor mij is de opmerking over golflengte voornamelijk een praktische constatering: Met alle respect wil ik je uitnodigen om eens een artikel te schrijven over hoe het leven er op jouw golflengte er uitziet.

Schrijven is een ideaal medium om jezelf kenbaar mee te maken, daarnaast kan het voor jezelf ook nog een ordenende en zelfs therapeutische werking hebben. Ik heb al heel wat geschreven in mijn leven en weet er dus alles van.

Ik vind het ook van groot belang dat mensen, ter vergroting van het wederzijds begrip meer met elkaar delen en uitwisselen. Jaha, Hieperdepiep, natuurlijk kan ik toffe stukjes in elkaar knutselen. Alleen heb ik daar voorlopig geen zin in. Khoef niet zo nodig alles te delen. Hebbe, hebbe, lekker enkel en alleen voor de pure heb is ook wel es fijn. We leven in een wereld waar de meeste mensen gestimuleerd en gemanipuleerd worden om te slagen, wat het doel ook moge zijn.

Waar ambitie tot grootste deugd uitgeroepen werd. Je hoort het te maken. Anders ben je gewoon een loser: Vampirisme heet dit fenomeen. Hoe krijg je het gedaan dat de ander de poort naar zijn energie opent, al was het maar op een kiertje? De snelste manier is kwetsen, beledigen.

Meer geraffineerde mensen zullen eerder vleien, strijkages verkopen. Het resultaat blijft gelijk: Nu werd er voor gezorgd dat vampirisme niet als onaangenaam ervaren wordt. Krijgt de gevampiriseerde ronduit lustgevoelens en seksuele honger… Daar bovenop bulkt het in onze maatschappij van de seksuele prikkels. In feite kunnen we spreken van een spirituele valstrik, opgezet om de mensen naar een lager bewustzijn te lokken en daarin vast te zetten.

Lage gefrustreerde seksuele energie leidt vlot tot geweld en die energie heeft een bepaalde groep wezens nodig om te kunnen bestaan.

Een vicieuze cirkel van angst-geweld-moord-bloed houdt die wezens in leven. Daartoe dient seksuele gevangenschap. Met aangewakkerde hebzucht, egoïsme en arrivisme als motief voor vampirisme. En de dodelijke cyclus komt weer op gang… Hier helpen geen wetten en straffen.

Het fenomeen herkennen en het eigen bewustzijn verhogen is de enige uitweg. Het valt mij vaak op dat de machtigen overal de schuld van krijgen. Ja, wat ze doen werkt, waarom? Omdat het kuddevolk alles slikt als zoete koek. Wie is er schuldig? Zijn zij wel bewust van wat ze doen?

Ik denk het niet. Ze hebben alles maar zijn nog niet gelukkig. Dus dan raken ze gefrustreerd, gaan rare dingen willen op seksueel gebied maar ook op het gebied van macht. Tot ze doorzien dat meer niks meer brengt. Nog ongelukkiger geworden hebben ze dan nog een paar keuzes. Geluk zoeken in spiritueel zelfonderzoek of zelfmoord plegen.

Anders raken ze totaal krankzinnig en zijn ze rijp voor de isoleercel. It takes 2 to Tango Martijn. Das een mooie Guido. Ik zie het ook zo. Schijnbaar moet je door de hel om het paradijs te vinden. Ze zijn beiden in onszelf. De wereld is hier een projectie van.

Ik bezie het altijd vanuit chakra oogpunt. Overleven 1, seksualiteit 2 en ego 3. Hiermee komen rare dingen aan het licht. Ze proberen mensen zo veel mogelijk hier in te laten zitten door angst te voeren en seksuele uitspattingen. Daarbovenop maken ze een cultuur van de wet van de slimste, het ego. Dit wordt rijkelijk beloont met oa. Het belangrijkste nu is aan ons bewustere mensen om zelf bewuster en vanuit liefde te leven en daardoor dit uitdragen naar anderen in de wereld.

Maak ze duidelijk dat geweld, seks en competitie nooit blijvend geluk zal brengen. De rijkste mensen op de wereld zijn nog steeds zoekende want ze hebben het belangrijkste gemist.

Hun eigen Zijn is de sleutel naar eeuwig geluk. We are the ones where they are waiting for. Even een test voorstellen: Leg een stapel met magazines over gezond leven, biologisch tuinieren etc. Welke stapel zou het eerst weg zijn? Je kunt misschien ook van dit standpunt uit gaan, het Cristelijke geloof is op een hele ander grond princiepe gebouwd, als de Islam. Ik heb vrienden, en familie oorspronkelijk uit noord Africa, sommigen Moslim, allemaal heel tollerant, maar oude gewoontes slijten langzaam, zij willen altijd apart eten, en de vrouwen in de keuken, nou ik wil dit niet, en anderen uit mijn familie ook niet, dus zitten wij nu gezellig te samen aan tafel, het kan dus wel, verder is er geen enkel verschil natuurlijk, op een paar op niets gebaseerde gewoontes, slachten met het mes, persoonlijk weet ik niet of dit nu zo veel slechter is, ik denk dat hoe het er in sommige slachthuizen aan toe gaat in wezen heel wat slechter voor de dieren is, maar dit is weer een ander verhaal.

Bij de oorspronkelijke noord Africaanse vrouwen die wij kennen, willen niets van besnijdenissen weten, sommige hebben een dogmatische kijk op dit onderwerp, maar worden dan al snel over ruled!

Het mismaken van vrouwen, meisjes, ook jongentjes moet mee geknoeid worden, we leven toch niet meer in de oertijd, en hoe kan het dan dat al die grote schrift geleerden, hier nooit over gevallen zijn. En het vreselijke alle mooie vrije volkjes, bijvoorbeeld in de Hindu Kush, de zogenaamde Kafirs, vaak prachtige ogen blond rood haar, mooie gezichts vorm, deze mensen moeten het al honderden jaren ontgelden, ze zijn mooi en geen Moslim, ja dan ben je buit, trouwens er zijn er niet meer zoveel, jammer!

Ze verdienen niet beter als door de Amazones door een grote gehakt molen te worden gehaald, go go vrouwen sta op, en verdedig Uw zusters, waar ook! Je zou haast denken dat ik racistisch ben, nou nee nog niet, wel anti onmensen, en ja ik heb mijn tollerantie verloren, en opschikken in mijn waarden doe ik ook niet meer! Hoi Arend, het is een belangrijk en wijs artikel geworden. Ik kan je prima volgen. Dank je wel voor je openheid…. Ik ben blij dat over dit soort dingen nu eens eerlijk en open gesproken wordt ook al verschillen we van mening wat moet kunnen vind ik.

Te lang zijn met name praten over dergelijke dingen door vorige generaties verborgen gebleven want daar praat men niet over was toen een veel gebruikt excuus. Willen we problemen aan kunnen pakken en oplossen dan is praten en dingen erkennen een mooi begin daarom ben ik ook Arend dankbaar voor dit gesprek en probeer ik ook hier weer van te leren.

Hoi Arnold, dit vind ik ook zo een waardevolle eigenschap van je. Altijd bereid een consensus te vinden. Voor de goede orde: Over dat soort van zelfonderzoek zegt Martijn m. Ja, zoals Koekje zegt: Lezend wat jij allemaal schrijft, dan lijkt het mij dat je hersenen overuren maken om de angst op een afstand te houden.

