Grote tepels likken slavin biedt zich aan

grote tepels likken slavin biedt zich aan

Er was ook nog een zeer gespierde knecht die blikken naar me wierp waar ik niet op zat te wachten. Met de emmer in mijn hand richtte ik me op en keek naar het valhek. Daarachter zag ik de lange, rotsige helling waar het kasteel op gebouwd was, zich uitstrekkend tot de eerste bomenrij van het woud. Opeens verlangde ik naar de stille duisternis daar buiten met een intensiteit die me met mijn tanden deed knarsen. Maar ik wist wel beter. Geen vrijheid voor mij.

Ik moest mijn emmer binnen brengen en later mezelf presenteren aan Milord, in zijn slaapkamer, waar hij me opnieuw naar hoogten van genot en lust zou voeren, begeleid door mijn gevoel van schaamte voor mijn gewillige — nee, gretige — deelname. Ik voelde me niet beter dan een hoer In gedachte van de schaamte die mijn vader zou voelen als hij wist van de schandvlek die ik op het blazoen van de familie had gebracht met mijn lichtzinnigheid.

Ik was beslist beter opgevoed En toch, als het Beest me aanraakte, vergat ik mijn familie en trots in de storm naar het genot. Ik werd me bewust dat ik nog steeds verlangend naar het woud stond te staren. In dat moment overspoelde een bittere noodzaak in me om weg te rennen, het woud in, weg te rennen van mijn honger naar Milord's veel te vaardige handen.

Als ik zou blijven zou ik zeker zijn gewillige slavin worden en zijn, zowel letterlijk als figuurlijk, in lichaam en geest. Mijn benen begonnen onwillekeurig, zonder dat ik dat wilde te rennen, en nog voor het tot me doordrong wat ik aan het doen was, kletsten mijn slippers snel over de stenen, de van een meelzak gemaakte jurk om me heen fladderend. Ik wist donders goed dat ik zijn toorn riskeerde, maar ik had geen keus.

Ik kon niet verdragen de hoer te worden van een Beest, ongeacht hoe heerlijk aantrekkelijk. In elkaar gedoken achter de ruwe bast van een boom, keek ik in de duisternis en vermoedde dat ik een gevaarlijke en gigantische vergissing had gemaakt en overwoog even kort om terug te gaan. In mijn haast en impulsiviteit had ik er niet aan gedacht dat ik moederziel allen was, onbeschermd, geen eten of geld voor de reis had, en mijn dunne slippers waren nauwelijks de schoenen die je op een trektocht door het bos droeg.

Maar het was te laat om terug te keren, zo dacht ik. Ik zuchtte en probeerde niet te denken aan wat Milord op dit moment aan het doen was. Hij zou onderhand wel weten dat ik hem gesmeerd was, en ik begreep ook dat hij niet ingenomen zou zijn met mijn actie. Dan hoorde ik het knappende geluid van brekende takken. Ik tilde mijn hoofd op, iets bewoog door het onderhout.

Ik fixeerde mijn ogen op de strook maanlicht die door de bomen scheen, en mijn hart begon te bonken. Het was Milord, ik wist dat hij het was. En hij zou razend op me zijn. Waarom vond ik die gedachte intrigerend? Een schaduw stapte uit de bosjes, bewoog in mijn richting in het licht.

Kleine varkensachtige oogjes in een ongeschoren kop staarden me aan en een grijns spleet zijn ponem, zwarte rottende tanden onthullend. Allen waren gehuld in lompen, en allen waren smerig, en allen hadden iets kwaadaardigs in de ogen. Het kwam me voor dat Adelbert's verhaal over een Beatrijs die vermoord was door struikrovers meer een vooruitziende blik was geweest dan leugen. Ik had nauwelijks tijd om te gillen voor ze op me waren. Mijn wereld werd een modderpoel van verschrikking, harde handen, adem die stonk naar bier, knoflook en uien, ruwe vingers die pijnlijk mijn borsten grepen en zich binnendrongen in mijn kutje, mijn polsen en benen wijd gespreid vastgehouden door de andere gezellen in het kwaad.

Plat op mijn rug op de grond gleden schaduwen over me heen, een hand drukte over mijn mond om mijn hysterische aanhoudende geschreeuw te dempen. Koude lucht stroomde over mijn naakte onderlichaam, mijn rok rond mijn middel omhoog gesjord, iets hards porde me tussen mijn dijen. Ik probeerde te schreeuwen, maar ik was niet eens in staat adem te halen En dan opeens waren daar angstige schreeuwen, hun stem schor van verschrikking, scherp afgebroken in rochelende geluiden en de schaduwen rond me waren opeens verdwenen, ik huiverde toen de lucht zich vulde met ijzingwekkende grauwen.

Wolven naar ik dacht. Ik vond mezelf terug in een hoop kille vochtige bladeren, en ik wist dat ik het op een lopen moest zetten maar in mijn angst kon ik me niet in beweging krijgen. Eindelijk kreeg ik het voor elkaar op mijn voeten te komen, mijn aanvallers waren verdwenen en ik hoestte door de dikke weeë ijzerachtige stank in de lucht.

Ik vroeg me af wat ter wereld die stank wel was. Totdat ik de donkere menselijke vormen op de grond zag en realiseerde me dat de stank die me verstikte de geur van slachting, de geur van gespild bloed was Een van de schaduwen bewoog en gleed in mijn richting, ik deed angstig een stap achteruit, stond met mijn rug tegen een boom en een angstige schreeuw bleef steken in mijn dichtgeschroefde keel.

Milord het Beest stapte vanuit het donker in het maanlicht. Een golf van opluchting overspoelde me en ik voelde een hulpeloze grimas over mijn gezicht glijden. Ik deed een stap voorwaarts en hield mijn armen naar hem uit als welkom.

Zijn lippen gleden achteruit en hij onthulde zijn tanden in een angstwekkende grimas. Zonder die halsband lijkt het alsof je niet je positie naar de juiste waarde weet te schatten. Een grom rommelde voortdurend in zijn keel, en zijn bewegingen waren kortaf en ruw.

Ik was me voor het eerst nadrukkelijk bewust hoe kleintjes ik was vergeleken met zijn gespierde hoogte. En hoe bang hij me maakte Ik haalde diep adem en harkte mijn laatste beetje moed bijeen en piepte "Dank je dat je me gered hebt van die afschuwelijke struikrovers, Milord. Op een of andere manier moest ik zien zijn woede wat te temperen. Ik kreeg er met moeite uit "Asjeblieft, probeer het te begrijpen. Ik kon niet anders. Ik zou je zonder enige consideratie hebben kunnen misbuiken, met of zonder je medewerking, maar nee, in plaats daarvan zag ik het genot dat je eraan beleefde en liet jou je gang gaan alvorens ik aan mijn eigen plezier dacht.

En in alle gevallen heb je er genot aan beleeft, nietwaar? Het hele kasteel hoorde je als je klaarkwam. Ik dacht dat we konden Ik heb zelfs je kettingen en je halsband afgedaan. En hoe heb je me beloond? Je bent hem gesmeerd naar het woud, je mag van geluk spreken dat ik ze je niet heb laten ombrengen. Maar vrees niet, dat komt binnenkort nog wel En een slavin heeft het nog zwaarder. Een slavin woont moederziel alleen en in eenzaamheid in een stalen kooi onderin een tochtige koude kelder waar niemand naar haar omkijkt, zittend op een koude stenen vloer, haar polsen aan elkaar boven haar hoofd aan een ring gebonden, geen mogelijkheid om te liggen.

Ze eet alleen de restjes van de maaltijd van haar heer, wat botjes en kliekjes, als ze die dag al wat te eten of te drinken krijgt.

Ze slaapt in die koude tochtige ruime op de naakte stenen zonder te kunnen gaan liggen. Ze doet haar behoeften in een hoek en de stank is er ondragelijk. Regelmatig word ze voor hun plezier genadeloos gemartelt totdat ze wenste dat ze dood was. Jij woonde bij mij, je slaapt in een bed en je krijgt goed te eten. Hij ging in de richting van de grote hal, zijn stappen lang en boos en ik worstelde struikelend achter hem aan. Vreemde geluiden kwamen uit de hal.

Luid kletsen en hijgen. Milord stond ineens stil, zo onverwacht dat ik bijna tegen hem aan botste. Voorzichtig gluurde ik langs zijn gespierde arm en haalde diep adem. Gijsbert, de knecht zat in Milord's stoel, zijn shirt had hij uitgetrokken en over de leuning gehangen. Het licht van het haardvuur toonde zijn gespierde arm en zijn hand die om beurten omhoog ging en neerdaalde op de naakte billen van een vrouw die over zijn schoot lag.

Het was Mary, een van de dienstmeisjes, een knap kind, niet zo groot, met een mooi gevormd jong en lenig lichaam en middenlang blond haar, ik schatte haar op een jaar of twintig.

Ze kronkelde onder zijn geweld, haar billen vuurrood onder zijn gestage afstraffing. Ik zag dun vlassig blond haar op haar venusheuvel aan het begin van haar buik, haar roze gloeiende kutlipjes stonden hem verwelkomend open door haar voorovergebogen houding.

Ze gooide haar hoofd achterover en keek over haar schouder, haar blauwe ogen helder, haar wangen zo roze als haar billen. Doe eens wat zachter De volgende kledder echode door de ruimte, en Mary schopte met haar benen en gilde, "Oh, asjeblieft, heb medelijden!

Ondanks haar energieke poging weg te komen, leek het er op dat ze pogingen deed haar billen meer toegankelijk te maken voor haar overweldiger's indringende kledders. Boos zat ze plat op haar billen en keek ze naar hem op en hij haastte zich aan Milord uit te leggen; "Ik was net bezig dit wicht te straffen voor het laten ontsnappen van Uw slavin.

Ik denk dat ik jullie straks nodig heb. Ik worstelde en schopte om me heen, maar hij was natuurlijk veel sterker en lachte me midden in mijn gezicht uit, mijn enkels werden met brede leren riemen omsloten en mijn benen werden pijnlijk wijd gespreid en met een lange ijzeren stang ertussen gefixeerd en met een ketting aan het plafond bevestigd. Mijn polsen werden tegen elkaar gebonden, en ook met een ketting aan mijn enkels bevestigd.

Het was een houding die me dubbel vouwde en me wijd open spreidde, mijn mond speeksel lekkend langs de dikke als een lul gevormde knevel die mijn mond vulde. Ik voelde hoe Gijsbert geile wellustige blikken wierp op mijn hulpeloze naaktheid, en ik voelde hoe mijn wangen brandden van woede en schaamte. Om de hete liederlijk ogen te ontwijken keek ik zo goed en zo kwaad als dit ging om me heen in Milord's "martelkamer. Maar toch zag het er overvol uit in de ruimte, veroorzaakt door palen, rekken en een groot X-kruis dat allemaal op strategische plaatsen stond opgesteld, gedrapeerd met ketens en overduidelijk klaar voor het gebruik op onwillige gevangenen.

Tegen een muur stond een lange eiken tafel met daarop sinistere artikelen die ik gedwongen was te bekijken. Er was maar een normale stoel, meer een troon eigenlijk, groot en met leer bekleed. Milord nam daarin plaats en een van zijn lange benen bungelde over de armleuning. Mary krulde zich onderdanig aan zijn voeten, net zo naakt als ik, haar borsten tegen zijn gelaarsde benen aan drukkend. Zijn broek was losgemaakt en Mary speelde met zijn dikke mannelijke orgaan op een luie manier.

Hij had gedurende het toekijken hoe ik worstelde bij het opbinden een flinke erectie ontwikkeld. Mannen houden van tegenstand, bedacht ik me. De knecht gaf een van de sluitingen een laatste ruk en keerde zich toen naar zijn meester. Het Beest lachte toen hij naar mijn gebonden, hulpeloos lichaam keek en Gijsbert 's gretige grijns zag. Ik wil haar horen gillen van pijn, maar denk erom, geen blijvende beschadigingen! Hij zou beslist geen genade voor me kennen Ik verstrakte onder zijn tastende handen die brutaal mijn intieme plekjes betastten en ik gromde woedend onverstaanbare verwensingen naar hem vanachter mijn knevel.

Ik keek bezorgd toe hoe Gijsbert door de kerker naar de eiken tafel met de sinistere collectie martelvoorwerpen liep. Klaarblijkelijk wist de knecht precies wat hij nodig had. Hij nam een aantal voorwerpen op en kwam terug naar mij. Hij richtte zich naar Milord en hield een klein gouden juweel op. Gijsbert keerde zich naar mij en liet me het ding zien wat hij in zijn hand had.

Op het eerste gezicht leek het op een kleine leeuwenkop met een open mond alsof het aan het brullen was. Ik deinsde terug, maar zonder resultaat. Hij nam mijn tepel, kneep erin en toen die naar zijn zin overeind stond gleed mijn puntige tepel in de leeuwenbek. Onmiddellijk begon de kleine gouden kaak zich te sluiten.

Ook mijn andere tepel kreeg die behandeling. I hijgde pijnlijk naar adem. Dan begon de kleine leeuwenkop verfijnd op mijn tepel te kauwen en ik vergat alles om me heen. De tandjes waren niet scherp genoeg om echte pijn te veroorzaken, maar wel ontstond er een aangename gloed van genot in mijn borsten. De knecht likte zijn lippen, zijn ogen geil en gretig heet. Ik keek naar hem op en zijn ogen en aandacht waren op mij gericht. Aan zijn voeten zat Mary en die had zijn harde orgaan in haar mond genomen en was begonnen hem te pijpen met lange plagende bewegingen.

Het Beest zijn neusgaten fladderden en ik piepte jammerend rond mijn knevel en de twee leeuwenkoopjes kauwden op mijn gevangen tepels. Gijsbert liep weg om weer iets anders van de tafel te nemen. Even later keerde hij terug met een lang cilindrisch voorwerp. Uit hardhout gesneden, droeg het een kroon van knobbels. Nu is het tijd voor de pijn," snorde hij tevreden. Ik realiseerde me dat het object dat hij in zijn hand hield een dikke houten penis was. Onnozel als ik was, realiseerde ik me niet dat hij een heel andere bestemming voor dat sinistere ding had totdat hij met zijn ingesmeerde vingers naar mijn maagdelijke achterste roze gaatje greep.

Ik protesteerde jammerend rond de knevel en verwrong mijn lichaam toen een van zijn dikke ruwe vingers zich in de kleine achterste opening wrong. Ofschoon ik rukte en worstelde in mijn kettingen waren al mijn inspanningen hem te ontwijken vruchteloos en alles dat ik ermee won was een brandende pijn in mijn achterste En genietende blikken van Gijsbert en het Beest.

Ik bedaarde stuurs, en Gijsbert begroef zijn vinger langzaam maar zeker tot zijn handwortel tussen mijn schrijnende pijnlijke billen. Hij gaf het Beest een sluwe masculiene grijns. Opnieuw was ik onderworpen aan de aanranding van mijn achterste door zijn lompe handen, met twee vingers deze keer. Alles dat ik kon doen was niet te grommen van pijn en schaamte toen hij in en uit mijn gemartelde gaatje gleed. Ik realiseerde me dat hij er op had gehoopt dat hijzelf me zou mogen aanranden.

Ik staarde verbitterd naar Milord, en hij staarde terug, zijn ogen hard en ongevoelig. Afwezig streelde hij Mary 's blonde hoofd terwijl zij hem begerig pijpte. Het zuigen en de smakkende geluiden maakte dat de geluiden obsceen klonken in de verder stille kerker.

Milord's ogen vernauwde zich en ik realiseerde me dat hij de afkeuring in mijn blik had gelezen. In het volgende moment deed hij me ervoor boeten. Waar wacht je nog op, Gijsbert?

Ik voelde zijn ruwe handen mijn tere billen spreiden en hij drukte het geknobbelde ding tegen mijn verstrakkende opening. Dan, langzaam, genietend langzaam, drukte hij de dildo tegen mijn weerstand in bij me naar binnen, zijn pols draaiend zodat de knobbels de nauwe opening oprekten en langs de wanden schraapte, Ik schreeuwde achter mijn knevel en kronkelde van pijn, mijn lichaam rukkend aan de kettingen toen het martelwerktuig centimeter voor centimeter bij me naar binnen gleed.

Snikkend en huilend hing ik half bewusteloos van pijn in mijn bondage   "Lik haar kut," commandeerde het Beest. Gijsbert keek gretig op naar mijn verwrongen lichaam en lachte me in mijn ogen uit. Dan gaat zijn hoofd omlaag en geeft mijn gloeiende clitoris een lange uithaal met zijn tong. Ik zoog diep mijn adem in. Gijsbert Likte en knabbelde aan mijn lipjes en mijn harde klitoris met boosaardige vaardigheid, en hij draaide de ruwe dildo in mijn kontgaatje en bewoog het ding in en uit mijn gemartelde achterste.

Ik kreunde achter de knevel, gevangen tussen het genot van zijn tong en de intense pijn van de penetratie in mijn maagdelijke kontje. Bijdragend aan mijn schaamte bewerkten de twee gouden leeuwenkopjes mijn tepels, hete en heerlijke zondige gevoelens op mijn hulpeloze lichaam loslatend. Het deed verschrikkelijk pijn, Oh hoe pijnlijk, en toch Ik zou hiervan geen genot moeten ondervinden.

Geen enkele fatsoenlijke vrouw zou dit mogen voelen. En toch was Gijsbert 's mond bekwaam en warm, en de tepelknijpers openden en sloten zich zo teder, zelfs terwijl de geknobbelde dildo me verkrachtten in een maagdelijke plaats die nooit was bestemd als ingang en nog nooit daarvoor gebruikt was. Wanhopig zocht ik afleiding door mijn ogen op Milord te richten. Hij had een hand in Mary 's haar en gebruikte die grip om haar te geleiden bij het knabbelen aan zijn schacht. Krachtige spieren rimpelde op en neer langs zijn torso terwijl hij haar in haar mond neukte.

Zijn orgaan leek zo ontzettend groot en dik, en ik herinnerde zijn belofte de ruimte die nu wordt misbruikt door de dildo in te wijden. Laat de hooggeboren dame maar smeken om medelijden. Ze denkt dat ik haar zo slecht behandelde. Geef haar maar iets om mijn vriendelijkheid mee te vergelijken Zijn rug boog zich en ik was verrast toen bleek dat ze elke centimeter van zijn stam in haar keel liet zakken. Het Beest brulde zijn genot uit Precies toen ontdekte Gijsbert de goede plaats om me met zijn kwaadaardige tong te bewerken en ik voelde de eerste lange golven van mijn naderende orgasme diep in mijn lichaam vanuit mijn tenen omhoog komen.

De twee leeuwenkopjes beten mijn tepels, en de knecht duwde de dildo diep in mijn darmkanaal met een lange wrede stoot, en ik volgde mijn Meester in een ontaard orgasme. Ik vocht wanhopig om genoeg adem door mijn neus te kunnen halen, de penisvormige knevel nog immer diep in mijn keel. Milord leunde achterover in zijn zetel en Mary streelde zijn in bont geklede testikels. Gijsbert keek naar me met gretige ogen.

Een enorme erectie bulkte in zijn broek. Hij wierp een behoedzame blik naar Milord, die leunde voorover om de laatste van de martelwerktuigen die hij had uitgekozen op de tafel in zijn hand te nemen. Hij nam een benen haarspeld en schoof het U-vormige object achter mijn clitoris, waardoor deze geprononceerd en onbedekt vooruit stak. Ik verstijfde toen het ding begon te bewegen, zich dichtknijpend en loslatend rond mijn gevoelige genotsplekje.

Nog een door Wizella's behekst ding, dacht ik, onvrijwillig kronkelend en wringend van ongewild zinderend genot. Gijsbert lachte me uit in mijn ogen, en wierp een snelle blik naar mijn Meester en begon snel zijn broek los te maken. Ik was echter opnieuw doodsbang, en ik had er reden toe. Gijsbert ging terug naar de tafel en toen hij terug kwam had hij een dun en onplezierig lijkend bamboestokje in zijn hand.

Met mijn ogen wijd opengesperd van pure angst keek ik van tussen mijn gespreide dijen naar hem. Hij grinnikte, zette zijn voeten uiteen en trok zijn gespierde arm naar achteren. De dunne bamboestok floot door de lucht en striemde over mijn billen. Ik vocht om niet te schreeuwen en beet hard in de knevel in mijn mond en rukte met spastische bewegingen aan mijn kettingen. Beatrijs, een fraaie dame van adellijke afkomst Koenraad, Milord het Beest Wizella, een kwade heks Adelbert, de kwade stiefzoon Melchior Grien, Magier, zoon van Balden Grien, de Meester-Magier uit het verhaal "Bart en de vampier" Gijsbert, een toegewijde en trouwe maar zeer hitsige knecht             Gevangen genomen en verkocht door mijn stiefzoon.

