Extreem aangeboden wiebelende tieten

extreem aangeboden wiebelende tieten

Een vieze geur zweefde naar binnen toen ze het venster opendeed. Ze sloot het weer snel. Ze stond haar handen wassen aan de wastafel en, ondanks mijn schuldgevoelens, keek ik toch weer naar haar kont.

Oh, die was zo mooi. Zo groot en zo rond. Ze draaide zich plotseling om en betrapte me op heterdaad. Ik keek haastig weg. Ook ik stond op en waste mijn handen. Het was half drie in de middag. Ik voelde me wat onhandig om opnieuw mijn baas te moeten bellen, en dan ook nog hem te vragen om een boodschap over te brengen naar een ongeschoolde kracht in ons bedrijf.

Maar het moest gebeuren. Anders zou Roy in de zorgen zitten. Ik draaide mijn baas zijn nummer drie keer. Maar het gesprek kwam niet door. Er was iets mis met de telefoonlijn. Ik vermoedde dat het iets met de stakingen te maken had. Er was niets anders te doen dan een gesprek te voeren.

Ik vond het niet erg om hier te zitten en gewoon te kijken naar haar mooie gezicht. Ik had de deur van de kamer op een kier gelaten. Ze toonde enige terughoudendheid om naast mij op het bed te gaan zitten. Ze leek me een beetje nerveus.

Misschien had ze haar vertrouwen in mij verloren na dat incident van vanmorgen. Ik wilde haar geruststellen, zeggen dat ik haar nooit meer zou aanraken, maar ik deed het niet. Ze liep wat ongemakkelijk rond. Maar toen ik naar haar gebaarde om te gaan zitten, deed ze dat, heel langzaam. Ze wist niet goed hoe ze zou gaan zitten.

Ze plaatste haar billen helemaal op de hoek van het bed, en hield haar voeten op de grond. En toen begon ze me te vertellen over haar dorp. De naam van haar dorp was Daverepu. Het was een klein dorpje zonder school of ziekenhuis, er was helmaal niets.

Terwijl ze praatte, bleef ik kijken naar de bewegingen van haar volle lippen. Ze had grote, zachte lippen die op een geraffineerde manier bewogen terwijl ze sprak. Ik wist dat ze analfabeet was. Ik vroeg haar of ze op school was geweest, en ze zei twee of drie jaar. Ze moest naar een school in het aangrenzende dorp. Maar toen haar moeder stierf, moest ze haar opleiding stoppen en thuis meehelpen.

Ze bleef praten en ik bleef gekluisterd aan haar mooie volle lippen. En na een tijdje, kreeg ik weer een erectie. Opeens keek ze mij diep in mijn ogen en ze besefte dat ik niet meer oplette op wat ze vertelde. Ik vermoed dat ze zelf doorhad wat er allemaal gaande was in mijn gedachten. Ze draaide haar ogen weg met een geheimzinnige uitdrukking op haar gezicht.

Ik voelde me een beetje ongemakkelijk. Maar ze ging weer doorpraten, ze vertelde over haar leven in haar dorp, over de mensen daar, en allerlei zaken die er gebeurden. Ik besefte dat ze best een praatgrage vrouw was, in tegenstelling tot Roy. Als Roy hier naast mij zou hebben gezeten dan zou er geen woord aan zijn lippen zijn ontsnapt.

In plaats daarvan zou ik al het praten hebben moeten doen. Maar nu deed Patma al het praten. Aan de andere kant, misschien dat ze zoveel zat te praten om haar nervositeit te verbergen.

Ze was een goede prater. Ze vond het fijn om te praten, vooral over haar dorp, dat was duidelijk. En alles wat ik hoefde te doen was luisteren. Ik ben een goede luisteraar. Dat vertelt iedereen me altijd. De manier waarop ze tegen mij praatte, maakte dat ik me voelde alsof ik haar al jaren kende. Ze was een vrouw uit het dorp, niet aangetast door enige stedelijke verfijning, en ze vertelde mij alle verhalen van haar leven en van haar dorp, alsof ik een lang verloren familielid van haar was.

Aangemoedigd door deze plotselinge intimiteit van haar kant, begon ik weer te staren naar haar zinnelijke lippen. Zij, op haar beurt, merkte wat ik aan het doen was, maar ze was negeerde het gewoon. Ze was ook zenuwachtig, begreep ik. Ik kon het zien aan de manier waarop ze mijn ogen vermeed en sneller begon te praten. Het was alsof ze verdwaald raakte in haar eigen wereld. Van haar lippen verschoven mijn blikken zich langzaam naar haar meloengrote borsten.

In eerste instantie wierp ik af en toe een steelse blik op haar grote, vooruitstekende borsten. Maar langzamerhand, terwijl de begeerte in mij groeide, kreeg ik moed genoeg om mijn ogen strak op haar mooie boezem te houden, zelfs wanneer ze naar me keek. Mijn hart begon sneller kloppen, dat wel. Ze zweeg even, ze praatte niet verder, want ik was echt onbeschaamd aan het staren naar haar borsten.

Hoewel ze probeerde om haar enorme borsten te verbergen onder haar sari, was het gewoon onmogelijk om iets zo enorms minder opvallend te maken. Ik draaide mijn ogen niet meer weg. En zij was niet meer in staat om mijn gedrag te negeren.

Ze hield op met praten. Ik keek in haar ogen. Zij draaide zich langzaam om en ging met haar rug naar me toe zitten. Ze gaf geen antwoord. Ik wilde het niet nog eens vragen. Het was een overbodige vraag. Ondanks dat de ventilator op topsnelheid draaide, brak het zweet haar uit. Ze veegde haar gezicht zachtjes af met haar sari en zat stil. Ze keek naar de vloer. Het was een vreemd moment. Ik niet weet wat me bezielde. Ik schoof wat dichter naar haar toe en raakte haar schouder aan.

Ik vergat zelfs dat de deur van onze kamer op een kier stond en dat iedereen, die op de gang stond, ons kon zien. Maar onze kamer was aan het eind van de gang. Als er iemand zou komen, zouden we zeker eerst voetstappen horen. Ik zag dat haar hele lichaam trilde. Ik keek haar aan en zag dat de tranen opeens in haar ogen sprongen.

Plotseling voelde ik zoveel schaamte en verlegenheid, dat ik niet langer in die kamer met haar kon blijven. Wat haalde ik toch in mijn hoofd?

Een oudere vrouw, een Surinaamse en ook nog analfabeet! Ik stond op en liep de kamer uit. Met mijn gedachten helemaal in de war, kwam ik bij de receptie. Hij zei dat hij er niet zeker van was. Niettemin ging ik naar buiten. De straat buiten zag er totaal verlaten uit. Maar dat zou ook kunnen zijn vanwege de middagwarmte en niet vanwege de stakingen. Ik liep tot aan het vliegveld en ging op een bankje zitten. Het vliegveld was helemaal leeg. Ik zat daar en keek een tijd wezenloos voor me uit.

Ik keerde terug naar het pension om ongeveer 5 uur. De receptionist was niet in zijn stoel. Ik wachtte een tijdje op hem. Toen hij niet kwam, gebruikte ik zijn telefoon om mijn baas bellen.

Dit keer kwam het gesprek wel door en ik was in staat om met hem te praten. Ik sprak een tijdje met hem en verzocht hem om mijn boodschap over te brengen aan Roy. Ik gaf hem het telefoonnummer van het pension en hing op. Toen ging ik naar boven. Tegen die tijd had ik vast besloten om aan Patma te vragen om mij te vergeven en te vergeten dat een dergelijke beschamende episode ooit was voorgevallen tussen ons. Wat ik had gedaan was echt onvergeeflijk. Ik zou haar vertellen dat ik een beetje de kluts kwijt was geweest vanwege de warmte.

Toen ik bij onze kamer kwam vond ik de deur dicht. Maar hij was niet op de grendel. Eerst riep ik haar naam een paar keer. Toen er geen antwoord kwam, duwde ik de deur voorzichtig openen. Ik vond haar, liggend op de vloer, diep in slaap. Het bloed schoot naar mijn wangen. Haar sari zat opnieuw wanordelijk, net als vanochtend.

En, net zoals die ochtend, was de stroom weer uitgevallen. De kamer was zo heet als een oven. Ze lag op haar rug, met een hand op haar buik. Haar sari vormde geen bedekking voor haar boezem. Haar enorme, gigantisch grote tieten zaten strak verpakt in haar witte blouse, en ze waren gericht naar het plafond. Haar blouse was helemaal doorweekt.

Het was alsof ze zojuist een douche had genomen. Vanwaar ik stond, leek het zelfs alsof ze helemaal geen blouse aan had. De bruine kleur van haar borsten, de donkere tepels, alles was zichtbaar. Haar halfnaakte tieten rezen en daalden langzaam in het tempo van haar ademhaling.

Haar handpalm lag op haar blote navel. Voor de zoveelste keer die dag kreeg ik een brok in mijn keel. Wat moest ik doen? Moest ik de kamer uit stappen, zachtjes de deur dichtdoen en weer gaan wandelen? Ik keek naar haar torenhoge tieten. Oh, wat waren ze groot en rond! Precies zoals ik ze het mooiste vond. Net zoals ik altijd had gefantaseerd. Langzaam sloot ik de deur en deed de grendel erop, zonder geluid te maken. Ze had zich niet bewogen. Net als in vanochtend, was ze diep in slaap.

Ik ging voorzichtig op het bed zitten, de hele tijd starend naar haar enorme tieten. Ik moest ze aanraken! Verdwenen waren mijn schuldgevoelens en de schaamte in mijn hoofd, mijn geest werd plotseling overmeesterd door andere, veel meer aardse gedachten. Langzaam knielde ik naast haar op de grond. Ik moest die prachtige borsten aanraken. Het volgende moment legde ik mijn handen erop. Ze opende haar ogen langzaam.

Ze keek me aan met grote verbazing in haar ogen. Ik kneedde met mijn handen in haar tieten. Ja, ze waren stevig en hun huid was zacht en glad. Ik keek naar haar gezicht. Haar tranen bleven even hangen in de hoeken van haar mooie ogen voordat ze loslieten en langs haar wangen naar beneden biggelden. Ik legde mijn benen aan weerszijden van haar en begon mijn lippen op de hare te drukken.

Opeens zette ze haar beide handen tegen mijn schouders en ze duwde me weg met een geweldige kracht. Ze stond vlug op, kwam naar me toe, legde haar hand achter mijn hoofd, en streelde mij. Mijn hoofd deed flink pijn. Maar op dat moment kon ik me niet concentreren mijn hoofdpijn. Ik kon me alleen maar concentreren op wat er zich voor mijn ogen afspeelde. Haar buitengewoon grote tieten. Haar witte blouse met die belachelijk lage halslijn, hetzij omdat hij op die manier was ontworpen, of omdat hij flink was uitgerekt door het lange gebruik.

De bovenste delen van haar enorme tieten golfden naar buiten, en haar decolleté was zo enorm groot dat een olifant zich ertussen zou hebben kunnen verstoppen. Haar doorweekte blouse plakte aan haar tieten.

Door de natte stof van haar blouse heen zag ik haar donkere tepels recht vooruit steken. Al met al was het een prachtig gezicht. Ze bleef over mijn hoofd strelen en sorry zeggen. Plotseling zag ze waar ik naar keek. Haastig bedekte ze zich met haar sari.

Toen stond ze langzaam op. Ook ik klom overeind en ging op het bed zitten. Ze keek me aan en veegde de tranen van haar wangen met haar sari.

Ik zag hoe haar sari zich vastplakte aan haar dikke buik en ik zag de omtrekken van haar donkere navel. Haar sari plakte ook aan haar blouse, en dat gaf me nog steeds een heel goed idee van de prachtige rondheid van haar grote, zware borsten. Ze was zo nat van zweet, dat het bijna leek alsof ze een emmer water over haar hoofd had gegoten. Mijn blikken moet haar hebben verontrust.

Ze realiseerde zich dat haar sari niet op de manier om haar lichaam zat, zoals ze eigenlijk wilde. Dus draaide ze zachtjes haar rug naar me toe en stond stil. Ik voelde aan mijn hoofd en, veinzend dat ik me duizelig voelde, schoof ik wat op en ging achter haar staan.

Ik wilde zo dicht mogelijk bij dat glorieuze lichaam zijn. Ze keek naar me door een hoek van haar oog. En ik keek naar haar enorme kont.

Haar sari zat er strak omheen en toonde de ronde vorm van haar billen. Ze wist dat ik stond te lijken naar haar kont, maar ze bleef heel zelfbewust en reageerde niet. Ze staarde naar mij via haar ooghoeken. Ik stapte nog dichter naar haar toe. Haar wangen waren betraand maar haar donkere ogen glansden. Ik keek de andere kant op. Bijna besloot ik om deze hele zaak maar te vergeten en weer te gaan wandelen. Maar toen legde ik mijn bevende hand op haar schouder.

Ik kan mezelf niet zo goed beheersen," fluisterde ik, en mijn stem trilde. Ik moet wanhopig hebben geklonken, maar ze zei niets. Ik wil je alleen maar even knuffelen, dat is alles. Ik sloeg heel langzaam mijn armen om haar heen.

Het was een beslissend moment. Elke sterke reactie van haar zou betekend hebben dat ik de moed had verloren. Ze begon een beetje te wurmen als een vis die uit het water is, om zichzelf te bevrijden. Maar ze worstelde zwak. Haar zwakte was zowel fysiek als mentaal. Fysiek, vanwege de drukkende hitte. We baadden allebei in het zweet. Mentaal, omdat ze dit nooit had verwacht toen ze me gisteren ontmoette.

Ze was misschien ongelukkig omdat haar man haar verlaten had. Misschien had ze wel zielsveel van hem gehouden. Misschien hield ze nog steeds van hem en hoopte ze dat hij op een dag zou terugkomen.

Ze had me een hint gegeven dat het een liefdes huwelijk was geweest. Haar vader had mishandeld en ze had troost gevonden in de armen van haar man met wie ze was weggelopen toen ze was pas zestien jaar oud was. Ze hield op met wurmen en liet me begaan. Oh Patma, laat me je omhelzen, één keertje maar, alsjeblieft! Ik bewoog dichter naar haar toe en omhelsde haar stevig, ik drukte mijn armen op haar buik. Ik plantte een zachte kus in haar nek. Ik streelde over haar grote buik met mijn onderzoekende handen.

Ik voelde dat ze zich begon te ontspannen. Ik fluisterde in haar oor: Ze begon meteen weer te worstelen en probeerde om zichzelf te bevrijden uit mijn greep. Maar ik hield haar gemakkelijk in bedwang, want ze leek helemaal krachteloos te zijn.

Het was bijna alsof ze op het punt stond om flauw te vallen. Niemand zal weten wat er in deze kamer gebeurt. Niemand zal het ooit weten. Kom, laten we samen gaan liggen om wat uit te rusten. Ze bleef een lange tijd naast het bed staan.

Ik bleef naar haar kijken. Toen raakte ik zachtjes haar arm aan. Het is alleen maar voor vandaag. Ze veegde haar gezicht af met haar sari en zei: Mijn hart bonsde wild. Ze draaide zich langzaam om, tilde haar benen op en kwam naast me liggen. Ze vermeed mijn blik. Ik zag dat er een verlegen en schuchtere uitdrukking op haar gezicht lag.

Ik sloeg een arm om haar heen en trok haar lichaam dichter tegen mij aan, haar zware tieten drukten tegen mijn borst. Niemand in de hele wereld zal het weten. Ze drukte haar kin tegen mijn schouder zodat ze niet in mijn ogen hoefde te kijken, en ze bleef stil liggen.

Ik begon met mijn handpalm zachtjes over haar rug te strelen, al snel was mijn hand kletsnat van haar zweet. Na enige tijd verslapte ze en begon zich een beetje te ontspannen. Ze wilde me niet aanraken met haar handen. Zij hield haar handen tussen onze twee lichamen, als een soort zelfverdediging. Ik kuste haar op het voorhoofd. Het voelde vreemd, een vrouw te kussen van bijna veertig, een oudere vrouw, die ik pas gisteren had ontmoet. Maar ik kuste haar uit liefde, niet uit lust.

En ik was nerveus, want dit was mijn eerste keer met een oudere vrouw. En, dan zo'n prachtige vrouw! Hoewel een kus voor mij een impulsieve handeling is, leek het haar te ontspannen. Dus liet ik mijn lippen over haar voorhoofd strelen, steeds opnieuw en opnieuw. Toen bewoog ik naar beneden, zodat mijn gezicht op hetzelfde niveau kwam als het hare.

Ze sloot haar ogen. Ja, ze had een mooi gezicht. Dat, en haar volle lippen. Ze had ronde, gezonde wangen en de gladde huid van een zestienjarige. Haar kin was ook prachtig.

Al met al gaven de trekken van haar gezicht haar een aura van dat bepaald aantrekkelijk was te noemen. Al zou ik alleen maar mogen kijken naar haar gezicht en mezelf erbij masturberen, dan zou ik al helemaal tevreden zijn, zo sterk was de sensualiteit van dat gezicht.

Ze deed haar ogen niet open. Ik kuste haar zinnelijke lippen. Ze deed haar ogen heel even open, om een snelle blik te werpen op mij, en toen sloot ze haar ogen weer. Ik nam haar onderlip tussen mijn tanden en trok eraan totdat ze rilde. Toen, heel langzaam, duwde ik haar armen weg van haar borsten. Woorden schieten om de schoonheid van haar borsten te beschrijven. Ja, ze waren groot. Maar ze waren ook mooi rond en stevig.

Strak in haar oude witte blouse verpakt, bolden ze van boven over haar belachelijk lage decolleté heen. De hals was zo laag dat, als hij nog een centimeter lager was, haar tepels bloot zouden komen. Maar haar tepels waren eigenlijk nu al zo goed als bloot. Ik kon duidelijk zien waar ze zaten, ik kon ze gemakkelijk onderscheiden, midden in de donkere cirkels van haar tepelhoven.

Ik begroef mijn neus in het diepe decolleté van haar enorme tieten. Ik kuste haar blote tieten. Ik merkte dat plotseling haar tepels hard en stijf werden. Ze zagen eruit alsof ze gaten wilden prikken in het dunne materiaal van haar witte blouse. Het was verbazingwekkend hoe ver ze uitstaken. Ze had grote, stevige tepels. Ik plaatste mijn beide handen op haar zware tieten en tegelijkertijd kneep ik er zachtjes in.

Ze bleef heel rustig liggen, met haar ogen dicht. Ze legde een hand op mijn pols. Maar ze probeerde niet om mijn hand weg te duwen. Ik ging door, en kneedde haar tieten. Ik voelde het rubberachtige vlees van die geweldige tieten. Ik stopte na een tijdje en liet mijn duimen spelen met haar stijve tepels. Die waren zo hard dat ze schuurden tegen het vlees van mijn duimen.

Ik staarde naar haar buik en ik wilde hem aanraken. Ze had een mooie buik, een beetje groot en uitgebreid, maar ze had een gladde huid en een diepliggende, donkere navel. Hoewel ze altijd zorgde dat ze haar sari strak om haar bovenlichaam wikkelde, droeg ze de sari rondom haar heupen altijd heel laag, waarschijnlijk vanwege haar dikke buik.

Een paar keer nadat ik haar gisteren ontmoette, had ik de gelegenheid gehad om haar blote navel te zien als haar sari iets verschoof vanwege haar onvoorzichtigheid, of wanneer zij haar armen ophief om iets te pakken.

En elke keer was ze zich er meteen van bewust als ik naar haar buik keek. Het was een prachtige buik. Een zachte en gezonde huid, zonder enige smet. Ik bewoog een beetje naar beneden om uitzicht op haar mooie navel te krijgen. Ze bleef stil liggen. Ze legde haar bovenarm op haar ogen. Haar ademhaling werd onvast.