Ik vind het een beetje vreemd dat men praat over er mogen zijn. Volgens mij zijn wij allemaal op deze aarde aanwezig en is het niet de vraag of we er wel mogen zijn maar eerder hoe gaan we met elkaar om. Elk mens heeft het vermogen om te denken en dat leid tot verschil van inzichten waardoor het kan botsen. Daarom denk ik dat het daarom juist de kunst is om de gulden middenweg te vinden zodat we allen door een deur kunnen en er iets moois van proberen te maken. Dit gaat over de geperverteerde wereld!

T, waarom zoveel venijn naar Arend toe, hij gooit de stok in het hoender hok, om de geest van anderen wakker te schudden, prima toch! Puriteins is niet te verwarren met hypocrisie, twee hele verschillende betekenisen. En sommige réactisch worden met de voor ingenomen rede geschreven om onwelgevallig te zijn, begrijp je! Verder de opstelling van de quasi underdog, de niet wetende spelen, en dan vlijmscherp eindigen, vaak onder een denkbeeldige gordel. Of een discussie, gewoon afbreken, wat op zich heel ongemanierd is, zo van niet verder interessant, en ook dit valt onder het puriteins zijn.

Arend — Of jij er ook van mij mag zijn?? Arnold merkt terecht op: Ik ga niet over jouw bestaansrecht, hoor. Je hebt mijn toestemming of instemming helemaal niet nodig, toch? Vanwaar dan die behoefte? Wat is er mis met de seksuele energiestromen van de mens op aarde? Dus, jongens en mannen, leg je hulpeloosheid en sukkelige willoosheid af in aanwezigheid van een vrouwelijke vampier.

Herken haar en laat je niet door haar inpalmen. Meisjes en vrouwen, leer die charmante tovenaar herkennen die jou met zijn magnetische krachten manipuleert en jouw lichtbewustzijn lekker oppeuzelt tot jij dat niet langer toestaat.

Al die masturberende zich tot de hogere elitaire moraal ridders rekenende lieden, kunnen ons de aanbidders van de prachtige tedere liefde niets leren. In de liefde ligt de kracht van het leven, het is waar het heeft ook met chemie te maken, maar toch de pracht ons gegeven, de bewegingen van een vrouw, haar on overtroffen charme, haar odeur, en dan wat ze ons kan schenken, die prachtige voldoening, om ons mens te kunnen voelen, terug te zien in onze nazaten.

Maak er niet iets goedkoops van, dat is het doel van het kwaad, het mooiste en meest inspirerende wat de mensheid heeft, dit geschenk van de Goden, kapot te maken, vriendelijke groet Jenne. Je ziet het in alles. De mens is bedorven met een ego dat wil kicken. Deze mens heeft overal een bedoeling bij. Liefde, seks, het doel is extase. Deze mens wil verlichting en wat wil het dan? Het is een en al hedonisme. Het heeft niets met onvoorwaardelijke liefde te maken.

Het is allemaal bekrompen ego gedoe. Of zoals prediker zei, het is allemaal lucht en het najagen van wind. Beste Martijn, je bekijkt het hele gebeuren als een sexdaad, en dan ook nog uit een heel egocentrich standpunt. Liefde is geven mijn beste jonge, de gebezigde woorden, als extase en hedonisme, wijzen op het één richtings verkeer, je genot beleven, en dan niets! Liefde en tederheid geven aan je ega, en haar vervoeren, en zorgen dat zij haar mooiste moment beleefd, dan word je één, zij zal dan haar gevoelens tonen, en je alles geven wat zij heeft, het ontvouwt zich als een bloem vol schoonheid, misschien vind je dit van een andere wereld, maar dit is mijn gevoel en denken hier over, vr.

Lees eens goed beste ouwe. Liefde is… niet te benoemen en heeft zeker niets met hedonisme uit te staan. Die twee kunnen niet samen gaan. Gelukkig mag iedereen de ´liefde´ een eigen invulling geven, toch? Het gaat over kunnen begrip tonen, kunnen vertrouwen, kunnen respecteren, wat blijkbaar niet meer vanzelfsprekend is. Tegenwoordig is de onbewuste mens niet meer zichzelf, maar een speelbal van de social-engineers die via de media man en vrouw beïnvloeden.

Een ding is belangrijk en dat is een positieve houding. Wie liefde als bedreiging ziet, bang is voor eventuele speelsheid en nabijheid, liefde als een dwaling van de natuur beschouwt, maar tegelijkertijd het over onvoorwaardelijk liefde heeft wat ook alleen maar een hoger doel begrip is, meestal mankeert het in de uitvoering , zal dat bevestigd zien in zijn leven.

Liefde en seks kunnen gescheiden van elkaar beleefd worden, dan is het meer een technisch verhaal en heeft niets met verbinding te maken, waar het naar mijn mening over gaat. Sterker nog er leven mensen bij elkaar die nog nooit van elkaar hebben gehouden, maar uit puur materialisme bij elkaar zijn. Volgens mij gaat het erom dit te doorbreken. Daarom ook het artikel…denk ik. Echte liefde kan alleen maar onvoorwaardelijk zijn. Anders is het geen liefde.

Ieder levend wezen heeft dit licht in zich, zelfs de aller rotste appelen op deze aardkloot, anders zouden ze niet leven. Het is de levenskracht zelf. Doordat wij wezens haten die egoïstisch zijn maken we ze alleen maar egoïstischer.

We zullen ze toch moeten kunnen liefhebben, omdat ze van binnen toch echt ook liefde zijn. Voortplanting is creatie van liefde door liefde. Al is het van buitenaf misschien een ander gezicht. De werkelijkheid is alleen maar liefde, de schijnwereld is niet echt. Het is een droom totdat we ontwaken, hehe, we zijn compleet.

Eén met het Al. Wat mij vooral opvalt in de nabesprekingen van wat ons gepresenteerd is door NOS journaal over Keulen, dat de vrouwen die het waarschijnlijk betrof geen enkele waarde wordt toegekend. Noch hun trauma noch hun leed. In principe worden de vrouwen door de Nederlandse Media en politiek en tv praatprogramma s net zo verkracht als door de mannen op het plein, als onzichtbaar en betekenisloos en zonder enige waarde blijkbaar. Hypocriete discussies allemaal die geen steek houden.

Heel juist geredeneerd Misia, maar de overheden, en de meeste mensen zijn hier niet zo heel erg in geintereseerd, kijk maar hoe de vrouwen worden ten toon gesteld in de mainstream media, veel bloot vlees, in het vrouwelijke intellect zijn ook de media niet geintereseerd, het is aan de vrouwen, alle vrouwen, om dit op een meer intelectuele en puriteinse leest te gaan schoeien.

Puriteins wordt bijna altijd verkeerd gebruikt, het heeft met reinheid van denken te maken, en wat is daar verkeerd aan! Sterker nog ze hebben het zelfs willen verzwijgen of als een incident willen afdoen.

Hoe dan ook ze wilden niet dat naar buiten kwam dat mensen van buitenlandse komaf die naar daar gekomen zouden zijn als vluchteling voor het oorlogsgeweld dit gedaan hadden. Hoe duidelijk kan het zijn als mensen hun verblijfspapieren voor de neus van de politie verscheuren en zeggen jullie kunnen ons toch niets maken en morgen ga ik weer om nieuwe verblijfspapieren.