De koele lucht was koud aan mijn borsten en mijn tepels stonden hard en puntig overeind, en ze werden gepronceerd vooruitgeduwd door mijn op mijn rug gebonden handen. Starend in de duisternis van de fluwelen kap die over mijn hoofd getrokken was, probeerde ik niet te huiveren, alhoewel mijn hele lichaam kippenvel vertoonde.

Hij moet leeghoofdig geweest zijn om met haar te trouwen, terwijl hij al met een voet in zijn graf stond. Ik voelde genot in me ontbranden en kon de neiging te kronkelen onderdrukken, het was door mijn op mijn rug gebonden handen heel wat dagen geleden dat ik een fatsoenlijk hoogtepunt kon beleven. Ik verstijfde in verontwaardiging, maar ik was me bewust dat protesteren me alleen maar strenge straf zou brengen.

Zie je wel, Milord? Het is pure gerechtigheid. Maar inplaats daarvan wordt ze jouw slavin, om haar te kwellen, zoals jij de gekwelde bent. Het sensationele gevoel van opwinding maakte schaamteloos nat en bloedgeil. Een vinger dwong naar binnen in het rozebruine rozetje van mijn kontje. Knipperend tegen het verblindende licht keek in het gelaat van hem die mijn Meester ging worden.

En ik voelde hoe mijn hart een slag oversloeg…Hij was enorm, de bovenkant van mijn hoofd kwam nauwelijks tot zijn borstbeen, hij was zowat twee koppen groter dan ik, en zijn schouders waren breed en vol gespierd als die van een stier en over zijn borst liepen dikke kabels van spieren, ik voelde me machteloos en als een dwerg naast hem. Als iemand me verteld had dat nadat ik de oude graaf had getrouwd dat ik twee jaar later naakt en als een dienstmeid op mijn handen en knieen vloeren aan het schrobben zou zijn zou ik hem of haar waarschijnlijk uit hebben gelachen..

Maar daar was ik, mijn knieen pijnlijk van het kruipen over de koude tegels van Milord's kasteelvloer, mijn natte handen kil van het koude schrobwater.

Mijn borsten wreven tegen de ruwe meelzakkenstof van mijn zakjurk, en de ketting die liep van de slavenhalsband naar beneden tussen mijn benen door naar achter omhoog opnieuw naar de halsband. Ook tot het uiterste opwindend waren de ogen die me in de ruimte tijdens mijn werkzaamheden voortdurend gade sloegen. Mijn Meesters ogen… Toch dacht ik er niet aan mijn taak te verzaken, ik had mijn lesje wel geleerd toen we onderweg waren naar zijn kasteel. Centimeters lange klauwen staken omhoog vanuit zijn toppen.

Dank zij zijn hoge rang durfde niemand daaraan te twijfelen, zelfs niet mijn vader, die slechts baron was. Mijn handen gekruist voor me stond ik voor hem en wachtte, mijn hoofd gebogen in bittere onderdanigheid, mijn blik op de grond gericht. Zijn gelaarsde voeten waren centimeters van mijn naakte tenen vandaan.

Ik slikte, en voelde een koude luchtstroom langs mijn schaamlipjes glijden en realiseerde me dat in deze positie mijn dijen gespreid waren, me volledig uitstallend, mijn kutje en mijn bilspleet wijd open onder zijn toeziende groene ogen.

De scherpe punten krasten met een angstaanjagend geluid over het hout van de leuning. Ik trok de zachte roze huid omhoog en probeerde niet te grommen door de scheuten van hete sensatie die door me heen rolden. Ik likt en kronkelde van heet genot. Spreid je kutlipjes voor me, laat me je mooie kutje bekijken. Mijn vingers gleden langs mijn klitje en ik begon die bedreven te omcirkelen.

Zoals zijn lippen was zijn schacht zwart, zo donker dat het bijna blauw leek, en het ding was bijna net zo dik als mijn arm. Hulpeloos starend naar Milord's massieve pik, wreef ik mijn klitje, en voelde hoe heimelijk mijn vocht van tussen mijn lipjes naar beneden tussen mijn billen sijpelde. Een waas van terughoudendheid omzweemde hem, alsof hij zich nauwelijks kon bedwingen op me te springen en me te verkrachtend als een uitgehongerde leeuw.

Ik kan niet wachten om die arrogante adellijke air van je te zien omslaan in hulpeloze onderdanigheid en tranen in je ogen. Wijlen mijn echtgenoot de Graaf had nog niet de helft van Milord's lengte, zelfs op de momenten van harde erectie. Mijn schaamte verdween en mijn hitte nam toe, en ik kon mezelf niet tot stoppen bewegen mijn mijn vingers diep in mijn druipende snee, elke keer opnieuw vuur door mijn lendenen en mijn nestje jagend.

Mijn dijen zwaaiden heen en weer, en ik sloot in vervoering mijn ogen, mijn tanden knarsend toen mijn climax vlak onder de volgende beweging van mijn vingers zinderde. Hij stond schrijlings over me heen, naar me naar beneden kijkend vanaf zijn grote hoogte en pompte zijn schacht, snel en gedreven. Hoe ik je ga nemen. En dan, opeens, explodeert de hitte in mijn kutje, door me heen dreunend als harde stoten die me deden schreeuwen van rauw, louter genot.

Van ver weg hoorde ik het Beest's grommen, in intensiteit sterker wordend tot een laag gebrul. Naar adem happend keek ik naar hem op en likte zijn zaad van mijn lippen. Mijn maag rammelde van de honger. Ik had sinds de vorige nacht nog niets gegeten, en Milord legde zijn bestek neer en leunde tevreden achterover, en zijn ogen gingen mijn kant op.

Ik herinnerde me maar al te goed wat er gisteren op die woorden die namiddag volgde. Maar ik wist ook beter dan te weigeren, dus ik trippelde op mijn kleine voetjes over de stenen de kamer door, voelend hoe de ruwe stof van de meelzak die ik als jurk droeg langs mijn benen schuurde. Met moeite kon ik de neiging weerstaan eraan te likken toen hij zijn hand met het lekkere hapje terugtrok.

Zijn ogen gloeiden groen met mannelijk plezier in mijn onderdanigheid toen hij me voerde en me stukjes krokant brood voerde, druipend van het vleessaus. Ik staarde hulpeloos naar hem omhoog, mijn tepels waren keihard en een delicieus moment gleed door mijn gedachten, toen Milord's sperma in mijn gezicht op mijn lippen kletste. Nog voor ik er maar aan kon dennken te protesteren sloeg hij zijn lange arm om mijn middel en tilde mijn voeten vanb de grond alsof ik niets woog, en legde me op mijn rug op de tafel.

Hij negeerde mijn tegenpruttelen, stapte achteruit van de tafel en keek duidelijk genietend naar me. Mijn hart sprong op van angst, maar ik voelde hoe mijn meisjescreme kriebelde tussen mijn dijen. Hij hiled het zilveren lepeltje omhoog in het licht en een langzame stroom gouden honing druppelde terug in de pot. Tergend langzaam Milord vloeide een stroom honing over mijn borsten, naar de rondingen van mijn ribben, een plasje vormend in mijn navel, dan mijn onderbuik versierend met het glinsterende gouden goed.

Dan, eindelijk, schonk hij de honing direct in de vlassige dunne beharing die mijn venusheuvel bedekte en tot slot liet hij een beetje honing tussen mijn schaamlipjes druipen. Een lange rode tong likte zijn lippen en wervelde over mijn tepel, die zich onmiddelijk hongerig en hunkerend oprichtte. Eindelijk liet hij het knopje los en begon langzaam de honing die op mijn borsten kleefde met lange bewegingen op te likken, om slechts zo nu en dan pauze te houden en mijn tepels opnieuw subtiel en opwindend te bewerken.

Een geheel andere sensatie overspoelde me, ik had van andere edelvrouwen geruchten gehoord van oraal genot door ondeugende en behendige minnaars, maar mijn overleden Graaf had daar kennelijk nog nooit van gehoord.

Het Beest bewoog naar tussen mijn benen en zijn hoofd ging naar beneden, en ik huiverde van gedeelelijk beschaming en nieuwgierigheid. Zijn bewegingen werden intenser en dieper, zijn tong omcirkelde mijn genotsknopje, heen en weer bewegen tussen mijn lipjes, de ing oplikkend. De sensatie intensivieerde toen hij zijn zoekende tong nog dieper in mijn nestje drukte. Hij tilde zijn hoofd op en spinde als een kat "Je bent behoorlijk nat. Maar dan was zijn tong alweer aan het werk, mijn genotsknopje likkend, eraan sabbelend, en het pure geile genot verdreef elke andere gedachte uit mijn hoofd.

Ik keek neer en hij keek terug naar me van tussen mijn dijen over mijn dunbehaarde schaamheuvel, mijn kleine kutje half verstopt achter zijn mond, zijn ogen brandend van triomf en honger.

Met een lage ongeduldige grom trok het Beest zich snel terug en begon zijn broek te ontknopen, zijn enorme mannelijkje orgaan vooruitspringen in mijn richting. Ik slikte benauwd, voeldend hoe mijn ogen zich open sperde toen hij zich voorover boog, zijn stengel in mijn richting mikkend. Zelfs met de gedachte dat het elk moment over kon zijn bij hem, bracht ik verrast uit "Zo groot," en kreunde ik ongewild, "zo heerlijk heet.

Zo enorm, het was bijna pijnlijk, maar een zoete en heerlijke pijn, zo diep en zo volledig opgevuld Hij was al heel veel langer bezig dan mijn echtgenoot ooit had gedaan, en het genot dat ik vond in zijn indringende bewegingen was een heerlijke verassing.

Alsof ik hem een signaal had gegeven nam zijn snelheid van toestoten toe totdat hij zwaar tegen me aan begon te leunen, zijn heupen draaiend en drukkend tegen mijn liefdesnestje. Niet in staat mezelf te stoppen gleden mijn handen in zijn manen, met zijn bewegingen meetrekkend en zijn medogeloze stoten door me heen sloegen. Ik gilde het uit van genot toen eindelijk de golven van mijn orgasme ruw en hard door me heen scheurden en hij brulde als een leeuw toen hij onmiddelijk na mij klaar kwam.

Me voorover buigend haalde ik de emmer uit de put omhoog. Als ik zou blijven zou ik zeker zijn slavin zijn, zowel letterlijk als figuurlijk, in lichaam en geest. Ik kon niet verdragen de hoer te worden van een Beest, ongacht hoe heerlijk aantrekkelijk. In elkaar gedoken achter de ruwe bast van een boom, keek ik in de duisternis en vermoedde dat ik een gevaarlijke en gigantische vergissing had gemaakt. In mijn haast en impulsiviteit had ik er niet aan gedacht dat ik geen eten of geld voor de reis had, en mijn dunne slippers waren nauwelijks de schoenen die je op een trektocht door het bos droeg.

Maar het was te lat om terug te keren, zo dacht ik. Dan hoorde ik een knarsend geluid. Een schaduw stapte uit de bosjes, beg in mijn richting in het licht. Kleine varkensachtige oogjes in een oschoren kop staarden me aan en een grijnsspleet zijn ponem, zwarte rottende tanden onthullend.

Het kwam me voor dat Adelbert's verhaal over ik die vermoord was door struikrovers meer een vooruitziende blik was dan leugen. Koude lucht stroomde over mijn naakte onderlichaam, mijn rok rond mijn middel omhoog gesjort, iets hards porde me tussen mijn dijen. En dan opeens waren daar angstige schreeuwen, hun stem schor van verschrikking, scherp afgebroken in rochelende geluiden. De schaduwen rond me waren opeens verdwenen. Ik vond mezelf terug in een hoop kille vochtige bladeren, huiverend toen de lucht zich vulde met ijzingwekkende grauwen.

Ik wist dat ik het op een lopen moest zetten maar in mijn angst kon ik me niet in beweging krijgen. Eindelijk kreeg ik het voor elkaar op mijn voeten te komen, mijn aanvallers waren verdwenen en ik hoestte door de dikke kwalijke stank in de lucht.

Een van de schaduwen bewoog en gleed in mijn richting, ik deed angstig een stap achteruit, stond met mijn rug tegen een boom en een angstige schreeuw bleef steken in mijn dichgeschroefde keel. Zijn lippen gleden achteruit en hij onthulde zijn tanden. En hoe bang hij me maaakte Een slavin woont moederziel alleen in een stalen kooi onderin een tochtige koude kelder, zittend op een koude stenen vloer, haar polsen aan elkaar boven haar hoofd aan een ring gebonden, geen mogelijkheid om te liggen.

Ze eet alleen de restjes van de maaltijd van haar heer, wat botjes en kliekjes, ze slaapt in die koude tochtige ruime op de naakte stenen zonder te kunnen gaan liggen. Het licht van het haardvuur toonde zijn gespierde arm en zijn hand die om beurten omhoog ging en neerdaade op de naakte billen van een vrouw die over zijn schoot lag. Ik zag dun vlassig blond haar op haar venusheuvel aan het begin van haar buik, haar rozegloeiende kutlipjes stonden verwelkomend open door haar voorovergebogen houding.

De volgende kledder echo-de door de ruimte, en Mary schopte met haar benen en gilde, "Oh, asjeblieft, heb medelijden! Ondanks haar energieke poging weg te komen, leek het er op dat ze pogingen deed haar billen meer toegangkelijk te maken voor haar overweldiger's indringende kledders. Het was een houding die me dubbel vouwde en me wijd open spreidde, mijn mond speeksel lekkend langs de dikke als een lul gevormige knevel die mijn mond vulde. Maar toch zag het er overvol uit in de ruimte, veroorzaakt door palen, rekken en een groot X-kruis dat allemaal op strategische plaatsen stond opgesteld, gedrappeerd met ketens en overduidelijk klaar voor het gebruik op onwillige gevangenen.

Op het eerste gezicht leek het op een kleine leeuwenkop met een open mond alsaf het aan het brullen was. Ik slikte benauwd rond de dildo, en doodsbang wist ik precies wat hij bedoelde, hij zou er mijn klitoris mee mishandelen of mijn zo gevoelige tepels. Hij nam mijn tepel, kneep erin en toen die naar zijn zin overeind stond gleed mijn puntige tepel in de leeuwnbek.

Onmiddelijk begon de kleine gouden kaak zich te sluiten. Even later keerde hij terug met een lang cylindrisch voorwerp. Hij gaf het Beest een sluwe masculine grijns. Ik voelde zijn ruwe handen mijn tedere billen spreiden en hij drukte het geknobbelde ding tegen mijn verstrakkende opening. Dan, langzaam, genietend langzaam drukte hij de dildo tegen mijn weerstand in bij me naar binnen, zijn pols draaiend zodat de knobbels de nauwe opening oprekten en langs de wanden schraapte, Ik schreeuwde achter mijn knevel en kronkelde van pijn, mijn lichaam rukkend aan de kettingen toen het martelwerktuig centimeter voor centimeter bij me naar binnen gleed.

Snikkend en huilend hing ik half bewusteloos in mijn bondage   "Lik haar kut," commandeerde het Beest. Dan gaat zijn hoofd omlaag en geeft mijn gloeiende klitoris een lange uithaal met zijn tong. Ik kreunde achter de knevel, gevangen tussen het genot van zijn tong en de intense pijn van de penetratie in mijn maaagdelijke kontje.

Bijdragend aan mijn schaamte bewerkten de twee gouden leeuwekopjes mijn tepels, hete en heerlijke zondige gevoelens op mijn hulpeloze lichaam loslatend. Precies toen ontdekte Gijsbert de goede plaats om me met zijn kwaadaardigel tong te bewerken en ik voelde de eerste lange golven van mijn naderende orgasme diep in mijn lichaam vanuit mijn tenen omhoog komen.

De knecht zijn mond verwrong in een grimmas en met tegenzin maakte hij zijn broek weer dicht. Hij grinnite, zette zijn voeten uiteen en trok zijn gespierde arm naar achteren. Ik vocht om niet te schreeuwen en beet hard in de knevel in mijn mond en rukte met spastische beweginen aan mijn kettingen.

Zijn tweede slag deed me op en neer rukken in mijn bondingen en ik hoorde mijn Meester spinnen van genot. De derde mep was lichter dan de voorafgaande twee, en verschillende slagen volgden, allemaal even licht.

Licht genoeg, in feite, dat ik me bewust werd van de bewegingen van de pulserende knijper rond mijn klitoris en de leeuwenkopjes die nog steeds knabbelden aan mijn borsten. En het Beest had zijn groene ogen gefixeerd op mijn van pijn stuiptrekkende onderlijf.

Toen sloeg Gijsbert de cane hard genoeg om me te laten gillen, zelfs duidelijk hoorbaar achter mijn knevel. De volgende was een nauwelijks voellbaar tikje, en de volgende weer vernietigend hard En zo ging het door, totdat ik kronkelde in de lucht, gevangen tussen het genot van Wizella's betoverde martelwerktuigen en de misselijk makende pijn van Gijsbert 's dunne striemende bamboestokje, genot en pijn elkaar afwisselend totdat ik niet meer kon onderscheiden wat welk was.

De hele tijd bekeken Gijsbert en het Beest me met wellustige blikken, en ik zag hun hongerige stangen langer en dikker worden. Ik huilde dikke tranen en snikte luid, draaiend en wanhopig trekkend aan mijn bondages, steeds langzamer tot ik voelde dat ik het bewustzijn ging verliezen.

Nu greep het Beest in. Neem Mary mee naar je kamer en maak plezier met haar. Ik heb grote plannen voor je vanavond. De zware eikenhouten deur dreunde achter hem dicht. De Beest bewoog door de kamer op zijn geruisloze voeten, en hield even stil om aandachtig naar mijn bestriemde billen te kijken. Jou in je achterste nemen is de juiste manier om je in het gareel te brengen.

Wizella's duivelse instrumenten en Gijsbert's wrede afstraffing hadden brandend vuur in me ontstoken, en ik zou overgelukkig zijn mijn Beest zijn dikke schacht in me te voelen, waar hij dan ook van plan was hem in te steken, als het maar niet die van Gijsbert was Hij deed een stap dichterbij en ik schrok terug.

Hij grinnikte over mijn instinctive angst, en hij genoot zichtbaar van mijn hulpeloosheid zoals ik daar hing met mijn polsen aan mijn kuiten gebonden, mijn vrouwelijkheid en mijn billen wijd gespreid. Hij kwam dichterbij, en reikte naar mijn billen en spreidde verder ze uiteen met zijn sterke handen. Zijn vingers voelden warm tegen mijn huid, zelfs toen ze nog gloeiend waren van Gijsbert's bamboestok. Het Beest streelde mijn kut, en Wizella's betoverde knijper begon opnieuw om mijn klitoris heen te pulseren totdat ik mijn gejammer niet meer in kon houden.

Milord lachte bij dat geluid en ontknoopte de lummels van zijn broek. Een moment later bewoog zijn massieve penis van opwinding op en neer, zijn ogen gericht op mijn billen. Ik verstrakte, wachtend op zijn intrede. Inplaats daar van haalde het Beest zijn vingers weg bij mijn kutje en gleed over mijn drijfnatte lipjes, naar beneden naar de opening waar hij naar verlangde. Zijn klauwen teruggetrokken begon hij voorzichtig zijn vinger mijn kontgaatje in te werken, mijn gaatje nog steeds goed gesmeerd door de olie die Gijsbert er eerder op aan had gebracht.

Ik snoof van pijn achter mijn knevel, maar kon niets doen om hem er van af te brengen en hij ging door met zijn vinger diep in mijn strakke achterste kanaal.

Eindelijk erin tot zijn handwortel, hield hij even stil en begon langzaam in en uit te bewegen. I slikte benauwd over wat er zou gaan komen Het is toch wel zeker dat je dit kon verwachten. Ik kreunde, me herinnerend hoe Gijsbert's wrede dildo voelde. Dan drukte de eikel van het Beest zijn dikke staaf tegen mijn anus en ik wist dat ik totaal hulpeloos was hem tegen te houden. Milord ging langzaam, meedogenloos en zonder medelijden bij me binnen.

Zijn groene ogen glitterde triomfantelijk, en hij keek naar mijn gezicht toen hij hongerig in mijn strakke rozetje zonk. Ik huiverde, en voelde hoe dik hij was, en hoe heet. Het voelde alsof mijn anusje onmogelijk zijn aanval aankon. Opeens reikte zijn hand omhoog en ik kromp ineen toen zijn scherpe klauw naar buiten flitste.