Ik kon dat zien aan de manier waarop haar boezem steeg en daalde. Ik legde mijn hand op haar taille, die was erg smal in vergelijking met haar uitstulpende heupen. Ze lag op haar zij en ik merkte op hoeveel hoger haar heup was dan de rest van haar lichaam. Onder haar taille stegen de contouren van haar lichaam weer steil omhoog.

Het was verleidelijk om zo naar haar te kijken. Ik kneep in het zachte vlees van haar taille. Haar vlees was wel doorvoed en op een mooie manier dubbelgevouwen in een plooi. Ik begroef mijn neus in haar navel en ik kuste hem zachtjes.

Dat kietelde haar, want ze schudde met haar heupen, alsof mijn lippen haar kietelden. Ik stak mijn tong uit en likte aan haar navel. Haar lichaam verstijfde, maar ze probeerde zich te beheersen. Ik zag hoe haar tenen begon te bewegen, want het kriebelend gevoel was bijna ondraaglijk voor haar. Ik groef mijn neus opnieuw in haar navel en ademde diep in.

Ik rook haar lichaamsgeur. Toen keerde ik terug naar haar prachtige borsten. Ik begon de knopen van haar blouse lost te maken.

Snel greep ze mijn hand en keek me aan, en schudde haar hoofd zachtjes. Ze keek me aan, en heel langzaam liet ze mijn arm los. Ze sloot haar ogen weer. Ik maakte de knopen een voor een open. Haar tieten leken in omvang toe te nemen bij elke knoop die ik open maakte.

Toen ik de laatste knoop opendeed, golfden haar enorme tieten als een vloedgolf uit haar blouse. Mijn God, wat waren ze groot! Ik legde mijn handen erop en duwde mijn gezicht ertussen. Mijn duimen streelden haar grote opgezwollen tepels. Ik kuste haar tieten. Toen nam ik een tepel in mijn mond en zoog er aan. Intussen bleef ik spelen met de andere tepel, ik streelde hem, kneep erin, en trok eraan.

Ze lag volkomen stil terwijl ik aan haar tepel zoog, en ze ontspande zich. Toen ik voldoende aan haar tepels had gezogen naar mijn zin, vroeg ik haar om haar bloes helemaal uit te doen. Ze deed het, heel langzaam, en met tegenzin. Ze moest gaan zitten om hem uit te doen, omdat haar blouse erg strak zat, en ze moest hem letterlijk van zich af pellen. Ik keek in grote verrukking toe hoe haar dikke tieten langzaam meewiebelden met de bewegingen van haar lichaam.

Ik ging ook rechtop zitten en trok mijn shirt uit. Toen omhelsde ik haar stevig, en drukte mijn blote borst tegen haar mollige blote tieten. Het voelde zo heerlijk, om zo'n groot en warm lichaam te omhelzen. Zij sloeg ook haar armen om mij heen, maar ze omhelsde me niet stevig. Ik kuste haar achter haar oor en in haar nek en liet mijn handen over haar blote, vlezige rug glijden.

Ik kreunde, want het was een heerlijk gevoel. Mijn opwinding bereikte een grote hoogte, en ik klom boven op haar en begon haar over het hele gezicht te kussen. Haar enorme tieten duwden tegen mijn blote borst aan. Ze was een grote vrouw, bijna net zo lang als ik, en waarschijnlijk veel zwaarder dan ik.

Ik hield haar schouders stevig vast, want boven op haar te liggen was maar een wankel evenwicht. Ze voelde mijn onrust en ze sloeg haar armen mijn lichaam heen, en hield me stevig vast. Zo boven op haar liggend, keek ik haar aan en onze ogen ontmoetten elkaar.

Ik dacht na over hoe ik haar pas gisteren had ontmoet en hoe ik haar al meteen "moedertje" had genoemd. Ik herinnerde me haar terughoudendheid om naast me te komen zitten in het vliegtuig, en hoe onmogelijk het was geweest om haar ervan te overtuigen dat ik op de grond ging liggen, en dat zij op het bed moest slapen. Ze keek naar mij en toen keek ze weg, en haar wangen werden rood van opwinding.

Ik drukte mijn lippen op de hare, en kuste haar een lange tijd. Ze had zulke mooie lippen, zo vol en vochtig. Ik nam haar onderlip tussen mijn tanden en trok eraan. Toen begon ik weer te kussen, helemaal over haar gezicht. Ze ontving mijn kussen op een ontspannen manier, haar gezicht draaide zich soepel in alle richtingen, maar ze hield haar ogen dicht.

Even later liet ik mijn lichaam van haar af glijden en ging naast haar liggen, ik voelde mij een beetje uitgeput, maar mijn armen lagen nog steeds om haar heen. Ik had nog nooit met iemand zo heerlijk gekust. Nogmaals streelde ik langzaam haar blote rug met mijn handpalmen.

Voorzichtig bewoog ik mijn hand naar beneden, naar haar verbazingwekkend mooie kont. En ik fluisterde in haar oor: Maar ze probeerde niet om op te staan, of om mij weg te duwen. En haar wangen werden vuurrood. Ik ging rechtop zitten. Ze verzette zich niet en gaf mee. Mijn hart stond stil toen ze zich langzaam omdraaide en op haar buik ging liggen, de twee heuvels van haar goddelijke kont lagen voor mij als heerlijke uitziende gerechten die ik elk moment kon gaan proeven.

Zelfs door haar sari heen waren de ronde, stevige vormen van haar ongelofelijke kont duidelijk waarneembaar. Mijn handen trilden toen ik ze voorzichtig op die grote, warme, uitpuilende halve bollen legde. Zij verstijfde meteen en greep zich vast aan het kussen. Ze trok haar bilspieren samen, alsof dat mij op een of andere manier zou verhinderen om haar sari uit te trekken. Maar integendeel, het wond me juist op, want het maakte de mooie rondingen van haar prachtige kont nog duidelijker.

Ik besloot dat ik haar kont helemaal bloot wilde zien. Ik greep het uiteinde van haar sari bij haar voeten en begon eraan te trekken. Ze maakte geen bezwaar. Maar toen ik haar sari had afgerold tot boven haar knieën, bracht ze haar hand naar achteren en hield mijn pols vast. Toen ik haar dijen bereikte, hief ze vrijwillig haar heupen omhoog, zodat ik haar sari verder omhoog kon schuiven. Omhoog en omhoog ging het, totdat eindelijk mijn blikken op haar volle, prachtige, helemaal blote, kont vielen.

Haar glorieuze achterwerk, zo enorm groot en rond! De eigenlijke aanstichter van alles wat er gebeurde in deze kleine kamer. God, wat waren haar billen enorm! En ze droeg geen ondergoed, zoals ik al vermoed had.

Ze draaide haar gezicht in het kussen en sloeg zachtjes tegen haar dijen, alsof ze plotseling aandrang kreeg om te plassen. De aanblik van haar blote kont maakte me totaal sprakeloos. Een moment lang zat ik daar en keek in totale bewondering naar die twee enorme vleesheuvels.

Toen raakte ik voorzichtig haar blote kont aan met mijn vingers. Een elektrische vonk leek door haar lichaam te schieten en haar benen verstijfden. Ik trok mijn hand los en begon over haar kont te strelen.

Ze perste haar gezicht tegen het kussen en bleef doodstil liggen. Ik legde mijn vlakke hand op een van de heuvels en kneep er zachtjes in. Maar haar huid was glad en zacht als die van een baby. Ik kneep in haar andere bil. Ze zuchtte diep, ik hoorde haar huiveren en luidruchtig inademen. Ik kroop dichter naar haar toe. Ik plaatste mijn vlakke handen op haar prachtige kont en begon aan een zachte massage, ik draaide brede kringen met mijn handpalmen.

Ik streelde ook haar dijen, maar ik wreef mijn handen vooral over die heerlijke gladde billen. Ik legde mijn knieën aan weerszijden van haar, ik zat nu op haar onderbenen. Ik bleef haar enorme kont bewonderen, want voor de allereerste keer zag ik de blote kont van een vrouw vanaf zo'n korte afstand. Tot nu toe had ik alleen maar gefantaseerd over zulke dingen. Maar nu was het echt! Ze leek zich te ontspannen. Ik greep naar mijn reistas onder het bed en haalde een flesje tevoorschijn met kokosolie.

Ze observeerde mij door haar ooghoeken. Ik deed de dop van de fles en goot wat olie op die prachtige heuvels van haar billen. Een beetje olie stroomde naar haar rug. Ik sloot de fles en legde hem op het bed. Mijn handen gingen door met het maken van grote cirkels op haar blote kont en ik genoot van de warme uitstraling van haar enorme billen tegen mijn handpalmen.

En het was gemakkelijk, om mijn handen in cirkels te bewegen over iets dat zo soepel was en glad van de olie. Ze had haar lichaam al die tijd niet bewogen en niets gezegd. Ik spreidde voorzichtig haar billen wangen uit elkaar en keek in haar gleuf.

Ik raakte haar gleuf aan met het puntje van een vinger, waardoor haar beenspieren zich meteen spanden. Toen begon ik met mijn vinger te wrijven in haar spleet. Ik kon gewoon niet geloven wat ik aan het doen was. Was het een droom? Ik wilde mezelf knijpen om te zien of ik echt wakker was. Toen, comfortabel zittend op haar vlezige benen, spreidde ik de billen van haar grote kont uiteen en stak mijn vinger ertussen, en hij gleed ertussen als een mes in de boter.

Ik maakte op en neergaande bewegingen met mijn hand, en mijn vingers gleden heel gemakkelijk in en uit haar gleuf. Er kwam geen verzet van haar. De olie had goed werk verricht. Ik vingerde haar schaamlippen een tijdje. Toen voegde ik er nog een vinger aan toe, zodat nu twee van mijn vingers in en uit haar glibberige gleuf gleden. Ik legde mijn elleboog op het bed en met mijn kin op mijn hand rustend, zat ik in een comfortabele positie om toe te kijken hoe mijn vingers verdwenen en weer verschenen.

Ik merkte dat, wanneer ik mijn vingers naar binnen stak, ze haar billen een beetje naar binnen draaide en dat ze zich weer scheidden als ik mijn hand terugtrok. In en uit, in en uit. Ze bleef ontspannen liggen. Geleidelijk verhoogde ik het tempo waarin mijn hand steeg en daalde. Ze zweeg nog steeds. Op en neer, op en neer gingen mijn vingers. Haar natte spleet maakte een soppend geluid als ik mijn hand bewoog.

Genoeg gevingerd, dacht ik ineens. Nu wilde ik haar soppende gleuf neuken. Ik trok mijn vingers eruit. Ik ging op mijn knieën, trok mijn onderbroek naar beneden en haalde mijn erectie te voorschijn. Ze zag wat niet ik deed, want ze hield haar gezicht tegen het kussen gedrukt.

Ik pakte het flesje en deed de dop eraf. Ik goot nog wat olie over haar weelderige kont. Ik gaf haar billen nog een lekkere massage, draaide met mijn handpalmen langs hun gehele lengte. Het was echt een prachtig gezicht, dat glimmende achterwerk. Daarna zette ik een arm naast haar en pakte mijn erectie, en bracht mijn eikel in contact met haar glibberige gleuf. Ze besefte ineens wat ik van plan was om te gaan doen. Maar ze probeerde niet om zich te verzetten.

Ik zei niets maar positioneerde mijn dikke eikel tegen haar bilspleet en begon te duwen. Hij gleed omlaag, steeds dieper en dieper. Nu hoefde ik hem niet meer vast te houden en te leiden met mijn hand. Hij had zijn weg gevonden en ging gewoon naar beneden.

Ik bleef drukken met mijn bekken en ik stopte niet totdat hij helemaal tussen haar dijen was. Plotseling was er een klop op de deur. We keken elkaar aan. Zij ging rechtop zitten en pakte haastig haar sari. Ze bedekte haar blote lichaam met haar sari en klom uit het bed. Ze ging bij het raam staan. Ik stond op en deed de deur open.

Het was de receptionist. Hij glimlachte naar me en gaf me twee pakjes. Ik keek om me heen. Inderdaad, we waren zo verdiept geweest in wat we deden, dat het volledig aan onze aandacht was ontsnapt dat het helemaal donker was geworden. Ik deed het licht aan en keek naar haar. Ze draaide zich om en stond met haar rug naar mij toe. Ze wilde me niet aankijken in het licht van de lamp. Ik bleef naar haar kijken en verbaasde me opnieuw over het zandloper figuur van haar lichaam.

De tijd was snel voorbij gegaan. Het was echt al zeven uur. Ik sloot de deur en grendelde hem weer. Ik deed het licht weer uit. Er was een lantaarn buiten het raam en een beetje licht viel in de kamer door de stoffige glas van het venster heen. Dus was het niet helemaal donker in de kamer, zelfs met het licht uit. Ik bukte en legde de voedsel pakketten onder het bed. Toen liep ik naar haar toe. Ze voelde me aankomen en haar lichaam verstijfde.

Ik schoof mijn handen onder haar oksels en pakte haar enorme tieten beet. Ze zei niets en ze deed niets. Haar sari gleed van haar schouders af op de grond en ze deed geen poging om hem vast te houden. Ik begon weer te kneden in haar tieten, die prachtige, ballonvormige, enorm grote tieten. Ze bleef rustig staan. De kamer was nog steeds heel warm, we zweetten beiden.

De ventilator zoemde boven ons hoofd en blies hete lucht naar ons. We stonden voor de spiegel boven de wastafel en ik kon zien wat mijn handen deden met haar zware borsten. Haar ogen waren neergeslagen en er was niet genoeg licht om precies te zien waar ze naar keek. Ze greep de zijkanten van de wastafel vast voor ondersteuning, want ik duwde tegen haar aan. Ik keek in de spiegel en begon haar tieten te kneden. Ik pakte mijn stijve erectie en drukte hem tegen de spleet van haar kont.

Ze zag er erg sexy uit, vooral in dit schemerige licht. En het was sexy, inderdaad, de manier waarop ze heel stil stond, waardoor ik met haar enorm grote tieten kon spelen. Zoals ik al zei waren haar tieten heel zwaar en ze hingen los en reikten bijna tot aan haar buik. Maar ze waren rond en heerlijk kneedbaar. En ze had grote tepels, hard en heel stijf.

Als je in haar tieten kneep, dan begroeven ze je handpalmen. Na een tijdje knijpen in haar verbazingwekkende tieten, tilde ik ze op met mijn handen, alsof ik ze wilde wegen en ik bewoog ze voorzichtig heen en weer. Ze keek in de spiegel en zag wat ik deed en ze keek snel weer naar beneden. Ik was nogal opgewonden geraakt en besloot om wat meer te spelen met haar dikke tieten.

Ik pakte ze stevig vast bij hun basis, en begon ze heen en weer te bewegen, waardoor ze begonnen te zwaaien en te wiebelen. Ik keek in de spiegel. Ze stond stil, starend naar de wasbak, en haar mollige tieten schommelden heen en weer, heen en weer. Vervolgens op en neer. Dan weer van links naar rechts. Ik schudde haar tieten vrij ruw. Toen ik aan haar tieten schudde, schokte haar hele lichaam wild.

We waren allebei aan het zweten. Maar ik was niet van plan om te stoppen. Ik weet niet hoe het voor haar was, maar ik was aan het genieten. Ik ging door totdat ik fysiek moe werd. Tot mijn polsen pijn begonnen te doen vanwege al dat schudden. Bovendien waren haar tieten loodzwaar. Ik kuste haar op haar blote schouder en sloeg een arm rondom haar middel. Ik keek naar haar grote tieten in de spiegel.

Het zwakke licht van het raam viel er op benadrukte hun rondheid en volheid. De tepels glinsterde van haar zweet. Ik nam een tepel tussen duim en wijsvinger en trok er aan, ik trok haar tepel dichter naar de spiegel toe. Maar toen ik ruwer aan haar tepel trok, en niet los liet, toen ik zover trok als hij wilde gaan, toen rilde ze en greep mijn handen. Ik wilde nog niet loslaten en bleef trekken aan haar elastische tepel.

Ze pakte haar borst en masseerde zachtjes haar pijnlijke tepel. Ik liet haar los en ging op de rand van het bed zitten. Ze bleef voor me staan, met haar tieten in haar handen. Ik pakte haar bovenarm en zachtjes trok ik haar naar mij toe en liet haar voor mij staan.

In het schemerige licht, zag ik haar vragende blik. Ik hield haar heupen vast en trok haar naar me toe en begroef mijn gezicht tussen die enorme tieten van haar. Ik legde mijn handen op haar mooie taille, en voelde het zachte vlees. Vervolgens pakte ik haar handen en liet haar de zware tieten optillen, totdat de tepels in lijn waren met mijn gezicht.

Toen begreep ze dat ik haar grote tepels weer wilde zuigen. Ze stond voor mij, en balanceerde haar enorme tieten op haar handen, en bood ze mij aan. Ik legde mijn handen op haar warme kont en begon te zuigen aan haar tepels, eerst de ene, dan de andere. Ze stond stil en keek zwijgend toe. We gingen om de beurt onder de douche waarna we ons aan kleedde en naar beneden gingen. Ron voeg belangstellend of we lekker geslapen hadden waarop ik lachend bevestigend kon antwoorden.

Na het ontbijten hielp ik Sterre om haar auto uit te graven, voor ze instapte gaf ze me haar telefoonnummer met de woorden “en wel bellen hé”. Toen ik haar dat beloofd had stapte ze in en ging glibberend op weg naar huis.

Die week belde we elkaar een paar keer en spraken af dat ze de week erop op zaterdag naar mij zou komen. Rond een uur of zeven was ze bij me, ze rook heerlijk en zag er super geil en opwindend uit. Na het gebruikelijke welkom ritueel van de drie zoenen als je bij iemand op visite komt nodigde ik haar uit om de woonkamer te betreden. Daar gebood ik haar om onmiddellijk haar kleding uit te trekken, ze schrok heel even van mijn harde en directe toon, maar besefte dat dit was waar ze voor gekomen was en kleedde zich voor me uit.

Alleen haar slipje mocht ze van me aanhouden. Omdat ze weer haar laarzen met kousen had aangetrokken, mocht ze die ook van mij aanhouden, of beter gezegd die moest ze van me aanhouden. Ik gebood Sterre haar benen iets gespreid neer te zetten met haar handen in haar nek zodat ik haar kon inspecteren.

Ze deed netjes wat ik van haar gevraagd had, waarop ik rond haar heen liep en haar heerlijke lijf bekeek. Haar kutje had ik nog niet gezien, deze zat nog verstopt achter een simpele witte string.

Mijn handen gelden over haar rug waardoor ze meteen kippenvel kreeg. Ik streelde met de rug van mijn hand over haar borsten, langs de zijkant ervan en over haar tepels die hierdoor nog harder vooruit priemde. Mijn hand gleed over haar buik naar beneden, tussen haar string die ik vast pakte en met een flinke ruk trok ik het niemendalletje van haar kont. Even bemerkte ik een lichte schrik reactie bij Sterre die zichzelf meteen weer herpakte.

Haar spleet had ze keurig glad geschoren zo te zien, ik knielde voor haar neer, liet mijn vingers over haar schaamlippen glijden en voelde niets, geen enkel haartje of stoppeltje kon ik ontdekken. Ze had zichzelf echt keurig netjes geschoren. Hierop zei ik tegen haar dat ik alles aan haar zelf wilde ontdekken en dat ze haar commentaar voor zich kon houden tot haar iets gevraagd werd, daarbij kreeg ze een flinke klap op haar mooie kont om mijn woorden kracht bij te zetten zodat ze het begreep.