Daar zijn beelden en getuigenissen van dus waarom worden die gasten niet opgepakt en terug gebracht naar waar ze vandaan kwamen. En inderdaad over de slachtoffers hoor je al helemaal niets laat staan dat ze geholpen zouden worden.

Als de top van de politie het laat afweten waardoor de politiemensen op straat geen of onvoldoende middelen hebben om krachtig in te grijpen ligt dat niet aan de politie op straat maar aan de top en de regering. Maar misschien is dat ook juist wel de bedoeling want dan hebben ze een reden naar grovere middelen te grijpen zoals inzet van militairen.

Misschien was het juist wel de bedoeling dat mensen het heft in eigen hand zouden nemen. Kijk naar Frankrijk Hollande wil de noodtoestand verlengen met drie maanden tot ik meen 26 mei maar daarvoor is wel een wetswijziging nodig zegt hij. Vreemd de laatste aanslag is bijna twee maanden terug gebeurd en de mensen gaan gewoon verder met hun normale leven.

Er wordt wel gesproken over onze hoge normen en waarden. Zegt dit huilende kind niet alles! Je nick betekent vrede.

Is dat werkelijk je doel? Mensen die in hun emoties schieten, zijn nooit zichzelf. Die man heeft niet minder gelijk dan die vrouwen die zich sterk maken voor het feminisme wat ook maar een social engineerd uitvinding is, om te ontwrichten het tegenovergestelde zou dan machismo zijn, zie jet het voor je?

Ws zou dan daar de zich opwindende man bij horen. Het gaat al lang niet meer om links communisme of rechts fascisme , het gaat om het splijten van de samenleving. Heel erg dankjewel voor je artikel! Ik liep er al een tijd mee rond dat ik hier iets over wilde schrijven en dat heb jij nu gedaan. Ik wilde schrijven dat wij hier in het westen oordelen over het feit dat vrouwen in de extreme vorm van de Islam in gevangenschap zitten,letterlijk ingepakt worden in doeken, maar hier wordt de vrouw gevangen gezet door haar in haar blootje te zetten, oftewel als lustobjekt te projekteren.

Allebei gevangenschap al ziet het er anders uit. Ik hoef er verder niets aan toe te voegen want jouw artikel zegt het allemaal. Het is goed om dit te doorzien en je niet te verliezen in de eerste rimpeling op het water die je ziet maar er dieper in te durven duiken zodat je niet meegezogen wordt in het verkwisten van je energie aan eindeloze discussies die niet over de kern gaan.

Typisch Nederlands stuk dat een typisch Nederland probleem van Nederlandse vrouwen aan de kaak stelt. Ik heb 3 Scandinavische vriendinnen gehad in mijn leven. Ik lach om de Nederlandse vrouwen. Ze willen geen initiatief to sex nemen omdat ze nog steeds de macht willen die sex ze oplevert. Een Scandinavische vrouw moet initiatief nemen omdat ze anders uitsterft.

Dit over jaar heeft ervoor gezord dat dit een structureel andere vrouw is. Net zoals de Indiaase vrouw totaal anders is dan de Nederlandse. Veel plezier met het topic. Als je niet 10 kinderen maakt sterf je snel uit. Ook als je dochters niet veel kinderen maken.

Ga nu maar snel veel kinderen maken! Het ligt er maar net aan hoe lang de relaties duren, voordat de diepere programmering de kans krijgt zichtbaar te worden! Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen. Het klinkt wellicht vreemd, maar het leven is magischer dan het lijkt..! En precies dáár gaat deze aanbieding over! Wetenschapper John Dee ging ons al 2 eeuwen geleden voor en kwam met zijn wonderlijke spiegel tot diepe inzichten. Lees alles over zijn zoektocht naar een transcendent begrijpen van de heilige vormen die onder de zichtbare wereld schuil gaan en kijk naar de prachtige Obsidiaan die we jou aanbieden.

Ook een prachtig cadeau..! En wist je dat de Chinezen in de oudheid al gouden munten in kokend water deden om kleine deeltjes van dit edelmetaal in te kunnen nemen en ze de eersten waren die colloïdaal goud maakten?

En wist je dat al in werd gevonden dat platina nanodeeltjes kankercellen vernietigen, zónder schade aan gezonde cellen te veroorzaken? Het mag in ieder geval duidelijk zijn, dat veel van deze, als sinds de oudheid erkende, werkingen van de edele metalen tegenwoordig nog maar weinig worden besproken.

Maar er zit verandering in de lucht. Samen met hen doen we je deze unieke aanbieding; lees snel verder…!

...

Stiekem aftrekken prive ontvangst lelystad


Kabouter met kerstboom lijkt seksspeeltje vast te houden NU in beeld Vrijdag 8 juni: Een boer verhuist zijn vee in het Chinese Fuhai County.

Begin juni is het startschot voor het zomerseizoen. Duizenden Nederlanders beklimmen de Franse berg de Alpe d'Huez om geld op te halen voor onderzoek naar kanker.

Een lookalike van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un trekt flink de aandacht terwijl hij de metro in Hongkong neemt. Een AH Apache-helikopter geeft vuursignalen af tijdens de grootste jaarlijkse oefening op de luchtmachtbasis in Taichung Taiwan , waarbij Chinese aanvallen worden gesimuleerd. Jesse Klaver is in gesprek met vertrekkend Kamerlid Rik Grasshoff.

Een Zuid-Koreaanse vrouw bezoekt het graf van een in de Koreaoorlog omgekomen familielid. Moslims komen tijdens de ramadan na zonsondergang bijeen voor een gezamenlijk diner in het Turkse Diyarbakir. Vrijwilligers maken het strand van de Peruaanse hoofdstad Lima schoon op Wereldmilieudag. Koning Willem-Alexander, groothertog Henri van Luxemburg en de Belgische koning Filip vieren het zestigjarig bestaan van het samenwerkingsverband tussen de drie landen.

Advocaten in toga protesteren bij de Tweede Kamer op het Plein in Den Haag tegen verdere bezuinigingen in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Schoonmakers in India verzamelen afval op het strand in Mumbai. Duizenden Chinezen komen samen in Hong Kong tijdens een herdenking van de opstand op het Plein van de Hemelse Vrede in In China zelf is de opstand, die hardhandig werd neergeslagen, een onderwerp waar niet over wordt gesproken.

Een vrouw houdt een kaars vast bij de herdenking van het Tiananmenprotest. Bij het studentenprotest in kwamen honderden mensen om het leven. Een man in India draagt een zak met plastic flesjes op zijn hoofd. Mensen kijken uit op een groot migranten kamp in Parijs terwijl de politie bezig is met een ontruiming. Een strand in Mumbai wordt opgeruimd. Rook uit de vulkaan Merapi in Indonesië. Ouders spelen samen met hun kinderen op het Gouqi eiland, zo'n honderd kilometer ten oosten van de havenstad Shanghai.

Koning Willem-Alexander rijdt op een quad tijdens een werkbezoek aan het Fieldlab Smartbase van het Commando Landstrijdkrachten in Soesterberg. In het Egyptische Caïro wordt tijdens de ramadan in de vroege ochtend, voordat de zon opkomt, een maaltijd geserveerd.

Koningin Máxima brengt een bezoek aan de Dabbawalas-maaltijdbezorgers in Mumbai. Máxima bezoekt India op uitnodiging van de regering en in haar hoedanigheid als speciale pleitbezorger voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Een Pakistaanse straatverkoper maakt eten klaar voor mensen voor het vasten van de Ramadan weer begint in de plaats Rawalpindi. Jonge Boeddhistische monniken zitten in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur op een wagen tijdens de viering van Boeddhadag.