Maar hij deed er niets anders mee dan de gesp openen die mijn knevel op zijn plaats hield. Ik spoog het ding uit, mijn tong voelde dik en droog, bijna net zo dik als de schacht die me aan het opvullen was. Milord pauseerde even, zijn heupen tuusen mijn gespreide benen. Ik werd me opnieuw bewust van de knauwende leeuwenkopjes die op mijn borsten aan het kauwen waren. Milord's heupen wreven tegen mijn billen, Wizella's knijper knauwde op mijn klitoris, en zonden een stortvloed van hitte, kronkeld langs mijn zenuwbanen.

Ophitsing ontstak mijn binnenste door het Beest zijn dikke schacht. Ik schoof heen en weer onder hem en de beweging raakte mijn klitoris, maakte dat zijn schacht mijn anusje opnieuw in een duizelig makende manier stimuleerde. Ik snakte naar adem. Leer maar het lekker te vinden. Voel mijn haan in je strakke kleine kontje. Je kan me niet tegen houden. Je kan je net zo goed eraan over geven. Je bent van mij, of je het nou leuk vind of niet, en ik neuk je in je kleine kontje waar en wanneer het me uit komt.

Er was iets mateloos opwindend mee, met die grote neukstaaf die opnieuw diep in mijn endeldarm gedrukt werd. Het deed zeer, toen hij opnieuw zijn schacht in me duwde, ik voelde me zo uitgerekt, zo volgepropt Hij ging in en uit, heen en weer bewegend in me, naar voor en naar achter, en ik voelde kwelling en genot, hij ging sneller en sneller, het Beest zijn neusgaten fladderden en hij begon me harder en steeds harder te berijden. Totdat hij tegen mijn billen aan leunde in een lange, diepe stoot, "Oh, JAAAaaahhhh," gromde het Beest, en hij vulde mijn kontje met zijn hete kleverige creme.

Seconden later ging ook ik over de top, ik sloot mijn ogen en schreeuwde het genot van mijn zinderend orgasme uit. Het verhaal van het Beest: Beatrijs hing in haar ketens, de elegant witte lijnen van haar mooie kleine lichaam blootstaand aan mijn bewonderende ogen.

Hoe heerlijk was het, mijn harde piemel in haar nauwe klemmende holletje tussen haar billen te bewegen, voelend hoe haar hulpeloze lichaam vecht tegen mijn aanval, haar grote blauwe ogen starend naar me als ik mijn weg dieper in haar achterste vind, wild van pijn en angst En dan de langzaam toenemende, hete vonken van haar wellust.

Wie had er kunnen denken dat zo een hooghartige en arrogante adelijke dame in staat was in die heftige passie? Van zulke volledige overgave aan mij, het Beest? Betreurenswaardig genoeg dat haar overgave niet voldoende was voor mijn doel. Niet als ik Wizella's betovering wilde verbreken. Ik kan me nog steeds herinneren hoe de heks haar honende stem klonk, de dag dat ze haar hekserij op me losliet: Je vind jezelf te goed voor mij.

Wel, zie wat voor geluk je hebt zonder dat mooie lichaam en die knappe kop. Er is maar een manier om mijn betovering te verbreken: Breng een adelijke dame tot onderdanigheid totdat ze je vrijwillig vraagt om je haar Meester te laten zijn. Toen Adelbert Beatrijs bij me bracht, was ze in mijn gedachten een geschenk van de goden. Dan, nadat ze met zulke gretigheid reageerde op mijn strelingen, probeerde ik haar te bevrijden van haar ketenen, hopende dat ze haar gewilligheid bewees en zich aan me onderwierp.

Ik was een dwaas. Het was duidelijk dat ik drastischer stappen nodig had Ik ging de daarop volgende dagen door met het bijbrengen van onderdanigheid aan Beatrijs. Tot mijn genoegen en haar ongemak bewees ze dat ze een erg goede en snelle leerlinge was. Op zijn tijd huiverde ze van verwachting telkens als ik haar over mijn schoot legde voor een portie billenkoek of haar aan het bed ketende voor een sessie van erotische straffen.

Haar lichaam wist dat elke scheut pijn gevolgd zou worden door knabbelen en strelen dat langzaam haar erotische spanning opbouwde en haar onweerstaanbaar naar een vulkanische uitbarsting van een orgasme bracht.

Welliswaar bevocht ze haar reacties, maar de verlangens van haar eigen lichaam overweldigde haar wil. Ik zag haar overgave vorderen, beetje bij beetje, elke dag iets meer. Maar tot mijn verbazing bemerkte ik da zij niet de enige was die zich overgaf.

Er was iets verslavends met het beheersen van Beatrijs, het toezien hoe ze reageerde op mijn mond en handen, en mijn fors geschapen piemel. Ik maakte haar gewillig, zelfs als ze me probeerde te weerstreven.

Op zijn tijd was ik minder bezig met het verbreken van mijn betovering dan met de drang Beatrijs te beminnen, keer op keer, op elke manier die ik maar kon bedenken. Dan kwam de dag dat ik oogste wat ik had gezaaid. Ik zat in de grote stoel in mijn slaapkamer met Beatrijs aan mijn voeten, haar polsen achter haar rug gebonden, hulpeloos, haar volle, mooie witte borsten naar voren en omhoog gedrukt.

Haar lange, kastanjebruine haar als in een waterval neervallend over nijn armen, haar ogen gesloten, haar witte tanden bijtend op haar onderlip. In haar gezicht starend druppelde ik opnieuw een warme druppel kaarsvet op haar tepels en zag haar ineenkrimpen. Natuurlijk zorgde ik ervoor de druppels van voldoende hoogte te laten vallen zodat ze zich niet zou verbranden. Ik zag ook sporen van toenemende extase op haar gezicht en wist dat ze reageerde op de dildo tussen haar benen, de door Wizella betoverde fallus draaide en bewoog in en uit haar krampende liefdesnestje, haar dichter en dichter bij een zinderend orgasme brengend.

Ik grinnikte en zag toe hoe een volgende gesmolten druppel kaarsvet verhardde op haar tepels. Het kaarsvet was niet het enige dat zich verhardde. Ik overwoog op welke manier ik haar deze keer zou nemen. Ik kon haar opwinding ruiken, dus ik wist heel goed dat ze heerlijk vochtig was geworden.

Aan de andere kant had ik behoorlijk vordering gemaakt haar te leren van sodomie te genieten en het idee, haar een volgende les te leren was bijzonder verleidelijk Ze beantwoordde in het geheel niet aan het klassieke beeld van een heks dat ik in mijn hoof had, met een kromme rug, een kromme lange neus en een kakelende schelle lach en een puntige slappe hoed en een wijde heksenjurk.

Het ene moment lag ik in Milord's armen terwijl hij kaarsvet op mijn tepels en borsten druppelde terwijl de betoverde dildo in en uit mijn krampende kutje bewoog. En het volgende moment stond ik halverwege de kamer voor het vuur, bevrijd van mijn ketens en intens verbijsterd. Het Beest lag op zijn knieen voor een lange roodharige bloedmooie vrouw die ik hier nog niet eerder gezien had. Hij was naakt, en geschokt zag ik dat dikke zilveren kettingen zijn armen achter zijn terug gebonden hadden, zijn polsen aan elkaar.

Hij rukte aan zijn zijn ketens, maar ze negeerde hem volkomen, en wendde zich tot mij. Ik onderdrukte de impuls een stap achteruit te doen. En ik zie ook dat hij je heeft doen lijden de afgelopen dagen. Waarom zou ik het ontkennen en hem verdedigen?

Hij heeft me net zoveel schaamte als verlangen gebracht, pijn en genot. Ze lachte dunnetjes, alsof ze mijn gedachten kon lezen zei ze " Inderdaad. En niet alleen heeft hij je gepijnigt, hij heeft je ervan doen genieten. En je bent een dame van adel, een dame van een voorname afkomst. Wizella tilde een lange vinger omhoog en streelde een van de gouden borduursels die haar zwarte toga versierde.

Ik weet bijvoorbeeld dat je niets liever wenst dan je op hem te wreken. Omdat het me past. Je bent vernedert, zoals hij mij vernedert heeft, en we zijn beiden het slachtoffer van een en dezelfde man. Ik vroeg "Wat had je in gedachten? Oog om oog, tand om tand.

Doe met hem zoals hij met jou heeft gedaan. En zichtbaar gevaarlijk, in weerwil van zijn ketens. Ik moest toegeven dat ze een interessant voorstel deed. Hij heeft je vernedert door je als een hond een halsband om te doen, aldus mag je er een bij hem omdoen. Ik nam het aan uit haar lange vingers en bestudeerde het ding nieuwsgierig. De kleine halsband was niet veel groter dan enkele centimeters in doorsnedes.

Ik zei "Ik denk niet dat dit om zijn hals past Er ging me een lichtje op. Wou jij hem bij hem omdoen? Van een of twee keer kan ik me herinneren dat ik hem volledig naakt heb gezien, zijn staaf slap tussen zijn benen.

Milord's piemel begon langer te worden, in seconden was hij zo dik en hard als ik van hem gewend was. Ik grinnikte kwaadaardig en drentelde naar hem toe. Hij ontblootte zijn gevaarlijke lange hoektanden en ik stond onmiddelijk stil, bang en onzeker. Wizella maakte opnieuw een tovergebaar en hij bevroor onmiddelijk in zijn beweging. Naar hem over buigend nam ik zijn grote, harde lengte in mijn hand, en slipte de gouden band rond zijn donkere stam.

Ik stapte achteruit en trok de ketting strak. Het Beest brulde en rukte aan zijn kettingen van pijn, en ik sprong geschrokken op. Wizella keek mee over mijn schouder en mompelde in mijn oor "De ring," spinde ze in mijn oor, "is getand Ze hebben twee dingen gemeen, ze houden van SM en ze kleden zich zonder uitzondering sexy.

Bij sommigen is het net verhuld, maar anderen hebben hun lichamen half bloot. Ik zie geringde borsten, ik zie een man met een ring door zijn eikel, ik zie leren kleding met gaten op de plek van borsten, pikken en kutten. Op de dansvloer wordt gevreeën geschuifeld en dansen half naakte mensen in een bijna trance. Er lijkt niet veel drugs, ik heb dat nooit geweten.

We bestellen wat en gaan in de hoek zitten. Ilse begroet twee meisjes die ze kent. Cathy vleit zich tegen me aan, schuchter en wat onzeker. Er draaien zoeklichten en gekleurde bollen zo als in ouderwetse disco's wat deze ruimte vroeger ook geweest is Er staat loeiharde muziek, geen technobeat maar jaren zeventig en tachtig rock en punk en god weet hoe het heet.

Wat de disco bijzonder maakt zijn de ringen aan de wand, de houten draaiende kruizen, de roestvrij stalen buizen met glimmende ogen en kettingen. De legplanken met tientallen boeien, zwepen en katten. De dozen met tepelklemmen, martelinstrumenten voor pikken en in de reet van slaaf of slavin. Er is een hoek die nieuw is voor experimentele electroshocken, en er is achterin een zwembad met sauna en grote doucheruimte. Die gaat later open, als we allemaal op gang zijn. Er is een scheef naar voren hellend podium met spiegels erboven.

Er zijn zo'n dertig mensen als de deur definitief dicht gaat. De portier kleedt zich om en gaat mee feesten. Wie er nu niet is komt er niet meer in. Er worden bovenstukjes uitgetrokken. Een slavin die ik van vroeger ken komt me begroeten, ik zoen haar, en voel haar stijve tepels. Ze heeft een zomerjurk aan waar ik haar onder voel. Ze is nat en fluistert me toe dat ze ondeugend is geweest, dat ze als een van de eerste wel haar straf van mij wil.

Ik kijk Cathy aan en denk: Trek haar jurkje voor me uit. Een prachtig bijna ongeschonden lichaam. Ze heeft een donker rode litteken streep over haar linker borst en op haar rug is een lelijk vergroeide streep van een zweep die te diep sneed. Maar ze geilt erop, ik ken haar nu eenmaal goed.

Naakt loopt ze voor me uit naar een plek naast de dans vloer, waar een chromen paal met boeien aan de bovenkant nog vrij is. Ik geef Cathy bevel haar collega in de boeien te helpen, met haar rug naar het publiek. Dan zoek ik een grote kat met zes staarten uit, maak de strepen vochtig met massageolie en raak met het handvat achterlangs de kutlipjes van de slavin aan.

Het teken dat ik begin. We tellen tot dertig zeg ik, maar de eerste vijf zijn inslaan, die tellen niet. Ik draai me om geef Cathy bevel Ilse te halen. Dan sla ik de slavin met de zweep op haar prachtige kontje, hard en onverwacht. Ik zie haar lichaam zich spannen, ik zie hoe ze zich geeft. Volgens oude opdrachten spreid ze haar benen, haar billen naar achteren, ik kan haar vochtige kut zien. Bij de vijfde slag is Ilse er. Ik geef haar bevel op haar knieën vanachter het natte kutje te likken.

Niet stoppen voor ik het zeg. En dan sla ik haar op haar litteken, hard en heel gemeen. Een kreet doet sommige mensen op de dansvloer opkijken. We hebben hun aandacht. Bij negen gaat het tellen al wat hijgerig. Haar rug is rood, een beetje bloed uit de schrammen naast haar schouderbladen, bij veertien komt het getal schokkerig uit haar mond, bijna huilt ze, net geen tranen.

Ilse likt haar kontje en haar kut, ze kan haast niet stoppen met kronkelen. Bij vijftien zijn we op de helft, een kreet van de slavin kondigt aan dat ze op weg is. Ik geef Ilse het bevel de slavin om te draaien. Ze hangt met haar verhitte rug nu tegen de chromen paal, haar handen hoog boven haar hoofd vastgebonden, haar benen zo wijd mogelijk.

Ze kijkt me aan, ze is er klaar voor en weet wat komen gaat. Sommige vaste bezoekers ook, en kijken nu gespannen toe.

Ik geef Cathy opdracht te knielen voor het slavinnetje en het kale kutje te likken. Met enig tegenzin begint ze te likken, schuw en terughoudend. Ilse geeft me nu een kat met knopen in de leren riemen. De zestiende slag komt op de kleine jonge meisjesborstjes terecht, ze biedt zich naar voren stekend aan, ze wil meer. Het slavinnetje komt klaar en laat haar pis lopen. Ze gilt en gilt en haar orgasme maakt haar stijf en slap beurtelings.

Ze pist de mond van Cathy onder, het gezicht, over het leren hesje. Geschrokken sluit Cathy haar mond, het loopt nu vol over haar gezicht. Ilse glimlacht, ze heeft geweten wat er kwam.

Ze maakt de slavin los en neemt het natte bezwete meisjes in haar armen, likt haar gezicht, haar getergde tepels en voelt haar kutje, haar klitje. Het meisje zwelgt in de armen van Ilse en samen gaan ze naar de doucheruimte achter de sauna. Cathy ligt op de grond, voorover en spuugt.

Meer geschrokken en kwaad dan dat ze het echt vies vind. Ze had het niet verwacht. Ik kijk naar mijn publiek en vraag wie haar wil troosten. Een lange man staat op en begint Cathy te strelen en toe te fluisteren.

...

Mega pik erotische massagesalon nijmegen

Ik kan niet wachten om die arrogante adellijke air van je te zien omslaan in hulpeloze onderdanigheid en tranen in je ogen. Wijlen mijn echtgenoot de Graaf had nog niet de helft van Milord's lengte, zelfs op de momenten van harde erectie. Mijn schaamte verdween en mijn hitte nam toe, en ik kon mezelf niet tot stoppen bewegen mijn mijn vingers diep in mijn druipende snee, elke keer opnieuw vuur door mijn lendenen en mijn nestje jagend.

Mijn dijen zwaaiden heen en weer, en ik sloot in vervoering mijn ogen, mijn tanden knarsend toen mijn climax vlak onder de volgende beweging van mijn vingers zinderde. Hij stond schrijlings over me heen, naar me naar beneden kijkend vanaf zijn grote hoogte en pompte zijn schacht, snel en gedreven. Hoe ik je ga nemen. En dan, opeens, explodeert de hitte in mijn kutje, door me heen dreunend als harde stoten die me deden schreeuwen van rauw, louter genot.

Van ver weg hoorde ik het Beest's grommen, in intensiteit sterker wordend tot een laag gebrul. Naar adem happend keek ik naar hem op en likte zijn zaad van mijn lippen. Mijn maag rammelde van de honger. Ik had sinds de vorige nacht nog niets gegeten, en Milord legde zijn bestek neer en leunde tevreden achterover, en zijn ogen gingen mijn kant op. Ik herinnerde me maar al te goed wat er gisteren op die woorden die namiddag volgde.

Maar ik wist ook beter dan te weigeren, dus ik trippelde op mijn kleine voetjes over de stenen de kamer door, voelend hoe de ruwe stof van de meelzak die ik als jurk droeg langs mijn benen schuurde.

Met moeite kon ik de neiging weerstaan eraan te likken toen hij zijn hand met het lekkere hapje terugtrok. Zijn ogen gloeiden groen met mannelijk plezier in mijn onderdanigheid toen hij me voerde en me stukjes krokant brood voerde, druipend van het vleessaus.

Ik staarde hulpeloos naar hem omhoog, mijn tepels waren keihard en een delicieus moment gleed door mijn gedachten, toen Milord's sperma in mijn gezicht op mijn lippen kletste. Nog voor ik er maar aan kon dennken te protesteren sloeg hij zijn lange arm om mijn middel en tilde mijn voeten vanb de grond alsof ik niets woog, en legde me op mijn rug op de tafel.

Hij negeerde mijn tegenpruttelen, stapte achteruit van de tafel en keek duidelijk genietend naar me. Mijn hart sprong op van angst, maar ik voelde hoe mijn meisjescreme kriebelde tussen mijn dijen. Hij hiled het zilveren lepeltje omhoog in het licht en een langzame stroom gouden honing druppelde terug in de pot. Tergend langzaam Milord vloeide een stroom honing over mijn borsten, naar de rondingen van mijn ribben, een plasje vormend in mijn navel, dan mijn onderbuik versierend met het glinsterende gouden goed.

Dan, eindelijk, schonk hij de honing direct in de vlassige dunne beharing die mijn venusheuvel bedekte en tot slot liet hij een beetje honing tussen mijn schaamlipjes druipen.

Een lange rode tong likte zijn lippen en wervelde over mijn tepel, die zich onmiddelijk hongerig en hunkerend oprichtte. Eindelijk liet hij het knopje los en begon langzaam de honing die op mijn borsten kleefde met lange bewegingen op te likken, om slechts zo nu en dan pauze te houden en mijn tepels opnieuw subtiel en opwindend te bewerken. Een geheel andere sensatie overspoelde me, ik had van andere edelvrouwen geruchten gehoord van oraal genot door ondeugende en behendige minnaars, maar mijn overleden Graaf had daar kennelijk nog nooit van gehoord.

Het Beest bewoog naar tussen mijn benen en zijn hoofd ging naar beneden, en ik huiverde van gedeelelijk beschaming en nieuwgierigheid.

Zijn bewegingen werden intenser en dieper, zijn tong omcirkelde mijn genotsknopje, heen en weer bewegen tussen mijn lipjes, de ing oplikkend. De sensatie intensivieerde toen hij zijn zoekende tong nog dieper in mijn nestje drukte.

Hij tilde zijn hoofd op en spinde als een kat "Je bent behoorlijk nat. Maar dan was zijn tong alweer aan het werk, mijn genotsknopje likkend, eraan sabbelend, en het pure geile genot verdreef elke andere gedachte uit mijn hoofd. Ik keek neer en hij keek terug naar me van tussen mijn dijen over mijn dunbehaarde schaamheuvel, mijn kleine kutje half verstopt achter zijn mond, zijn ogen brandend van triomf en honger. Met een lage ongeduldige grom trok het Beest zich snel terug en begon zijn broek te ontknopen, zijn enorme mannelijkje orgaan vooruitspringen in mijn richting.

Ik slikte benauwd, voeldend hoe mijn ogen zich open sperde toen hij zich voorover boog, zijn stengel in mijn richting mikkend. Zelfs met de gedachte dat het elk moment over kon zijn bij hem, bracht ik verrast uit "Zo groot," en kreunde ik ongewild, "zo heerlijk heet. Zo enorm, het was bijna pijnlijk, maar een zoete en heerlijke pijn, zo diep en zo volledig opgevuld Hij was al heel veel langer bezig dan mijn echtgenoot ooit had gedaan, en het genot dat ik vond in zijn indringende bewegingen was een heerlijke verassing.

Alsof ik hem een signaal had gegeven nam zijn snelheid van toestoten toe totdat hij zwaar tegen me aan begon te leunen, zijn heupen draaiend en drukkend tegen mijn liefdesnestje. Niet in staat mezelf te stoppen gleden mijn handen in zijn manen, met zijn bewegingen meetrekkend en zijn medogeloze stoten door me heen sloegen.