Omdat ze me niet netjes antwoordde kreeg ze er op haar andere bil ook één, waarop ze zei ik snap het meneer. Hierop nam ik haar mee naar mijn zolder waar ze een blinddoek voor kreeg, en om te voorkomen dat ze me ongevraagd dingen ging zeggen deed ik ook een breath ball in haar mond. Hierna legde ik haar uit wat ze min of meer kon verwachten. Ik pakte een klein roze balletje dat ik in haar linker hand deed voordat een paar leren pols banden om haar polsen deed.

Legde haar uit dat als ze ergens bezwaar tegen had of ze kon iets niet verdragen dat ze het balletje kon laten vallen waarop het spel zou stoppen. Ik vroeg of ze me begrepen had waarop ze bevestigend met haar hoofd knikte. Nu maakte ik een paar banden aan haar polsboeien vast waarmee ik Sterre’s handen boven haar hoofd vast maakte aan de ogen in de dakbalken.

Maakte een spreidstang vast aan twee enkel banden die ik eerst om haar enkels bevestigde, en trok haar toen zo ver mogelijk omhoog tot ze nog net op haar tenen kon staan. Sterre stond, of liever gezegd hing naakt voor me met haar prachtige trotse lijf, haar borsten fier vooruit waarvan de tepels haar opwinding verraadde.

Met haar rechte rug, en de mooie bolle billen van haar kontje naar achteren. Ze wilde graag een spannende ervaring en gedomineerd worden en een trotse slavin zijn nou dat kon, alleen niet te extreem, want dat is nu ook weer niet mijn ding.

Uit mijn assortiment zweepjes en andere attributen pakte ik die met de leren stroken. Om Sterre niet meteen af te schrikken aaide ik eerst een paar keer zachtjes over haar borsten en billen.

Ook over haar kale venusheuvel en schaamlippen liet ik de stroken rustig naar beneden glijden om haar huid voorzichtig even kennis te laten maken. Toen ik dacht dat ze er klaar voor was daalde de eerste klap voorzichtig neer op haar rug, zo ook de tweede derde enz.

Hierna verlegde ik mijn slagen naar de voorkant en liet de stroken op haar harde borsten neer komen. Ook deze slagen eerst nog vrij zachtjes, maar al snel lekker hard. Sterre kreunde alleen maar en probeerde niet te laten blijken dat ze het volgens mij lekker vond. Ook haar buik, dijen en billen moesten eraan geloven maar daarvoor had ik een kleine plak bedacht die haar billen sneller rood lieten kleuren als de stroken zweep en daardoor waarschijnlijk ook pijnlijker was.

Voordat ik haar venusheuvel en kutje zou gaan behandelen, wilde ik eerst even controleren of ze er wel van genoot.

Daarom streelde ik met mijn hand over haar gloeiende billen die heerlijk warm aanvoelde, mijn wijsvinger liet ik plagend door haar bilnaad glijden, plaagde haar sterretje even met mijn vingertop en liet vervolgens mijn hand naar haar heerlijk gladde venusheuvel glijden.

Met mijn duim en wijsvinger duwde ik haar schaamlippen ietsje uit elkaar, om met mijn andere hand haar spleetje inspecteren. En geil was ze! Ik plaagde haar kleine rode knopje door het met mijn vingers te beroeren. Bij de eerste aanraking van haar klitje reageerde ze met schokkende bewegingen van haar onderlijf. Toen ik daarna om haar klitje heen draaide om haar te plagen begon Sterre met haar onderlichaam te draaien om zo te proberen mijn vingers in haar spleet krijgen. Maar dat was niet mijn bedoeling, ik had gemerkt dat ze heel gevoelig was op haar klit, wilde haar op die manier plagen en door de beperkte beweging vrijheid die ze had lukte het haar niet om mijn vingers tussen haar schaamlippen te krijgen.

Wel merkte ik dat door haar bewegingen mijn vingers meer druk op haar klit uitoefende en dat ze daardoor zwaarder begon te ademen. Omdat ik niet wilde dat ze al meteen klaar zou komen trok ik mijn hand terug, aan het kreunen en de geluiden van Sterre begreep ik dat ze het er niet mee eens was, dus haalde ik de breath ball uit haar mond die mij overbodig leek, haalde mijn hand over haar kutje die meteen helemaal onder haar vocht zat.

Ik veegde mijn hand af aan haar billen, wreef met mijn andere hand ruw over haar vochtige spleet waarbij ik haar bloot liggende klit stevig bewerkte met mijn duim. Mijn vingers waren intussen kleddernat van haar vocht, ik bracht mijn hand naar m’n mond en proefde van haar sappen om vervolgens Sterre’s lippen er mee in te smeren die ze gretig aflikte.

Ik speelde plagend nog even met haar klitje, dat ze gedwongen met open mond licht hijgend en trillend op haar benen onderging. Niets geiler dan een genietende geile kop van een vrouw die haar emotie de vrije loop laat.

Met mijn vrije hand pakte ik de kleine leren plak die ik onder het vingeren op haar billen neer liet dalen, en zoals verwacht vond de geile slet het lekker, zo lekker dat ze even later grommend haar climax bereikte. Sidderend hing ze aan haar polsen na te schokken omdat haar benen het begaven. Ze was helemaal slap met benen als elastiek die ze niet meer onder controle had. Even later had ze de kracht weer gevonden en stond weer met haar heerlijke kont te wiebelen. Nu nam ik om beurten haar tepels tussen mijn lippen, zoog er aan en knabbelde zachtjes met mijn tanden aan haar harde spenen.

Dit leek ze als zeer prettig te ervaren en om haar nog wat gretiger te maken vingerde ik daarbij haar genot knopje tot ik vond dat ze wel weer iets af kon koelen. Ik pakte het kleine zweepje, streelde ermee langs haar parmantige borsten en liet hem de eerste keren niet al te hard op haar trots neer, voerde daarbij het tempo wat op.

Sterre stond er in het begin in stilte van te genieten, maar toen ik daarna de aandacht naar haar venusheuvel en schaamlippen verlegde begon ze te kreunen waarbij ze steeds haar benen probeerde op te trekken wat uiteraard lastig ging omdat de spreidstang tussen haar enkels was bevestigd. Ik merkte dat ze het geil en lekker vond doordat haar sappen rijkelijk naar buiten stroomde en stopte met het zweepje toen ze harder begon te kreunen voordat het sletje weer klaar zou komen, haar geil liep werkelijk langs haar dijen en tussen haar gespreide benen op de vloer waren zelfs de druppels te zien die uit haar lekkend kutje op de grond waren gevallen.

Het zweepje legde ik aan de kant en bekeek haar kutje en venusheuvel die net als haar tieten en billen prachtig rood gekleurd waren zonder striemen. Om Sterre te laten blijken dat ik haar niet alleen de aangename pijn wilde laten voelen streelde ik haar geplaagde delen en beroerde daarbij zachtjes haar clitoris.

Dit was voldoende om weer nieuwe genot golven voor haar op gang te brengen. Onder mijn zachte strelingen rechtte ze haar rug, priemde trots haar borsten naar voren en stak daarbij haar nagloeiende kont naar achteren, er uitdagend mee draaiend vroeg ze zo om meer. Nou dat kon, er lag nog een behoorlijke laag sneeuw in mijn achtertuin wat me op een idee bracht om haar af te laten koelen. Mijn achtertuin, die bijna helemaal gevrijwaard is van inkijk op het boze oog van mijn achterbuurvrouw na, was helemaal bedekt met een laag sneeuw van zeker 30 centimeter.

Maar voor ik mijn plannetje ten uitvoer bracht, controleerde ik voor de zekerheid of er iemand thuis was bij de achterburen door even op de boven verdieping door het raam te kijken. Alles was donker zowel boven als beneden dus veilig genoeg om aan te nemen dat ze er niet waren. Ik ging snel terug naar zolder, pakte een paar tepelklemmen die verbonden waren door middel van een kettinkje, en zette de klemmen ervan op de knoert harde tepels van Sterre.

Ik zag heel even haar gezicht vertrekken toen de bekjes zich in haar tepels vast beten en moest lachen om haar grimas. De spreidstang verwijderde ik van tussen haar enkels om daarna het koord los te maken en liet haar zakken zodat ze weer normaal met beide voeten op de vloer kon staan. Sterre kreunde even toen ik aan de ketting trok en volgde me voorzichtig.

Op de begane grond aangekomen trok ik haar rustig mee naar de garage en deed de buitendeur open. Om haar wat gerust te stellen zei ik dat niemand er iets van zou zien waardoor ze enigszins gerustgesteld mompelde “dat mag ik wel hopen”.

Op het terras achter het huis had ik de tegels sneeuw vrij gemaakt waardoor ze nog niet in de gaten had wat mijn plan was. Ik reageerde niet op haar opmerking en met mijn voet gaf ik tegen de binnen kant van haar enkels een paar tikjes als teken dat ze haar benen iets moest spreiden.

Ik liep even om haar heen en voelde aan haar kutje waarna ik eerst een paar foto’s maakte van dit heerlijke geile schepsel. Ik zei hierop dat ze haar blinddoek af mocht doen op voorwaarde dat ze even door de sneeuw zou rollen waar ik foto’s van wilde maken.

Sterre knielde in de sneeuw, ging plat op haar buik liggen, op haar rode kont zitten in de witte ongerepte sneeuw en nog wat meer standjes waar ik een mooie serie foto’s van schoot. Hierna nam ik haar snel mee naar binnen, en zorgde ervoor dat ze iets warms te drinken kreeg, maar gaf haar mijn badjas die ik al van te voren over de radiator had gehangen.

Genietend van de kop warme thee en haar na tintelende huid kwam ze tegen me aan zitten en ik wreef haar heerlijke lijf weer warm. Toen ze aangaf het warm te krijgen trok ik haar de badjas weer uit, bood haar mijn stijve piemel aan om te laten verwennen met haar mond. Sterre keek me lachend zonder woorden aan, likte met haar tong langs haar lippen, pakte mijn pik en trok mij naar zich toe om mijn nog stijf vooruit staande piemel in haar mond te nemen.

Mijn paarse gezwollen eikel verdween tussen haar lippen. Haar tong draaide rondjes rond mijn eikel, en ik kreunde zachtjes van genot, god wat kon ze heerlijk pijpen. Met haar warme lippen om mijn pik bewoog ze haar hoofd heen en weer. Haar handen drukte tegen mijn billen en de slet wurmde zelfs het topje van haar wijsvinger in mijn kont gaatje. Dit moest niet te lang duren want anders zou ik mijn zaad al verschoten hebben voor ik haar überhaupt geneukt had.

Mijn orgasme kwam in rap tempo opzetten toen ze mijn anus nog begon te vingeren ook en dat wilde ik niet, ik wilde ik haar eerst neuken. Zonder waarschuwing pakte ik haar stevig bij haar tepels vast, en door haar schrik reactie op de pijnscheuten in haar tepels liet ze gelukkig net op tijd mijn op springen staande lul uit haar mond schieten, waardoor mijn opkomende orgasme gelukkig even weg ebde.

Ik hield haar tepels vast en trok haar op deze manier omhoog, omvatte met mijn handen haar harde borsten, kneep erin, rolde haar tepels tussen mijn vingers, ‘onnodig trouwens want hard waren ze al’, maar toch begon ze te kreunen door de pijnprikkels die ze via haar gevoelige tepels ontving.

Ik hield ze stevig vast en trok haar op deze manier weer mee naar boven. Hier deed ik Sterre een mooie brede zwarte collar om met chromen ringen, daarna zette ik eerst op haar linkertepel en daarna haar op haar rechter tepel een mooie clover klem.

Nu maakte ik aan de ene klem een niet al te lange ketting vast die ik door één van de ringen van de collar haalde. Deze maakte ik daarna vast aan de klem op Sterre’s andere tepel waardoor de klemmen met elkaar werden verbonden.

Doordat het kettinkje voor het mooi, “met opzet gekozen” iets te kort was werden Sterre’s borsten omhoog getrokken waardoor haar tepels onder spanning stonden en de onderkant van haar gevoelige blanke borst vlees beschikbaar was voor plagerijtjes.

Door haar gejaagde ademhaling verraadde Sterre dat ze geil werd door de spanning op haar tepels, zeg maar gerust meer als behoorlijk opgewonden. Mijn vermoeden werd bevestigd toen ik aan haar spleet voelde die alweer of nog steeds zeik nat was van haar geil. Dit werd er bepaald niet beter op toen ik met een zweepje met een mooi leren plakje de onderkant van de zo mooi voor mij opgehangen borsten streelde om er vervolgens zachtjes mee tegen de onderkant van de rondingen te slaan waardoor ze al snel mooi rood kleurde.

Het koste nog me nog behoorlijk wat tijd om haar mooie witte vlees egaal rood te kleuren zonder haar te kwellen met pijn, maar het eind resultaat was schitterend.

Tevreden maakte ik de ketting los en plagend liet ik haar borsten in een keer vallen. Een gesmoorde kreun was het resultaat. Hierna duwde ik Sterre voorover op haar knieën, nam achter haar plaats, voorzag mijn piemel van een condoom en ramde mijn stijfheid in één keer in haar zompige natte strakke kut. Kreunend ontving Sterre mijn stoten die hard tegen haar heerlijke billen kletsten.

Steunend op haar handen gooide ze haar hoofd in haar nek, waarop ik op slag spijt had van het feit dat ik de ketting van de tepelklemmen had afgehaald.

Ik duwde haar boven lijf naar beneden door met mijn hand op haar rug te duwen, hierdoor kwam haar knijpende kutje meer omhoog waardoor ik nog dieper in haar strakke spleet kon stoten, zo het lekkere gevoel om mijn pik maximaliserend kwam ik na een paar harde stoten klaar. Sterre voelde het en riep, “nee niet stoppen kom op ga door ik, ja ik koooooom ohhh wat lekker jaaaaa, mmmm” kreunde ze voor ze zich op haar buik liet vallen waardoor mijn piemel uit haar kut schoot en tegen mijn buikmaan sloeg.

.

Sensuele massage limburg kleine pik neuken

En ik merkte dat zij zich schaamde voor hun gedrag, al deed ze haar best om dat te verbergen. We gingen op een bankje zitten en we zeiden niet veel. Het begon te regenen en het werd steeds drukker onder het afdak.

We stapten in en hoewel het vol was, kregen we twee zitplaatsen naast elkaar. Ze was terughoudend om naast me te komen zitten en ik moest haar een paar keer vragen om te gaan zitten, omdat haar plaats anders bezet zou worden door iemand anders. Toen ze eenmaal zat, viel ze al snel in slaap, en onbewust legde ze haar hoofd tegen mijn schouder.

Misschien was de voettocht naar het vliegveld erg vermoeiend voor haar geweest. Ook ik dommelde in en werd pas wakker toen het vliegtuigje Paramaribo bereikte. Haastig maakte ik Roy's moeder wakker en we stapten uit. Ik keek op mijn horloge. Het was vijf uur in de ochtend. Stel je mijn ontsteltenis voor, toen ik hoorde dat er die dag geen vluchten naar Nederland zouden zijn, als gevolg van een vierentwintig uur staking, georganiseerd door een politieke partij in de nasleep van een aantal rellen in sommige delen van het land!

Het was een bus van Zanderij naar Paramaribo. Maar er gingen ook geen bussen vanwege die staking, en dat hele eind lopen was gewoon onmogelijk. We vinden wel een uitweg. Hij vertelde me dat het kon, maar hij raadde het mij niet aan, omdat het niet helemaal veilig was.

Ik vroeg hem of er soms een hotel in de buurt was. Hij zei dat er wel een pension was, maar hij was bang dat er geen kamers vrij zouden zijn want de staking was een totale verrassing geweest voor veel mensen die allemaal op het vliegveld waren blijven steken.

Toch liep ik met de moeder van Roy naar het pension, een vervallen gebouw van twee verdiepingen en ik vond een persoon die als receptionist werkte. Hij zei dat er slechts één kamer vrij was, en die was te klein voor twee personen. Hij schudde zijn hoofd en zei: Het is beter om die kamer te nemen, sir, want het is echt de allerlaatste.

Vandaag blijft alles dicht en er gaan geen vliegtuigen meer tot morgen. Voordat we naar onze kamer gingen, belde ik mijn baas nog te om hem te vertellen over de situatie. Hij was heel aardig en zei dat hij al gehoord had van de stakingen en omdat het een onvoorziene gebeurtenis was, zou hij mijn vakantie verlengen.

De receptionist gaf mij de sleutel en stuurde ons omhoog langs een smalle trap, naar het einde van een donkere gang met een paar kleine kamertjes. Het was kamer No 6. De kamer was niet groter dan een badkamer. Sterker nog, hij was zo klein dat hij gemakkelijk zou kunnen worden aangezien voor een bezemkast. Op de een of andere manier had men er toch een één persoons bed in weten te persen. Er hing een kleine spiegel aan de muur en daarnaast was een raampje met een rolluik.

Onder de spiegel was een wastafel opgehangen. Ik bekeek de kamer en vroeg me af hoe we daarin zouden passen. Roy's moeder las mijn gedachten en zei dat zij wel op de gang ging slapen, omdat het anders moeilijk zou zijn voor ons beiden om te passen in die kleine kamer.

Op de gang slapen? Ik glimlachte vriendelijk naar haar en zei dat er geen enkele reden was om dat te doen, en dat we het op een of andere manier wel zouden weten te regelen. We schoven onze tassen onder het bed.

De kamer had geen toilet of badkamer. We zouden de gemeenschappelijke toiletten en douches moeten gebruiken aan het einde van de gang. Ik schoof de grendel van het raam en duwde het open.

Maar onmiddellijk deed ik het weer dicht, omdat er een ondraaglijke stank de kamer binnen kwam. Ik keek naar buiten door het stoffige glas van het raam en zag dat het gebied eronder, dat in feite een binnenplaats was, werd gebruikt als een soort vuilstortplaats. We kunnen dit venster niet open doen. Ik zal het melden bij de receptionist.

Ze zag er moe uit. Ze schudde haar hoofd. Ze leek nerveus en bezorgd, deze eenvoudige vrouw, die de ruwe werkelijkheid van de buitenwereld moest trotseren. Ik legde een hand op haar schouder en vertelde haar dat ze zich geen zorgen hoefde te maken. Ik vroeg haar om op het bed te gaan liggen en wat uit te rusten, terwijl ik een douche ging nemen om me wat op te frissen.

Ze vertelde me dat alles OK was, en dat ze echt niet moe was. Maar haar gezicht vertelde me iets anders. Voor mij ben jij als mijn eigen moeder. Wees dus niet verlegen tegen mij, OK? Ze leek zich een beetje te ontspannen. Maar ze vertelde me dat ze het bed niet wilde gebruiken, en dat ze op de grond wilde slapen.

Ik ga wel op de grond liggen. Ik wou dat mijn schoonzoon net zo goed was als U. Nee, laat mij maar slapen op de vloer, want ik ben gewend om op de vloer te slapen, mijn zoon. De receptionist verscheen in de deuropening en kondigde aan dat als we wilden ontbijten en lunchen, dan kon hij iets gaan halen bij een nabijgelegen restaurant.

Dat restaurant was ook gesloten door de staking, maar de hij kende de kok en de keuken was open. Dus bestelde ik een ontbijt en ik klaagde meteen tegen hem over de stank. Hij zei dat hij iets zou doen en vertrok. Ik pakte mijn toilettas en ging de kamer uit. Net zoals ik had verwacht, was de badkamer niet veel beter. Hij zag eruit alsof er in jaren niet was schoongemaakt.