Koningin Maxima praat met de producent van cricketballen tijdens haar bezoek aan India. Inder, een medewerker van de dierentuin van de Indiase stad Jammu, verzorgt een emoe.

Dit is na de struisvogel de grootste nog levende vogelsoort ter wereld. Kittens zitten op straat in de Chinese stad Shanghai. In Brussel zijn paar schoenen neergelegd ter nagedachtenis aan de overledenen in het conflict tussen Palestina en Israël. Vele duizenden mensen brachten zondag een bezoek aan de ommegang van de Heiligdomsvaart in Maastricht. Twee priesters lopen door de straten van de Italiaanse plaats Florence. Fans van Real Madrid vieren dat de club voor de derde keer op rij de Champions League heeft gewonnen.

In Ierland wordt gevierd dat de abortuswetgeving liberaler wordt gemaakt. Een vier maanden oude panda wordt geaaid door een medewerker van de dierentuin in Kuala Lumpur. Achthonderd mensen die ontheemd zijn uit de Syrische steden Ghouta en Homs eten een gezamenlijk maaltijd tijdens een evenement georganiseerd door The Charity Foundation. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens de afscheidsceremonie van hun driedaags staatsbezoek in Luxemburg. Pakistanen zoeken verkoeling tijdens een hete zomerdag in Karachi.

De hittegolf valt samen met het begin van de Ramadan. Een Indiase riksjachauffeur doet een dutje tijdens de ergste hitte in New Delhi. Zuid-Koreanen protesteren bij de gedemilitariseerde zone tegen de Amerikaanse president Donald Trump en voor vrede. Premier Rutte is op handelsreis in India en begroet daar een portier van een gebouw.

Een vrouw kijkt in de metro van Seoul mee naar een Koreaanse tv-uitzending over de ontmanteling van de nucleaire testlocatie Punggye-ri. Een Argentijnse politieagent staat op het puin van een ingestorte bioscoop in de stad Tucuman. In verband met een bommelding sluit de Romeinse politie de Via della Conciliazione af, die naar het Vaticaan leidt. De mensen uit het kamp demonstreren tegen de leefomstandigheden in het kamp. Een grote brand heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een technische school in Ede in de as gelegd.

Brandweerkorpsen uit de regio zijn de hele nacht bezig geweest het vuur onder controle te krijgen. De net met prins Harry getrouwde Meghan Markle tijdens een tuinfeest ter ere van de zeventigste verjaardag van prins Charles. Inwoners van Karachi zoeken verkoeling bij een gebroken waterleiding. De Pakistaanse stad kampt met een Hittegolf. In de Phoenix, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Arizona, vindt een wake plaats voor de slachtoffers van de schietpartij op een school in Texas.

Hierbij vielen tien dodelijke slachtoffers. Een demonstrant houdt een bordje beet waarop de militaire leider van Thailand wordt afgebeeld als Pinokkio. In Thailand is nu vier jaar een militaire regering aan de macht. Een Syrische soldaat loopt door een verwoest deel van Damascus. Nederlanders zijn massaal naar het strand gegaan op deze warme Tweede Pinksterdag.

De Maleisische premier Mahathir Mohamad houdt zijn eerste toespraak na zijn verkiezing. Mahathir is met zijn 92 jaar de oudste premier ter wereld. Huizen en straten zijn overstroomd door hevige regenval in de Somalische hoofdstad Mogadishu.

Cambodjanen herdenken bij het Choeung Ek gedenkteken in Phnom Penh de miljoenen doden die zijn gevallen tijdens het gewelddadige regime van de Rode Khmer tussen en Een aanhanger van de Colombiaanse presidentskandidaat Sergio Fajardo aait honden tijdens een campagne-evenement in Medellin.

George's Chapel van Windsor Castle. Een bos bloemen ligt op de grond bij de school in Santa Fé, waar vrijdag tien mensen om het leven kwamen bij een schietpartij. De Britse prins Harry begroet op de avond voor zijn huwelijk met de Amerikaanse Meghan Markle toegestroomd publiek op straat bij Windsor Castle.

Een man speelt golf op een beschadigde weg in het Duitse Offenburg om aandacht te vragen voor de slechte wegkwaliteit. Palestijnse vrouwen bij het controlepunt tussen Bethlehem en Jeruzalem, onderweg naar het eerste vrijdaggebed tijdens de ramadan. Een man heeft zich geheel in stijl al begeven langs de route voor de trouwerij van de Britse prins Harry en Meghan Markle.

Na tientallen jaren gesloten te zijn voor het publiek, zal het huis vanaf weer voor iedereen te bekijken zijn. Een man op het dak van een woning in Viersen. Een tornado richtte woensdag schade aan in de plaats net over de Duitse grens bij Venlo. Studenten demonstreren in de Chileense hoofdstad Santiago tegen seksisme in het onderwijs. Mensen 'plukken' gratis bloemen op het Plein in Den Haag. Met de zogenoemde pluktuin voeren bloemisten actie tegen de verhoging van het lage BTW-tarief van 6 naar 9 procent.

Het portret van een jonge man wordt opgehangen in museum Hermitage Amsterdam. Lange tijd werd gedacht dat het schilderij door een van de mensen rondom Rembrandt was gemaakt, maar kunsthandelaar Jan Six ontdekte onlangs dat het van de hand van de meester zelf was. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dreigt de ontmoeting met Trump op 12 juni af te zeggen, als Washington blijft vasthouden aan de eis dat het land zijn nucleaire programma moet opgeven.

Een fan van het Britse koningshuis maakt zich op voor het aanstaande huwelijk van Meghan Markle en prins Harry. Een brandend veld in Israël aan de grens met de Gazastrook.

Palestijnse demonstranten gebruiken brandbommen aan vliegers om velden aan de Israëlische zijde van de grens in brand te steken. Aanhangers van de Bhartiya Janata Partij vieren de verkiezingsoverwinning van regionale verkiezingen in New Delhi. Met de tekst ' journalisten vermoord in Mexico' vragen buitenlandse en lokale journalisten aandacht voor de gevaarlijke situatie voor journalisten in het land. Een huis in Kenia is bijna helemaal onder water verdwenen, doordat de Keniaanse rivier de Tana is overstroomd.

Een orkest begeleidt het jaarlijkse ploegfeest in Thailand, waar ook koning Maha Vajiralongkorn bij aanwezig is. Bloemen zijn aangelegd in Jeruzalem in het patroon van de Amerikaanse vlag, vanwege de aanstaande opening van de Amerikaanse ambassade in de stad.

Verkiezingsposters in Irak worden verwijderd een dag na de eerste verkiezingen sinds IS verdreven werd uit het land. Oorlogen en het door gangbare media opgeblazen zogenaamde terroristenprobleem, dragen eveneens bij menigeen bij aan het toenemende gevoel van onveiligheid.

Volgens het inmiddels bij velen bekende dialectische concept van probleem-reactie-oplossing, wordt door overheden en de hen beheersende bankiermeesters als oplossing een toenemend gemilitariseerde veiligheid aangeboden.

Zij heeft zich weten te manifesteren op basis van angst, gepolariseerde tegenstellingen en daaruit voortvloeiende verdeel- en heerstactieken. Met behulp van de Trias Satanica hebben zij alle sociale samenhangen en verbindingen vernietigd en mensen volledig van hen afhankelijk gemaakt.