Ik gilde het uit van genot toen eindelijk de golven van mijn orgasme ruw en hard door me heen scheurden en hij brulde als een leeuw toen hij onmiddelijk na mij klaar kwam.

Me voorover buigend haalde ik de emmer uit de put omhoog. Als ik zou blijven zou ik zeker zijn slavin zijn, zowel letterlijk als figuurlijk, in lichaam en geest. Ik kon niet verdragen de hoer te worden van een Beest, ongacht hoe heerlijk aantrekkelijk. In elkaar gedoken achter de ruwe bast van een boom, keek ik in de duisternis en vermoedde dat ik een gevaarlijke en gigantische vergissing had gemaakt.

In mijn haast en impulsiviteit had ik er niet aan gedacht dat ik geen eten of geld voor de reis had, en mijn dunne slippers waren nauwelijks de schoenen die je op een trektocht door het bos droeg.

Maar het was te lat om terug te keren, zo dacht ik. Dan hoorde ik een knarsend geluid. Een schaduw stapte uit de bosjes, beg in mijn richting in het licht. Kleine varkensachtige oogjes in een oschoren kop staarden me aan en een grijnsspleet zijn ponem, zwarte rottende tanden onthullend.

Het kwam me voor dat Adelbert's verhaal over ik die vermoord was door struikrovers meer een vooruitziende blik was dan leugen. Koude lucht stroomde over mijn naakte onderlichaam, mijn rok rond mijn middel omhoog gesjort, iets hards porde me tussen mijn dijen. En dan opeens waren daar angstige schreeuwen, hun stem schor van verschrikking, scherp afgebroken in rochelende geluiden. De schaduwen rond me waren opeens verdwenen. Ik vond mezelf terug in een hoop kille vochtige bladeren, huiverend toen de lucht zich vulde met ijzingwekkende grauwen.

Ik wist dat ik het op een lopen moest zetten maar in mijn angst kon ik me niet in beweging krijgen. Eindelijk kreeg ik het voor elkaar op mijn voeten te komen, mijn aanvallers waren verdwenen en ik hoestte door de dikke kwalijke stank in de lucht. Een van de schaduwen bewoog en gleed in mijn richting, ik deed angstig een stap achteruit, stond met mijn rug tegen een boom en een angstige schreeuw bleef steken in mijn dichgeschroefde keel.

Zijn lippen gleden achteruit en hij onthulde zijn tanden. En hoe bang hij me maaakte Een slavin woont moederziel alleen in een stalen kooi onderin een tochtige koude kelder, zittend op een koude stenen vloer, haar polsen aan elkaar boven haar hoofd aan een ring gebonden, geen mogelijkheid om te liggen.

Ze eet alleen de restjes van de maaltijd van haar heer, wat botjes en kliekjes, ze slaapt in die koude tochtige ruime op de naakte stenen zonder te kunnen gaan liggen. Het licht van het haardvuur toonde zijn gespierde arm en zijn hand die om beurten omhoog ging en neerdaade op de naakte billen van een vrouw die over zijn schoot lag. Ik zag dun vlassig blond haar op haar venusheuvel aan het begin van haar buik, haar rozegloeiende kutlipjes stonden verwelkomend open door haar voorovergebogen houding.

De volgende kledder echo-de door de ruimte, en Mary schopte met haar benen en gilde, "Oh, asjeblieft, heb medelijden! Ondanks haar energieke poging weg te komen, leek het er op dat ze pogingen deed haar billen meer toegangkelijk te maken voor haar overweldiger's indringende kledders.

Het was een houding die me dubbel vouwde en me wijd open spreidde, mijn mond speeksel lekkend langs de dikke als een lul gevormige knevel die mijn mond vulde. Maar toch zag het er overvol uit in de ruimte, veroorzaakt door palen, rekken en een groot X-kruis dat allemaal op strategische plaatsen stond opgesteld, gedrappeerd met ketens en overduidelijk klaar voor het gebruik op onwillige gevangenen. Op het eerste gezicht leek het op een kleine leeuwenkop met een open mond alsaf het aan het brullen was.

Ik slikte benauwd rond de dildo, en doodsbang wist ik precies wat hij bedoelde, hij zou er mijn klitoris mee mishandelen of mijn zo gevoelige tepels. Hij nam mijn tepel, kneep erin en toen die naar zijn zin overeind stond gleed mijn puntige tepel in de leeuwnbek.

Onmiddelijk begon de kleine gouden kaak zich te sluiten. Even later keerde hij terug met een lang cylindrisch voorwerp. Hij gaf het Beest een sluwe masculine grijns. Ik voelde zijn ruwe handen mijn tedere billen spreiden en hij drukte het geknobbelde ding tegen mijn verstrakkende opening. Dan, langzaam, genietend langzaam drukte hij de dildo tegen mijn weerstand in bij me naar binnen, zijn pols draaiend zodat de knobbels de nauwe opening oprekten en langs de wanden schraapte, Ik schreeuwde achter mijn knevel en kronkelde van pijn, mijn lichaam rukkend aan de kettingen toen het martelwerktuig centimeter voor centimeter bij me naar binnen gleed.

Snikkend en huilend hing ik half bewusteloos in mijn bondage   "Lik haar kut," commandeerde het Beest. Dan gaat zijn hoofd omlaag en geeft mijn gloeiende klitoris een lange uithaal met zijn tong.

Ik kreunde achter de knevel, gevangen tussen het genot van zijn tong en de intense pijn van de penetratie in mijn maaagdelijke kontje. Bijdragend aan mijn schaamte bewerkten de twee gouden leeuwekopjes mijn tepels, hete en heerlijke zondige gevoelens op mijn hulpeloze lichaam loslatend. Precies toen ontdekte Gijsbert de goede plaats om me met zijn kwaadaardigel tong te bewerken en ik voelde de eerste lange golven van mijn naderende orgasme diep in mijn lichaam vanuit mijn tenen omhoog komen.

De knecht zijn mond verwrong in een grimmas en met tegenzin maakte hij zijn broek weer dicht. Hij grinnite, zette zijn voeten uiteen en trok zijn gespierde arm naar achteren. Ik vocht om niet te schreeuwen en beet hard in de knevel in mijn mond en rukte met spastische beweginen aan mijn kettingen. Zijn tweede slag deed me op en neer rukken in mijn bondingen en ik hoorde mijn Meester spinnen van genot.

De derde mep was lichter dan de voorafgaande twee, en verschillende slagen volgden, allemaal even licht. Licht genoeg, in feite, dat ik me bewust werd van de bewegingen van de pulserende knijper rond mijn klitoris en de leeuwenkopjes die nog steeds knabbelden aan mijn borsten. En het Beest had zijn groene ogen gefixeerd op mijn van pijn stuiptrekkende onderlijf.

Toen sloeg Gijsbert de cane hard genoeg om me te laten gillen, zelfs duidelijk hoorbaar achter mijn knevel.

De volgende was een nauwelijks voellbaar tikje, en de volgende weer vernietigend hard En zo ging het door, totdat ik kronkelde in de lucht, gevangen tussen het genot van Wizella's betoverde martelwerktuigen en de misselijk makende pijn van Gijsbert 's dunne striemende bamboestokje, genot en pijn elkaar afwisselend totdat ik niet meer kon onderscheiden wat welk was.

De hele tijd bekeken Gijsbert en het Beest me met wellustige blikken, en ik zag hun hongerige stangen langer en dikker worden. Ik huilde dikke tranen en snikte luid, draaiend en wanhopig trekkend aan mijn bondages, steeds langzamer tot ik voelde dat ik het bewustzijn ging verliezen.

Nu greep het Beest in. Neem Mary mee naar je kamer en maak plezier met haar. Ik heb grote plannen voor je vanavond. De zware eikenhouten deur dreunde achter hem dicht. De Beest bewoog door de kamer op zijn geruisloze voeten, en hield even stil om aandachtig naar mijn bestriemde billen te kijken.

Jou in je achterste nemen is de juiste manier om je in het gareel te brengen. Wizella's duivelse instrumenten en Gijsbert's wrede afstraffing hadden brandend vuur in me ontstoken, en ik zou overgelukkig zijn mijn Beest zijn dikke schacht in me te voelen, waar hij dan ook van plan was hem in te steken, als het maar niet die van Gijsbert was Hij deed een stap dichterbij en ik schrok terug.

Hij grinnikte over mijn instinctive angst, en hij genoot zichtbaar van mijn hulpeloosheid zoals ik daar hing met mijn polsen aan mijn kuiten gebonden, mijn vrouwelijkheid en mijn billen wijd gespreid. Hij kwam dichterbij, en reikte naar mijn billen en spreidde verder ze uiteen met zijn sterke handen. Zijn vingers voelden warm tegen mijn huid, zelfs toen ze nog gloeiend waren van Gijsbert's bamboestok. Het Beest streelde mijn kut, en Wizella's betoverde knijper begon opnieuw om mijn klitoris heen te pulseren totdat ik mijn gejammer niet meer in kon houden.

Milord lachte bij dat geluid en ontknoopte de lummels van zijn broek. Een moment later bewoog zijn massieve penis van opwinding op en neer, zijn ogen gericht op mijn billen. Ik verstrakte, wachtend op zijn intrede. Inplaats daar van haalde het Beest zijn vingers weg bij mijn kutje en gleed over mijn drijfnatte lipjes, naar beneden naar de opening waar hij naar verlangde.

Zijn klauwen teruggetrokken begon hij voorzichtig zijn vinger mijn kontgaatje in te werken, mijn gaatje nog steeds goed gesmeerd door de olie die Gijsbert er eerder op aan had gebracht. Ik snoof van pijn achter mijn knevel, maar kon niets doen om hem er van af te brengen en hij ging door met zijn vinger diep in mijn strakke achterste kanaal. Eindelijk erin tot zijn handwortel, hield hij even stil en begon langzaam in en uit te bewegen.

I slikte benauwd over wat er zou gaan komen Het is toch wel zeker dat je dit kon verwachten. Ik kreunde, me herinnerend hoe Gijsbert's wrede dildo voelde.

Dan drukte de eikel van het Beest zijn dikke staaf tegen mijn anus en ik wist dat ik totaal hulpeloos was hem tegen te houden. Milord ging langzaam, meedogenloos en zonder medelijden bij me binnen. Zijn groene ogen glitterde triomfantelijk, en hij keek naar mijn gezicht toen hij hongerig in mijn strakke rozetje zonk.

Ik huiverde, en voelde hoe dik hij was, en hoe heet. Het voelde alsof mijn anusje onmogelijk zijn aanval aankon. Opeens reikte zijn hand omhoog en ik kromp ineen toen zijn scherpe klauw naar buiten flitste. Maar hij deed er niets anders mee dan de gesp openen die mijn knevel op zijn plaats hield. Ik spoog het ding uit, mijn tong voelde dik en droog, bijna net zo dik als de schacht die me aan het opvullen was.

Milord pauseerde even, zijn heupen tuusen mijn gespreide benen. Ik werd me opnieuw bewust van de knauwende leeuwenkopjes die op mijn borsten aan het kauwen waren. Milord's heupen wreven tegen mijn billen, Wizella's knijper knauwde op mijn klitoris, en zonden een stortvloed van hitte, kronkeld langs mijn zenuwbanen.

Ophitsing ontstak mijn binnenste door het Beest zijn dikke schacht. Ik schoof heen en weer onder hem en de beweging raakte mijn klitoris, maakte dat zijn schacht mijn anusje opnieuw in een duizelig makende manier stimuleerde. Ik snakte naar adem. Leer maar het lekker te vinden. Voel mijn haan in je strakke kleine kontje. Je kan me niet tegen houden. Je kan je net zo goed eraan over geven.

Je bent van mij, of je het nou leuk vind of niet, en ik neuk je in je kleine kontje waar en wanneer het me uit komt. Er was iets mateloos opwindend mee, met die grote neukstaaf die opnieuw diep in mijn endeldarm gedrukt werd. Het deed zeer, toen hij opnieuw zijn schacht in me duwde, ik voelde me zo uitgerekt, zo volgepropt Hij ging in en uit, heen en weer bewegend in me, naar voor en naar achter, en ik voelde kwelling en genot, hij ging sneller en sneller, het Beest zijn neusgaten fladderden en hij begon me harder en steeds harder te berijden.

Totdat hij tegen mijn billen aan leunde in een lange, diepe stoot, "Oh, JAAAaaahhhh," gromde het Beest, en hij vulde mijn kontje met zijn hete kleverige creme. Seconden later ging ook ik over de top, ik sloot mijn ogen en schreeuwde het genot van mijn zinderend orgasme uit. Het verhaal van het Beest: Beatrijs hing in haar ketens, de elegant witte lijnen van haar mooie kleine lichaam blootstaand aan mijn bewonderende ogen.

Hoe heerlijk was het, mijn harde piemel in haar nauwe klemmende holletje tussen haar billen te bewegen, voelend hoe haar hulpeloze lichaam vecht tegen mijn aanval, haar grote blauwe ogen starend naar me als ik mijn weg dieper in haar achterste vind, wild van pijn en angst En dan de langzaam toenemende, hete vonken van haar wellust.

Wie had er kunnen denken dat zo een hooghartige en arrogante adelijke dame in staat was in die heftige passie? Van zulke volledige overgave aan mij, het Beest? Betreurenswaardig genoeg dat haar overgave niet voldoende was voor mijn doel. Niet als ik Wizella's betovering wilde verbreken. Ik kan me nog steeds herinneren hoe de heks haar honende stem klonk, de dag dat ze haar hekserij op me losliet: Je vind jezelf te goed voor mij. Wel, zie wat voor geluk je hebt zonder dat mooie lichaam en die knappe kop.

Er is maar een manier om mijn betovering te verbreken: Breng een adelijke dame tot onderdanigheid totdat ze je vrijwillig vraagt om je haar Meester te laten zijn. Toen Adelbert Beatrijs bij me bracht, was ze in mijn gedachten een geschenk van de goden. Dan, nadat ze met zulke gretigheid reageerde op mijn strelingen, probeerde ik haar te bevrijden van haar ketenen, hopende dat ze haar gewilligheid bewees en zich aan me onderwierp.

Ik was een dwaas. Het was duidelijk dat ik drastischer stappen nodig had Ik ging de daarop volgende dagen door met het bijbrengen van onderdanigheid aan Beatrijs. Tot mijn genoegen en haar ongemak bewees ze dat ze een erg goede en snelle leerlinge was. Op zijn tijd huiverde ze van verwachting telkens als ik haar over mijn schoot legde voor een portie billenkoek of haar aan het bed ketende voor een sessie van erotische straffen.

Haar lichaam wist dat elke scheut pijn gevolgd zou worden door knabbelen en strelen dat langzaam haar erotische spanning opbouwde en haar onweerstaanbaar naar een vulkanische uitbarsting van een orgasme bracht. Welliswaar bevocht ze haar reacties, maar de verlangens van haar eigen lichaam overweldigde haar wil. Ik zag haar overgave vorderen, beetje bij beetje, elke dag iets meer. Maar tot mijn verbazing bemerkte ik da zij niet de enige was die zich overgaf. Er was iets verslavends met het beheersen van Beatrijs, het toezien hoe ze reageerde op mijn mond en handen, en mijn fors geschapen piemel.

Ik maakte haar gewillig, zelfs als ze me probeerde te weerstreven. Op zijn tijd was ik minder bezig met het verbreken van mijn betovering dan met de drang Beatrijs te beminnen, keer op keer, op elke manier die ik maar kon bedenken. Dan kwam de dag dat ik oogste wat ik had gezaaid. Ik zat in de grote stoel in mijn slaapkamer met Beatrijs aan mijn voeten, haar polsen achter haar rug gebonden, hulpeloos, haar volle, mooie witte borsten naar voren en omhoog gedrukt.

Haar lange, kastanjebruine haar als in een waterval neervallend over nijn armen, haar ogen gesloten, haar witte tanden bijtend op haar onderlip. In haar gezicht starend druppelde ik opnieuw een warme druppel kaarsvet op haar tepels en zag haar ineenkrimpen.

Natuurlijk zorgde ik ervoor de druppels van voldoende hoogte te laten vallen zodat ze zich niet zou verbranden. Ik zag ook sporen van toenemende extase op haar gezicht en wist dat ze reageerde op de dildo tussen haar benen, de door Wizella betoverde fallus draaide en bewoog in en uit haar krampende liefdesnestje, haar dichter en dichter bij een zinderend orgasme brengend.

Ik grinnikte en zag toe hoe een volgende gesmolten druppel kaarsvet verhardde op haar tepels. Het kaarsvet was niet het enige dat zich verhardde.

Ik overwoog op welke manier ik haar deze keer zou nemen. Ik kon haar opwinding ruiken, dus ik wist heel goed dat ze heerlijk vochtig was geworden. Aan de andere kant had ik behoorlijk vordering gemaakt haar te leren van sodomie te genieten en het idee, haar een volgende les te leren was bijzonder verleidelijk Ze beantwoordde in het geheel niet aan het klassieke beeld van een heks dat ik in mijn hoof had, met een kromme rug, een kromme lange neus en een kakelende schelle lach en een puntige slappe hoed en een wijde heksenjurk.

Het ene moment lag ik in Milord's armen terwijl hij kaarsvet op mijn tepels en borsten druppelde terwijl de betoverde dildo in en uit mijn krampende kutje bewoog. En het volgende moment stond ik halverwege de kamer voor het vuur, bevrijd van mijn ketens en intens verbijsterd. Het Beest lag op zijn knieen voor een lange roodharige bloedmooie vrouw die ik hier nog niet eerder gezien had. Hij was naakt, en geschokt zag ik dat dikke zilveren kettingen zijn armen achter zijn terug gebonden hadden, zijn polsen aan elkaar.

Hij rukte aan zijn zijn ketens, maar ze negeerde hem volkomen, en wendde zich tot mij. Ik onderdrukte de impuls een stap achteruit te doen. En ik zie ook dat hij je heeft doen lijden de afgelopen dagen. Waarom zou ik het ontkennen en hem verdedigen? Hij heeft me net zoveel schaamte als verlangen gebracht, pijn en genot. Ze lachte dunnetjes, alsof ze mijn gedachten kon lezen zei ze " Inderdaad.

En niet alleen heeft hij je gepijnigt, hij heeft je ervan doen genieten. En je bent een dame van adel, een dame van een voorname afkomst. Wizella tilde een lange vinger omhoog en streelde een van de gouden borduursels die haar zwarte toga versierde. Ik weet bijvoorbeeld dat je niets liever wenst dan je op hem te wreken. Omdat het me past. Je bent vernedert, zoals hij mij vernedert heeft, en we zijn beiden het slachtoffer van een en dezelfde man.

Ik vroeg "Wat had je in gedachten? Oog om oog, tand om tand. Doe met hem zoals hij met jou heeft gedaan. En zichtbaar gevaarlijk, in weerwil van zijn ketens. Ik moest toegeven dat ze een interessant voorstel deed. Hij heeft je vernedert door je als een hond een halsband om te doen, aldus mag je er een bij hem omdoen. Ik nam het aan uit haar lange vingers en bestudeerde het ding nieuwsgierig. De kleine halsband was niet veel groter dan enkele centimeters in doorsnedes.

Ik zei "Ik denk niet dat dit om zijn hals past Er ging me een lichtje op. Wou jij hem bij hem omdoen? Van een of twee keer kan ik me herinneren dat ik hem volledig naakt heb gezien, zijn staaf slap tussen zijn benen.

Milord's piemel begon langer te worden, in seconden was hij zo dik en hard als ik van hem gewend was. Ik grinnikte kwaadaardig en drentelde naar hem toe. Hij ontblootte zijn gevaarlijke lange hoektanden en ik stond onmiddelijk stil, bang en onzeker.

Wizella maakte opnieuw een tovergebaar en hij bevroor onmiddelijk in zijn beweging. Naar hem over buigend nam ik zijn grote, harde lengte in mijn hand, en slipte de gouden band rond zijn donkere stam.

Ik stapte achteruit en trok de ketting strak. Het Beest brulde en rukte aan zijn kettingen van pijn, en ik sprong geschrokken op. Wizella keek mee over mijn schouder en mompelde in mijn oor "De ring," spinde ze in mijn oor, "is getand Ondanks alles wilde ik hem toch niet kwellen. Maar dit doet pijn, zei ik tegen mezelf.

En ik vond het plezierig, vastbeslotern in mijn besluit hem terug te betalen. Ik rukte opnieuw aan de ketting, nu iets meer beheerst. Milord zijm ogen vlamden.