Ik nam een douche en een kwartiertje later kwam ik terug naar de kamer. Ik merkte dat de deur van onze kamer van binnenuit was vergrendeld. Ik klopte zachtjes en hoorde: Ze droeg nu een gele sari met een kastanjebruine zoom. De sari zag er oud en verschoten uit.

Ze droeg hem waarschijnlijk altijd in huis. Ze had zich klaar gemaakt voor haar verblijf in het pension. Ze vertelde me dat het ontbijt was gekomen. Ik vroeg haar waarom ze niet was gaan eten en ze zei dat ze wilde wachten tot ik terug was.

Ze ging naar de badkamer voor een snelle opfrisbeurt en daarna namen we ons ontbijt, tegenover elkaar zittend op het kleine bed. Ze begon mij nu te vragen over mijn familie. Ze vroeg me of ik getrouwd was. Ze vroeg me hoe Roy het deed bij ons bedrijf. Ik beantwoordde al haar vragen rustig. Blijkbaar had ze vertrouwen in mij gekregen. Dat verbaasde me niet.

Iedereen die mij leert kennen vindt me altijd aardig. Van haar kwam ik te weten dat Roy haar vaak had verteld over mij en mijn werk in het bedrijf. Zo zaten we te praten tot we alles hadden opgegeten. Toen stond ze op om haar handen te wassen. Terwijl ze naar de wasbak liep, met haar rug naar me toe, zag ik dat een plooi van haar sari opgesloten zat tussen de spleet van haar billen.

Terwijl ik toekeek, bracht ze haar hand achter zich en streek zachtjes de plooien van haar sari glad. Toen zag ze door haar ooghoeken, dat ik naar haar keek en het bloed stroomde naar haar gezicht.

Om haar schaamte te vermijden ging ik snel op zoek naar mijn slippers onder het bed. Na het wassen van haar handen verzamelde ze de bananenbladeren, die we als bord hadden gebruikt, rolde ze tot een bal en gooide ze uit het raam. Daarna besloten we om te gaan slapen, want we waren allebei moe. Ze haalde een oude doek uit haar tas en spreidde hem uit op de vloer. Ik sloot de deur en grendelde hem af. Ze legde zich neer op de grond. Ik vroeg haar nogmaals om het bed te gebruiken, terwijl ik op de vloer zou gaan liggen, maar ze weigerde weer.

Dus legde ik me neer op het bed. Het was een klein bed, maar het had een dikke en zachte matras. Ik keek naar haar. Ze lag met haar rug naar mij toe. Boven ons zoemde een kleine, maar luidruchtige ventilator en bood enige verlichting van de hitte. Het was pas zeven uur in de ochtend, maar het werd al aardig warm. Ze was al in slaap. Het was waar dat we beiden slecht hadden geslapen in het vliegtuigje tijdens de nacht. Ik merkte dat ik eigenlijk ook moe was.

Ik gaapte en sloot mijn ogen en binnen korte tijd sliep ik ook. Ik ontwaakte om een uur of elf. De zon stond hoog aan de hemel en daglicht kwam de kamer binnen door het kleine venster. Het zonlicht viel precies op mijn gezicht. De stroom was uitgevallen en de oude, vuil uitziende ventilator was gestopt met draaien.

De hitte was intens. En waarom ook niet? Want de enige deur en het raam van de kamer waren gesloten. Ik baadde gewoon in het zweet. Ik begon mij op mijn zij te draaien, maar ik stopte meteen, toen ik de moeder van Roy zag.

Ze sliep en ik hoorde haar zachtjes snurken. Ze lag op haar zij met haar rug naar me toe. En net als ik, zweette ze enorm. De verschoten gele sari die ze droeg, was in de war geraakt. Ik weet niet hoe, maar haar sari was een heel stuk omhoog geschoven, en haar benen waren bloot tot bijna aan haar dijen.

Het was waarschijnlijk vanwege de hitte. In haar slaap moest ze haar sari hebben afgeschopt. Ik schrok op het moment dat mijn ogen op haar blote benen vielen. Maar toen ik besefte dat ze diep in slaap was, liet ik mijn ogen langzaam terug glijden en op haar blote benen rusten. Mijn hart begon te bonzen. Ik herinnerde me hoe eerder, toen ze opstond van het bed om naar wasbak te lopen, haar sari verstrikt was geraakt in de spleet van haar kont.

Terwijl ze haar handen stond wassen in de wasbak had ze haar billen bewogen op een zeer zelfbewuste manier. Wist ze toen misschien al dat ik naar haar keek? Ik herinnerde me hoe zenuwachtig ik toen was geweest en ik keek weer naar haar kont. Moeder Roy was een welgevormde vrouw. Zoals ik al zei, ze zag er gezond uit en ze had een mooi gezicht, de meeste mannen zouden het niet erg vinden om dat gezicht een tweede blik waardig te keuren.

Maar wat echt opvallend aan haar was, dat zag ik nu pas, dat waren haar tieten en haar kont. Haar tieten waren groot! En voor een vrouw van tegen de veertig waren ze heel stevig en goed gevormd. En dan haar kont! Een mooier gevormde kont had ik nog nooit gezien. Maar dat misstond haar niet. Haar billen waren stevig en hadden de vorm van twee halve bollen. Ik denk dat je ze ballon billen zou kunnen noemen.

Sinds ik haar had ontmoet waren mijn ogen steeds per ongeluk naar haar billen afgedwaald. Ik had gezien, zij het onbewust, hoe haar billen wiebelden als ze liep, de een omhoog en de andere naar beneden, en vice versa. En, ten minste één keer had ze me betrapt terwijl ik stond te kijken naar dat glorieuze achterwerk. Ik zeg je, deze vrouw was goed bedeeld. Ik keek mijn ogen uit naar haar blote benen. De manier waarop ze lag maakte dat een van haar heupen heel prominent omhoog stak.

Ik merkte dat ik langzaam naar de rand van het bed gleed om een kijkje te nemen. Mijn hart bonkte in mijn borst als een grote trommel. Haar sari zat omhoog tot halverwege haar dikke, ronde dijen. Ik zag dat haar dijen nat waren. Zweetdruppels rolden over haar donkere huid en druppelden op de doek, waarop ze lag. De moeder van Roy droeg haar sari op een ongebruikelijke manier.

Ze wikkelde hem rondom haar bovenlichaam als een sjaal. Dat was mij al opgevallen toen ik haar gisteren zag. Maar ze had er een goede reden voor. Want ze had ongelooflijk grote tieten. Het eerste wat elke man aan haar zou opvallen waren die tieten. Dus had ze de gewoonte aangenomen om haar bovenlichaam strak met haar sari te omwikkelen, om het de pottenkijkers minder gemakkelijk te maken.

Ze was een mollige vrouw en deze kleedstijl verleende haar een zekere gratie, ook als ze liep. Maar nu, nu bedekte haar sari nog niet eens één centimeter van haar bovenlichaam. Ze had alleen nog haar witte blouse aan. Zware transpiratie had die blouse helemaal nat gemaakt. De huid van haar rug was te zien door de dunne plakkerige stof heen. En ze droeg geen beha. Dat was niet verwonderlijk, want dorpsvrouwen hebben niet de gewoonte om een beha te dragen. Haar rug lag naar mij toe, maar zelfs van waar ik lag, kon ik een flink deel van één van haar grote, ronde tieten zien.

Die tieten moesten heel zwaar zijn want ze lagen op de grond, de ene tiet boven op de andere. Ik kon een flink stuk van haar blote tiet zien in de V-hals van haar blouse. Terwijl ik toekeek, bewoog ze haar benen en ging bijna helemaal op haar buik liggen.

Haar sari schoof een beetje verder omhoog. Wat zag ik allemaal! Ze had grote stevige dijen die haar overvloedige kont evenaarden in hun grote afmetingen. Ik keek naar haar taille. Die was even mollig als de rest en haar ruime vlees was op een zeer sensuele manier dubbelgevouwen. Die plooi van vlees vormde een diepe spleet via welke het zweet van haar rug naar beneden druppelde.

Hoe zou haar kont er bloot uit zien? Ik vroeg het me af. Ik voelde ineens een groot verlangen om haar blote kont te zien. Ik voelde een erectie opkomen en stak mijn hand in mijn onderbroek om de positie van mijn geslacht een beetje aan te passen. Maar, in plaats van mijn hand terug te trekken, liet ik hem daar in mijn onderbroek en begon langzaam te mijn pik te strelen, terwijl ik mijn ogen fixeerde op haar heerlijke dijen. Ik bleef me afvragen hoe haar enorme kont er bloot uit zou zien.

Na een tijdje begon de gedachte aan haar blote kont mij helemaal gek te maken. Mijn lust en opwinding bereikte zo'n grote hoogte dat ik besloot om haar sari omhoog te trekken over haar grote kont, met mijn eigen handen!

Maar wat als ze wakker werd? Ze lag gestaag te snurken. Ze was diep in slaap. Ze zou vast niet wakker worden. En ik moest gewoon haar blote kont zien! Ik wist dat ik haar sari maar een klein beetje op hoefde te tillen om haar blote kont te zien, want ik was er zeker van dat ze geen slipje droeg. Dorpsvrouwen dragen geen slipjes, en bovendien was dat helemaal niet moeilijk op te maken uit de vorm haar billen door haar sari heen, als ze liep.

Ik had een sterk voorgevoel dat ze onder haar sari niets aan had. Ik zou het kunnen zien, als haar sari omhoog tilde. Mijn hart bonsde wild, ik bewoog mijn onvaste hand naar beneden. Langzaam schoof ik twee vingers tussen haar dijbeen en haar sari.

Ik deed het extra voorzichtig, om haar huid niet aan te raken. Ik haalde diep adem. Haar snurken was niet gestopt. Ik trok aan haar sari. Maar wat een teleurstelling! Haar sari zat vast onder haar dijbeen. Hij ging niet meer dan een centimeter omhoog. Ik probeerde het opnieuw. Dit keer met enige kracht. Maar haar sari gaf geen krimp.

Ik realiseerde me dat het een zinloze oefening was. Toen streken mijn vingertoppen per ongeluk over haar blote huid.

Bliksemsnel trok ik mijn arm weg. Ze bracht haar hand naar haar kont en krabde aan het plekje dat ik per ongeluk had aangeraakt. Haar ogen waren nog steeds gesloten, maar ze werd wakker. Ze opende haar ogen en zag me naar haar kijken. Ze zag dat haar dijen bloot waren, en ze trok snel haar sari naar onderen om zichzelf te bedekken.

Even was er een blik van paniek in haar ogen. Ze keek me aan en ze zag dezelfde paniek ook in mijn ogen. Ze merkte ook dat ik naar haar enorme tieten keek. Want nu ze in een zittende positie was, was haar boezem echt prachtig om naar te kijken.

De V-hals van haar blouse was zo belachelijk laag dat haar volumineuze borsten er bijna door naar buiten hingen. Haastig zocht ze het einde van haar sari en wikkelde hem om zich heen. Toen ging ze met haar rug tegen de muur zitten.

Ik werd vervuld van schaamte en verlegenheid. Ik geilde op een vrouw die twee keer zo oud was als ik, en niet eens lezen of schrijven kon! Ik ging languit op het bed liggen, en begroef mijn neus in het kussen. Daar lag ik dan, en wenste met heel mijn hart dat de wereld rondom mij heen op de een of andere manier zou verdwijnen. Ik weet niet hoe lang ik zo op het bed lag, maar tussendoor hoorde ik de grendel van de deur schuiven en haar de kamer uit lopen.

Misschien ging ze naar het toilet. Na enige tijdje viel ik weer in slaap. Ik droomde dat ik op reis was in een trein, in een overvolle coupe. De hitte was intens en iedereen was hard aan het zweten. Ik droomde dat ik in slaap viel en dat iemand mijn spullen had gestolen. Toen hoorde ik mijn naam roepen en met een schok ging ik rechtop zitten. Ik stond op en gaf hem een biljet dat ik opviste uit mijn tas.

Hij nam het aan en ging weg. Toen, zonder haar zelfs maar aan te kijken, ging ik naar de WC. Toen ik terugkwam, had ze het eten uitgespreid op de bananenbladeren. We gingen zitten op het bed en aten in stilte. Ik ontweek haar blikken. Ook zij probeerde om niet naar mij te kijken. Omdat de elektriciteit weer terug was, zoemde de oude ventilator boven ons hoofd.

Nu besefte ik pas, dat ik mijn baas had moeten vertellen dat de moeder van Roy bij mij was en dat hij deze boodschap over moest brengen aan die jongen. Ik zou hem vragen om Roy te zeggen dat er niets aan de hand was. Maar was er niets aan de hand? Nu het ijs gebroken was, kreeg ik de moed om in haar richting te kijken. Ze keek naar haar bord. Voor het eerst zag ik dat ze sensuele lippen had. Haar ogen waren neergeslagen, maar ik denk dat ze merkte, door haar ooghoeken heen, dat ik naar haar keek.

Even later keek ik weer naar haar gezicht en haar ogen waren nog steeds neergeslagen. Maar ze wist dat ik naar haar keek. Ik keek weer weg, en plotseling verloor ik de moed om naar haar te kijken of met haar praten. Ik realiseerde me dat er iets veranderd was tussen ons. Zij was niet meer zenuwachtig. En mijn geest was vervuld van schuldgevoelens vanwege wat ik had gedaan. Ik vervloekte mezelf voor mijn domme gedrag.

Ik keek haar aan en wilde haar vragen om alles te vergeten wat er die ochtend gebeurd was. Ik begon na te denken over iets om met haar over te praten, het openen van een gesprek. Ik wist dat zij weduwe was. Roy had me verteld dat zijn vader vijf jaar geleden was overleden. Maar ik merkte dat ze een bindi op haar voorhoofd droeg. Weduwvrouwen dragen geen bindis.

En ze droeg sieraden, twee kleine gouden oorbellen, en een dunne gouden ketting. Was ze soms opnieuw getrouwd? Ze keek me aan. Er was iets in haar ogen dat me vertelde dat ik een pijnlijk deel van haar leven had aangeraakt.

Dus Roy had tegen me gelogen. Ik besloot om haar niets meer te vragen over dit onderwerp. De lunch was op, ze rolde de restjes en de gebruikte bananenbladeren in een oude krant en gooide het uit het raampje. Een vieze geur zweefde naar binnen toen ze het venster opendeed. Ze sloot het weer snel. Ze stond haar handen wassen aan de wastafel en, ondanks mijn schuldgevoelens, keek ik toch weer naar haar kont.

Oh, die was zo mooi. Zo groot en zo rond. Ze draaide zich plotseling om en betrapte me op heterdaad. Ik keek haastig weg.

Ook ik stond op en waste mijn handen. Het was half drie in de middag. Ik voelde me wat onhandig om opnieuw mijn baas te moeten bellen, en dan ook nog hem te vragen om een boodschap over te brengen naar een ongeschoolde kracht in ons bedrijf. Maar het moest gebeuren. Anders zou Roy in de zorgen zitten. Ik draaide mijn baas zijn nummer drie keer.

Maar het gesprek kwam niet door. Er was iets mis met de telefoonlijn. Ik vermoedde dat het iets met de stakingen te maken had. Er was niets anders te doen dan een gesprek te voeren. Ik vond het niet erg om hier te zitten en gewoon te kijken naar haar mooie gezicht. Ik had de deur van de kamer op een kier gelaten. Ze toonde enige terughoudendheid om naast mij op het bed te gaan zitten. Ze leek me een beetje nerveus.

Misschien had ze haar vertrouwen in mij verloren na dat incident van vanmorgen. Ik wilde haar geruststellen, zeggen dat ik haar nooit meer zou aanraken, maar ik deed het niet.

Ze liep wat ongemakkelijk rond. Maar toen ik naar haar gebaarde om te gaan zitten, deed ze dat, heel langzaam. Ze wist niet goed hoe ze zou gaan zitten. Ze plaatste haar billen helemaal op de hoek van het bed, en hield haar voeten op de grond. En toen begon ze me te vertellen over haar dorp. De naam van haar dorp was Daverepu. Het was een klein dorpje zonder school of ziekenhuis, er was helmaal niets.

Terwijl ze praatte, bleef ik kijken naar de bewegingen van haar volle lippen. Ze had grote, zachte lippen die op een geraffineerde manier bewogen terwijl ze sprak. Ik wist dat ze analfabeet was. Ik vroeg haar of ze op school was geweest, en ze zei twee of drie jaar.

Ze moest naar een school in het aangrenzende dorp. Maar toen haar moeder stierf, moest ze haar opleiding stoppen en thuis meehelpen.

Ze bleef praten en ik bleef gekluisterd aan haar mooie volle lippen. En na een tijdje, kreeg ik weer een erectie. Opeens keek ze mij diep in mijn ogen en ze besefte dat ik niet meer oplette op wat ze vertelde. Ik vermoed dat ze zelf doorhad wat er allemaal gaande was in mijn gedachten. Ze draaide haar ogen weg met een geheimzinnige uitdrukking op haar gezicht. Ik voelde me een beetje ongemakkelijk. Maar ze ging weer doorpraten, ze vertelde over haar leven in haar dorp, over de mensen daar, en allerlei zaken die er gebeurden.

Ik besefte dat ze best een praatgrage vrouw was, in tegenstelling tot Roy. Als Roy hier naast mij zou hebben gezeten dan zou er geen woord aan zijn lippen zijn ontsnapt. In plaats daarvan zou ik al het praten hebben moeten doen. Maar nu deed Patma al het praten. Aan de andere kant, misschien dat ze zoveel zat te praten om haar nervositeit te verbergen. Ze was een goede prater. Ze vond het fijn om te praten, vooral over haar dorp, dat was duidelijk.

En alles wat ik hoefde te doen was luisteren. Ik ben een goede luisteraar. Dat vertelt iedereen me altijd. De manier waarop ze tegen mij praatte, maakte dat ik me voelde alsof ik haar al jaren kende. Ze was een vrouw uit het dorp, niet aangetast door enige stedelijke verfijning, en ze vertelde mij alle verhalen van haar leven en van haar dorp, alsof ik een lang verloren familielid van haar was.

Aangemoedigd door deze plotselinge intimiteit van haar kant, begon ik weer te staren naar haar zinnelijke lippen. Zij, op haar beurt, merkte wat ik aan het doen was, maar ze was negeerde het gewoon. Ze was ook zenuwachtig, begreep ik. Ik kon het zien aan de manier waarop ze mijn ogen vermeed en sneller begon te praten. Het was alsof ze verdwaald raakte in haar eigen wereld. Van haar lippen verschoven mijn blikken zich langzaam naar haar meloengrote borsten. In eerste instantie wierp ik af en toe een steelse blik op haar grote, vooruitstekende borsten.

Maar langzamerhand, terwijl de begeerte in mij groeide, kreeg ik moed genoeg om mijn ogen strak op haar mooie boezem te houden, zelfs wanneer ze naar me keek. Mijn hart begon sneller kloppen, dat wel. Ze zweeg even, ze praatte niet verder, want ik was echt onbeschaamd aan het staren naar haar borsten.

Hoewel ze probeerde om haar enorme borsten te verbergen onder haar sari, was het gewoon onmogelijk om iets zo enorms minder opvallend te maken. Ik draaide mijn ogen niet meer weg. En zij was niet meer in staat om mijn gedrag te negeren. Ze hield op met praten. Ik keek in haar ogen. Zij draaide zich langzaam om en ging met haar rug naar me toe zitten.

Ze gaf geen antwoord. Ik wilde het niet nog eens vragen. Het was een overbodige vraag. Ondanks dat de ventilator op topsnelheid draaide, brak het zweet haar uit. Ze veegde haar gezicht zachtjes af met haar sari en zat stil. Ze keek naar de vloer. Het was een vreemd moment. Ik niet weet wat me bezielde. Ik schoof wat dichter naar haar toe en raakte haar schouder aan.