Aan de basis van dit alles staat de gepolariseerde tegenstelling tussen de oerpolariteit van het mannelijke en vrouwelijke. Deze oerpolariteit is, zoals eerder benoemd de basis van de schepping. Wij kunnen bovengenoemde ontwikkeling alleen ombuigen, wanneer we op individueel niveau door intensief zelfonderzoek, de werking van het mannelijke en vrouwelijke in onszelf gaan ervaren.

Het verstoorde evenwicht tussen beide in onszelf weer herstellen en vooral van onszelf leren houden, zodat we wat betreft de vraag naar liefde niet afhankelijk hoeven te zijn van een totaal gechaotiseerde buitenwereld. Bevrijding uit de seksuele gevangenis We leven dus in een tijd van toenemende chaotisering. Chaos heeft binnen de natuurlijke orde echter een zeer functionele plaats. Het is een overgangssituatie, waarin een oude vorm zich oplost om plaats te maken voor een nieuwe vorm.

Een evoluerend bewustzijn heeft nieuwe vormen nodig om zich te kunnen manifesteren. Zij willen de chaos initiëren omwille van de door hen gehanteerde heersersagenda. Want als er in chaos geen ontvankelijkheid vrouwelijk principe ontwikkeld wordt voor een vernieuwende vormgeving mannelijk principe , dan zal er geen levende en organische ontwikkeling meer mogelijk zijn. Dat is wat zij willen.

De sleutel van de seksueel geperverteerde gevangenis waar wij ons in hebben laten vastzetten, ligt in de donkerte van ons onderbewuste. Dus een respect voor al dat leeft en een dienstbare houding, voortkomend uit een onvoorwaardelijke liefde voor het leven in al haar uitingsvormen.

Dit houdt in dat wij door een intensief zelfonderzoek voor onszelf duidelijk mogen krijgen, wat wij op individueel niveau met onze unieke kwaliteiten bij mogen dragen aan de voortgang van het evolutionair proces. Zelfonderzoek van de eigen zielsroerselen kan die sleutel van de seksuele gevangenis aan het licht brengen. Mijns inziens gaat het daarbij om de transformatie van een naar buiten gerichte wil in een naar binnen gerichte wil.

Een wil om onszelf te willen helen, ons over te willen geven aan de wijzere scheppingskracht van het Universum en het leven in een dualistisch vormgegeven fysieke wereld om te zetten in een vanuit de geest geïnspireerde wereld. Wil jij dat ook? Er is een weg uit de chaos! Ons van egosmetten gezuiverde hart is de routeplanner! In dit artikel worden ook de vluchtelingen aangehaald. Wie het nog niet gezien heeft kan misschien eens dit artikel lezen.

Hoewel ik de titel van het filmpje wat minder vind, stemt de inhoud toch tot nadenken! Peace, ga eens op bezoek in een Muslim land, gekleed zo als je er nu bij loopt, ten eerste krijg je de hypokriete weg kijker politie op je dak, en verder nu, bont en blauw geknepen als het niet erger is! Veel mannen lijden aan een psychische sex ziekte, geen zelf dicipline is ze niet geleerd, kijk hoe de vrouwen er bij lopen, gevangen in hun lappen stof, slechter behandeld als huisdieren!

Je hebt gelijk Peace! Ik moet eerlijk bekennen, dat ik mij ook onvoldoende in de Keulen-zaak heb verdiept en mijn benoeming van de vluchtelingenstroom in relatie tot seksuele misdrijven, had moeten nuanceren.

Bedankt voor jouw aanvullende en verhelderende commentaar. Arend , mijn excuses maar ik verschil hier van mening, voor mij was één vrouw verkracht al voldoende om dit te veroordelen, een verkrachting is een spychische moord, je vernietigt de ziel van een wezen. En dan al die lieden die zich geroepen voelen met hun zoet sappige verhalen, de boel te vergoeilijken, laat ze terplaatse gaan kijken, en praten met van die vernederde vrouwen, verschrikt om zich heen kijkend hun treurige menselijke bestaan verhalen!

Maar als je dat youtube-filmpje bekijkt, dan wordt duidelijk dat ook hier de media weer een bijzonder kwalijke en vooral opblazende rol hebben gespeeld. Het gevaar kwam van buiten, de mensen die jalours waren op ons geluk, die probeerden een spaak in ons wiel te steken, het is ze niet gelukt. Mannen die vrouwen, het vrouw zijn niet respecteren, of niet willen respecteren, zijn een gevaar voor ons, en onze civilisatie, en ik zal dit ook nooit accepteren, ik heb genoeg van die arme stakkers gezien, een schande voor het mens zijn!

Bedankt voor je reactie Jenne. Bijzonder dat jullie zo lang een mooie relatie hebben weten te houden. Betreffende hen die grensoverschrijdend zijn wil ik nog aangeven, dat ook zij op één of andere wijze misvormd zijn geraakt. Daarom lijkt het mij goed oom ook naar hen met mededogen te kijken, maar daarbij mogen best grenzen aangegeven worden. Mensen of dat nu vrouw of man is moeten elkaar gewoon respecteren en niets tegen de zin van wie dan ook doen.

Aanranding,verkrachting mag gewoon nooit plaats vinden en zij die zich daar schuldig aan maken weten dat het strafbaar is dus ook dat ze het niet moeten doen. Door te schrijven dat ook naar de achtergronden van de daders gekeken moet worden is Bull shit. Niets maar dan ook werkelijk niets kan aanranding of verkrachting rechtvaardigen en zijn alleen maar motieven waardoor deze daders zich gesterkt zullen voelen.

Daarom zeg ik het gewoon plat als ze zich niet gedragen mogen ze voor mij gecastreerd worden dan gaat het vanzelf over. Mij zul je niet horen zeggen, dat seksuele delicten getolereerd moeten worden of te rechtvaardigen zijn.

Dat laatste maakt iedereen blind en rijp voor een kunstgebit. Die sharia wordt hier over het algemeen als nogal barbaars beschouwd. Is verkrachting dan niet barbaars? Zulke lieden met fluwelen handschoentjes aanpakken lijkt mij ook geen oplossing. Zij hebben geen mededogen met hun slachtoffers en weten dondersgoed wat ze doen daarom mogen ze wat mij betreft hard aangepakt worden. Je had het over grenzen en dat die best aangegeven mogen worden,maar die grenzen zijn er al want iedereen weet dat verkrachting strafbaar is en dat je die grens dus niet mag overschreiden,doe je dat wel en gaan we naar excuses zoeken dan verplaats je alleen maar die grens ten nadele van de slachtoffers.

Arnold, het met primaire emoties reageren op dit soort zaken brengt een betere wereld zeker niet dichterbij. Daar kan je misschien wel gelijk in hebben,maar door alles maar goed te vinden onder het mom van ja maar hij heeft misschien wel een slechte jeugd gehad zal ook niet tot een betere wereld leiden.

Wel vraag ik me nog af welke oplossing jij dan in gedachten heb. Vaak wordt gedacht dat een slechte jeugd hebben automatisch leidt tot bepaald gedrag.