Zo vond mezelf terug in de kerker, maar deze keer om toe te zien en er plezier aan te beleven in plaats van willoos en hulploos het lijden van een marteling te moeten ondergaan.

Ik zat in de stoel waar Milord het Beest zo vaak in had gezeten waneer ik weer eens zonder genade gestraft werd, en ik verschoof de zware stoel moeizaam om goed zicht te hebben op het rek waar ik zovaak hulpeloos aan vastgeketend was.

Het kwam bij me op dat het misschien beter was als ik wegging, daar de heks klaarblijkelijk de bedoeling had me te bevrijden. Dan zie ik mijn voormalige Meester aan zijn ketens rukken, de spieren in zijn brede rug bewegend toen hij het ijzeren rek zag waar hij aan gebonden ging worden, en ik ging ontspannen achterover zitten met mijn rug tegen de zijden kussens. Ik kon er geen weerstand aan bieden deze kans te hebben toe te zien hoe hij de behandeling ging ontvangen die hij zo vaak aan mij opgelegd had.

Ze hield een lange soepele rijzweep in een hand, sloeg er mee in de lucht en het ding liet een kwaadaardige zwiep horen. Het Beest wierp een waarschuwende blik naar haar over zijn gespierde schouder.

Grinnikend vroeg ik me af of Wizella mij de eer zou geven, maar duidelijk niet. Wizella slenterde wiegend met haar heupen naar hem toe en opeens, zonder waarschuwing hief ze de rijzweep in de luchgt en liet hem met een harde knal op zijn rug neerkomen. Het ding raakte hem met een gedempte klap en hij reageerde niet, hij knipperde niet eens met zijn ogen en keek haar gevaarlijk aan. Ze stond terug op haar hielen en fronste haar webrouwen. Goed, laten we eens zien hoe je het met deze ondergaat.

Wizella tilde de zweep omhoog en richtte op zijn brede rug. Deze keer rukte hij omhoog toen de rijzweep hem over zijn rug raakte, maar hij maakte geen enkelgeluid "Wizella, je zal hem verwonden! Hij zal moeten bloeden. Niets anders zal tot hem door dringen.

Ze sneerde "Wees geen dwaas,wil je dat ik je in iets verander? Helder en rood, traag sijpelend langs zijn zwarte vacht. Ik keek met afgrijzen toe, hulpeloos, ineenkrimpend van de gestage zweepslagen in een geweldadig ritme totdat de harige zwarte vacht op zijn rug een rood en glinsterend vlak was.

Il voelde me ziekelijk. De verschrikking die ik voelde verraste me. Milord had me zijn slavin gemaakt, me geketend en gemarteld, me anaal genomen en toch kon ik niet toezien dat Wizella hem dood zou slaan. Ik zag in haar ogen dat ze niet eerder zou stoppen dan dat hij dood was, en die gedachte bracht grote pijn in me.

Ik wist dat ik een dwaas was om zo te denken. Ik zou plezier moeten beleven in zijn lot, in het vooruitzicht van mijn herwonnen vrijheid, maar ik voelde geen vreugde. Inplaats daarvan herinnerde ik me het genot dat hij me gegeven had met zijn tong, met zijn handen, het gevoel van zijn strerke warme lichaam over het mijne bewegend, zijn schacht in mij duwend en zijn zorg om mij eerst mijn plezier te laten beleven alvorens aan het zijne te denken.

En dan op die momenten die blik in zijn ogen, die honger was meer dan lust. Alsof hij meer van me wilde dan hij wist. Zelfs in zijn diepste woede, toen ik weggelopen was kon hij er nog niet toe komen me te kwetsen, was hij niet in staat me te pijnigen. En nu was de heks Wizella van plan hem te doden.

Diep in mijn ziel rees een stil en geluidloos protest op toen ik zijn lichaam zag buigen in ondraaglijke pijn onder Wizella's genadeloze slagen, en opeens leek hij lam en was hij flauw gevallen. De heks gooide de haar zweep neer. Wel, ik krijg hem nog wel. Koude angst gleed over de knecht zijn gelaat, en ik voelde een zwem van medelijden voor hem, ofschoon hij nooit mijn bondgenoot is geweest. Met tegenzin liep hij naar Wizella.

Wizella trok haar rok omhoog en besteeg de knecht alsof hij een paard was, ze greep zijn halfharde schacht met een hand en mikte die op haar vochtige opening. Ik hoorde haar een bezwering mompelen en op hetzelfde moment dat ze over zijn piemel heen zakte werd het ding keihard. Medogenloos begon de heks de hulpeloze knecht te berijden, haar heupen hard tegen de zijne wrijvend, haar gezicht verwrongen van lust en haat. Haar ogen, zwart in het licht van de flakkerende toortsen, waren vastgekleeft op Milord's bloedende rug.

Wizella's ritmisch hijgen en grommen vulde de kerker, Gijsbert genadeloos afraggend, zoekend naar haar orgasme.

Ze sloot haar ogen, haar gelaat een grimmas, en ik zag mijn kans. Snel stond ik op en slipte naar Milord, lam hangend in zijn ketens. Zijn grote groene ogen opende zich en richtte zich op mijn gezicht. Ik keek over mijn schouder naar de rug van de heks.

Gijsbert was onder haar, zijn handen vastgeklemd op haar kleine borsten. Ze zal je doden Ik wist het, ik wist dat ik hem onopvallend moest smeren terwijl ze was afgeleid door Gijsbert en haar wraak op het Beest. Maar het zat niet in me hem aan zijn lot over te laten. Dat kan ik niet doen.

Ik kan niet toestaan dat ze je dood, Milord. Is er niet iets dat we kunnen doen om haar tegen te houden? Hij keek me aan en ik zag twijfel en angst maar ook hoop en vechtlust in zijn groene ogen. Hij schudde zijn hoofd en sprak zacht en snel. In mijn bibliotheek vind je een Draai het om en kijk naar de voet. Je ziet dan een kleine vierkante verhoging. Wrik die er af, en daaronder is een flesje.

Dat flesje bevat een toverdrank dat de heks voor altijd kan beroven van haar macht. Je moet het uitgieten over een open wond in haar huid. Je moet haar op en of andere manier zien te verwonden en de toverdrank in die open wond gieten. Ik zag het laatste beetje hoop uit zijn ogen wegvloeien. Ze zal je doden, en ik kan niet toezien dat je sterft. Ga weg, laat me maar. En inderdaad, ze keek over haar schouder en vroeg wat ik van plan was.. Ik stopte en onderdrukte een vloek. Kon ze mijn gedachten lezen en mijn bedoelingen raden?

Nee, anders was ik beslist nu al dood geweest. Ik zei "Naar de bibliotheek Edele dame. Zijn ogen verwijden zich in begrip en ik realiseerde me dat hij wist van het toverdrankje. Een van zijn handen kwam omhoog naarWizella's billen en kneep haar boosaardig. Toen ik bijna boven was hoorde ik zijn eerste ijselijke gil en ik kromp ineen en begon te rennen. Het flesje was exact waar Milord had gezegd, en ik ging meteen op weg terug naar de kerker.

Ik kwam binnen en zag Gijsbert verwringen in de ketens, een gruwelijk, verstikt geluid uit zijn mond borrelend. Wizella sloeg met de rijzweep over zijn lendenen en zijn piemel, ze zou waarschijnlijk wel een toverspreuk hebben toegepast om hem stijf te houden.

Mijn droge mond likkend vroeg ik me af hoe ik een wond bij haar aan kon brengen. Hoe diep moest die zijn? Zou een kras met mijn nagels voldoende zijn? Was er iets op de tafel dat ik kon gebruiken? Omzichtig ging ik in de richting van de tafel, mijn hopeloze best doende de schreeuwen en smeekbedes om genade van de Gijsbert, de knecht negerend.

De tafel was bezaaid met verschillende zaken zoals zwepen, klemmen, knevels, dildos, en andere dingen die ik niet thuis kon brengen. Mijn attentie werd getrokken door een dildo die gezien de riemen eraan bedoeld was om door de drager voorgebonden te worden. De dildo was gemaakt van hardhout, zoals de andere die ze op mij gebruikt hadden, maar deze was bezet met korte scherpe punten en bedoeld het doel tot bloedens toe te penetreren.

Ik werd me bewust van de verschrikkingen van het ding en huiverde van afschuw. Ik schrok uit mijn gedachtes en sprong op en staarde haar verwildert aan. Ze had nog steeds de rijzweep in haar hand, en achter haar hing Gijsbert, lam, bewusteloos aan het rek. Wizella nam de dildo in haar hand en ik bevroor en vroeg me af of ik nu aan de beurt was voor een afstraffing.

Ik knipperde met mijn ogen en een brullend geluid vulde mijn oren. Ze krijste een huiveringwekkende lach. En hij zag ook dat ik genoot van wat hij deed. Maar het was allemaal waar, ik had er plezier aan beleefd op een of andere duistere manier. Gedurende een kort moment voelde ik een vlaag van schaamte, dan drukte ik de gedachte weer opzij. Ik had een moeilijke taak te volbrengen, ik moest mijn Beest redden uit de wrede klauwen van de heks Wizella.

Wizella's mond verstrakte en ze maakte een ingewikkeld tovergebaar, en de dildo zat rond mijn heupen gegespt. Ik staarde verdwaast en in afschuw naar de dodelijke uitsteeksels, en reikte automatisch naar mijn rug om het ding af te doen.

Het is echt veel beter voor je als je het uit je eighen wil doet. Ze vergat me onmiddelijk, wervelend in zijn richting en keek naar hem met nauwe smalle ogen.

Jij, die bang was dat ik met Melchior Grien zou trouwen? Niet om jou, maar om de akeligheid in je. Dan draaide ze zich naar mij en spreidde haar armen uit en ik was er met een knoop in mijn maag zeker van dat ze me zou gaan beheksen om me te dwingen Milord anaal te verkrachten met de verschrikkelijke gepunte dildo. En dat was haar fout Een van haar lange armen stak precies uit voor het gezicht van het Beest toen ze haar toverspreuk uit zou gaan spreken.

Bliksemsnel, als in een oogwenk zonken zijn enorme slagtanden in haar arm, hij beet door tot op het bot en liet niet meer los. De heks brulde van de ondraaglijke pijn, greep haar onderarm en probeerde zich los te rukken uit zijn verschrikkelijke muil en keek geschokt naar de diepe, tot op het bot doorgedrongen wijd openstaande vleeswond.

Bloed druppelde stroomsgewijze op de grond, en ik zag mijn kans en vloog op haar af en zei "Hier, laat me je helpen! Bliksemsnel goot ik de toverdrank over de wond uit, waar de paarse vloeistof begon te borrelen en te sissen en zich vermengde met haar bloed, haar gezicht vertrokken van intense pijn. Het Beest liet haar arm los en lachte triomfantelijk met zijn bebloede muil. Angstig kromp ik ineen en wachtte op de verschrikkingen die ze over me uit zou storten.

Opeens was de atmosfeer vol met donkergrijze rook en lichtflitsen, en ik hoorde een hoge hopeloze stem die riep "NEEEE" en die stem kon alleen maar van de heks Wizella zijn. Toen de rook na enkele seconden opgetrokken was stond daar een lange blonde man naast mijn meester. Hij was knap en breed geschouderd, en er hing een aura van macht om hem heen. Ik hoor dat je heel slecht hebt gedragen. Je weet wel wat er met stoute kleine heksjes gebeurt, is het niet?

Melchior Grien lachte breed en greep haar met een hand vol in haar kuif. Ze gilde opnieuw toen hij opstond en haar gedwongen op haar tenen liet staan, en drukte haar gezicht van neus tot neus met hem. Je bent nu van mij. Melchior Grien's grote sterke hand kneep zich dicht, de heks onverbiddelijk op haar knieen dwingend. Dan keek hij op naar het Beest. Hier heb ik lang naar uitgekeken. Voel je ervoor om met me mee te genieten? Zeker wil ik dat. Dat gedaan, sleepte de tovenaar Wizella naar Milord's grote stoel.

Hij liet zich er achteroverin vallen en sleepte Wizella over zijn schoot. Met het geluid van scheurende stof scheurde Melchior Grien Wizella's kleding aan flarden, en ik vroeg bedeesd " Meester, Wie is dat?

Hij ging achter me staan en zijn beide handen gleden rond mijn nog immer naakte borsten. En hij is nauwelijks het soort man dat zich overgeeft aan een vrouw haar grillen. Ze kreeg het voor elkaar om hem van haar af te houden met een magisch schild, maar toen jij haar overgoot met het toverdrankje stortte haar toverkracht in elkaar en nu is ze aan zijn macht overgeleverd.

We keken toe en zagen dat de tovenaar haar op haar blote billen begon te kletsen met zijn grote harde handpalm. Ze schopte en schreeuwde, haar billen rood verkleurend onder zijn harde handen, de ferme ronde bollen schudend. Melchior Grien keek naar haar naakte lichaam met hete, wellustige ogen, een brede grijns zijn gezicht. Mijn Meester kneedde mijn tepels en ik hijgde en voelde mijn eigen opwinding toenemen. Ik begon te begrijpen waarom het beest plezier beleefde aan het me straffen toen ik zag hoe ze kronkelde en jammerde.

En ik was niet de enige die genoot van het uitzicht. Milord's stok groeide dik en hard tegen mijn rug. De lucht resoneerde van Wizella's gejammer, het geluid overstemd door de luide kletsen van Melchior Grien's handen, haar naakte borsten heen en weer slingerend en kletsend tegen zijn benen. Hij zou geen genade voor haar kennen, mijn eigen hete verwachting van haar bestraffing verbaasde me bijna net zoveel als siddering van afgunst die ik voelde.

Mijn Meester rolde en kneep mijn tepels en ik gromde, toeziend hoe Melchior Grien flinke klappen op Wizella's billen gaf. Ik zag haar schaamlipjes, rood en hem verwelkomend uitpuilend, toen ze met haar lange benen in het rond schopte. Opeens stopte Melchior Grien en trok Wizella op haar voeten. Ik voelde een scheut van teleurstelling dat de vertoning voorbij was. Dan duwde Melchior Grien haar op de stenen vloer en wierp zich op haar, sabbelend en bijtend in haar tepels.

Ze trommelde met haar vuisten op zijn brede gespierde schoulders, maar hij lachte haar in haar gezicht uit en kneep genietend in haar borsten, en met zijn andere hand reikte hij tussen haar benen en vond daar haar nauwe liefdesnestje. Wizella vloekte naar hem en beet hem, en ik zag hem zijn hoofd optillen en iets mompelen.

Overduidelijk een toverformule, liccht flitste en toen het licht weer normaal was, was de heks stil, met in haar mond een dikke dildo en vastgeketend in zilveren boeien. Milord slipte een hand over mijn buikje naar beneden en begon mijn dampende schaamlipjes te strelen. Melchior Grien's tong leek lang en rood toen hij de heks haar tepels likte totdat ze waren uitgegroeid tot roze blozende punten.

Zijn hand gestaag haar schaamlipjes strelend met toenemend gemak en snelheid haar gleufje in en uit, en ze werd drijfnat onder zijn veeleisende aandacht. Hij mompelde opnieuw een spreuk en zijn kleding verdween in een lichtflits in het niet, een lichaam onthullend dat lang, gespierd en hard was als van een ridder. Ik keek gefascineerd naar zijn lichaam toen hij zijn penis tussen Wizella's slanke benen drukte.

Zijn heupen gleden naar beneden, en in een kort moment zag ik zijn flinke dikke ongewoon lange staf toen toen hij neerdaalde in de vagina van Wizella. Melchior Grien ging aan het werk met haar, zijn gespierde lichaam rees en daalde op haar witte, hulpeloos lichaam.

Zweet parelde op zijn schouderbladen en ik werd zeer heet. Milord greep mijn schouders en draaide me met zijn gezich naar hem toe. Zachtjes maar consistend drukkend deed hij me door mijn knieen zakken.

Begrijpend wat zijn bedoeling was grinnikte ik en nam zijn staaf in mijn handen stuurde die naar mijn mond, rolde er met mijn tong over totdat hij doordrenkt was van speeksel. Hij drukte zijn heupen tegen mijn gezicht en ik kreunde, wetend wat hij van plan was met Wizella nadat ik zijn orgaan goed gesmeerd had. Ik begreep ook wat ze met mij gedaan zou hebben als we haar niet verslagen hadden, en ik kon me niet aan het idee onttrekken dat ze nu kreeg wat ze verdiende en nog mild behandelt werd.

Ik zoog mijn Meester harder, genietend Milord trok zich terug uit mijn mond en liep de richting op van Wizella en Melchior Grien. Ik kon tussen haar benen ziend hoe de tovenaar's orgaan in en uit haar lichaam bewoog in lange slagen. Ik slikte van jaloerzie. Dan kroop Milord achter haar, en ik zag een kluwen van benen en mijn meester's romp.

Ik hoorde een lange, vrouwelijke kreun en ik wist zijn dikke en lange wapen Wizella's maagdelijke anusje had betreed. Ik likte mijn lippen en keek naar de neukende massa, en voelde zodanig mijn verlangen branden dat ik de knecht wel zou willen vragen me te bevredigen.

In plaats daarvan liep hij naar de kluwende massa lichamen. Ik zag hem knielen, hij tilde Wizella's hoofd aan een grote pluk van haar haren op en ze gilde van pijn, en op hetzelfde moment drukte zijn piemel in haar wijd openstaande mond. Zijn vuist verstrakte zich en hij trok haar mond over zijn piemel. Zijn hoofd achterover in zijn nek van genot gebruikte hij zijn greep rond haar hoofd om haar naar voor en achter te bewegen en neukte haar in haar keel terwijl ze gesmoorde geluiden maakte alsof ze zou stikken.

Het duurde niet lang meer voor in al haar lichaamsopeningen dikke stralen sperma schoten. Dan uiteindelijk stond Melchior Grien op, tilde Wizella naakt en krachteloos omhoog en slingerde haar over zijn schouder alsof ze en lappen pop was.

Hij maakte opnieuw een tovergebaar en de kerker was even verlicht in een vuurzee van licht. Toen het licht wegtrok was hij weer gekleed in zijn normale kostuum. Wizella was nog steeds naakt De tovenaar stak zijn hand uit naar Milord, die hem voorzichtig tussen zijn klauwen nam.

Het Beest grinnikte naar hem en toonde hem zijn rij verschrikkelijke tanden in een brede lach en zei "Geloof me maar, het was mijn genot. Ik vertrouw erop dat je je slavin goed gestraft houd? Je hebt zeker je best gedaan een paar maanden geleden. Aan de andere kant heeft het flesje met de toverdrank uitstekend gewerkt en is de heks nu onschadelijk. Een weldaad voor de wereld, daar zal ik tevreden mee moeten zijn. Straf je teef goed, Melchior Grien. Milord keek naar me en zei "Ik zal zorgen dat je fatsoenlijk gekleed wordt.

Ik zorg dat je met een volle beurs op weg gaat en ik zal er ook voor zorgen dat je een betrouwbare escorte krijgt. Je behoeft je geen zorgen te maken over Adelbert. Ik zal wel voor hem zorgen En ik zal erop toezien dat hij je jouw deel van de erfenis afstaat. Verslagen mompelde ik "Je stuurt me weg?

Je bent mijn slavin niet meer Ik kan je niet langer als slavin houden. Ik ben weer vrij. Vrij te gaan en terug te gaan naar mijn eigen kasteel, naar mijn bedienden en mijn eigen doen en laten. Maar ook vrij om uitgehuwelijkt te worden, beslist tegen mijn wil met een oude man, de jonge mannen zoeken immers naar rijke weduwen of mooie jonge maagden die ze naar hun hand kunnen zetten, en in geen van die voorwaarden kwam ik in aanmerking.

Met vastberaden stem zei ik "Nee, dat niet! Ik heb je tot mijn seksslavin gemaakt. Ik heb je genomen. Ik heb sodomie met je bedreven. Ik heb je geslagen en vernederd" "En ik genoot er van.

Zelfs zijn harde vlakke hand die op mijn billen kletste. Ik ben liever bij je en jouw slavin dan in vrijheid te leven zonder jou om me heen.

Ik sprong achteruit toen zijn rug zich kromde, en kronkelde als een geharpoeneerde vis. Hij begon te gloeien en het leek alsof zijn vacht in brand stond. Ik schreeuwde het uit van angst. Ik dacht dat ik hem had gedood. Ik dacht dat dit een verborgen wraak van de heks was, en dat ik die op een of andere manier op gang had gebracht.