Ik vergat zelfs dat de deur van onze kamer op een kier stond en dat iedereen, die op de gang stond, ons kon zien. Maar onze kamer was aan het eind van de gang. Als er iemand zou komen, zouden we zeker eerst voetstappen horen. Ik zag dat haar hele lichaam trilde. Ik keek haar aan en zag dat de tranen opeens in haar ogen sprongen. Plotseling voelde ik zoveel schaamte en verlegenheid, dat ik niet langer in die kamer met haar kon blijven.

Wat haalde ik toch in mijn hoofd? Een oudere vrouw, een Surinaamse en ook nog analfabeet! Ik stond op en liep de kamer uit. Met mijn gedachten helemaal in de war, kwam ik bij de receptie. Hij zei dat hij er niet zeker van was. Niettemin ging ik naar buiten.

De straat buiten zag er totaal verlaten uit. Maar dat zou ook kunnen zijn vanwege de middagwarmte en niet vanwege de stakingen. Ik liep tot aan het vliegveld en ging op een bankje zitten. Het vliegveld was helemaal leeg. Ik zat daar en keek een tijd wezenloos voor me uit. Ik keerde terug naar het pension om ongeveer 5 uur. De receptionist was niet in zijn stoel. Ik wachtte een tijdje op hem. Toen hij niet kwam, gebruikte ik zijn telefoon om mijn baas bellen.

Dit keer kwam het gesprek wel door en ik was in staat om met hem te praten. Ik sprak een tijdje met hem en verzocht hem om mijn boodschap over te brengen aan Roy. Ik gaf hem het telefoonnummer van het pension en hing op. Toen ging ik naar boven. Tegen die tijd had ik vast besloten om aan Patma te vragen om mij te vergeven en te vergeten dat een dergelijke beschamende episode ooit was voorgevallen tussen ons.

Wat ik had gedaan was echt onvergeeflijk. Ik zou haar vertellen dat ik een beetje de kluts kwijt was geweest vanwege de warmte. Toen ik bij onze kamer kwam vond ik de deur dicht. Maar hij was niet op de grendel. Eerst riep ik haar naam een paar keer. Toen er geen antwoord kwam, duwde ik de deur voorzichtig openen.

Ik vond haar, liggend op de vloer, diep in slaap. Het bloed schoot naar mijn wangen. Haar sari zat opnieuw wanordelijk, net als vanochtend. En, net zoals die ochtend, was de stroom weer uitgevallen. De kamer was zo heet als een oven. Ze lag op haar rug, met een hand op haar buik. Haar sari vormde geen bedekking voor haar boezem. Haar enorme, gigantisch grote tieten zaten strak verpakt in haar witte blouse, en ze waren gericht naar het plafond.

Haar blouse was helemaal doorweekt. Het was alsof ze zojuist een douche had genomen. Vanwaar ik stond, leek het zelfs alsof ze helemaal geen blouse aan had. De bruine kleur van haar borsten, de donkere tepels, alles was zichtbaar. Haar halfnaakte tieten rezen en daalden langzaam in het tempo van haar ademhaling. Haar handpalm lag op haar blote navel. Voor de zoveelste keer die dag kreeg ik een brok in mijn keel. Wat moest ik doen? Moest ik de kamer uit stappen, zachtjes de deur dichtdoen en weer gaan wandelen?

Ik keek naar haar torenhoge tieten. Oh, wat waren ze groot en rond! Precies zoals ik ze het mooiste vond. Net zoals ik altijd had gefantaseerd.

Langzaam sloot ik de deur en deed de grendel erop, zonder geluid te maken. Ze had zich niet bewogen. Net als in vanochtend, was ze diep in slaap. Ik ging voorzichtig op het bed zitten, de hele tijd starend naar haar enorme tieten. Ik moest ze aanraken! Verdwenen waren mijn schuldgevoelens en de schaamte in mijn hoofd, mijn geest werd plotseling overmeesterd door andere, veel meer aardse gedachten.

Langzaam knielde ik naast haar op de grond. Ik moest die prachtige borsten aanraken. Het volgende moment legde ik mijn handen erop. Ze opende haar ogen langzaam. Ze keek me aan met grote verbazing in haar ogen. Ik kneedde met mijn handen in haar tieten. Ja, ze waren stevig en hun huid was zacht en glad. Ik keek naar haar gezicht. Haar tranen bleven even hangen in de hoeken van haar mooie ogen voordat ze loslieten en langs haar wangen naar beneden biggelden.

Ik legde mijn benen aan weerszijden van haar en begon mijn lippen op de hare te drukken. Opeens zette ze haar beide handen tegen mijn schouders en ze duwde me weg met een geweldige kracht. Ze stond vlug op, kwam naar me toe, legde haar hand achter mijn hoofd, en streelde mij. Mijn hoofd deed flink pijn. Maar op dat moment kon ik me niet concentreren mijn hoofdpijn. Ik kon me alleen maar concentreren op wat er zich voor mijn ogen afspeelde.

Haar buitengewoon grote tieten. Haar witte blouse met die belachelijk lage halslijn, hetzij omdat hij op die manier was ontworpen, of omdat hij flink was uitgerekt door het lange gebruik. De bovenste delen van haar enorme tieten golfden naar buiten, en haar decolleté was zo enorm groot dat een olifant zich ertussen zou hebben kunnen verstoppen.

Haar doorweekte blouse plakte aan haar tieten. Door de natte stof van haar blouse heen zag ik haar donkere tepels recht vooruit steken. Al met al was het een prachtig gezicht. Ze bleef over mijn hoofd strelen en sorry zeggen. Plotseling zag ze waar ik naar keek. Haastig bedekte ze zich met haar sari. Toen stond ze langzaam op. Ook ik klom overeind en ging op het bed zitten. Ze keek me aan en veegde de tranen van haar wangen met haar sari.

Ik zag hoe haar sari zich vastplakte aan haar dikke buik en ik zag de omtrekken van haar donkere navel. Haar sari plakte ook aan haar blouse, en dat gaf me nog steeds een heel goed idee van de prachtige rondheid van haar grote, zware borsten. Ze was zo nat van zweet, dat het bijna leek alsof ze een emmer water over haar hoofd had gegoten.

Mijn blikken moet haar hebben verontrust. Ze realiseerde zich dat haar sari niet op de manier om haar lichaam zat, zoals ze eigenlijk wilde. Dus draaide ze zachtjes haar rug naar me toe en stond stil. Ik voelde aan mijn hoofd en, veinzend dat ik me duizelig voelde, schoof ik wat op en ging achter haar staan. Ik wilde zo dicht mogelijk bij dat glorieuze lichaam zijn. Ze keek naar me door een hoek van haar oog. En ik keek naar haar enorme kont.

Haar sari zat er strak omheen en toonde de ronde vorm van haar billen. Ze wist dat ik stond te lijken naar haar kont, maar ze bleef heel zelfbewust en reageerde niet. Ze staarde naar mij via haar ooghoeken. Ik stapte nog dichter naar haar toe. Haar wangen waren betraand maar haar donkere ogen glansden. Ik keek de andere kant op. Bijna besloot ik om deze hele zaak maar te vergeten en weer te gaan wandelen. Maar toen legde ik mijn bevende hand op haar schouder.

Ik kan mezelf niet zo goed beheersen," fluisterde ik, en mijn stem trilde. Ik moet wanhopig hebben geklonken, maar ze zei niets. Ik wil je alleen maar even knuffelen, dat is alles.

Ik sloeg heel langzaam mijn armen om haar heen. Het was een beslissend moment. Elke sterke reactie van haar zou betekend hebben dat ik de moed had verloren. Ze begon een beetje te wurmen als een vis die uit het water is, om zichzelf te bevrijden.

Maar ze worstelde zwak. Haar zwakte was zowel fysiek als mentaal. Fysiek, vanwege de drukkende hitte. We baadden allebei in het zweet. Mentaal, omdat ze dit nooit had verwacht toen ze me gisteren ontmoette. Ze was misschien ongelukkig omdat haar man haar verlaten had. Misschien had ze wel zielsveel van hem gehouden. Misschien hield ze nog steeds van hem en hoopte ze dat hij op een dag zou terugkomen.

Ze had me een hint gegeven dat het een liefdes huwelijk was geweest. Haar vader had mishandeld en ze had troost gevonden in de armen van haar man met wie ze was weggelopen toen ze was pas zestien jaar oud was. Ze hield op met wurmen en liet me begaan. Oh Patma, laat me je omhelzen, één keertje maar, alsjeblieft! Ik bewoog dichter naar haar toe en omhelsde haar stevig, ik drukte mijn armen op haar buik. Ik plantte een zachte kus in haar nek. Ik streelde over haar grote buik met mijn onderzoekende handen.

Ik voelde dat ze zich begon te ontspannen. Ik fluisterde in haar oor: Ze begon meteen weer te worstelen en probeerde om zichzelf te bevrijden uit mijn greep. Maar ik hield haar gemakkelijk in bedwang, want ze leek helemaal krachteloos te zijn. Het was bijna alsof ze op het punt stond om flauw te vallen. Niemand zal weten wat er in deze kamer gebeurt.

Niemand zal het ooit weten. Kom, laten we samen gaan liggen om wat uit te rusten. Ze bleef een lange tijd naast het bed staan. Ik bleef naar haar kijken. Toen raakte ik zachtjes haar arm aan. Het is alleen maar voor vandaag. Ze veegde haar gezicht af met haar sari en zei: Mijn hart bonsde wild.

Ze draaide zich langzaam om, tilde haar benen op en kwam naast me liggen. Ze vermeed mijn blik. Ik zag dat er een verlegen en schuchtere uitdrukking op haar gezicht lag. Ik sloeg een arm om haar heen en trok haar lichaam dichter tegen mij aan, haar zware tieten drukten tegen mijn borst.

Niemand in de hele wereld zal het weten. Ze drukte haar kin tegen mijn schouder zodat ze niet in mijn ogen hoefde te kijken, en ze bleef stil liggen. Ik begon met mijn handpalm zachtjes over haar rug te strelen, al snel was mijn hand kletsnat van haar zweet. Na enige tijd verslapte ze en begon zich een beetje te ontspannen.

Ze wilde me niet aanraken met haar handen. Zij hield haar handen tussen onze twee lichamen, als een soort zelfverdediging. Ik kuste haar op het voorhoofd. Het voelde vreemd, een vrouw te kussen van bijna veertig, een oudere vrouw, die ik pas gisteren had ontmoet.

Maar ik kuste haar uit liefde, niet uit lust. En ik was nerveus, want dit was mijn eerste keer met een oudere vrouw. En, dan zo'n prachtige vrouw! Hoewel een kus voor mij een impulsieve handeling is, leek het haar te ontspannen. Dus liet ik mijn lippen over haar voorhoofd strelen, steeds opnieuw en opnieuw. Toen bewoog ik naar beneden, zodat mijn gezicht op hetzelfde niveau kwam als het hare.

We gingen om de beurt onder de douche waarna we ons aan kleedde en naar beneden gingen. Ron voeg belangstellend of we lekker geslapen hadden waarop ik lachend bevestigend kon antwoorden. Na het ontbijten hielp ik Sterre om haar auto uit te graven, voor ze instapte gaf ze me haar telefoonnummer met de woorden “en wel bellen hé”. Toen ik haar dat beloofd had stapte ze in en ging glibberend op weg naar huis.

Die week belde we elkaar een paar keer en spraken af dat ze de week erop op zaterdag naar mij zou komen. Rond een uur of zeven was ze bij me, ze rook heerlijk en zag er super geil en opwindend uit. Na het gebruikelijke welkom ritueel van de drie zoenen als je bij iemand op visite komt nodigde ik haar uit om de woonkamer te betreden.

Daar gebood ik haar om onmiddellijk haar kleding uit te trekken, ze schrok heel even van mijn harde en directe toon, maar besefte dat dit was waar ze voor gekomen was en kleedde zich voor me uit. Alleen haar slipje mocht ze van me aanhouden. Omdat ze weer haar laarzen met kousen had aangetrokken, mocht ze die ook van mij aanhouden, of beter gezegd die moest ze van me aanhouden.

Ik gebood Sterre haar benen iets gespreid neer te zetten met haar handen in haar nek zodat ik haar kon inspecteren. Ze deed netjes wat ik van haar gevraagd had, waarop ik rond haar heen liep en haar heerlijke lijf bekeek. Haar kutje had ik nog niet gezien, deze zat nog verstopt achter een simpele witte string.

Mijn handen gelden over haar rug waardoor ze meteen kippenvel kreeg. Ik streelde met de rug van mijn hand over haar borsten, langs de zijkant ervan en over haar tepels die hierdoor nog harder vooruit priemde. Mijn hand gleed over haar buik naar beneden, tussen haar string die ik vast pakte en met een flinke ruk trok ik het niemendalletje van haar kont.

Even bemerkte ik een lichte schrik reactie bij Sterre die zichzelf meteen weer herpakte. Haar spleet had ze keurig glad geschoren zo te zien, ik knielde voor haar neer, liet mijn vingers over haar schaamlippen glijden en voelde niets, geen enkel haartje of stoppeltje kon ik ontdekken. Ze had zichzelf echt keurig netjes geschoren. Hierop zei ik tegen haar dat ik alles aan haar zelf wilde ontdekken en dat ze haar commentaar voor zich kon houden tot haar iets gevraagd werd, daarbij kreeg ze een flinke klap op haar mooie kont om mijn woorden kracht bij te zetten zodat ze het begreep.

Omdat ze me niet netjes antwoordde kreeg ze er op haar andere bil ook één, waarop ze zei ik snap het meneer. Hierop nam ik haar mee naar mijn zolder waar ze een blinddoek voor kreeg, en om te voorkomen dat ze me ongevraagd dingen ging zeggen deed ik ook een breath ball in haar mond. Hierna legde ik haar uit wat ze min of meer kon verwachten. Ik pakte een klein roze balletje dat ik in haar linker hand deed voordat een paar leren pols banden om haar polsen deed.

Legde haar uit dat als ze ergens bezwaar tegen had of ze kon iets niet verdragen dat ze het balletje kon laten vallen waarop het spel zou stoppen.

Ik vroeg of ze me begrepen had waarop ze bevestigend met haar hoofd knikte. Nu maakte ik een paar banden aan haar polsboeien vast waarmee ik Sterre’s handen boven haar hoofd vast maakte aan de ogen in de dakbalken.

Maakte een spreidstang vast aan twee enkel banden die ik eerst om haar enkels bevestigde, en trok haar toen zo ver mogelijk omhoog tot ze nog net op haar tenen kon staan. Sterre stond, of liever gezegd hing naakt voor me met haar prachtige trotse lijf, haar borsten fier vooruit waarvan de tepels haar opwinding verraadde.

Met haar rechte rug, en de mooie bolle billen van haar kontje naar achteren. Ze wilde graag een spannende ervaring en gedomineerd worden en een trotse slavin zijn nou dat kon, alleen niet te extreem, want dat is nu ook weer niet mijn ding.

Uit mijn assortiment zweepjes en andere attributen pakte ik die met de leren stroken. Om Sterre niet meteen af te schrikken aaide ik eerst een paar keer zachtjes over haar borsten en billen.

Ook over haar kale venusheuvel en schaamlippen liet ik de stroken rustig naar beneden glijden om haar huid voorzichtig even kennis te laten maken.

Toen ik dacht dat ze er klaar voor was daalde de eerste klap voorzichtig neer op haar rug, zo ook de tweede derde enz. Hierna verlegde ik mijn slagen naar de voorkant en liet de stroken op haar harde borsten neer komen. Ook deze slagen eerst nog vrij zachtjes, maar al snel lekker hard. Sterre kreunde alleen maar en probeerde niet te laten blijken dat ze het volgens mij lekker vond.

Ook haar buik, dijen en billen moesten eraan geloven maar daarvoor had ik een kleine plak bedacht die haar billen sneller rood lieten kleuren als de stroken zweep en daardoor waarschijnlijk ook pijnlijker was. Voordat ik haar venusheuvel en kutje zou gaan behandelen, wilde ik eerst even controleren of ze er wel van genoot. Daarom streelde ik met mijn hand over haar gloeiende billen die heerlijk warm aanvoelde, mijn wijsvinger liet ik plagend door haar bilnaad glijden, plaagde haar sterretje even met mijn vingertop en liet vervolgens mijn hand naar haar heerlijk gladde venusheuvel glijden.

Met mijn duim en wijsvinger duwde ik haar schaamlippen ietsje uit elkaar, om met mijn andere hand haar spleetje inspecteren. En geil was ze! Ik plaagde haar kleine rode knopje door het met mijn vingers te beroeren. Bij de eerste aanraking van haar klitje reageerde ze met schokkende bewegingen van haar onderlijf. Toen ik daarna om haar klitje heen draaide om haar te plagen begon Sterre met haar onderlichaam te draaien om zo te proberen mijn vingers in haar spleet krijgen. Maar dat was niet mijn bedoeling, ik had gemerkt dat ze heel gevoelig was op haar klit, wilde haar op die manier plagen en door de beperkte beweging vrijheid die ze had lukte het haar niet om mijn vingers tussen haar schaamlippen te krijgen.

Wel merkte ik dat door haar bewegingen mijn vingers meer druk op haar klit uitoefende en dat ze daardoor zwaarder begon te ademen.

Omdat ik niet wilde dat ze al meteen klaar zou komen trok ik mijn hand terug, aan het kreunen en de geluiden van Sterre begreep ik dat ze het er niet mee eens was, dus haalde ik de breath ball uit haar mond die mij overbodig leek, haalde mijn hand over haar kutje die meteen helemaal onder haar vocht zat.

Ik veegde mijn hand af aan haar billen, wreef met mijn andere hand ruw over haar vochtige spleet waarbij ik haar bloot liggende klit stevig bewerkte met mijn duim. Mijn vingers waren intussen kleddernat van haar vocht, ik bracht mijn hand naar m’n mond en proefde van haar sappen om vervolgens Sterre’s lippen er mee in te smeren die ze gretig aflikte.

Ik speelde plagend nog even met haar klitje, dat ze gedwongen met open mond licht hijgend en trillend op haar benen onderging. Niets geiler dan een genietende geile kop van een vrouw die haar emotie de vrije loop laat.

Met mijn vrije hand pakte ik de kleine leren plak die ik onder het vingeren op haar billen neer liet dalen, en zoals verwacht vond de geile slet het lekker, zo lekker dat ze even later grommend haar climax bereikte. Sidderend hing ze aan haar polsen na te schokken omdat haar benen het begaven. Ze was helemaal slap met benen als elastiek die ze niet meer onder controle had.

Even later had ze de kracht weer gevonden en stond weer met haar heerlijke kont te wiebelen. Nu nam ik om beurten haar tepels tussen mijn lippen, zoog er aan en knabbelde zachtjes met mijn tanden aan haar harde spenen. Dit leek ze als zeer prettig te ervaren en om haar nog wat gretiger te maken vingerde ik daarbij haar genot knopje tot ik vond dat ze wel weer iets af kon koelen.

Ik pakte het kleine zweepje, streelde ermee langs haar parmantige borsten en liet hem de eerste keren niet al te hard op haar trots neer, voerde daarbij het tempo wat op. Sterre stond er in het begin in stilte van te genieten, maar toen ik daarna de aandacht naar haar venusheuvel en schaamlippen verlegde begon ze te kreunen waarbij ze steeds haar benen probeerde op te trekken wat uiteraard lastig ging omdat de spreidstang tussen haar enkels was bevestigd. Ik merkte dat ze het geil en lekker vond doordat haar sappen rijkelijk naar buiten stroomde en stopte met het zweepje toen ze harder begon te kreunen voordat het sletje weer klaar zou komen, haar geil liep werkelijk langs haar dijen en tussen haar gespreide benen op de vloer waren zelfs de druppels te zien die uit haar lekkend kutje op de grond waren gevallen.