Blijkt gelukkig niet altijd het geval. Zelfs in de dierenwereld, worden eerst grenzen aangegeven en degene die toch over de aangegeven grenzen heen gaat, die is simpel de pineut. Inmiddels ruim 20 jaren terug was ik 3 maanden door Nepal en India wezen rugzakken, grotendeels op eigen houtje om zoveel mogelijk in de cultuur te zijn.

India is vrij preuts in die zin dat zowel in het straatbeeld, als op televisie en in de films geen naakt en sex voorkomt. De vrouwen zijn wel zeer vrouwelijk en sensueel gekleed en zien er graag verzorgd uit. Ook doen ze niet moeilijk met in het openbaar borstvoeding geven, ze hanteren gewoon heel andere normen en waarden dan de westerlingen. Toen ik weer terug in Nederland kwam kreeg ik een cultuurshock in eigen land, billboards met tieten en billen, televisies die alleen maar vlees lijken te verkopen omdat je jong en wild moet zijn.

Het voelde aan als een matrixprogrammering die in die 3 maanden uit mijn systeem was ontladen en met een schok weer een upload kreeg. Pas als je een tijdje buiten het gekkenhuis bent geweest kan je pas goed zien en voelen wat een waanzin er voor normaal verkocht wordt. Ik begrijp je ook niet verkeerd Arnold en respecteer jouw visie en heb het gevoel dat je de mijne ook respecteert.

Wat oplossingen betreft, heb ik het gevoel dat het van belang is om de achterliggende oorzaken te doorgronden. Vandaar, dat ik dit artikel heb geschreven en gedeeld. Ik ben in ieder geval van mening, dat een rechtssysteem dat gebaseerd is op vergelding geen bijdrage is aan een betere wereld.

Een rechtssysteem dat gebaseerd is op inzicht in verschillende sociale en universele wetmatigheden en waarheden, zal veel meer werkzaam zijn, Van daaruit zal men overtreders van bepaalde morele normen niet willen bestraffen, maar tot inzicht willen brengen m. Zodat ze van hun fouten kunnen leren. We zijn hier immers allemaal om te leren! Ja een hele juiste benadering, zo voel ik het ook, maar dat is waar wij aan bloot staan, de grote brain fuck, en het is in en in zielig, hoe de jonge mensen misbruikt worden en door de media en het grote geld.

Toch wil ik even de nadruk leggen op, een verkracht mens, is psychisch vermoord, het is één je geest en je lichaam, en duidelijk van jouw, er wordt wel gemakkelijk over heen gestapt door sommigen, groet Jenne. Het klopt dat ik ook jouw visie respecteer en ik moet eerlijk zeggen dat ik hier het gesprek over aangaan leerzaam vind. Alleen zoals jij het ziet dat overtreders moeten inzien wat zij misdaan hebben om herhaling te voorkomen zie ik toch ook iets anders. Op zich is weten en begrijpen wat je verkeerd hebt gedaan een goed iets alleen wordt dat in dit geval pas duidelijk na de overtreding.

In dit geval ben ik van mening dat voorkomen beter is voor het te laat is en dat kan denk ik alleen maar door op voorhand bekend te maken welke maatregelen er getroffen zullen worden wanneer iemand toch in de fout gaat,dit klinkt misschien hard maar sommigen begrijpen nu eenmaal niets anders.

Als iemand weet dat hij van zijn mannelijkheid ontdaan zal worden wanneer hij een vergrijp begaat zal hij wel twee keer nadenken eer hij de daad verricht. En dat geldt vooral ook voor kindermisbruik ook daarvoor vind ik deze straf niet te zwaar.

Weet je Arnold, als je enig inzicht krijgt in de wet van oorzaak en gevolg, oftewel de wet van karma, dan is het een logisch uitvloeisel dat zogenaamde overtreders de gevolgen van hetgeen ze hebben veroorzaakt op een geestelijk niveau weer bij hen terug zullen zien komen. Op aards niveau zou je kunnen zeggen: Wie zonder enige zonde is werpe de eerste steen.

In eerste plaats als iedereen een ander niet zou aandoen wat men zelf ook niet gewenst vind zou er al een hoop ellende verdwenen zijn behandel de mede mens zoals jezelf behandeld wilt worden. De grootste moeilijkheid daarmee blijft dat de dader eerst de kans krijgt een daad te begaan en later als het kwaad dus al geschiedt is pas moet gaan inzien wat hij fout heeft gedaan en dat vind ik niet kunnen want dan is er dus al een slachtoffer.

Wat betreft terug keren naar de Sharia en meer van die oudheden vind ik niet te vergelijken met heden. Vroeger en in bepaalde landen nu nog worden mensen gestenigd,geslagen en meer van dat soort onzin wat ik ook afkeur.

Tegenwoordig in onze Westerse wereld zijn mogelijkheden genoeg om castratie op een humane manier te verrichten. Daarom ben ik nog steeds van mening dat wanneer men weet dat dit het gevolg zal zijn als je toch een dergelijk delict begaat eerst twee keer nagedacht zal worden eer men tot de daad overgaat en doet hij het dan toch dan kiest hij zelf voor deze straf.

Hebben wij allemaal niet de plicht om elkaar te beschermen en vooral voor de zwakkeren op te komen zoals kinderen en vrouwen?

En vooral wat nu vaak het geval is dat zelfs ouderen in de steek gelaten worden terwijl juist zij ervoor hebben gezorgd dat wij het tot nu toe relatief goed hadden wat nu in snel tempo weer wordt afgebroken?

Hebben wij niet de plicht om voor deze mensen op te komen? Daar wordt gesproken over inzicht over oorzaak en gevolg. Misschien dat ik daar geen goede kijk op heb maar ik zou niet weten wat een oorzaak zou kunnen zijn waardoor een vrouw verkracht zou mogen worden.

Sommigen komen met een flauwekul smoes af van ja maar ze zijn al zolang onderweg en vaak als man alleen en dan wil je wel eens wat. Als we dit soort argumenten als rechtvaardiging gaan zien voor het leed dat anderen daarmee aangedaan wordt dan is verder praten hierover overbodig lijkt mij.

Arnold, als je op jouw manier wilt voorkomen dat mensen zaken doen die niet door de beugel kunnen, dan scheppen we een maatschappij, die is ingericht zoals in de film Minority Report wordt geschetst. Als je het artikel op https: En als ik dan toch bezig ben ook gelijk maar het volgende: Laatst is hier bij Want To Know een artikel geplaatst waar men kon lezen dat vrouwen in oorlogsgebied de wapens hadden opgenomen en gingen vechten tegen oa IS.

Is het dan niet vreemd terwijl daar vrouwen voor hun vrijheid vechten alleen mannen naar hier komen zonder vrouw? Waarom gaan zij daar de strijd niet aan en helpen zij deze vrouwen niet? Vroeger afgezien of je het nu goed of niet goed vond was hier een militaire dienstplicht en werden mensen gedwongen voor hun land te vechten.

Daarom kun je vragen stellen over waarom mannen in hun eentje naar hier komen is dat normaal of zit er meer achter? Gezinnen met vrouw,man en kinderen daar heb ik niet zoveel moeite mee want die mannen hoeven hun heil niet bij andere vrouwen te zoeken. Ik ben ook niet voor een politiestaat of militaire dictatuur. Mijn uitgangspunt is dat wanneer twee regels nageleefd worden dat genoeg zou kunnen zijn,namelijk 1. Gij zult niet doden en 2. Aangezien er toch figuren zijn die deze regels te buiten gaan zullen er dus drastischer maatregelen moeten komen helaas maar zo zie ik het.