Zijn vacht knisperde in de vlammen, brandende vlokken vielen op de grond en hij klauwde met zijn handen in de lucht. Ik begon wanhopig te schreeuwen om Melchior Grien, terwijl ik wel wist dat de tovenaar me niet meer kon horen. En dan waren de vlammen en het vuur weg en het beest viel op zijn knieen, zijn hoofd voorover gebogen, uitgeput hijgend. Ik haastte me naar hem toe, maar aarzelde hem aan te raken. Opeens leek zijn huid zo Hmmm, je ziet er goed uit. Nog wat parfum, je gouden oorknopjes en je tepelklemmen.

Ik voel haar even en merk dat ze de gewichtjes aan haar ringetjes heeft bevestigd. Ze zullen sexy tegen haar schaamlipjes klikken en stoten. Hup, in de taxi, we zijn al laat en naar het adres van de besloten disco. Bij de deur staat een vrouwelijke portier. Ik laat mijn kaart zien en ze knikt, ik mag zo door. Maar Cathy kent ze niet: Ilse kent ze, die mag zo door. We zijn nog vroeg maar op een clubavond is het altijd al vroeg druk. Er hangen al veel mensen bij de bar en de zitjes om, ook op de dansvloer wordt het al druk.

Allerlei bezoekers zijn er, jong en oud. Ze hebben twee dingen gemeen, ze houden van SM en ze kleden zich zonder uitzondering sexy. Bij sommigen is het net verhuld, maar anderen hebben hun lichamen half bloot. Ik zie geringde borsten, ik zie een man met een ring door zijn eikel, ik zie leren kleding met gaten op de plek van borsten, pikken en kutten.

Op de dansvloer wordt gevreeën geschuifeld en dansen half naakte mensen in een bijna trance. Er lijkt niet veel drugs, ik heb dat nooit geweten. We bestellen wat en gaan in de hoek zitten. Ilse begroet twee meisjes die ze kent. Cathy vleit zich tegen me aan, schuchter en wat onzeker.

Er draaien zoeklichten en gekleurde bollen zo als in ouderwetse disco's wat deze ruimte vroeger ook geweest is Er staat loeiharde muziek, geen technobeat maar jaren zeventig en tachtig rock en punk en god weet hoe het heet.

Wat de disco bijzonder maakt zijn de ringen aan de wand, de houten draaiende kruizen, de roestvrij stalen buizen met glimmende ogen en kettingen. De legplanken met tientallen boeien, zwepen en katten. De dozen met tepelklemmen, martelinstrumenten voor pikken en in de reet van slaaf of slavin. Er is een hoek die nieuw is voor experimentele electroshocken, en er is achterin een zwembad met sauna en grote doucheruimte.

Die gaat later open, als we allemaal op gang zijn. Er is een scheef naar voren hellend podium met spiegels erboven. Er zijn zo'n dertig mensen als de deur definitief dicht gaat.

De portier kleedt zich om en gaat mee feesten. Wie er nu niet is komt er niet meer in. Er worden bovenstukjes uitgetrokken. Een slavin die ik van vroeger ken komt me begroeten, ik zoen haar, en voel haar stijve tepels. Ze heeft een zomerjurk aan waar ik haar onder voel.

Ze is nat en fluistert me toe dat ze ondeugend is geweest, dat ze als een van de eerste wel haar straf van mij wil. Ik kijk Cathy aan en denk: Trek haar jurkje voor me uit. Een prachtig bijna ongeschonden lichaam.

Ze heeft een donker rode litteken streep over haar linker borst en op haar rug is een lelijk vergroeide streep van een zweep die te diep sneed. Maar ze geilt erop, ik ken haar nu eenmaal goed. Naakt loopt ze voor me uit naar een plek naast de dans vloer, waar een chromen paal met boeien aan de bovenkant nog vrij is.

Ik geef Cathy bevel haar collega in de boeien te helpen, met haar rug naar het publiek. Dan zoek ik een grote kat met zes staarten uit, maak de strepen vochtig met massageolie en raak met het handvat achterlangs de kutlipjes van de slavin aan. Het teken dat ik begin. We tellen tot dertig zeg ik, maar de eerste vijf zijn inslaan, die tellen niet. Ik draai me om geef Cathy bevel Ilse te halen.

Dan sla ik de slavin met de zweep op haar prachtige kontje, hard en onverwacht. Ik zie haar lichaam zich spannen, ik zie hoe ze zich geeft. Volgens oude opdrachten spreid ze haar benen, haar billen naar achteren, ik kan haar vochtige kut zien.

Bij de vijfde slag is Ilse er. Ik geef haar bevel op haar knieën vanachter het natte kutje te likken. Niet stoppen voor ik het zeg. En dan sla ik haar op haar litteken, hard en heel gemeen.

Een kreet doet sommige mensen op de dansvloer opkijken. We hebben hun aandacht. Bij negen gaat het tellen al wat hijgerig. Haar rug is rood, een beetje bloed uit de schrammen naast haar schouderbladen, bij veertien komt het getal schokkerig uit haar mond, bijna huilt ze, net geen tranen.

Ilse likt haar kontje en haar kut, ze kan haast niet stoppen met kronkelen. Bij vijftien zijn we op de helft, een kreet van de slavin kondigt aan dat ze op weg is. Ik geef Ilse het bevel de slavin om te draaien. Ze hangt met haar verhitte rug nu tegen de chromen paal, haar handen hoog boven haar hoofd vastgebonden, haar benen zo wijd mogelijk. Ze kijkt me aan, ze is er klaar voor en weet wat komen gaat. Sommige vaste bezoekers ook, en kijken nu gespannen toe. Ik geef Cathy opdracht te knielen voor het slavinnetje en het kale kutje te likken.

Met enig tegenzin begint ze te likken, schuw en terughoudend. Ilse geeft me nu een kat met knopen in de leren riemen. De zestiende slag komt op de kleine jonge meisjesborstjes terecht, ze biedt zich naar voren stekend aan, ze wil meer.


grote tepels likken slavin biedt zich aan

Er was ook nog een zeer gespierde knecht die blikken naar me wierp waar ik niet op zat te wachten. Met de emmer in mijn hand richtte ik me op en keek naar het valhek. Daarachter zag ik de lange, rotsige helling waar het kasteel op gebouwd was, zich uitstrekkend tot de eerste bomenrij van het woud.

Opeens verlangde ik naar de stille duisternis daar buiten met een intensiteit die me met mijn tanden deed knarsen. Maar ik wist wel beter. Geen vrijheid voor mij. Ik moest mijn emmer binnen brengen en later mezelf presenteren aan Milord, in zijn slaapkamer, waar hij me opnieuw naar hoogten van genot en lust zou voeren, begeleid door mijn gevoel van schaamte voor mijn gewillige — nee, gretige — deelname. Ik voelde me niet beter dan een hoer In gedachte van de schaamte die mijn vader zou voelen als hij wist van de schandvlek die ik op het blazoen van de familie had gebracht met mijn lichtzinnigheid.

Ik was beslist beter opgevoed En toch, als het Beest me aanraakte, vergat ik mijn familie en trots in de storm naar het genot. Ik werd me bewust dat ik nog steeds verlangend naar het woud stond te staren. In dat moment overspoelde een bittere noodzaak in me om weg te rennen, het woud in, weg te rennen van mijn honger naar Milord's veel te vaardige handen. Als ik zou blijven zou ik zeker zijn gewillige slavin worden en zijn, zowel letterlijk als figuurlijk, in lichaam en geest. Mijn benen begonnen onwillekeurig, zonder dat ik dat wilde te rennen, en nog voor het tot me doordrong wat ik aan het doen was, kletsten mijn slippers snel over de stenen, de van een meelzak gemaakte jurk om me heen fladderend.

Ik wist donders goed dat ik zijn toorn riskeerde, maar ik had geen keus. Ik kon niet verdragen de hoer te worden van een Beest, ongeacht hoe heerlijk aantrekkelijk. In elkaar gedoken achter de ruwe bast van een boom, keek ik in de duisternis en vermoedde dat ik een gevaarlijke en gigantische vergissing had gemaakt en overwoog even kort om terug te gaan.

In mijn haast en impulsiviteit had ik er niet aan gedacht dat ik moederziel allen was, onbeschermd, geen eten of geld voor de reis had, en mijn dunne slippers waren nauwelijks de schoenen die je op een trektocht door het bos droeg. Maar het was te laat om terug te keren, zo dacht ik.

Ik zuchtte en probeerde niet te denken aan wat Milord op dit moment aan het doen was. Hij zou onderhand wel weten dat ik hem gesmeerd was, en ik begreep ook dat hij niet ingenomen zou zijn met mijn actie.

Dan hoorde ik het knappende geluid van brekende takken. Ik tilde mijn hoofd op, iets bewoog door het onderhout. Ik fixeerde mijn ogen op de strook maanlicht die door de bomen scheen, en mijn hart begon te bonken. Het was Milord, ik wist dat hij het was. En hij zou razend op me zijn. Waarom vond ik die gedachte intrigerend? Een schaduw stapte uit de bosjes, bewoog in mijn richting in het licht.

Kleine varkensachtige oogjes in een ongeschoren kop staarden me aan en een grijns spleet zijn ponem, zwarte rottende tanden onthullend. Allen waren gehuld in lompen, en allen waren smerig, en allen hadden iets kwaadaardigs in de ogen.

Het kwam me voor dat Adelbert's verhaal over een Beatrijs die vermoord was door struikrovers meer een vooruitziende blik was geweest dan leugen. Ik had nauwelijks tijd om te gillen voor ze op me waren. Mijn wereld werd een modderpoel van verschrikking, harde handen, adem die stonk naar bier, knoflook en uien, ruwe vingers die pijnlijk mijn borsten grepen en zich binnendrongen in mijn kutje, mijn polsen en benen wijd gespreid vastgehouden door de andere gezellen in het kwaad.

Plat op mijn rug op de grond gleden schaduwen over me heen, een hand drukte over mijn mond om mijn hysterische aanhoudende geschreeuw te dempen. Koude lucht stroomde over mijn naakte onderlichaam, mijn rok rond mijn middel omhoog gesjord, iets hards porde me tussen mijn dijen. Ik probeerde te schreeuwen, maar ik was niet eens in staat adem te halen En dan opeens waren daar angstige schreeuwen, hun stem schor van verschrikking, scherp afgebroken in rochelende geluiden en de schaduwen rond me waren opeens verdwenen, ik huiverde toen de lucht zich vulde met ijzingwekkende grauwen.

Wolven naar ik dacht. Ik vond mezelf terug in een hoop kille vochtige bladeren, en ik wist dat ik het op een lopen moest zetten maar in mijn angst kon ik me niet in beweging krijgen. Eindelijk kreeg ik het voor elkaar op mijn voeten te komen, mijn aanvallers waren verdwenen en ik hoestte door de dikke weeë ijzerachtige stank in de lucht. Ik vroeg me af wat ter wereld die stank wel was. Totdat ik de donkere menselijke vormen op de grond zag en realiseerde me dat de stank die me verstikte de geur van slachting, de geur van gespild bloed was Een van de schaduwen bewoog en gleed in mijn richting, ik deed angstig een stap achteruit, stond met mijn rug tegen een boom en een angstige schreeuw bleef steken in mijn dichtgeschroefde keel.

Milord het Beest stapte vanuit het donker in het maanlicht. Een golf van opluchting overspoelde me en ik voelde een hulpeloze grimas over mijn gezicht glijden. Ik deed een stap voorwaarts en hield mijn armen naar hem uit als welkom. Zijn lippen gleden achteruit en hij onthulde zijn tanden in een angstwekkende grimas. Zonder die halsband lijkt het alsof je niet je positie naar de juiste waarde weet te schatten.

Een grom rommelde voortdurend in zijn keel, en zijn bewegingen waren kortaf en ruw. Ik was me voor het eerst nadrukkelijk bewust hoe kleintjes ik was vergeleken met zijn gespierde hoogte. En hoe bang hij me maakte Ik haalde diep adem en harkte mijn laatste beetje moed bijeen en piepte "Dank je dat je me gered hebt van die afschuwelijke struikrovers, Milord.

Op een of andere manier moest ik zien zijn woede wat te temperen. Ik kreeg er met moeite uit "Asjeblieft, probeer het te begrijpen. Ik kon niet anders. Ik zou je zonder enige consideratie hebben kunnen misbuiken, met of zonder je medewerking, maar nee, in plaats daarvan zag ik het genot dat je eraan beleefde en liet jou je gang gaan alvorens ik aan mijn eigen plezier dacht.

En in alle gevallen heb je er genot aan beleeft, nietwaar? Het hele kasteel hoorde je als je klaarkwam. Ik dacht dat we konden Ik heb zelfs je kettingen en je halsband afgedaan. En hoe heb je me beloond? Je bent hem gesmeerd naar het woud, je mag van geluk spreken dat ik ze je niet heb laten ombrengen.

Maar vrees niet, dat komt binnenkort nog wel En een slavin heeft het nog zwaarder. Een slavin woont moederziel alleen en in eenzaamheid in een stalen kooi onderin een tochtige koude kelder waar niemand naar haar omkijkt, zittend op een koude stenen vloer, haar polsen aan elkaar boven haar hoofd aan een ring gebonden, geen mogelijkheid om te liggen.

Ze eet alleen de restjes van de maaltijd van haar heer, wat botjes en kliekjes, als ze die dag al wat te eten of te drinken krijgt. Ze slaapt in die koude tochtige ruime op de naakte stenen zonder te kunnen gaan liggen. Ze doet haar behoeften in een hoek en de stank is er ondragelijk. Regelmatig word ze voor hun plezier genadeloos gemartelt totdat ze wenste dat ze dood was. Jij woonde bij mij, je slaapt in een bed en je krijgt goed te eten. Hij ging in de richting van de grote hal, zijn stappen lang en boos en ik worstelde struikelend achter hem aan.

Vreemde geluiden kwamen uit de hal. Luid kletsen en hijgen. Milord stond ineens stil, zo onverwacht dat ik bijna tegen hem aan botste. Voorzichtig gluurde ik langs zijn gespierde arm en haalde diep adem. Gijsbert, de knecht zat in Milord's stoel, zijn shirt had hij uitgetrokken en over de leuning gehangen. Het licht van het haardvuur toonde zijn gespierde arm en zijn hand die om beurten omhoog ging en neerdaalde op de naakte billen van een vrouw die over zijn schoot lag.

Het was Mary, een van de dienstmeisjes, een knap kind, niet zo groot, met een mooi gevormd jong en lenig lichaam en middenlang blond haar, ik schatte haar op een jaar of twintig. Ze kronkelde onder zijn geweld, haar billen vuurrood onder zijn gestage afstraffing. Ik zag dun vlassig blond haar op haar venusheuvel aan het begin van haar buik, haar roze gloeiende kutlipjes stonden hem verwelkomend open door haar voorovergebogen houding.

Ze gooide haar hoofd achterover en keek over haar schouder, haar blauwe ogen helder, haar wangen zo roze als haar billen. Doe eens wat zachter De volgende kledder echode door de ruimte, en Mary schopte met haar benen en gilde, "Oh, asjeblieft, heb medelijden! Ondanks haar energieke poging weg te komen, leek het er op dat ze pogingen deed haar billen meer toegankelijk te maken voor haar overweldiger's indringende kledders. Boos zat ze plat op haar billen en keek ze naar hem op en hij haastte zich aan Milord uit te leggen; "Ik was net bezig dit wicht te straffen voor het laten ontsnappen van Uw slavin.

Ik denk dat ik jullie straks nodig heb. Ik worstelde en schopte om me heen, maar hij was natuurlijk veel sterker en lachte me midden in mijn gezicht uit, mijn enkels werden met brede leren riemen omsloten en mijn benen werden pijnlijk wijd gespreid en met een lange ijzeren stang ertussen gefixeerd en met een ketting aan het plafond bevestigd.

Mijn polsen werden tegen elkaar gebonden, en ook met een ketting aan mijn enkels bevestigd. Het was een houding die me dubbel vouwde en me wijd open spreidde, mijn mond speeksel lekkend langs de dikke als een lul gevormde knevel die mijn mond vulde.

Ik voelde hoe Gijsbert geile wellustige blikken wierp op mijn hulpeloze naaktheid, en ik voelde hoe mijn wangen brandden van woede en schaamte. Om de hete liederlijk ogen te ontwijken keek ik zo goed en zo kwaad als dit ging om me heen in Milord's "martelkamer.

Maar toch zag het er overvol uit in de ruimte, veroorzaakt door palen, rekken en een groot X-kruis dat allemaal op strategische plaatsen stond opgesteld, gedrapeerd met ketens en overduidelijk klaar voor het gebruik op onwillige gevangenen.

Tegen een muur stond een lange eiken tafel met daarop sinistere artikelen die ik gedwongen was te bekijken. Er was maar een normale stoel, meer een troon eigenlijk, groot en met leer bekleed. Milord nam daarin plaats en een van zijn lange benen bungelde over de armleuning. Mary krulde zich onderdanig aan zijn voeten, net zo naakt als ik, haar borsten tegen zijn gelaarsde benen aan drukkend.

Zijn broek was losgemaakt en Mary speelde met zijn dikke mannelijke orgaan op een luie manier. Hij had gedurende het toekijken hoe ik worstelde bij het opbinden een flinke erectie ontwikkeld.

Mannen houden van tegenstand, bedacht ik me. De knecht gaf een van de sluitingen een laatste ruk en keerde zich toen naar zijn meester. Het Beest lachte toen hij naar mijn gebonden, hulpeloos lichaam keek en Gijsbert 's gretige grijns zag. Ik wil haar horen gillen van pijn, maar denk erom, geen blijvende beschadigingen! Hij zou beslist geen genade voor me kennen Ik verstrakte onder zijn tastende handen die brutaal mijn intieme plekjes betastten en ik gromde woedend onverstaanbare verwensingen naar hem vanachter mijn knevel.

Ik keek bezorgd toe hoe Gijsbert door de kerker naar de eiken tafel met de sinistere collectie martelvoorwerpen liep. Klaarblijkelijk wist de knecht precies wat hij nodig had. Hij nam een aantal voorwerpen op en kwam terug naar mij. Hij richtte zich naar Milord en hield een klein gouden juweel op. Gijsbert keerde zich naar mij en liet me het ding zien wat hij in zijn hand had.

Op het eerste gezicht leek het op een kleine leeuwenkop met een open mond alsof het aan het brullen was. Ik deinsde terug, maar zonder resultaat. Hij nam mijn tepel, kneep erin en toen die naar zijn zin overeind stond gleed mijn puntige tepel in de leeuwenbek. Onmiddellijk begon de kleine gouden kaak zich te sluiten. Ook mijn andere tepel kreeg die behandeling. I hijgde pijnlijk naar adem. Dan begon de kleine leeuwenkop verfijnd op mijn tepel te kauwen en ik vergat alles om me heen.

De tandjes waren niet scherp genoeg om echte pijn te veroorzaken, maar wel ontstond er een aangename gloed van genot in mijn borsten. De knecht likte zijn lippen, zijn ogen geil en gretig heet. Ik keek naar hem op en zijn ogen en aandacht waren op mij gericht. Aan zijn voeten zat Mary en die had zijn harde orgaan in haar mond genomen en was begonnen hem te pijpen met lange plagende bewegingen. Het Beest zijn neusgaten fladderden en ik piepte jammerend rond mijn knevel en de twee leeuwenkoopjes kauwden op mijn gevangen tepels.

Gijsbert liep weg om weer iets anders van de tafel te nemen. Even later keerde hij terug met een lang cilindrisch voorwerp. Uit hardhout gesneden, droeg het een kroon van knobbels. Nu is het tijd voor de pijn," snorde hij tevreden. Ik realiseerde me dat het object dat hij in zijn hand hield een dikke houten penis was. Onnozel als ik was, realiseerde ik me niet dat hij een heel andere bestemming voor dat sinistere ding had totdat hij met zijn ingesmeerde vingers naar mijn maagdelijke achterste roze gaatje greep.

Ik protesteerde jammerend rond de knevel en verwrong mijn lichaam toen een van zijn dikke ruwe vingers zich in de kleine achterste opening wrong. Ofschoon ik rukte en worstelde in mijn kettingen waren al mijn inspanningen hem te ontwijken vruchteloos en alles dat ik ermee won was een brandende pijn in mijn achterste En genietende blikken van Gijsbert en het Beest. Ik bedaarde stuurs, en Gijsbert begroef zijn vinger langzaam maar zeker tot zijn handwortel tussen mijn schrijnende pijnlijke billen.

Hij gaf het Beest een sluwe masculiene grijns. Opnieuw was ik onderworpen aan de aanranding van mijn achterste door zijn lompe handen, met twee vingers deze keer. Alles dat ik kon doen was niet te grommen van pijn en schaamte toen hij in en uit mijn gemartelde gaatje gleed. Ik realiseerde me dat hij er op had gehoopt dat hijzelf me zou mogen aanranden.