Het zweepje legde ik aan de kant en bekeek haar kutje en venusheuvel die net als haar tieten en billen prachtig rood gekleurd waren zonder striemen. Om Sterre te laten blijken dat ik haar niet alleen de aangename pijn wilde laten voelen streelde ik haar geplaagde delen en beroerde daarbij zachtjes haar clitoris. Dit was voldoende om weer nieuwe genot golven voor haar op gang te brengen. Onder mijn zachte strelingen rechtte ze haar rug, priemde trots haar borsten naar voren en stak daarbij haar nagloeiende kont naar achteren, er uitdagend mee draaiend vroeg ze zo om meer.

Nou dat kon, er lag nog een behoorlijke laag sneeuw in mijn achtertuin wat me op een idee bracht om haar af te laten koelen. Mijn achtertuin, die bijna helemaal gevrijwaard is van inkijk op het boze oog van mijn achterbuurvrouw na, was helemaal bedekt met een laag sneeuw van zeker 30 centimeter.

Maar voor ik mijn plannetje ten uitvoer bracht, controleerde ik voor de zekerheid of er iemand thuis was bij de achterburen door even op de boven verdieping door het raam te kijken. Alles was donker zowel boven als beneden dus veilig genoeg om aan te nemen dat ze er niet waren. Ik ging snel terug naar zolder, pakte een paar tepelklemmen die verbonden waren door middel van een kettinkje, en zette de klemmen ervan op de knoert harde tepels van Sterre.

Ik zag heel even haar gezicht vertrekken toen de bekjes zich in haar tepels vast beten en moest lachen om haar grimas. De spreidstang verwijderde ik van tussen haar enkels om daarna het koord los te maken en liet haar zakken zodat ze weer normaal met beide voeten op de vloer kon staan. Sterre kreunde even toen ik aan de ketting trok en volgde me voorzichtig. Op de begane grond aangekomen trok ik haar rustig mee naar de garage en deed de buitendeur open.

Om haar wat gerust te stellen zei ik dat niemand er iets van zou zien waardoor ze enigszins gerustgesteld mompelde “dat mag ik wel hopen”. Op het terras achter het huis had ik de tegels sneeuw vrij gemaakt waardoor ze nog niet in de gaten had wat mijn plan was. Ik reageerde niet op haar opmerking en met mijn voet gaf ik tegen de binnen kant van haar enkels een paar tikjes als teken dat ze haar benen iets moest spreiden.

Ik liep even om haar heen en voelde aan haar kutje waarna ik eerst een paar foto’s maakte van dit heerlijke geile schepsel.

Ik zei hierop dat ze haar blinddoek af mocht doen op voorwaarde dat ze even door de sneeuw zou rollen waar ik foto’s van wilde maken. Sterre knielde in de sneeuw, ging plat op haar buik liggen, op haar rode kont zitten in de witte ongerepte sneeuw en nog wat meer standjes waar ik een mooie serie foto’s van schoot.

Hierna nam ik haar snel mee naar binnen, en zorgde ervoor dat ze iets warms te drinken kreeg, maar gaf haar mijn badjas die ik al van te voren over de radiator had gehangen. Genietend van de kop warme thee en haar na tintelende huid kwam ze tegen me aan zitten en ik wreef haar heerlijke lijf weer warm. Toen ze aangaf het warm te krijgen trok ik haar de badjas weer uit, bood haar mijn stijve piemel aan om te laten verwennen met haar mond. Sterre keek me lachend zonder woorden aan, likte met haar tong langs haar lippen, pakte mijn pik en trok mij naar zich toe om mijn nog stijf vooruit staande piemel in haar mond te nemen.

Mijn paarse gezwollen eikel verdween tussen haar lippen. Haar tong draaide rondjes rond mijn eikel, en ik kreunde zachtjes van genot, god wat kon ze heerlijk pijpen. Met haar warme lippen om mijn pik bewoog ze haar hoofd heen en weer.

Haar handen drukte tegen mijn billen en de slet wurmde zelfs het topje van haar wijsvinger in mijn kont gaatje. Dit moest niet te lang duren want anders zou ik mijn zaad al verschoten hebben voor ik haar überhaupt geneukt had. Mijn orgasme kwam in rap tempo opzetten toen ze mijn anus nog begon te vingeren ook en dat wilde ik niet, ik wilde ik haar eerst neuken.

Zonder waarschuwing pakte ik haar stevig bij haar tepels vast, en door haar schrik reactie op de pijnscheuten in haar tepels liet ze gelukkig net op tijd mijn op springen staande lul uit haar mond schieten, waardoor mijn opkomende orgasme gelukkig even weg ebde. Ik hield haar tepels vast en trok haar op deze manier omhoog, omvatte met mijn handen haar harde borsten, kneep erin, rolde haar tepels tussen mijn vingers, ‘onnodig trouwens want hard waren ze al’, maar toch begon ze te kreunen door de pijnprikkels die ze via haar gevoelige tepels ontving.

Ik hield ze stevig vast en trok haar op deze manier weer mee naar boven. Hier deed ik Sterre een mooie brede zwarte collar om met chromen ringen, daarna zette ik eerst op haar linkertepel en daarna haar op haar rechter tepel een mooie clover klem.

Nu maakte ik aan de ene klem een niet al te lange ketting vast die ik door één van de ringen van de collar haalde. Deze maakte ik daarna vast aan de klem op Sterre’s andere tepel waardoor de klemmen met elkaar werden verbonden. Doordat het kettinkje voor het mooi, “met opzet gekozen” iets te kort was werden Sterre’s borsten omhoog getrokken waardoor haar tepels onder spanning stonden en de onderkant van haar gevoelige blanke borst vlees beschikbaar was voor plagerijtjes.

Door haar gejaagde ademhaling verraadde Sterre dat ze geil werd door de spanning op haar tepels, zeg maar gerust meer als behoorlijk opgewonden. Mijn vermoeden werd bevestigd toen ik aan haar spleet voelde die alweer of nog steeds zeik nat was van haar geil. Dit werd er bepaald niet beter op toen ik met een zweepje met een mooi leren plakje de onderkant van de zo mooi voor mij opgehangen borsten streelde om er vervolgens zachtjes mee tegen de onderkant van de rondingen te slaan waardoor ze al snel mooi rood kleurde.

Het koste nog me nog behoorlijk wat tijd om haar mooie witte vlees egaal rood te kleuren zonder haar te kwellen met pijn, maar het eind resultaat was schitterend.

Tevreden maakte ik de ketting los en plagend liet ik haar borsten in een keer vallen. Een gesmoorde kreun was het resultaat. Hierna duwde ik Sterre voorover op haar knieën, nam achter haar plaats, voorzag mijn piemel van een condoom en ramde mijn stijfheid in één keer in haar zompige natte strakke kut.

Kreunend ontving Sterre mijn stoten die hard tegen haar heerlijke billen kletsten. Steunend op haar handen gooide ze haar hoofd in haar nek, waarop ik op slag spijt had van het feit dat ik de ketting van de tepelklemmen had afgehaald.

Ik duwde haar boven lijf naar beneden door met mijn hand op haar rug te duwen, hierdoor kwam haar knijpende kutje meer omhoog waardoor ik nog dieper in haar strakke spleet kon stoten, zo het lekkere gevoel om mijn pik maximaliserend kwam ik na een paar harde stoten klaar. Sterre voelde het en riep, “nee niet stoppen kom op ga door ik, ja ik koooooom ohhh wat lekker jaaaaa, mmmm” kreunde ze voor ze zich op haar buik liet vallen waardoor mijn piemel uit haar kut schoot en tegen mijn buikmaan sloeg.
extreem aangeboden wiebelende tieten

Een vieze geur zweefde naar binnen toen ze het venster opendeed. Ze sloot het weer snel. Ze stond haar handen wassen aan de wastafel en, ondanks mijn schuldgevoelens, keek ik toch weer naar haar kont. Oh, die was zo mooi. Zo groot en zo rond. Ze draaide zich plotseling om en betrapte me op heterdaad. Ik keek haastig weg. Ook ik stond op en waste mijn handen. Het was half drie in de middag.

Ik voelde me wat onhandig om opnieuw mijn baas te moeten bellen, en dan ook nog hem te vragen om een boodschap over te brengen naar een ongeschoolde kracht in ons bedrijf. Maar het moest gebeuren. Anders zou Roy in de zorgen zitten. Ik draaide mijn baas zijn nummer drie keer.

Maar het gesprek kwam niet door. Er was iets mis met de telefoonlijn. Ik vermoedde dat het iets met de stakingen te maken had. Er was niets anders te doen dan een gesprek te voeren. Ik vond het niet erg om hier te zitten en gewoon te kijken naar haar mooie gezicht. Ik had de deur van de kamer op een kier gelaten. Ze toonde enige terughoudendheid om naast mij op het bed te gaan zitten.

Ze leek me een beetje nerveus. Misschien had ze haar vertrouwen in mij verloren na dat incident van vanmorgen. Ik wilde haar geruststellen, zeggen dat ik haar nooit meer zou aanraken, maar ik deed het niet. Ze liep wat ongemakkelijk rond. Maar toen ik naar haar gebaarde om te gaan zitten, deed ze dat, heel langzaam. Ze wist niet goed hoe ze zou gaan zitten. Ze plaatste haar billen helemaal op de hoek van het bed, en hield haar voeten op de grond.

En toen begon ze me te vertellen over haar dorp. De naam van haar dorp was Daverepu. Het was een klein dorpje zonder school of ziekenhuis, er was helmaal niets. Terwijl ze praatte, bleef ik kijken naar de bewegingen van haar volle lippen. Ze had grote, zachte lippen die op een geraffineerde manier bewogen terwijl ze sprak. Ik wist dat ze analfabeet was. Ik vroeg haar of ze op school was geweest, en ze zei twee of drie jaar. Ze moest naar een school in het aangrenzende dorp. Maar toen haar moeder stierf, moest ze haar opleiding stoppen en thuis meehelpen.

Ze bleef praten en ik bleef gekluisterd aan haar mooie volle lippen. En na een tijdje, kreeg ik weer een erectie. Opeens keek ze mij diep in mijn ogen en ze besefte dat ik niet meer oplette op wat ze vertelde.

Ik vermoed dat ze zelf doorhad wat er allemaal gaande was in mijn gedachten. Ze draaide haar ogen weg met een geheimzinnige uitdrukking op haar gezicht. Ik voelde me een beetje ongemakkelijk. Maar ze ging weer doorpraten, ze vertelde over haar leven in haar dorp, over de mensen daar, en allerlei zaken die er gebeurden.

Ik besefte dat ze best een praatgrage vrouw was, in tegenstelling tot Roy. Als Roy hier naast mij zou hebben gezeten dan zou er geen woord aan zijn lippen zijn ontsnapt.

In plaats daarvan zou ik al het praten hebben moeten doen. Maar nu deed Patma al het praten. Aan de andere kant, misschien dat ze zoveel zat te praten om haar nervositeit te verbergen. Ze was een goede prater. Ze vond het fijn om te praten, vooral over haar dorp, dat was duidelijk. En alles wat ik hoefde te doen was luisteren.

Ik ben een goede luisteraar. Dat vertelt iedereen me altijd. De manier waarop ze tegen mij praatte, maakte dat ik me voelde alsof ik haar al jaren kende. Ze was een vrouw uit het dorp, niet aangetast door enige stedelijke verfijning, en ze vertelde mij alle verhalen van haar leven en van haar dorp, alsof ik een lang verloren familielid van haar was.

Aangemoedigd door deze plotselinge intimiteit van haar kant, begon ik weer te staren naar haar zinnelijke lippen. Zij, op haar beurt, merkte wat ik aan het doen was, maar ze was negeerde het gewoon. Ze was ook zenuwachtig, begreep ik. Ik kon het zien aan de manier waarop ze mijn ogen vermeed en sneller begon te praten.

Het was alsof ze verdwaald raakte in haar eigen wereld. Van haar lippen verschoven mijn blikken zich langzaam naar haar meloengrote borsten.

In eerste instantie wierp ik af en toe een steelse blik op haar grote, vooruitstekende borsten. Maar langzamerhand, terwijl de begeerte in mij groeide, kreeg ik moed genoeg om mijn ogen strak op haar mooie boezem te houden, zelfs wanneer ze naar me keek.

Mijn hart begon sneller kloppen, dat wel. Ze zweeg even, ze praatte niet verder, want ik was echt onbeschaamd aan het staren naar haar borsten.

Hoewel ze probeerde om haar enorme borsten te verbergen onder haar sari, was het gewoon onmogelijk om iets zo enorms minder opvallend te maken.

Ik draaide mijn ogen niet meer weg. En zij was niet meer in staat om mijn gedrag te negeren. Ze hield op met praten. Ik keek in haar ogen. Zij draaide zich langzaam om en ging met haar rug naar me toe zitten. Ze gaf geen antwoord. Ik wilde het niet nog eens vragen. Het was een overbodige vraag. Ondanks dat de ventilator op topsnelheid draaide, brak het zweet haar uit.

Ze veegde haar gezicht zachtjes af met haar sari en zat stil. Ze keek naar de vloer. Het was een vreemd moment. Ik niet weet wat me bezielde. Ik schoof wat dichter naar haar toe en raakte haar schouder aan. Ik vergat zelfs dat de deur van onze kamer op een kier stond en dat iedereen, die op de gang stond, ons kon zien. Maar onze kamer was aan het eind van de gang. Als er iemand zou komen, zouden we zeker eerst voetstappen horen.

Ik zag dat haar hele lichaam trilde. Ik keek haar aan en zag dat de tranen opeens in haar ogen sprongen. Plotseling voelde ik zoveel schaamte en verlegenheid, dat ik niet langer in die kamer met haar kon blijven. Wat haalde ik toch in mijn hoofd? Een oudere vrouw, een Surinaamse en ook nog analfabeet! Ik stond op en liep de kamer uit. Met mijn gedachten helemaal in de war, kwam ik bij de receptie. Hij zei dat hij er niet zeker van was. Niettemin ging ik naar buiten. De straat buiten zag er totaal verlaten uit.

Maar dat zou ook kunnen zijn vanwege de middagwarmte en niet vanwege de stakingen. Ik liep tot aan het vliegveld en ging op een bankje zitten. Het vliegveld was helemaal leeg. Ik zat daar en keek een tijd wezenloos voor me uit. Ik keerde terug naar het pension om ongeveer 5 uur. De receptionist was niet in zijn stoel. Ik wachtte een tijdje op hem. Toen hij niet kwam, gebruikte ik zijn telefoon om mijn baas bellen.

Dit keer kwam het gesprek wel door en ik was in staat om met hem te praten. Ik sprak een tijdje met hem en verzocht hem om mijn boodschap over te brengen aan Roy. Ik gaf hem het telefoonnummer van het pension en hing op. Toen ging ik naar boven. Tegen die tijd had ik vast besloten om aan Patma te vragen om mij te vergeven en te vergeten dat een dergelijke beschamende episode ooit was voorgevallen tussen ons. Wat ik had gedaan was echt onvergeeflijk. Ik zou haar vertellen dat ik een beetje de kluts kwijt was geweest vanwege de warmte.

Toen ik bij onze kamer kwam vond ik de deur dicht. Maar hij was niet op de grendel. Eerst riep ik haar naam een paar keer. Toen er geen antwoord kwam, duwde ik de deur voorzichtig openen. Ik vond haar, liggend op de vloer, diep in slaap. Het bloed schoot naar mijn wangen. Haar sari zat opnieuw wanordelijk, net als vanochtend. En, net zoals die ochtend, was de stroom weer uitgevallen. De kamer was zo heet als een oven. Ze lag op haar rug, met een hand op haar buik. Haar sari vormde geen bedekking voor haar boezem.

Haar enorme, gigantisch grote tieten zaten strak verpakt in haar witte blouse, en ze waren gericht naar het plafond. Haar blouse was helemaal doorweekt. Het was alsof ze zojuist een douche had genomen. Vanwaar ik stond, leek het zelfs alsof ze helemaal geen blouse aan had. De bruine kleur van haar borsten, de donkere tepels, alles was zichtbaar. Haar halfnaakte tieten rezen en daalden langzaam in het tempo van haar ademhaling. Haar handpalm lag op haar blote navel. Voor de zoveelste keer die dag kreeg ik een brok in mijn keel.

Wat moest ik doen? Moest ik de kamer uit stappen, zachtjes de deur dichtdoen en weer gaan wandelen? Ik keek naar haar torenhoge tieten. Oh, wat waren ze groot en rond! Precies zoals ik ze het mooiste vond. Net zoals ik altijd had gefantaseerd. Langzaam sloot ik de deur en deed de grendel erop, zonder geluid te maken. Ze had zich niet bewogen. Net als in vanochtend, was ze diep in slaap. Ik ging voorzichtig op het bed zitten, de hele tijd starend naar haar enorme tieten.

Ik moest ze aanraken! Verdwenen waren mijn schuldgevoelens en de schaamte in mijn hoofd, mijn geest werd plotseling overmeesterd door andere, veel meer aardse gedachten. Langzaam knielde ik naast haar op de grond. Ik moest die prachtige borsten aanraken. Het volgende moment legde ik mijn handen erop.

Ze opende haar ogen langzaam. Ze keek me aan met grote verbazing in haar ogen. Ik kneedde met mijn handen in haar tieten. Ja, ze waren stevig en hun huid was zacht en glad. Ik keek naar haar gezicht. Haar tranen bleven even hangen in de hoeken van haar mooie ogen voordat ze loslieten en langs haar wangen naar beneden biggelden. Ik legde mijn benen aan weerszijden van haar en begon mijn lippen op de hare te drukken. Opeens zette ze haar beide handen tegen mijn schouders en ze duwde me weg met een geweldige kracht.

Ze stond vlug op, kwam naar me toe, legde haar hand achter mijn hoofd, en streelde mij. Mijn hoofd deed flink pijn. Maar op dat moment kon ik me niet concentreren mijn hoofdpijn. Ik kon me alleen maar concentreren op wat er zich voor mijn ogen afspeelde. Haar buitengewoon grote tieten. Haar witte blouse met die belachelijk lage halslijn, hetzij omdat hij op die manier was ontworpen, of omdat hij flink was uitgerekt door het lange gebruik.

De bovenste delen van haar enorme tieten golfden naar buiten, en haar decolleté was zo enorm groot dat een olifant zich ertussen zou hebben kunnen verstoppen. Haar doorweekte blouse plakte aan haar tieten. Door de natte stof van haar blouse heen zag ik haar donkere tepels recht vooruit steken.

Al met al was het een prachtig gezicht. Ze bleef over mijn hoofd strelen en sorry zeggen. Plotseling zag ze waar ik naar keek. Haastig bedekte ze zich met haar sari. Toen stond ze langzaam op. Ook ik klom overeind en ging op het bed zitten. Ze keek me aan en veegde de tranen van haar wangen met haar sari.

Ik zag hoe haar sari zich vastplakte aan haar dikke buik en ik zag de omtrekken van haar donkere navel. Haar sari plakte ook aan haar blouse, en dat gaf me nog steeds een heel goed idee van de prachtige rondheid van haar grote, zware borsten.

Ze was zo nat van zweet, dat het bijna leek alsof ze een emmer water over haar hoofd had gegoten. Mijn blikken moet haar hebben verontrust. Ze realiseerde zich dat haar sari niet op de manier om haar lichaam zat, zoals ze eigenlijk wilde. Dus draaide ze zachtjes haar rug naar me toe en stond stil. Ik voelde aan mijn hoofd en, veinzend dat ik me duizelig voelde, schoof ik wat op en ging achter haar staan.