Wat is er mis mee, om in dankbaarheid te aanvaarden? Geven is een kunst, krijgen voor sommige mensen nog een grotere kunst. Ach Arend, ik ben inmiddels wat ouder, heb het nodige meegemaakt en herken veel van wat je zegt in hoe ik vroeger zelf ook dacht. Dat was vroeger, misschien wordt je ook nog eens wat milder naar jezelf en ook naar anderen. Minder puriteins, minder veeleisend. Soms word ik nog wel eens kwaad, maar gewoon glimlachen en een grapje is vaak meer dan genoeg. Sorry Koekje, maar nu mis ik even wat je mij wilt zeggen.

Waar ben ik niet mild naar anderen? Het is juist mildheid waar ik voor wil gaan! Beste Arend, Ik vind het niet mild om totale overgave als hoogste doel te prediken. Stel je voor dat je in de gaten moet houden of je partner wel voldoende doet aan totale overgave.

Of dat je je zelf iedere dag weer verwijt: Jongeman, alweer niet voldoende overgave. Zieiets lijkt mij pas echt een gevangenis. En ja, overal is vind ik ook, te veel platte seks, maar wat is er mis mee als je vriendin er plezier in heeft om zich speciaal voor jou mooi op te tutten. Wat als je haar heel toevallig gewoon een lekker wijf vind. Wat als ze jou een hunk vindt en jij daar iedere dag push ups voor doet.

Lijkt mij helemaal prima. Seksualiteit lijkt heel simpel, maar heeft te veel aspecten volgens mij om simpel te vatten in een enkel artikel. Tja, hoe jenne dat in 9 beschrijft, dat spreekt mij aan. Ik ben daar heel mild in.

Heb je er een probleem mee Koekje, dat wij beiden op een andere golflengte zitten? By the way, ik heb in mijn artikel nergens ook maar enigszins geïnsinueerd, dat ik een complete kijk op seksualiteit zou weergeven. Jouw reacties nog eens nalezend Koekje, viel bij mij het kwartje. Ik heb het gevoel dat je het begrip overgave voor mij anders invult dan ik het zelf ervaar. Voor mij is overgave met name gericht op een onvoorwaardelijk jezelf durven en mogen zijn.

Dit houdt in dat je een ander dat ook toestaat. Het gaat hier m. Is al goed Arend. Als je wilt kun je in een van mijn andere reacties 6.

En voor mij is de opmerking over golflengte voornamelijk een praktische constatering: Met alle respect wil ik je uitnodigen om eens een artikel te schrijven over hoe het leven er op jouw golflengte er uitziet. Schrijven is een ideaal medium om jezelf kenbaar mee te maken, daarnaast kan het voor jezelf ook nog een ordenende en zelfs therapeutische werking hebben.

Ik heb al heel wat geschreven in mijn leven en weet er dus alles van. Ik vind het ook van groot belang dat mensen, ter vergroting van het wederzijds begrip meer met elkaar delen en uitwisselen. Jaha, Hieperdepiep, natuurlijk kan ik toffe stukjes in elkaar knutselen. Alleen heb ik daar voorlopig geen zin in. Khoef niet zo nodig alles te delen. Hebbe, hebbe, lekker enkel en alleen voor de pure heb is ook wel es fijn.

We leven in een wereld waar de meeste mensen gestimuleerd en gemanipuleerd worden om te slagen, wat het doel ook moge zijn. Waar ambitie tot grootste deugd uitgeroepen werd. Je hoort het te maken. Anders ben je gewoon een loser: Vampirisme heet dit fenomeen. Hoe krijg je het gedaan dat de ander de poort naar zijn energie opent, al was het maar op een kiertje?

De snelste manier is kwetsen, beledigen. Meer geraffineerde mensen zullen eerder vleien, strijkages verkopen. Het resultaat blijft gelijk: Nu werd er voor gezorgd dat vampirisme niet als onaangenaam ervaren wordt.

Krijgt de gevampiriseerde ronduit lustgevoelens en seksuele honger… Daar bovenop bulkt het in onze maatschappij van de seksuele prikkels. In feite kunnen we spreken van een spirituele valstrik, opgezet om de mensen naar een lager bewustzijn te lokken en daarin vast te zetten. Lage gefrustreerde seksuele energie leidt vlot tot geweld en die energie heeft een bepaalde groep wezens nodig om te kunnen bestaan. Een vicieuze cirkel van angst-geweld-moord-bloed houdt die wezens in leven.

Daartoe dient seksuele gevangenschap. Met aangewakkerde hebzucht, egoïsme en arrivisme als motief voor vampirisme. En de dodelijke cyclus komt weer op gang… Hier helpen geen wetten en straffen. Het fenomeen herkennen en het eigen bewustzijn verhogen is de enige uitweg.

Het valt mij vaak op dat de machtigen overal de schuld van krijgen. Ja, wat ze doen werkt, waarom? Omdat het kuddevolk alles slikt als zoete koek. Wie is er schuldig?

Zijn zij wel bewust van wat ze doen? Ik denk het niet. Ze hebben alles maar zijn nog niet gelukkig. Dus dan raken ze gefrustreerd, gaan rare dingen willen op seksueel gebied maar ook op het gebied van macht.

Tot ze doorzien dat meer niks meer brengt. Nog ongelukkiger geworden hebben ze dan nog een paar keuzes. Geluk zoeken in spiritueel zelfonderzoek of zelfmoord plegen. Anders raken ze totaal krankzinnig en zijn ze rijp voor de isoleercel. It takes 2 to Tango Martijn. Das een mooie Guido. Ik zie het ook zo. Schijnbaar moet je door de hel om het paradijs te vinden. Ze zijn beiden in onszelf. De wereld is hier een projectie van. Ik bezie het altijd vanuit chakra oogpunt.

Overleven 1, seksualiteit 2 en ego 3. Hiermee komen rare dingen aan het licht. Ze proberen mensen zo veel mogelijk hier in te laten zitten door angst te voeren en seksuele uitspattingen. Daarbovenop maken ze een cultuur van de wet van de slimste, het ego.

Dit wordt rijkelijk beloont met oa. Het belangrijkste nu is aan ons bewustere mensen om zelf bewuster en vanuit liefde te leven en daardoor dit uitdragen naar anderen in de wereld. Maak ze duidelijk dat geweld, seks en competitie nooit blijvend geluk zal brengen. De rijkste mensen op de wereld zijn nog steeds zoekende want ze hebben het belangrijkste gemist. Hun eigen Zijn is de sleutel naar eeuwig geluk.

We are the ones where they are waiting for. Even een test voorstellen: Leg een stapel met magazines over gezond leven, biologisch tuinieren etc. Welke stapel zou het eerst weg zijn? Je kunt misschien ook van dit standpunt uit gaan, het Cristelijke geloof is op een hele ander grond princiepe gebouwd, als de Islam. Ik heb vrienden, en familie oorspronkelijk uit noord Africa, sommigen Moslim, allemaal heel tollerant, maar oude gewoontes slijten langzaam, zij willen altijd apart eten, en de vrouwen in de keuken, nou ik wil dit niet, en anderen uit mijn familie ook niet, dus zitten wij nu gezellig te samen aan tafel, het kan dus wel, verder is er geen enkel verschil natuurlijk, op een paar op niets gebaseerde gewoontes, slachten met het mes, persoonlijk weet ik niet of dit nu zo veel slechter is, ik denk dat hoe het er in sommige slachthuizen aan toe gaat in wezen heel wat slechter voor de dieren is, maar dit is weer een ander verhaal.