Ik staarde verbitterd naar Milord, en hij staarde terug, zijn ogen hard en ongevoelig. Afwezig streelde hij Mary 's blonde hoofd terwijl zij hem begerig pijpte. Het zuigen en de smakkende geluiden maakte dat de geluiden obsceen klonken in de verder stille kerker. Milord's ogen vernauwde zich en ik realiseerde me dat hij de afkeuring in mijn blik had gelezen.

In het volgende moment deed hij me ervoor boeten. Waar wacht je nog op, Gijsbert? Ik voelde zijn ruwe handen mijn tere billen spreiden en hij drukte het geknobbelde ding tegen mijn verstrakkende opening. Dan, langzaam, genietend langzaam, drukte hij de dildo tegen mijn weerstand in bij me naar binnen, zijn pols draaiend zodat de knobbels de nauwe opening oprekten en langs de wanden schraapte, Ik schreeuwde achter mijn knevel en kronkelde van pijn, mijn lichaam rukkend aan de kettingen toen het martelwerktuig centimeter voor centimeter bij me naar binnen gleed.

Snikkend en huilend hing ik half bewusteloos van pijn in mijn bondage   "Lik haar kut," commandeerde het Beest. Gijsbert keek gretig op naar mijn verwrongen lichaam en lachte me in mijn ogen uit. Dan gaat zijn hoofd omlaag en geeft mijn gloeiende clitoris een lange uithaal met zijn tong.

Ik zoog diep mijn adem in. Gijsbert Likte en knabbelde aan mijn lipjes en mijn harde klitoris met boosaardige vaardigheid, en hij draaide de ruwe dildo in mijn kontgaatje en bewoog het ding in en uit mijn gemartelde achterste.

Ik kreunde achter de knevel, gevangen tussen het genot van zijn tong en de intense pijn van de penetratie in mijn maagdelijke kontje. Bijdragend aan mijn schaamte bewerkten de twee gouden leeuwenkopjes mijn tepels, hete en heerlijke zondige gevoelens op mijn hulpeloze lichaam loslatend. Het deed verschrikkelijk pijn, Oh hoe pijnlijk, en toch Ik zou hiervan geen genot moeten ondervinden. Geen enkele fatsoenlijke vrouw zou dit mogen voelen.

En toch was Gijsbert 's mond bekwaam en warm, en de tepelknijpers openden en sloten zich zo teder, zelfs terwijl de geknobbelde dildo me verkrachtten in een maagdelijke plaats die nooit was bestemd als ingang en nog nooit daarvoor gebruikt was. Wanhopig zocht ik afleiding door mijn ogen op Milord te richten. Hij had een hand in Mary 's haar en gebruikte die grip om haar te geleiden bij het knabbelen aan zijn schacht. Krachtige spieren rimpelde op en neer langs zijn torso terwijl hij haar in haar mond neukte.

Zijn orgaan leek zo ontzettend groot en dik, en ik herinnerde zijn belofte de ruimte die nu wordt misbruikt door de dildo in te wijden. Laat de hooggeboren dame maar smeken om medelijden. Ze denkt dat ik haar zo slecht behandelde. Geef haar maar iets om mijn vriendelijkheid mee te vergelijken Zijn rug boog zich en ik was verrast toen bleek dat ze elke centimeter van zijn stam in haar keel liet zakken.

Het Beest brulde zijn genot uit Precies toen ontdekte Gijsbert de goede plaats om me met zijn kwaadaardige tong te bewerken en ik voelde de eerste lange golven van mijn naderende orgasme diep in mijn lichaam vanuit mijn tenen omhoog komen.

De twee leeuwenkopjes beten mijn tepels, en de knecht duwde de dildo diep in mijn darmkanaal met een lange wrede stoot, en ik volgde mijn Meester in een ontaard orgasme.

Ik vocht wanhopig om genoeg adem door mijn neus te kunnen halen, de penisvormige knevel nog immer diep in mijn keel. Milord leunde achterover in zijn zetel en Mary streelde zijn in bont geklede testikels. Gijsbert keek naar me met gretige ogen. Een enorme erectie bulkte in zijn broek. Hij wierp een behoedzame blik naar Milord, die leunde voorover om de laatste van de martelwerktuigen die hij had uitgekozen op de tafel in zijn hand te nemen. Hij nam een benen haarspeld en schoof het U-vormige object achter mijn clitoris, waardoor deze geprononceerd en onbedekt vooruit stak.

Ik verstijfde toen het ding begon te bewegen, zich dichtknijpend en loslatend rond mijn gevoelige genotsplekje. Nog een door Wizella's behekst ding, dacht ik, onvrijwillig kronkelend en wringend van ongewild zinderend genot.

Gijsbert lachte me uit in mijn ogen, en wierp een snelle blik naar mijn Meester en begon snel zijn broek los te maken. Ik was echter opnieuw doodsbang, en ik had er reden toe. Gijsbert ging terug naar de tafel en toen hij terug kwam had hij een dun en onplezierig lijkend bamboestokje in zijn hand. Met mijn ogen wijd opengesperd van pure angst keek ik van tussen mijn gespreide dijen naar hem.

Hij grinnikte, zette zijn voeten uiteen en trok zijn gespierde arm naar achteren. De dunne bamboestok floot door de lucht en striemde over mijn billen. Ik vocht om niet te schreeuwen en beet hard in de knevel in mijn mond en rukte met spastische bewegingen aan mijn kettingen. Beatrijs, een fraaie dame van adellijke afkomst Koenraad, Milord het Beest Wizella, een kwade heks Adelbert, de kwade stiefzoon Melchior Grien, Magier, zoon van Balden Grien, de Meester-Magier uit het verhaal "Bart en de vampier" Gijsbert, een toegewijde en trouwe maar zeer hitsige knecht             Gevangen genomen en verkocht door mijn stiefzoon.

De koele lucht was koud aan mijn borsten en mijn tepels stonden hard en puntig overeind, en ze werden gepronceerd vooruitgeduwd door mijn op mijn rug gebonden handen. Starend in de duisternis van de fluwelen kap die over mijn hoofd getrokken was, probeerde ik niet te huiveren, alhoewel mijn hele lichaam kippenvel vertoonde. Hij moet leeghoofdig geweest zijn om met haar te trouwen, terwijl hij al met een voet in zijn graf stond.

Ik voelde genot in me ontbranden en kon de neiging te kronkelen onderdrukken, het was door mijn op mijn rug gebonden handen heel wat dagen geleden dat ik een fatsoenlijk hoogtepunt kon beleven. Ik verstijfde in verontwaardiging, maar ik was me bewust dat protesteren me alleen maar strenge straf zou brengen. Zie je wel, Milord?

Het is pure gerechtigheid. Maar inplaats daarvan wordt ze jouw slavin, om haar te kwellen, zoals jij de gekwelde bent. Het sensationele gevoel van opwinding maakte schaamteloos nat en bloedgeil. Een vinger dwong naar binnen in het rozebruine rozetje van mijn kontje. Knipperend tegen het verblindende licht keek in het gelaat van hem die mijn Meester ging worden. En ik voelde hoe mijn hart een slag oversloeg…Hij was enorm, de bovenkant van mijn hoofd kwam nauwelijks tot zijn borstbeen, hij was zowat twee koppen groter dan ik, en zijn schouders waren breed en vol gespierd als die van een stier en over zijn borst liepen dikke kabels van spieren, ik voelde me machteloos en als een dwerg naast hem.

Als iemand me verteld had dat nadat ik de oude graaf had getrouwd dat ik twee jaar later naakt en als een dienstmeid op mijn handen en knieen vloeren aan het schrobben zou zijn zou ik hem of haar waarschijnlijk uit hebben gelachen..

Maar daar was ik, mijn knieen pijnlijk van het kruipen over de koude tegels van Milord's kasteelvloer, mijn natte handen kil van het koude schrobwater. Mijn borsten wreven tegen de ruwe meelzakkenstof van mijn zakjurk, en de ketting die liep van de slavenhalsband naar beneden tussen mijn benen door naar achter omhoog opnieuw naar de halsband.

Ook tot het uiterste opwindend waren de ogen die me in de ruimte tijdens mijn werkzaamheden voortdurend gade sloegen. Mijn Meesters ogen… Toch dacht ik er niet aan mijn taak te verzaken, ik had mijn lesje wel geleerd toen we onderweg waren naar zijn kasteel.

Centimeters lange klauwen staken omhoog vanuit zijn toppen. Dank zij zijn hoge rang durfde niemand daaraan te twijfelen, zelfs niet mijn vader, die slechts baron was. Mijn handen gekruist voor me stond ik voor hem en wachtte, mijn hoofd gebogen in bittere onderdanigheid, mijn blik op de grond gericht. Zijn gelaarsde voeten waren centimeters van mijn naakte tenen vandaan. Ik slikte, en voelde een koude luchtstroom langs mijn schaamlipjes glijden en realiseerde me dat in deze positie mijn dijen gespreid waren, me volledig uitstallend, mijn kutje en mijn bilspleet wijd open onder zijn toeziende groene ogen.

De scherpe punten krasten met een angstaanjagend geluid over het hout van de leuning. Ik trok de zachte roze huid omhoog en probeerde niet te grommen door de scheuten van hete sensatie die door me heen rolden. Ik likt en kronkelde van heet genot. Spreid je kutlipjes voor me, laat me je mooie kutje bekijken. Mijn vingers gleden langs mijn klitje en ik begon die bedreven te omcirkelen. Zoals zijn lippen was zijn schacht zwart, zo donker dat het bijna blauw leek, en het ding was bijna net zo dik als mijn arm.

Hulpeloos starend naar Milord's massieve pik, wreef ik mijn klitje, en voelde hoe heimelijk mijn vocht van tussen mijn lipjes naar beneden tussen mijn billen sijpelde. Een waas van terughoudendheid omzweemde hem, alsof hij zich nauwelijks kon bedwingen op me te springen en me te verkrachtend als een uitgehongerde leeuw.

Ik kan niet wachten om die arrogante adellijke air van je te zien omslaan in hulpeloze onderdanigheid en tranen in je ogen. Wijlen mijn echtgenoot de Graaf had nog niet de helft van Milord's lengte, zelfs op de momenten van harde erectie.

Mijn schaamte verdween en mijn hitte nam toe, en ik kon mezelf niet tot stoppen bewegen mijn mijn vingers diep in mijn druipende snee, elke keer opnieuw vuur door mijn lendenen en mijn nestje jagend. Mijn dijen zwaaiden heen en weer, en ik sloot in vervoering mijn ogen, mijn tanden knarsend toen mijn climax vlak onder de volgende beweging van mijn vingers zinderde. Hij stond schrijlings over me heen, naar me naar beneden kijkend vanaf zijn grote hoogte en pompte zijn schacht, snel en gedreven.

Hoe ik je ga nemen. En dan, opeens, explodeert de hitte in mijn kutje, door me heen dreunend als harde stoten die me deden schreeuwen van rauw, louter genot. Van ver weg hoorde ik het Beest's grommen, in intensiteit sterker wordend tot een laag gebrul. Naar adem happend keek ik naar hem op en likte zijn zaad van mijn lippen. Mijn maag rammelde van de honger. Ik had sinds de vorige nacht nog niets gegeten, en Milord legde zijn bestek neer en leunde tevreden achterover, en zijn ogen gingen mijn kant op.

Ik herinnerde me maar al te goed wat er gisteren op die woorden die namiddag volgde. Maar ik wist ook beter dan te weigeren, dus ik trippelde op mijn kleine voetjes over de stenen de kamer door, voelend hoe de ruwe stof van de meelzak die ik als jurk droeg langs mijn benen schuurde. Met moeite kon ik de neiging weerstaan eraan te likken toen hij zijn hand met het lekkere hapje terugtrok. Zijn ogen gloeiden groen met mannelijk plezier in mijn onderdanigheid toen hij me voerde en me stukjes krokant brood voerde, druipend van het vleessaus.

Ik staarde hulpeloos naar hem omhoog, mijn tepels waren keihard en een delicieus moment gleed door mijn gedachten, toen Milord's sperma in mijn gezicht op mijn lippen kletste. Nog voor ik er maar aan kon dennken te protesteren sloeg hij zijn lange arm om mijn middel en tilde mijn voeten vanb de grond alsof ik niets woog, en legde me op mijn rug op de tafel.

Hij negeerde mijn tegenpruttelen, stapte achteruit van de tafel en keek duidelijk genietend naar me. Mijn hart sprong op van angst, maar ik voelde hoe mijn meisjescreme kriebelde tussen mijn dijen. Hij hiled het zilveren lepeltje omhoog in het licht en een langzame stroom gouden honing druppelde terug in de pot.

Tergend langzaam Milord vloeide een stroom honing over mijn borsten, naar de rondingen van mijn ribben, een plasje vormend in mijn navel, dan mijn onderbuik versierend met het glinsterende gouden goed.

Dan, eindelijk, schonk hij de honing direct in de vlassige dunne beharing die mijn venusheuvel bedekte en tot slot liet hij een beetje honing tussen mijn schaamlipjes druipen. Een lange rode tong likte zijn lippen en wervelde over mijn tepel, die zich onmiddelijk hongerig en hunkerend oprichtte. Eindelijk liet hij het knopje los en begon langzaam de honing die op mijn borsten kleefde met lange bewegingen op te likken, om slechts zo nu en dan pauze te houden en mijn tepels opnieuw subtiel en opwindend te bewerken.

Een geheel andere sensatie overspoelde me, ik had van andere edelvrouwen geruchten gehoord van oraal genot door ondeugende en behendige minnaars, maar mijn overleden Graaf had daar kennelijk nog nooit van gehoord. Het Beest bewoog naar tussen mijn benen en zijn hoofd ging naar beneden, en ik huiverde van gedeelelijk beschaming en nieuwgierigheid. Zijn bewegingen werden intenser en dieper, zijn tong omcirkelde mijn genotsknopje, heen en weer bewegen tussen mijn lipjes, de ing oplikkend.

De sensatie intensivieerde toen hij zijn zoekende tong nog dieper in mijn nestje drukte. Hij tilde zijn hoofd op en spinde als een kat "Je bent behoorlijk nat. Maar dan was zijn tong alweer aan het werk, mijn genotsknopje likkend, eraan sabbelend, en het pure geile genot verdreef elke andere gedachte uit mijn hoofd.

Ik keek neer en hij keek terug naar me van tussen mijn dijen over mijn dunbehaarde schaamheuvel, mijn kleine kutje half verstopt achter zijn mond, zijn ogen brandend van triomf en honger.

Met een lage ongeduldige grom trok het Beest zich snel terug en begon zijn broek te ontknopen, zijn enorme mannelijkje orgaan vooruitspringen in mijn richting.

Ik slikte benauwd, voeldend hoe mijn ogen zich open sperde toen hij zich voorover boog, zijn stengel in mijn richting mikkend. Zelfs met de gedachte dat het elk moment over kon zijn bij hem, bracht ik verrast uit "Zo groot," en kreunde ik ongewild, "zo heerlijk heet.

Zo enorm, het was bijna pijnlijk, maar een zoete en heerlijke pijn, zo diep en zo volledig opgevuld Hij was al heel veel langer bezig dan mijn echtgenoot ooit had gedaan, en het genot dat ik vond in zijn indringende bewegingen was een heerlijke verassing. Alsof ik hem een signaal had gegeven nam zijn snelheid van toestoten toe totdat hij zwaar tegen me aan begon te leunen, zijn heupen draaiend en drukkend tegen mijn liefdesnestje.

Niet in staat mezelf te stoppen gleden mijn handen in zijn manen, met zijn bewegingen meetrekkend en zijn medogeloze stoten door me heen sloegen. Ik gilde het uit van genot toen eindelijk de golven van mijn orgasme ruw en hard door me heen scheurden en hij brulde als een leeuw toen hij onmiddelijk na mij klaar kwam. Me voorover buigend haalde ik de emmer uit de put omhoog. Als ik zou blijven zou ik zeker zijn slavin zijn, zowel letterlijk als figuurlijk, in lichaam en geest.

Ik kon niet verdragen de hoer te worden van een Beest, ongacht hoe heerlijk aantrekkelijk. In elkaar gedoken achter de ruwe bast van een boom, keek ik in de duisternis en vermoedde dat ik een gevaarlijke en gigantische vergissing had gemaakt. In mijn haast en impulsiviteit had ik er niet aan gedacht dat ik geen eten of geld voor de reis had, en mijn dunne slippers waren nauwelijks de schoenen die je op een trektocht door het bos droeg.

Maar het was te lat om terug te keren, zo dacht ik. Dan hoorde ik een knarsend geluid. Een schaduw stapte uit de bosjes, beg in mijn richting in het licht.

Kleine varkensachtige oogjes in een oschoren kop staarden me aan en een grijnsspleet zijn ponem, zwarte rottende tanden onthullend. Het kwam me voor dat Adelbert's verhaal over ik die vermoord was door struikrovers meer een vooruitziende blik was dan leugen. Koude lucht stroomde over mijn naakte onderlichaam, mijn rok rond mijn middel omhoog gesjort, iets hards porde me tussen mijn dijen. En dan opeens waren daar angstige schreeuwen, hun stem schor van verschrikking, scherp afgebroken in rochelende geluiden.

De schaduwen rond me waren opeens verdwenen. Ik vond mezelf terug in een hoop kille vochtige bladeren, huiverend toen de lucht zich vulde met ijzingwekkende grauwen. Ik wist dat ik het op een lopen moest zetten maar in mijn angst kon ik me niet in beweging krijgen. Eindelijk kreeg ik het voor elkaar op mijn voeten te komen, mijn aanvallers waren verdwenen en ik hoestte door de dikke kwalijke stank in de lucht.

Een van de schaduwen bewoog en gleed in mijn richting, ik deed angstig een stap achteruit, stond met mijn rug tegen een boom en een angstige schreeuw bleef steken in mijn dichgeschroefde keel. Zijn lippen gleden achteruit en hij onthulde zijn tanden. En hoe bang hij me maaakte Een slavin woont moederziel alleen in een stalen kooi onderin een tochtige koude kelder, zittend op een koude stenen vloer, haar polsen aan elkaar boven haar hoofd aan een ring gebonden, geen mogelijkheid om te liggen.

Ze eet alleen de restjes van de maaltijd van haar heer, wat botjes en kliekjes, ze slaapt in die koude tochtige ruime op de naakte stenen zonder te kunnen gaan liggen. Het licht van het haardvuur toonde zijn gespierde arm en zijn hand die om beurten omhoog ging en neerdaade op de naakte billen van een vrouw die over zijn schoot lag. Ik zag dun vlassig blond haar op haar venusheuvel aan het begin van haar buik, haar rozegloeiende kutlipjes stonden verwelkomend open door haar voorovergebogen houding.

De volgende kledder echo-de door de ruimte, en Mary schopte met haar benen en gilde, "Oh, asjeblieft, heb medelijden! Ondanks haar energieke poging weg te komen, leek het er op dat ze pogingen deed haar billen meer toegangkelijk te maken voor haar overweldiger's indringende kledders.

Het was een houding die me dubbel vouwde en me wijd open spreidde, mijn mond speeksel lekkend langs de dikke als een lul gevormige knevel die mijn mond vulde.

Maar toch zag het er overvol uit in de ruimte, veroorzaakt door palen, rekken en een groot X-kruis dat allemaal op strategische plaatsen stond opgesteld, gedrappeerd met ketens en overduidelijk klaar voor het gebruik op onwillige gevangenen. Op het eerste gezicht leek het op een kleine leeuwenkop met een open mond alsaf het aan het brullen was.

Ik slikte benauwd rond de dildo, en doodsbang wist ik precies wat hij bedoelde, hij zou er mijn klitoris mee mishandelen of mijn zo gevoelige tepels. Hij nam mijn tepel, kneep erin en toen die naar zijn zin overeind stond gleed mijn puntige tepel in de leeuwnbek. Onmiddelijk begon de kleine gouden kaak zich te sluiten. Even later keerde hij terug met een lang cylindrisch voorwerp. Hij gaf het Beest een sluwe masculine grijns. Ik voelde zijn ruwe handen mijn tedere billen spreiden en hij drukte het geknobbelde ding tegen mijn verstrakkende opening.

Dan, langzaam, genietend langzaam drukte hij de dildo tegen mijn weerstand in bij me naar binnen, zijn pols draaiend zodat de knobbels de nauwe opening oprekten en langs de wanden schraapte, Ik schreeuwde achter mijn knevel en kronkelde van pijn, mijn lichaam rukkend aan de kettingen toen het martelwerktuig centimeter voor centimeter bij me naar binnen gleed.