Ik wilde zo dicht mogelijk bij dat glorieuze lichaam zijn. Ze keek naar me door een hoek van haar oog. En ik keek naar haar enorme kont. Haar sari zat er strak omheen en toonde de ronde vorm van haar billen. Ze wist dat ik stond te lijken naar haar kont, maar ze bleef heel zelfbewust en reageerde niet. Ze staarde naar mij via haar ooghoeken. Ik stapte nog dichter naar haar toe. Haar wangen waren betraand maar haar donkere ogen glansden. Ik keek de andere kant op. Bijna besloot ik om deze hele zaak maar te vergeten en weer te gaan wandelen.

Maar toen legde ik mijn bevende hand op haar schouder. Ik kan mezelf niet zo goed beheersen," fluisterde ik, en mijn stem trilde. Ik moet wanhopig hebben geklonken, maar ze zei niets. Ik wil je alleen maar even knuffelen, dat is alles. Ik sloeg heel langzaam mijn armen om haar heen. Het was een beslissend moment. Elke sterke reactie van haar zou betekend hebben dat ik de moed had verloren. Ze begon een beetje te wurmen als een vis die uit het water is, om zichzelf te bevrijden.

Maar ze worstelde zwak. Haar zwakte was zowel fysiek als mentaal. Fysiek, vanwege de drukkende hitte. We baadden allebei in het zweet. Mentaal, omdat ze dit nooit had verwacht toen ze me gisteren ontmoette. Ze was misschien ongelukkig omdat haar man haar verlaten had.

Misschien had ze wel zielsveel van hem gehouden. Misschien hield ze nog steeds van hem en hoopte ze dat hij op een dag zou terugkomen. Ze had me een hint gegeven dat het een liefdes huwelijk was geweest.

Haar vader had mishandeld en ze had troost gevonden in de armen van haar man met wie ze was weggelopen toen ze was pas zestien jaar oud was. Ze hield op met wurmen en liet me begaan. Oh Patma, laat me je omhelzen, één keertje maar, alsjeblieft! Ik bewoog dichter naar haar toe en omhelsde haar stevig, ik drukte mijn armen op haar buik. Ik plantte een zachte kus in haar nek. Ik streelde over haar grote buik met mijn onderzoekende handen. Ik voelde dat ze zich begon te ontspannen. Ik fluisterde in haar oor: Ze begon meteen weer te worstelen en probeerde om zichzelf te bevrijden uit mijn greep.

Maar ik hield haar gemakkelijk in bedwang, want ze leek helemaal krachteloos te zijn. Het was bijna alsof ze op het punt stond om flauw te vallen. Niemand zal weten wat er in deze kamer gebeurt. Niemand zal het ooit weten.

Kom, laten we samen gaan liggen om wat uit te rusten. Ze bleef een lange tijd naast het bed staan. Ik bleef naar haar kijken. Toen raakte ik zachtjes haar arm aan. Het is alleen maar voor vandaag. Ze veegde haar gezicht af met haar sari en zei: Mijn hart bonsde wild.

Ze draaide zich langzaam om, tilde haar benen op en kwam naast me liggen. Ze vermeed mijn blik. Ik zag dat er een verlegen en schuchtere uitdrukking op haar gezicht lag. Ik sloeg een arm om haar heen en trok haar lichaam dichter tegen mij aan, haar zware tieten drukten tegen mijn borst.

Niemand in de hele wereld zal het weten. Ze drukte haar kin tegen mijn schouder zodat ze niet in mijn ogen hoefde te kijken, en ze bleef stil liggen. Ik begon met mijn handpalm zachtjes over haar rug te strelen, al snel was mijn hand kletsnat van haar zweet. Na enige tijd verslapte ze en begon zich een beetje te ontspannen.

Ze wilde me niet aanraken met haar handen. Zij hield haar handen tussen onze twee lichamen, als een soort zelfverdediging. Ik kuste haar op het voorhoofd. Het voelde vreemd, een vrouw te kussen van bijna veertig, een oudere vrouw, die ik pas gisteren had ontmoet. Maar ik kuste haar uit liefde, niet uit lust. En ik was nerveus, want dit was mijn eerste keer met een oudere vrouw. En, dan zo'n prachtige vrouw!

Hoewel een kus voor mij een impulsieve handeling is, leek het haar te ontspannen. Dus liet ik mijn lippen over haar voorhoofd strelen, steeds opnieuw en opnieuw. Toen bewoog ik naar beneden, zodat mijn gezicht op hetzelfde niveau kwam als het hare. Ze sloot haar ogen. Ja, ze had een mooi gezicht.

Dat, en haar volle lippen. Ze had ronde, gezonde wangen en de gladde huid van een zestienjarige. Haar kin was ook prachtig. Al met al gaven de trekken van haar gezicht haar een aura van dat bepaald aantrekkelijk was te noemen. Al zou ik alleen maar mogen kijken naar haar gezicht en mezelf erbij masturberen, dan zou ik al helemaal tevreden zijn, zo sterk was de sensualiteit van dat gezicht.

Ze deed haar ogen niet open. Ik kuste haar zinnelijke lippen. Ze deed haar ogen heel even open, om een snelle blik te werpen op mij, en toen sloot ze haar ogen weer. Ik nam haar onderlip tussen mijn tanden en trok eraan totdat ze rilde. Toen, heel langzaam, duwde ik haar armen weg van haar borsten.

Woorden schieten om de schoonheid van haar borsten te beschrijven. Ja, ze waren groot. Maar ze waren ook mooi rond en stevig. Strak in haar oude witte blouse verpakt, bolden ze van boven over haar belachelijk lage decolleté heen. De hals was zo laag dat, als hij nog een centimeter lager was, haar tepels bloot zouden komen. Maar haar tepels waren eigenlijk nu al zo goed als bloot. Ik kon duidelijk zien waar ze zaten, ik kon ze gemakkelijk onderscheiden, midden in de donkere cirkels van haar tepelhoven.

Ik begroef mijn neus in het diepe decolleté van haar enorme tieten. Ik kuste haar blote tieten. Ik merkte dat plotseling haar tepels hard en stijf werden. Ze zagen eruit alsof ze gaten wilden prikken in het dunne materiaal van haar witte blouse. Het was verbazingwekkend hoe ver ze uitstaken. Ze had grote, stevige tepels.

Ik plaatste mijn beide handen op haar zware tieten en tegelijkertijd kneep ik er zachtjes in. Ze bleef heel rustig liggen, met haar ogen dicht. Ze legde een hand op mijn pols. Maar ze probeerde niet om mijn hand weg te duwen.

Ik ging door, en kneedde haar tieten. Ik voelde het rubberachtige vlees van die geweldige tieten. Ik stopte na een tijdje en liet mijn duimen spelen met haar stijve tepels. Die waren zo hard dat ze schuurden tegen het vlees van mijn duimen.

Ik staarde naar haar buik en ik wilde hem aanraken. Ze had een mooie buik, een beetje groot en uitgebreid, maar ze had een gladde huid en een diepliggende, donkere navel. Hoewel ze altijd zorgde dat ze haar sari strak om haar bovenlichaam wikkelde, droeg ze de sari rondom haar heupen altijd heel laag, waarschijnlijk vanwege haar dikke buik. Een paar keer nadat ik haar gisteren ontmoette, had ik de gelegenheid gehad om haar blote navel te zien als haar sari iets verschoof vanwege haar onvoorzichtigheid, of wanneer zij haar armen ophief om iets te pakken.

En elke keer was ze zich er meteen van bewust als ik naar haar buik keek. Het was een prachtige buik. Een zachte en gezonde huid, zonder enige smet.

Ik bewoog een beetje naar beneden om uitzicht op haar mooie navel te krijgen. Ze bleef stil liggen. Ze legde haar bovenarm op haar ogen. Haar ademhaling werd onvast. Ik kon dat zien aan de manier waarop haar boezem steeg en daalde. Ik legde mijn hand op haar taille, die was erg smal in vergelijking met haar uitstulpende heupen. Ze lag op haar zij en ik merkte op hoeveel hoger haar heup was dan de rest van haar lichaam. Onder haar taille stegen de contouren van haar lichaam weer steil omhoog.

Het was verleidelijk om zo naar haar te kijken. Ik kneep in het zachte vlees van haar taille. Haar vlees was wel doorvoed en op een mooie manier dubbelgevouwen in een plooi. Ik begroef mijn neus in haar navel en ik kuste hem zachtjes. Dat kietelde haar, want ze schudde met haar heupen, alsof mijn lippen haar kietelden. Ik stak mijn tong uit en likte aan haar navel. Haar lichaam verstijfde, maar ze probeerde zich te beheersen.

Ik zag hoe haar tenen begon te bewegen, want het kriebelend gevoel was bijna ondraaglijk voor haar. Ik groef mijn neus opnieuw in haar navel en ademde diep in.

Ik rook haar lichaamsgeur. Toen keerde ik terug naar haar prachtige borsten. Ik begon de knopen van haar blouse lost te maken. Snel greep ze mijn hand en keek me aan, en schudde haar hoofd zachtjes. Ze keek me aan, en heel langzaam liet ze mijn arm los. Ze sloot haar ogen weer. Ik maakte de knopen een voor een open.

Haar tieten leken in omvang toe te nemen bij elke knoop die ik open maakte. Toen ik de laatste knoop opendeed, golfden haar enorme tieten als een vloedgolf uit haar blouse.

Mijn God, wat waren ze groot! Ik legde mijn handen erop en duwde mijn gezicht ertussen. Mijn duimen streelden haar grote opgezwollen tepels. Ik kuste haar tieten. Toen nam ik een tepel in mijn mond en zoog er aan. Intussen bleef ik spelen met de andere tepel, ik streelde hem, kneep erin, en trok eraan. Ze lag volkomen stil terwijl ik aan haar tepel zoog, en ze ontspande zich. Toen ik voldoende aan haar tepels had gezogen naar mijn zin, vroeg ik haar om haar bloes helemaal uit te doen. Ze deed het, heel langzaam, en met tegenzin.

Ze moest gaan zitten om hem uit te doen, omdat haar blouse erg strak zat, en ze moest hem letterlijk van zich af pellen. Ik keek in grote verrukking toe hoe haar dikke tieten langzaam meewiebelden met de bewegingen van haar lichaam. Ik ging ook rechtop zitten en trok mijn shirt uit. Toen omhelsde ik haar stevig, en drukte mijn blote borst tegen haar mollige blote tieten. Het voelde zo heerlijk, om zo'n groot en warm lichaam te omhelzen.

Zij sloeg ook haar armen om mij heen, maar ze omhelsde me niet stevig. Ik kuste haar achter haar oor en in haar nek en liet mijn handen over haar blote, vlezige rug glijden. Ik kreunde, want het was een heerlijk gevoel. Mijn opwinding bereikte een grote hoogte, en ik klom boven op haar en begon haar over het hele gezicht te kussen.

Haar enorme tieten duwden tegen mijn blote borst aan. Ze was een grote vrouw, bijna net zo lang als ik, en waarschijnlijk veel zwaarder dan ik. Ik hield haar schouders stevig vast, want boven op haar te liggen was maar een wankel evenwicht.

Ze voelde mijn onrust en ze sloeg haar armen mijn lichaam heen, en hield me stevig vast. Zo boven op haar liggend, keek ik haar aan en onze ogen ontmoetten elkaar. Ik dacht na over hoe ik haar pas gisteren had ontmoet en hoe ik haar al meteen "moedertje" had genoemd. Ik herinnerde me haar terughoudendheid om naast me te komen zitten in het vliegtuig, en hoe onmogelijk het was geweest om haar ervan te overtuigen dat ik op de grond ging liggen, en dat zij op het bed moest slapen.

Ze keek naar mij en toen keek ze weg, en haar wangen werden rood van opwinding. Ik drukte mijn lippen op de hare, en kuste haar een lange tijd. Ze had zulke mooie lippen, zo vol en vochtig. Ik nam haar onderlip tussen mijn tanden en trok eraan.

Toen begon ik weer te kussen, helemaal over haar gezicht. Ze ontving mijn kussen op een ontspannen manier, haar gezicht draaide zich soepel in alle richtingen, maar ze hield haar ogen dicht. Even later liet ik mijn lichaam van haar af glijden en ging naast haar liggen, ik voelde mij een beetje uitgeput, maar mijn armen lagen nog steeds om haar heen. Ik had nog nooit met iemand zo heerlijk gekust. Nogmaals streelde ik langzaam haar blote rug met mijn handpalmen.

Voorzichtig bewoog ik mijn hand naar beneden, naar haar verbazingwekkend mooie kont. En ik fluisterde in haar oor: Maar ze probeerde niet om op te staan, of om mij weg te duwen. En haar wangen werden vuurrood. Ik ging rechtop zitten. Ze verzette zich niet en gaf mee. Mijn hart stond stil toen ze zich langzaam omdraaide en op haar buik ging liggen, de twee heuvels van haar goddelijke kont lagen voor mij als heerlijke uitziende gerechten die ik elk moment kon gaan proeven.

Zelfs door haar sari heen waren de ronde, stevige vormen van haar ongelofelijke kont duidelijk waarneembaar. Mijn handen trilden toen ik ze voorzichtig op die grote, warme, uitpuilende halve bollen legde. Zij verstijfde meteen en greep zich vast aan het kussen. Ze trok haar bilspieren samen, alsof dat mij op een of andere manier zou verhinderen om haar sari uit te trekken. Maar integendeel, het wond me juist op, want het maakte de mooie rondingen van haar prachtige kont nog duidelijker.

Ik besloot dat ik haar kont helemaal bloot wilde zien. Ik greep het uiteinde van haar sari bij haar voeten en begon eraan te trekken.

Ze maakte geen bezwaar. Maar toen ik haar sari had afgerold tot boven haar knieën, bracht ze haar hand naar achteren en hield mijn pols vast. Toen ik haar dijen bereikte, hief ze vrijwillig haar heupen omhoog, zodat ik haar sari verder omhoog kon schuiven. Omhoog en omhoog ging het, totdat eindelijk mijn blikken op haar volle, prachtige, helemaal blote, kont vielen.

Haar glorieuze achterwerk, zo enorm groot en rond! De eigenlijke aanstichter van alles wat er gebeurde in deze kleine kamer. God, wat waren haar billen enorm! En ze droeg geen ondergoed, zoals ik al vermoed had. Ze draaide haar gezicht in het kussen en sloeg zachtjes tegen haar dijen, alsof ze plotseling aandrang kreeg om te plassen.

De aanblik van haar blote kont maakte me totaal sprakeloos. Een moment lang zat ik daar en keek in totale bewondering naar die twee enorme vleesheuvels. Toen raakte ik voorzichtig haar blote kont aan met mijn vingers. Een elektrische vonk leek door haar lichaam te schieten en haar benen verstijfden. Ik trok mijn hand los en begon over haar kont te strelen. Ze perste haar gezicht tegen het kussen en bleef doodstil liggen.

Ik legde mijn vlakke hand op een van de heuvels en kneep er zachtjes in. Maar haar huid was glad en zacht als die van een baby.

Ik kneep in haar andere bil. Ze zuchtte diep, ik hoorde haar huiveren en luidruchtig inademen. Ik kroop dichter naar haar toe. Ik plaatste mijn vlakke handen op haar prachtige kont en begon aan een zachte massage, ik draaide brede kringen met mijn handpalmen.

Ik streelde ook haar dijen, maar ik wreef mijn handen vooral over die heerlijke gladde billen. Ik legde mijn knieën aan weerszijden van haar, ik zat nu op haar onderbenen. Ik bleef haar enorme kont bewonderen, want voor de allereerste keer zag ik de blote kont van een vrouw vanaf zo'n korte afstand. Tot nu toe had ik alleen maar gefantaseerd over zulke dingen. Maar nu was het echt! Ze leek zich te ontspannen.

Ik greep naar mijn reistas onder het bed en haalde een flesje tevoorschijn met kokosolie. Ze observeerde mij door haar ooghoeken. Ik deed de dop van de fles en goot wat olie op die prachtige heuvels van haar billen.

Een beetje olie stroomde naar haar rug. Ik sloot de fles en legde hem op het bed. Mijn handen gingen door met het maken van grote cirkels op haar blote kont en ik genoot van de warme uitstraling van haar enorme billen tegen mijn handpalmen. En het was gemakkelijk, om mijn handen in cirkels te bewegen over iets dat zo soepel was en glad van de olie.

Ze had haar lichaam al die tijd niet bewogen en niets gezegd. Ik spreidde voorzichtig haar billen wangen uit elkaar en keek in haar gleuf. Ik raakte haar gleuf aan met het puntje van een vinger, waardoor haar beenspieren zich meteen spanden. Toen begon ik met mijn vinger te wrijven in haar spleet.

Ik kon gewoon niet geloven wat ik aan het doen was. Was het een droom? Ik wilde mezelf knijpen om te zien of ik echt wakker was. Toen, comfortabel zittend op haar vlezige benen, spreidde ik de billen van haar grote kont uiteen en stak mijn vinger ertussen, en hij gleed ertussen als een mes in de boter. Ik maakte op en neergaande bewegingen met mijn hand, en mijn vingers gleden heel gemakkelijk in en uit haar gleuf. Er kwam geen verzet van haar. De olie had goed werk verricht. Ik vingerde haar schaamlippen een tijdje.

Toen voegde ik er nog een vinger aan toe, zodat nu twee van mijn vingers in en uit haar glibberige gleuf gleden. Ik legde mijn elleboog op het bed en met mijn kin op mijn hand rustend, zat ik in een comfortabele positie om toe te kijken hoe mijn vingers verdwenen en weer verschenen. Ik merkte dat, wanneer ik mijn vingers naar binnen stak, ze haar billen een beetje naar binnen draaide en dat ze zich weer scheidden als ik mijn hand terugtrok.

In en uit, in en uit. Ze bleef ontspannen liggen. Geleidelijk verhoogde ik het tempo waarin mijn hand steeg en daalde. Ze zweeg nog steeds. Op en neer, op en neer gingen mijn vingers. Haar natte spleet maakte een soppend geluid als ik mijn hand bewoog.

Genoeg gevingerd, dacht ik ineens. Nu wilde ik haar soppende gleuf neuken. Ik trok mijn vingers eruit. Ik ging op mijn knieën, trok mijn onderbroek naar beneden en haalde mijn erectie te voorschijn. Ze zag wat niet ik deed, want ze hield haar gezicht tegen het kussen gedrukt. Ik pakte het flesje en deed de dop eraf.

Ik goot nog wat olie over haar weelderige kont. Ik gaf haar billen nog een lekkere massage, draaide met mijn handpalmen langs hun gehele lengte.

Het was echt een prachtig gezicht, dat glimmende achterwerk. Daarna zette ik een arm naast haar en pakte mijn erectie, en bracht mijn eikel in contact met haar glibberige gleuf. Ze besefte ineens wat ik van plan was om te gaan doen. Maar ze probeerde niet om zich te verzetten. Ik zei niets maar positioneerde mijn dikke eikel tegen haar bilspleet en begon te duwen. Hij gleed omlaag, steeds dieper en dieper. Nu hoefde ik hem niet meer vast te houden en te leiden met mijn hand.

Hij had zijn weg gevonden en ging gewoon naar beneden. Ik bleef drukken met mijn bekken en ik stopte niet totdat hij helemaal tussen haar dijen was. Plotseling was er een klop op de deur. We keken elkaar aan. Zij ging rechtop zitten en pakte haastig haar sari. Ze bedekte haar blote lichaam met haar sari en klom uit het bed. Ze ging bij het raam staan. Ik stond op en deed de deur open.