Bij de oorspronkelijke noord Africaanse vrouwen die wij kennen, willen niets van besnijdenissen weten, sommige hebben een dogmatische kijk op dit onderwerp, maar worden dan al snel over ruled! Het mismaken van vrouwen, meisjes, ook jongentjes moet mee geknoeid worden, we leven toch niet meer in de oertijd, en hoe kan het dan dat al die grote schrift geleerden, hier nooit over gevallen zijn. En het vreselijke alle mooie vrije volkjes, bijvoorbeeld in de Hindu Kush, de zogenaamde Kafirs, vaak prachtige ogen blond rood haar, mooie gezichts vorm, deze mensen moeten het al honderden jaren ontgelden, ze zijn mooi en geen Moslim, ja dan ben je buit, trouwens er zijn er niet meer zoveel, jammer!

Ze verdienen niet beter als door de Amazones door een grote gehakt molen te worden gehaald, go go vrouwen sta op, en verdedig Uw zusters, waar ook! Je zou haast denken dat ik racistisch ben, nou nee nog niet, wel anti onmensen, en ja ik heb mijn tollerantie verloren, en opschikken in mijn waarden doe ik ook niet meer!

Hoi Arend, het is een belangrijk en wijs artikel geworden. Ik kan je prima volgen. Dank je wel voor je openheid…. Ik ben blij dat over dit soort dingen nu eens eerlijk en open gesproken wordt ook al verschillen we van mening wat moet kunnen vind ik. Te lang zijn met name praten over dergelijke dingen door vorige generaties verborgen gebleven want daar praat men niet over was toen een veel gebruikt excuus.

Willen we problemen aan kunnen pakken en oplossen dan is praten en dingen erkennen een mooi begin daarom ben ik ook Arend dankbaar voor dit gesprek en probeer ik ook hier weer van te leren. Hoi Arnold, dit vind ik ook zo een waardevolle eigenschap van je. Altijd bereid een consensus te vinden. Voor de goede orde: Over dat soort van zelfonderzoek zegt Martijn m.

Ja, zoals Koekje zegt: Lezend wat jij allemaal schrijft, dan lijkt het mij dat je hersenen overuren maken om de angst op een afstand te houden. Ik vind het een beetje vreemd dat men praat over er mogen zijn. Volgens mij zijn wij allemaal op deze aarde aanwezig en is het niet de vraag of we er wel mogen zijn maar eerder hoe gaan we met elkaar om.

Elk mens heeft het vermogen om te denken en dat leid tot verschil van inzichten waardoor het kan botsen. Daarom denk ik dat het daarom juist de kunst is om de gulden middenweg te vinden zodat we allen door een deur kunnen en er iets moois van proberen te maken. Dit gaat over de geperverteerde wereld! T, waarom zoveel venijn naar Arend toe, hij gooit de stok in het hoender hok, om de geest van anderen wakker te schudden, prima toch!

Puriteins is niet te verwarren met hypocrisie, twee hele verschillende betekenisen. En sommige réactisch worden met de voor ingenomen rede geschreven om onwelgevallig te zijn, begrijp je!

Verder de opstelling van de quasi underdog, de niet wetende spelen, en dan vlijmscherp eindigen, vaak onder een denkbeeldige gordel. Of een discussie, gewoon afbreken, wat op zich heel ongemanierd is, zo van niet verder interessant, en ook dit valt onder het puriteins zijn. Arend — Of jij er ook van mij mag zijn??

Arnold merkt terecht op: Ik ga niet over jouw bestaansrecht, hoor. Je hebt mijn toestemming of instemming helemaal niet nodig, toch? Vanwaar dan die behoefte? Wat is er mis met de seksuele energiestromen van de mens op aarde? Dus, jongens en mannen, leg je hulpeloosheid en sukkelige willoosheid af in aanwezigheid van een vrouwelijke vampier.

Herken haar en laat je niet door haar inpalmen. Meisjes en vrouwen, leer die charmante tovenaar herkennen die jou met zijn magnetische krachten manipuleert en jouw lichtbewustzijn lekker oppeuzelt tot jij dat niet langer toestaat.

Al die masturberende zich tot de hogere elitaire moraal ridders rekenende lieden, kunnen ons de aanbidders van de prachtige tedere liefde niets leren. In de liefde ligt de kracht van het leven, het is waar het heeft ook met chemie te maken, maar toch de pracht ons gegeven, de bewegingen van een vrouw, haar on overtroffen charme, haar odeur, en dan wat ze ons kan schenken, die prachtige voldoening, om ons mens te kunnen voelen, terug te zien in onze nazaten.

Maak er niet iets goedkoops van, dat is het doel van het kwaad, het mooiste en meest inspirerende wat de mensheid heeft, dit geschenk van de Goden, kapot te maken, vriendelijke groet Jenne. Je ziet het in alles. De mens is bedorven met een ego dat wil kicken.

Deze mens heeft overal een bedoeling bij. Liefde, seks, het doel is extase. Deze mens wil verlichting en wat wil het dan? Het is een en al hedonisme. Het heeft niets met onvoorwaardelijke liefde te maken. Het is allemaal bekrompen ego gedoe. Of zoals prediker zei, het is allemaal lucht en het najagen van wind.

Beste Martijn, je bekijkt het hele gebeuren als een sexdaad, en dan ook nog uit een heel egocentrich standpunt. Liefde is geven mijn beste jonge, de gebezigde woorden, als extase en hedonisme, wijzen op het één richtings verkeer, je genot beleven, en dan niets!

Liefde en tederheid geven aan je ega, en haar vervoeren, en zorgen dat zij haar mooiste moment beleefd, dan word je één, zij zal dan haar gevoelens tonen, en je alles geven wat zij heeft, het ontvouwt zich als een bloem vol schoonheid, misschien vind je dit van een andere wereld, maar dit is mijn gevoel en denken hier over, vr. Lees eens goed beste ouwe. Liefde is… niet te benoemen en heeft zeker niets met hedonisme uit te staan.

Die twee kunnen niet samen gaan. Gelukkig mag iedereen de ´liefde´ een eigen invulling geven, toch? Het gaat over kunnen begrip tonen, kunnen vertrouwen, kunnen respecteren, wat blijkbaar niet meer vanzelfsprekend is. Tegenwoordig is de onbewuste mens niet meer zichzelf, maar een speelbal van de social-engineers die via de media man en vrouw beïnvloeden. Een ding is belangrijk en dat is een positieve houding. Wie liefde als bedreiging ziet, bang is voor eventuele speelsheid en nabijheid, liefde als een dwaling van de natuur beschouwt, maar tegelijkertijd het over onvoorwaardelijk liefde heeft wat ook alleen maar een hoger doel begrip is, meestal mankeert het in de uitvoering , zal dat bevestigd zien in zijn leven.

Liefde en seks kunnen gescheiden van elkaar beleefd worden, dan is het meer een technisch verhaal en heeft niets met verbinding te maken, waar het naar mijn mening over gaat. Sterker nog er leven mensen bij elkaar die nog nooit van elkaar hebben gehouden, maar uit puur materialisme bij elkaar zijn.

Volgens mij gaat het erom dit te doorbreken.

mastuberende mannen geile sex meiden

Arthur Rivet