Snikkend en huilend hing ik half bewusteloos in mijn bondage   "Lik haar kut," commandeerde het Beest. Dan gaat zijn hoofd omlaag en geeft mijn gloeiende klitoris een lange uithaal met zijn tong. Ik kreunde achter de knevel, gevangen tussen het genot van zijn tong en de intense pijn van de penetratie in mijn maaagdelijke kontje.

Bijdragend aan mijn schaamte bewerkten de twee gouden leeuwekopjes mijn tepels, hete en heerlijke zondige gevoelens op mijn hulpeloze lichaam loslatend. Precies toen ontdekte Gijsbert de goede plaats om me met zijn kwaadaardigel tong te bewerken en ik voelde de eerste lange golven van mijn naderende orgasme diep in mijn lichaam vanuit mijn tenen omhoog komen.

De knecht zijn mond verwrong in een grimmas en met tegenzin maakte hij zijn broek weer dicht. Hij grinnite, zette zijn voeten uiteen en trok zijn gespierde arm naar achteren. Ik vocht om niet te schreeuwen en beet hard in de knevel in mijn mond en rukte met spastische beweginen aan mijn kettingen. Zijn tweede slag deed me op en neer rukken in mijn bondingen en ik hoorde mijn Meester spinnen van genot.

De derde mep was lichter dan de voorafgaande twee, en verschillende slagen volgden, allemaal even licht. Licht genoeg, in feite, dat ik me bewust werd van de bewegingen van de pulserende knijper rond mijn klitoris en de leeuwenkopjes die nog steeds knabbelden aan mijn borsten. En het Beest had zijn groene ogen gefixeerd op mijn van pijn stuiptrekkende onderlijf.

Toen sloeg Gijsbert de cane hard genoeg om me te laten gillen, zelfs duidelijk hoorbaar achter mijn knevel. De volgende was een nauwelijks voellbaar tikje, en de volgende weer vernietigend hard En zo ging het door, totdat ik kronkelde in de lucht, gevangen tussen het genot van Wizella's betoverde martelwerktuigen en de misselijk makende pijn van Gijsbert 's dunne striemende bamboestokje, genot en pijn elkaar afwisselend totdat ik niet meer kon onderscheiden wat welk was.

De hele tijd bekeken Gijsbert en het Beest me met wellustige blikken, en ik zag hun hongerige stangen langer en dikker worden. Ik huilde dikke tranen en snikte luid, draaiend en wanhopig trekkend aan mijn bondages, steeds langzamer tot ik voelde dat ik het bewustzijn ging verliezen. Nu greep het Beest in. Neem Mary mee naar je kamer en maak plezier met haar. Ik heb grote plannen voor je vanavond. De zware eikenhouten deur dreunde achter hem dicht.

De Beest bewoog door de kamer op zijn geruisloze voeten, en hield even stil om aandachtig naar mijn bestriemde billen te kijken. Jou in je achterste nemen is de juiste manier om je in het gareel te brengen. Wizella's duivelse instrumenten en Gijsbert's wrede afstraffing hadden brandend vuur in me ontstoken, en ik zou overgelukkig zijn mijn Beest zijn dikke schacht in me te voelen, waar hij dan ook van plan was hem in te steken, als het maar niet die van Gijsbert was Hij deed een stap dichterbij en ik schrok terug.

Hij grinnikte over mijn instinctive angst, en hij genoot zichtbaar van mijn hulpeloosheid zoals ik daar hing met mijn polsen aan mijn kuiten gebonden, mijn vrouwelijkheid en mijn billen wijd gespreid.

Hij kwam dichterbij, en reikte naar mijn billen en spreidde verder ze uiteen met zijn sterke handen. Zijn vingers voelden warm tegen mijn huid, zelfs toen ze nog gloeiend waren van Gijsbert's bamboestok. Het Beest streelde mijn kut, en Wizella's betoverde knijper begon opnieuw om mijn klitoris heen te pulseren totdat ik mijn gejammer niet meer in kon houden. Milord lachte bij dat geluid en ontknoopte de lummels van zijn broek. Een moment later bewoog zijn massieve penis van opwinding op en neer, zijn ogen gericht op mijn billen.

Ik verstrakte, wachtend op zijn intrede. Inplaats daar van haalde het Beest zijn vingers weg bij mijn kutje en gleed over mijn drijfnatte lipjes, naar beneden naar de opening waar hij naar verlangde. Zijn klauwen teruggetrokken begon hij voorzichtig zijn vinger mijn kontgaatje in te werken, mijn gaatje nog steeds goed gesmeerd door de olie die Gijsbert er eerder op aan had gebracht.

Ik snoof van pijn achter mijn knevel, maar kon niets doen om hem er van af te brengen en hij ging door met zijn vinger diep in mijn strakke achterste kanaal. Eindelijk erin tot zijn handwortel, hield hij even stil en begon langzaam in en uit te bewegen.

I slikte benauwd over wat er zou gaan komen Het is toch wel zeker dat je dit kon verwachten. Ik kreunde, me herinnerend hoe Gijsbert's wrede dildo voelde.

Dan drukte de eikel van het Beest zijn dikke staaf tegen mijn anus en ik wist dat ik totaal hulpeloos was hem tegen te houden. Milord ging langzaam, meedogenloos en zonder medelijden bij me binnen. Zijn groene ogen glitterde triomfantelijk, en hij keek naar mijn gezicht toen hij hongerig in mijn strakke rozetje zonk.

Ik huiverde, en voelde hoe dik hij was, en hoe heet. Het voelde alsof mijn anusje onmogelijk zijn aanval aankon. Opeens reikte zijn hand omhoog en ik kromp ineen toen zijn scherpe klauw naar buiten flitste. Maar hij deed er niets anders mee dan de gesp openen die mijn knevel op zijn plaats hield.

Ik spoog het ding uit, mijn tong voelde dik en droog, bijna net zo dik als de schacht die me aan het opvullen was. Milord pauseerde even, zijn heupen tuusen mijn gespreide benen. Ik werd me opnieuw bewust van de knauwende leeuwenkopjes die op mijn borsten aan het kauwen waren.

Milord's heupen wreven tegen mijn billen, Wizella's knijper knauwde op mijn klitoris, en zonden een stortvloed van hitte, kronkeld langs mijn zenuwbanen. Ophitsing ontstak mijn binnenste door het Beest zijn dikke schacht. Ik schoof heen en weer onder hem en de beweging raakte mijn klitoris, maakte dat zijn schacht mijn anusje opnieuw in een duizelig makende manier stimuleerde.

Ik snakte naar adem. Leer maar het lekker te vinden. Voel mijn haan in je strakke kleine kontje. Je kan me niet tegen houden. Je kan je net zo goed eraan over geven. Je bent van mij, of je het nou leuk vind of niet, en ik neuk je in je kleine kontje waar en wanneer het me uit komt.

Er was iets mateloos opwindend mee, met die grote neukstaaf die opnieuw diep in mijn endeldarm gedrukt werd. Het deed zeer, toen hij opnieuw zijn schacht in me duwde, ik voelde me zo uitgerekt, zo volgepropt Hij ging in en uit, heen en weer bewegend in me, naar voor en naar achter, en ik voelde kwelling en genot, hij ging sneller en sneller, het Beest zijn neusgaten fladderden en hij begon me harder en steeds harder te berijden. Totdat hij tegen mijn billen aan leunde in een lange, diepe stoot, "Oh, JAAAaaahhhh," gromde het Beest, en hij vulde mijn kontje met zijn hete kleverige creme.

Seconden later ging ook ik over de top, ik sloot mijn ogen en schreeuwde het genot van mijn zinderend orgasme uit. Het verhaal van het Beest: Beatrijs hing in haar ketens, de elegant witte lijnen van haar mooie kleine lichaam blootstaand aan mijn bewonderende ogen. Hoe heerlijk was het, mijn harde piemel in haar nauwe klemmende holletje tussen haar billen te bewegen, voelend hoe haar hulpeloze lichaam vecht tegen mijn aanval, haar grote blauwe ogen starend naar me als ik mijn weg dieper in haar achterste vind, wild van pijn en angst En dan de langzaam toenemende, hete vonken van haar wellust.

Wie had er kunnen denken dat zo een hooghartige en arrogante adelijke dame in staat was in die heftige passie? Van zulke volledige overgave aan mij, het Beest? Betreurenswaardig genoeg dat haar overgave niet voldoende was voor mijn doel. Niet als ik Wizella's betovering wilde verbreken.

Ik kan me nog steeds herinneren hoe de heks haar honende stem klonk, de dag dat ze haar hekserij op me losliet: Je vind jezelf te goed voor mij. Wel, zie wat voor geluk je hebt zonder dat mooie lichaam en die knappe kop. Er is maar een manier om mijn betovering te verbreken: Breng een adelijke dame tot onderdanigheid totdat ze je vrijwillig vraagt om je haar Meester te laten zijn.

Toen Adelbert Beatrijs bij me bracht, was ze in mijn gedachten een geschenk van de goden. Dan, nadat ze met zulke gretigheid reageerde op mijn strelingen, probeerde ik haar te bevrijden van haar ketenen, hopende dat ze haar gewilligheid bewees en zich aan me onderwierp. Ik was een dwaas. Het was duidelijk dat ik drastischer stappen nodig had Ik ging de daarop volgende dagen door met het bijbrengen van onderdanigheid aan Beatrijs.

Tot mijn genoegen en haar ongemak bewees ze dat ze een erg goede en snelle leerlinge was. Op zijn tijd huiverde ze van verwachting telkens als ik haar over mijn schoot legde voor een portie billenkoek of haar aan het bed ketende voor een sessie van erotische straffen.

Haar lichaam wist dat elke scheut pijn gevolgd zou worden door knabbelen en strelen dat langzaam haar erotische spanning opbouwde en haar onweerstaanbaar naar een vulkanische uitbarsting van een orgasme bracht. Welliswaar bevocht ze haar reacties, maar de verlangens van haar eigen lichaam overweldigde haar wil. Ik zag haar overgave vorderen, beetje bij beetje, elke dag iets meer.

Maar tot mijn verbazing bemerkte ik da zij niet de enige was die zich overgaf. Er was iets verslavends met het beheersen van Beatrijs, het toezien hoe ze reageerde op mijn mond en handen, en mijn fors geschapen piemel.

Ik maakte haar gewillig, zelfs als ze me probeerde te weerstreven. Op zijn tijd was ik minder bezig met het verbreken van mijn betovering dan met de drang Beatrijs te beminnen, keer op keer, op elke manier die ik maar kon bedenken.

Dan kwam de dag dat ik oogste wat ik had gezaaid. Ik zat in de grote stoel in mijn slaapkamer met Beatrijs aan mijn voeten, haar polsen achter haar rug gebonden, hulpeloos, haar volle, mooie witte borsten naar voren en omhoog gedrukt.

Haar lange, kastanjebruine haar als in een waterval neervallend over nijn armen, haar ogen gesloten, haar witte tanden bijtend op haar onderlip. In haar gezicht starend druppelde ik opnieuw een warme druppel kaarsvet op haar tepels en zag haar ineenkrimpen.

Natuurlijk zorgde ik ervoor de druppels van voldoende hoogte te laten vallen zodat ze zich niet zou verbranden. Ik zag ook sporen van toenemende extase op haar gezicht en wist dat ze reageerde op de dildo tussen haar benen, de door Wizella betoverde fallus draaide en bewoog in en uit haar krampende liefdesnestje, haar dichter en dichter bij een zinderend orgasme brengend.

Ik grinnikte en zag toe hoe een volgende gesmolten druppel kaarsvet verhardde op haar tepels. Het kaarsvet was niet het enige dat zich verhardde. Ik overwoog op welke manier ik haar deze keer zou nemen. Ik kon haar opwinding ruiken, dus ik wist heel goed dat ze heerlijk vochtig was geworden. Aan de andere kant had ik behoorlijk vordering gemaakt haar te leren van sodomie te genieten en het idee, haar een volgende les te leren was bijzonder verleidelijk Ze beantwoordde in het geheel niet aan het klassieke beeld van een heks dat ik in mijn hoof had, met een kromme rug, een kromme lange neus en een kakelende schelle lach en een puntige slappe hoed en een wijde heksenjurk.

Het ene moment lag ik in Milord's armen terwijl hij kaarsvet op mijn tepels en borsten druppelde terwijl de betoverde dildo in en uit mijn krampende kutje bewoog. En het volgende moment stond ik halverwege de kamer voor het vuur, bevrijd van mijn ketens en intens verbijsterd. Het Beest lag op zijn knieen voor een lange roodharige bloedmooie vrouw die ik hier nog niet eerder gezien had.

Hij was naakt, en geschokt zag ik dat dikke zilveren kettingen zijn armen achter zijn terug gebonden hadden, zijn polsen aan elkaar. Hij rukte aan zijn zijn ketens, maar ze negeerde hem volkomen, en wendde zich tot mij. Ik onderdrukte de impuls een stap achteruit te doen. En ik zie ook dat hij je heeft doen lijden de afgelopen dagen.

Waarom zou ik het ontkennen en hem verdedigen? Hij heeft me net zoveel schaamte als verlangen gebracht, pijn en genot. Ze lachte dunnetjes, alsof ze mijn gedachten kon lezen zei ze " Inderdaad. En niet alleen heeft hij je gepijnigt, hij heeft je ervan doen genieten. En je bent een dame van adel, een dame van een voorname afkomst. Wizella tilde een lange vinger omhoog en streelde een van de gouden borduursels die haar zwarte toga versierde.

Ik weet bijvoorbeeld dat je niets liever wenst dan je op hem te wreken. Omdat het me past. Je bent vernedert, zoals hij mij vernedert heeft, en we zijn beiden het slachtoffer van een en dezelfde man.

Ik vroeg "Wat had je in gedachten? Oog om oog, tand om tand. Doe met hem zoals hij met jou heeft gedaan. En zichtbaar gevaarlijk, in weerwil van zijn ketens. Ik moest toegeven dat ze een interessant voorstel deed. Hij heeft je vernedert door je als een hond een halsband om te doen, aldus mag je er een bij hem omdoen. Ik nam het aan uit haar lange vingers en bestudeerde het ding nieuwsgierig. De kleine halsband was niet veel groter dan enkele centimeters in doorsnedes. Ik zei "Ik denk niet dat dit om zijn hals past Er ging me een lichtje op.

Wou jij hem bij hem omdoen? Van een of twee keer kan ik me herinneren dat ik hem volledig naakt heb gezien, zijn staaf slap tussen zijn benen. Milord's piemel begon langer te worden, in seconden was hij zo dik en hard als ik van hem gewend was. Ik grinnikte kwaadaardig en drentelde naar hem toe.

Hij ontblootte zijn gevaarlijke lange hoektanden en ik stond onmiddelijk stil, bang en onzeker. Wizella maakte opnieuw een tovergebaar en hij bevroor onmiddelijk in zijn beweging. Naar hem over buigend nam ik zijn grote, harde lengte in mijn hand, en slipte de gouden band rond zijn donkere stam. Ik stapte achteruit en trok de ketting strak. Het Beest brulde en rukte aan zijn kettingen van pijn, en ik sprong geschrokken op.

Wizella keek mee over mijn schouder en mompelde in mijn oor "De ring," spinde ze in mijn oor, "is getand Ze hebben twee dingen gemeen, ze houden van SM en ze kleden zich zonder uitzondering sexy.

Bij sommigen is het net verhuld, maar anderen hebben hun lichamen half bloot. Ik zie geringde borsten, ik zie een man met een ring door zijn eikel, ik zie leren kleding met gaten op de plek van borsten, pikken en kutten.

Op de dansvloer wordt gevreeën geschuifeld en dansen half naakte mensen in een bijna trance. Er lijkt niet veel drugs, ik heb dat nooit geweten. We bestellen wat en gaan in de hoek zitten. Ilse begroet twee meisjes die ze kent. Cathy vleit zich tegen me aan, schuchter en wat onzeker.

Er draaien zoeklichten en gekleurde bollen zo als in ouderwetse disco's wat deze ruimte vroeger ook geweest is Er staat loeiharde muziek, geen technobeat maar jaren zeventig en tachtig rock en punk en god weet hoe het heet. Wat de disco bijzonder maakt zijn de ringen aan de wand, de houten draaiende kruizen, de roestvrij stalen buizen met glimmende ogen en kettingen.

De legplanken met tientallen boeien, zwepen en katten. De dozen met tepelklemmen, martelinstrumenten voor pikken en in de reet van slaaf of slavin.

Er is een hoek die nieuw is voor experimentele electroshocken, en er is achterin een zwembad met sauna en grote doucheruimte. Die gaat later open, als we allemaal op gang zijn. Er is een scheef naar voren hellend podium met spiegels erboven. Er zijn zo'n dertig mensen als de deur definitief dicht gaat. De portier kleedt zich om en gaat mee feesten. Wie er nu niet is komt er niet meer in. Er worden bovenstukjes uitgetrokken. Een slavin die ik van vroeger ken komt me begroeten, ik zoen haar, en voel haar stijve tepels.

Ze heeft een zomerjurk aan waar ik haar onder voel. Ze is nat en fluistert me toe dat ze ondeugend is geweest, dat ze als een van de eerste wel haar straf van mij wil. Ik kijk Cathy aan en denk: Trek haar jurkje voor me uit.

Een prachtig bijna ongeschonden lichaam. Ze heeft een donker rode litteken streep over haar linker borst en op haar rug is een lelijk vergroeide streep van een zweep die te diep sneed.

Maar ze geilt erop, ik ken haar nu eenmaal goed. Naakt loopt ze voor me uit naar een plek naast de dans vloer, waar een chromen paal met boeien aan de bovenkant nog vrij is.

Ik geef Cathy bevel haar collega in de boeien te helpen, met haar rug naar het publiek. Dan zoek ik een grote kat met zes staarten uit, maak de strepen vochtig met massageolie en raak met het handvat achterlangs de kutlipjes van de slavin aan. Het teken dat ik begin. We tellen tot dertig zeg ik, maar de eerste vijf zijn inslaan, die tellen niet.

Ik draai me om geef Cathy bevel Ilse te halen. Dan sla ik de slavin met de zweep op haar prachtige kontje, hard en onverwacht. Ik zie haar lichaam zich spannen, ik zie hoe ze zich geeft. Volgens oude opdrachten spreid ze haar benen, haar billen naar achteren, ik kan haar vochtige kut zien.

Bij de vijfde slag is Ilse er. Ik geef haar bevel op haar knieën vanachter het natte kutje te likken. Niet stoppen voor ik het zeg. En dan sla ik haar op haar litteken, hard en heel gemeen. Een kreet doet sommige mensen op de dansvloer opkijken.

We hebben hun aandacht. Bij negen gaat het tellen al wat hijgerig. Haar rug is rood, een beetje bloed uit de schrammen naast haar schouderbladen, bij veertien komt het getal schokkerig uit haar mond, bijna huilt ze, net geen tranen.

Ilse likt haar kontje en haar kut, ze kan haast niet stoppen met kronkelen. Bij vijftien zijn we op de helft, een kreet van de slavin kondigt aan dat ze op weg is. Ik geef Ilse het bevel de slavin om te draaien.

Ze hangt met haar verhitte rug nu tegen de chromen paal, haar handen hoog boven haar hoofd vastgebonden, haar benen zo wijd mogelijk. Ze kijkt me aan, ze is er klaar voor en weet wat komen gaat.

Sommige vaste bezoekers ook, en kijken nu gespannen toe. Ik geef Cathy opdracht te knielen voor het slavinnetje en het kale kutje te likken. Met enig tegenzin begint ze te likken, schuw en terughoudend. Ilse geeft me nu een kat met knopen in de leren riemen. De zestiende slag komt op de kleine jonge meisjesborstjes terecht, ze biedt zich naar voren stekend aan, ze wil meer. Het slavinnetje komt klaar en laat haar pis lopen. Ze gilt en gilt en haar orgasme maakt haar stijf en slap beurtelings.

Ze pist de mond van Cathy onder, het gezicht, over het leren hesje. Geschrokken sluit Cathy haar mond, het loopt nu vol over haar gezicht. Ilse glimlacht, ze heeft geweten wat er kwam. Ze maakt de slavin los en neemt het natte bezwete meisjes in haar armen, likt haar gezicht, haar getergde tepels en voelt haar kutje, haar klitje.

Het meisje zwelgt in de armen van Ilse en samen gaan ze naar de doucheruimte achter de sauna. Cathy ligt op de grond, voorover en spuugt. Meer geschrokken en kwaad dan dat ze het echt vies vind. Ze had het niet verwacht. Ik kijk naar mijn publiek en vraag wie haar wil troosten. Een lange man staat op en begint Cathy te strelen en toe te fluisteren.

...
Gussie Denault