Het was de receptionist. Hij glimlachte naar me en gaf me twee pakjes. Ik keek om me heen. Inderdaad, we waren zo verdiept geweest in wat we deden, dat het volledig aan onze aandacht was ontsnapt dat het helemaal donker was geworden. Ik deed het licht aan en keek naar haar. Ze draaide zich om en stond met haar rug naar mij toe.

Ze wilde me niet aankijken in het licht van de lamp. Ik bleef naar haar kijken en verbaasde me opnieuw over het zandloper figuur van haar lichaam. De tijd was snel voorbij gegaan. Het was echt al zeven uur. Ik sloot de deur en grendelde hem weer. Ik deed het licht weer uit. Er was een lantaarn buiten het raam en een beetje licht viel in de kamer door de stoffige glas van het venster heen.

Dus was het niet helemaal donker in de kamer, zelfs met het licht uit. Ik bukte en legde de voedsel pakketten onder het bed. Toen liep ik naar haar toe. Ze voelde me aankomen en haar lichaam verstijfde. Ik schoof mijn handen onder haar oksels en pakte haar enorme tieten beet.

Ze zei niets en ze deed niets. Haar sari gleed van haar schouders af op de grond en ze deed geen poging om hem vast te houden. Ik begon weer te kneden in haar tieten, die prachtige, ballonvormige, enorm grote tieten. Ze bleef rustig staan. De kamer was nog steeds heel warm, we zweetten beiden.

De ventilator zoemde boven ons hoofd en blies hete lucht naar ons. We stonden voor de spiegel boven de wastafel en ik kon zien wat mijn handen deden met haar zware borsten. Haar ogen waren neergeslagen en er was niet genoeg licht om precies te zien waar ze naar keek. Ze greep de zijkanten van de wastafel vast voor ondersteuning, want ik duwde tegen haar aan. Ik keek in de spiegel en begon haar tieten te kneden. Ik pakte mijn stijve erectie en drukte hem tegen de spleet van haar kont.

Ze zag er erg sexy uit, vooral in dit schemerige licht. En het was sexy, inderdaad, de manier waarop ze heel stil stond, waardoor ik met haar enorm grote tieten kon spelen. Zoals ik al zei waren haar tieten heel zwaar en ze hingen los en reikten bijna tot aan haar buik. Maar ze waren rond en heerlijk kneedbaar. En ze had grote tepels, hard en heel stijf. Als je in haar tieten kneep, dan begroeven ze je handpalmen. Na een tijdje knijpen in haar verbazingwekkende tieten, tilde ik ze op met mijn handen, alsof ik ze wilde wegen en ik bewoog ze voorzichtig heen en weer.

Ze keek in de spiegel en zag wat ik deed en ze keek snel weer naar beneden. Ik was nogal opgewonden geraakt en besloot om wat meer te spelen met haar dikke tieten. Ik pakte ze stevig vast bij hun basis, en begon ze heen en weer te bewegen, waardoor ze begonnen te zwaaien en te wiebelen.

Ik keek in de spiegel. Ze stond stil, starend naar de wasbak, en haar mollige tieten schommelden heen en weer, heen en weer. Vervolgens op en neer.

Dan weer van links naar rechts. Ik schudde haar tieten vrij ruw. Toen ik aan haar tieten schudde, schokte haar hele lichaam wild. We waren allebei aan het zweten. Maar ik was niet van plan om te stoppen.

Ik weet niet hoe het voor haar was, maar ik was aan het genieten. Ik ging door totdat ik fysiek moe werd. Tot mijn polsen pijn begonnen te doen vanwege al dat schudden. Bovendien waren haar tieten loodzwaar. Ik kuste haar op haar blote schouder en sloeg een arm rondom haar middel.

Ik keek naar haar grote tieten in de spiegel. Het zwakke licht van het raam viel er op benadrukte hun rondheid en volheid. De tepels glinsterde van haar zweet. Ik nam een tepel tussen duim en wijsvinger en trok er aan, ik trok haar tepel dichter naar de spiegel toe. Maar toen ik ruwer aan haar tepel trok, en niet los liet, toen ik zover trok als hij wilde gaan, toen rilde ze en greep mijn handen. Ik wilde nog niet loslaten en bleef trekken aan haar elastische tepel.

Ze pakte haar borst en masseerde zachtjes haar pijnlijke tepel. Ik liet haar los en ging op de rand van het bed zitten. Ze bleef voor me staan, met haar tieten in haar handen. Ik pakte haar bovenarm en zachtjes trok ik haar naar mij toe en liet haar voor mij staan.

In het schemerige licht, zag ik haar vragende blik. Ik hield haar heupen vast en trok haar naar me toe en begroef mijn gezicht tussen die enorme tieten van haar. Ik legde mijn handen op haar mooie taille, en voelde het zachte vlees. Vervolgens pakte ik haar handen en liet haar de zware tieten optillen, totdat de tepels in lijn waren met mijn gezicht.

Toen begreep ze dat ik haar grote tepels weer wilde zuigen. Ze stond voor mij, en balanceerde haar enorme tieten op haar handen, en bood ze mij aan. Ik legde mijn handen op haar warme kont en begon te zuigen aan haar tepels, eerst de ene, dan de andere.

Ze stond stil en keek zwijgend toe. We gingen om de beurt onder de douche waarna we ons aan kleedde en naar beneden gingen. Ron voeg belangstellend of we lekker geslapen hadden waarop ik lachend bevestigend kon antwoorden. Na het ontbijten hielp ik Sterre om haar auto uit te graven, voor ze instapte gaf ze me haar telefoonnummer met de woorden “en wel bellen hé”. Toen ik haar dat beloofd had stapte ze in en ging glibberend op weg naar huis. Die week belde we elkaar een paar keer en spraken af dat ze de week erop op zaterdag naar mij zou komen.

Rond een uur of zeven was ze bij me, ze rook heerlijk en zag er super geil en opwindend uit. Na het gebruikelijke welkom ritueel van de drie zoenen als je bij iemand op visite komt nodigde ik haar uit om de woonkamer te betreden. Daar gebood ik haar om onmiddellijk haar kleding uit te trekken, ze schrok heel even van mijn harde en directe toon, maar besefte dat dit was waar ze voor gekomen was en kleedde zich voor me uit.

Alleen haar slipje mocht ze van me aanhouden. Omdat ze weer haar laarzen met kousen had aangetrokken, mocht ze die ook van mij aanhouden, of beter gezegd die moest ze van me aanhouden. Ik gebood Sterre haar benen iets gespreid neer te zetten met haar handen in haar nek zodat ik haar kon inspecteren. Ze deed netjes wat ik van haar gevraagd had, waarop ik rond haar heen liep en haar heerlijke lijf bekeek.

Haar kutje had ik nog niet gezien, deze zat nog verstopt achter een simpele witte string. Mijn handen gelden over haar rug waardoor ze meteen kippenvel kreeg. Ik streelde met de rug van mijn hand over haar borsten, langs de zijkant ervan en over haar tepels die hierdoor nog harder vooruit priemde.

Mijn hand gleed over haar buik naar beneden, tussen haar string die ik vast pakte en met een flinke ruk trok ik het niemendalletje van haar kont. Even bemerkte ik een lichte schrik reactie bij Sterre die zichzelf meteen weer herpakte. Haar spleet had ze keurig glad geschoren zo te zien, ik knielde voor haar neer, liet mijn vingers over haar schaamlippen glijden en voelde niets, geen enkel haartje of stoppeltje kon ik ontdekken.

Ze had zichzelf echt keurig netjes geschoren. Hierop zei ik tegen haar dat ik alles aan haar zelf wilde ontdekken en dat ze haar commentaar voor zich kon houden tot haar iets gevraagd werd, daarbij kreeg ze een flinke klap op haar mooie kont om mijn woorden kracht bij te zetten zodat ze het begreep.

Omdat ze me niet netjes antwoordde kreeg ze er op haar andere bil ook één, waarop ze zei ik snap het meneer. Hierop nam ik haar mee naar mijn zolder waar ze een blinddoek voor kreeg, en om te voorkomen dat ze me ongevraagd dingen ging zeggen deed ik ook een breath ball in haar mond.

Hierna legde ik haar uit wat ze min of meer kon verwachten. Ik pakte een klein roze balletje dat ik in haar linker hand deed voordat een paar leren pols banden om haar polsen deed. Legde haar uit dat als ze ergens bezwaar tegen had of ze kon iets niet verdragen dat ze het balletje kon laten vallen waarop het spel zou stoppen.

Ik vroeg of ze me begrepen had waarop ze bevestigend met haar hoofd knikte. Nu maakte ik een paar banden aan haar polsboeien vast waarmee ik Sterre’s handen boven haar hoofd vast maakte aan de ogen in de dakbalken. Maakte een spreidstang vast aan twee enkel banden die ik eerst om haar enkels bevestigde, en trok haar toen zo ver mogelijk omhoog tot ze nog net op haar tenen kon staan.

Sterre stond, of liever gezegd hing naakt voor me met haar prachtige trotse lijf, haar borsten fier vooruit waarvan de tepels haar opwinding verraadde. Met haar rechte rug, en de mooie bolle billen van haar kontje naar achteren.

Ze wilde graag een spannende ervaring en gedomineerd worden en een trotse slavin zijn nou dat kon, alleen niet te extreem, want dat is nu ook weer niet mijn ding. Uit mijn assortiment zweepjes en andere attributen pakte ik die met de leren stroken. Om Sterre niet meteen af te schrikken aaide ik eerst een paar keer zachtjes over haar borsten en billen. Ook over haar kale venusheuvel en schaamlippen liet ik de stroken rustig naar beneden glijden om haar huid voorzichtig even kennis te laten maken.

Toen ik dacht dat ze er klaar voor was daalde de eerste klap voorzichtig neer op haar rug, zo ook de tweede derde enz. Hierna verlegde ik mijn slagen naar de voorkant en liet de stroken op haar harde borsten neer komen.

Ook deze slagen eerst nog vrij zachtjes, maar al snel lekker hard. Sterre kreunde alleen maar en probeerde niet te laten blijken dat ze het volgens mij lekker vond. Ook haar buik, dijen en billen moesten eraan geloven maar daarvoor had ik een kleine plak bedacht die haar billen sneller rood lieten kleuren als de stroken zweep en daardoor waarschijnlijk ook pijnlijker was.

Voordat ik haar venusheuvel en kutje zou gaan behandelen, wilde ik eerst even controleren of ze er wel van genoot. Daarom streelde ik met mijn hand over haar gloeiende billen die heerlijk warm aanvoelde, mijn wijsvinger liet ik plagend door haar bilnaad glijden, plaagde haar sterretje even met mijn vingertop en liet vervolgens mijn hand naar haar heerlijk gladde venusheuvel glijden.

Met mijn duim en wijsvinger duwde ik haar schaamlippen ietsje uit elkaar, om met mijn andere hand haar spleetje inspecteren. En geil was ze! Ik plaagde haar kleine rode knopje door het met mijn vingers te beroeren. Bij de eerste aanraking van haar klitje reageerde ze met schokkende bewegingen van haar onderlijf. Toen ik daarna om haar klitje heen draaide om haar te plagen begon Sterre met haar onderlichaam te draaien om zo te proberen mijn vingers in haar spleet krijgen.

Maar dat was niet mijn bedoeling, ik had gemerkt dat ze heel gevoelig was op haar klit, wilde haar op die manier plagen en door de beperkte beweging vrijheid die ze had lukte het haar niet om mijn vingers tussen haar schaamlippen te krijgen. Wel merkte ik dat door haar bewegingen mijn vingers meer druk op haar klit uitoefende en dat ze daardoor zwaarder begon te ademen.

Omdat ik niet wilde dat ze al meteen klaar zou komen trok ik mijn hand terug, aan het kreunen en de geluiden van Sterre begreep ik dat ze het er niet mee eens was, dus haalde ik de breath ball uit haar mond die mij overbodig leek, haalde mijn hand over haar kutje die meteen helemaal onder haar vocht zat.

Ik veegde mijn hand af aan haar billen, wreef met mijn andere hand ruw over haar vochtige spleet waarbij ik haar bloot liggende klit stevig bewerkte met mijn duim. Mijn vingers waren intussen kleddernat van haar vocht, ik bracht mijn hand naar m’n mond en proefde van haar sappen om vervolgens Sterre’s lippen er mee in te smeren die ze gretig aflikte.

Ik speelde plagend nog even met haar klitje, dat ze gedwongen met open mond licht hijgend en trillend op haar benen onderging. Niets geiler dan een genietende geile kop van een vrouw die haar emotie de vrije loop laat.

Met mijn vrije hand pakte ik de kleine leren plak die ik onder het vingeren op haar billen neer liet dalen, en zoals verwacht vond de geile slet het lekker, zo lekker dat ze even later grommend haar climax bereikte.

Sidderend hing ze aan haar polsen na te schokken omdat haar benen het begaven. Ze was helemaal slap met benen als elastiek die ze niet meer onder controle had. Even later had ze de kracht weer gevonden en stond weer met haar heerlijke kont te wiebelen. Nu nam ik om beurten haar tepels tussen mijn lippen, zoog er aan en knabbelde zachtjes met mijn tanden aan haar harde spenen. Dit leek ze als zeer prettig te ervaren en om haar nog wat gretiger te maken vingerde ik daarbij haar genot knopje tot ik vond dat ze wel weer iets af kon koelen.

Ik pakte het kleine zweepje, streelde ermee langs haar parmantige borsten en liet hem de eerste keren niet al te hard op haar trots neer, voerde daarbij het tempo wat op. Sterre stond er in het begin in stilte van te genieten, maar toen ik daarna de aandacht naar haar venusheuvel en schaamlippen verlegde begon ze te kreunen waarbij ze steeds haar benen probeerde op te trekken wat uiteraard lastig ging omdat de spreidstang tussen haar enkels was bevestigd.

Ik merkte dat ze het geil en lekker vond doordat haar sappen rijkelijk naar buiten stroomde en stopte met het zweepje toen ze harder begon te kreunen voordat het sletje weer klaar zou komen, haar geil liep werkelijk langs haar dijen en tussen haar gespreide benen op de vloer waren zelfs de druppels te zien die uit haar lekkend kutje op de grond waren gevallen.

Het zweepje legde ik aan de kant en bekeek haar kutje en venusheuvel die net als haar tieten en billen prachtig rood gekleurd waren zonder striemen. Om Sterre te laten blijken dat ik haar niet alleen de aangename pijn wilde laten voelen streelde ik haar geplaagde delen en beroerde daarbij zachtjes haar clitoris.

Dit was voldoende om weer nieuwe genot golven voor haar op gang te brengen. Onder mijn zachte strelingen rechtte ze haar rug, priemde trots haar borsten naar voren en stak daarbij haar nagloeiende kont naar achteren, er uitdagend mee draaiend vroeg ze zo om meer.

Nou dat kon, er lag nog een behoorlijke laag sneeuw in mijn achtertuin wat me op een idee bracht om haar af te laten koelen. Mijn achtertuin, die bijna helemaal gevrijwaard is van inkijk op het boze oog van mijn achterbuurvrouw na, was helemaal bedekt met een laag sneeuw van zeker 30 centimeter. Maar voor ik mijn plannetje ten uitvoer bracht, controleerde ik voor de zekerheid of er iemand thuis was bij de achterburen door even op de boven verdieping door het raam te kijken.

Alles was donker zowel boven als beneden dus veilig genoeg om aan te nemen dat ze er niet waren. Ik ging snel terug naar zolder, pakte een paar tepelklemmen die verbonden waren door middel van een kettinkje, en zette de klemmen ervan op de knoert harde tepels van Sterre.

Ik zag heel even haar gezicht vertrekken toen de bekjes zich in haar tepels vast beten en moest lachen om haar grimas. De spreidstang verwijderde ik van tussen haar enkels om daarna het koord los te maken en liet haar zakken zodat ze weer normaal met beide voeten op de vloer kon staan. Sterre kreunde even toen ik aan de ketting trok en volgde me voorzichtig. Op de begane grond aangekomen trok ik haar rustig mee naar de garage en deed de buitendeur open.

Om haar wat gerust te stellen zei ik dat niemand er iets van zou zien waardoor ze enigszins gerustgesteld mompelde “dat mag ik wel hopen”. Op het terras achter het huis had ik de tegels sneeuw vrij gemaakt waardoor ze nog niet in de gaten had wat mijn plan was. Ik reageerde niet op haar opmerking en met mijn voet gaf ik tegen de binnen kant van haar enkels een paar tikjes als teken dat ze haar benen iets moest spreiden. Ik liep even om haar heen en voelde aan haar kutje waarna ik eerst een paar foto’s maakte van dit heerlijke geile schepsel.

Ik zei hierop dat ze haar blinddoek af mocht doen op voorwaarde dat ze even door de sneeuw zou rollen waar ik foto’s van wilde maken. Sterre knielde in de sneeuw, ging plat op haar buik liggen, op haar rode kont zitten in de witte ongerepte sneeuw en nog wat meer standjes waar ik een mooie serie foto’s van schoot. Hierna nam ik haar snel mee naar binnen, en zorgde ervoor dat ze iets warms te drinken kreeg, maar gaf haar mijn badjas die ik al van te voren over de radiator had gehangen.

Genietend van de kop warme thee en haar na tintelende huid kwam ze tegen me aan zitten en ik wreef haar heerlijke lijf weer warm. Toen ze aangaf het warm te krijgen trok ik haar de badjas weer uit, bood haar mijn stijve piemel aan om te laten verwennen met haar mond. Sterre keek me lachend zonder woorden aan, likte met haar tong langs haar lippen, pakte mijn pik en trok mij naar zich toe om mijn nog stijf vooruit staande piemel in haar mond te nemen. Mijn paarse gezwollen eikel verdween tussen haar lippen.

Haar tong draaide rondjes rond mijn eikel, en ik kreunde zachtjes van genot, god wat kon ze heerlijk pijpen. Met haar warme lippen om mijn pik bewoog ze haar hoofd heen en weer. Haar handen drukte tegen mijn billen en de slet wurmde zelfs het topje van haar wijsvinger in mijn kont gaatje. Dit moest niet te lang duren want anders zou ik mijn zaad al verschoten hebben voor ik haar überhaupt geneukt had. Mijn orgasme kwam in rap tempo opzetten toen ze mijn anus nog begon te vingeren ook en dat wilde ik niet, ik wilde ik haar eerst neuken.

Zonder waarschuwing pakte ik haar stevig bij haar tepels vast, en door haar schrik reactie op de pijnscheuten in haar tepels liet ze gelukkig net op tijd mijn op springen staande lul uit haar mond schieten, waardoor mijn opkomende orgasme gelukkig even weg ebde.

Ik hield haar tepels vast en trok haar op deze manier omhoog, omvatte met mijn handen haar harde borsten, kneep erin, rolde haar tepels tussen mijn vingers, ‘onnodig trouwens want hard waren ze al’, maar toch begon ze te kreunen door de pijnprikkels die ze via haar gevoelige tepels ontving.

Ik hield ze stevig vast en trok haar op deze manier weer mee naar boven. Hier deed ik Sterre een mooie brede zwarte collar om met chromen ringen, daarna zette ik eerst op haar linkertepel en daarna haar op haar rechter tepel een mooie clover klem.

Nu maakte ik aan de ene klem een niet al te lange ketting vast die ik door één van de ringen van de collar haalde. Deze maakte ik daarna vast aan de klem op Sterre’s andere tepel waardoor de klemmen met elkaar werden verbonden. Doordat het kettinkje voor het mooi, “met opzet gekozen” iets te kort was werden Sterre’s borsten omhoog getrokken waardoor haar tepels onder spanning stonden en de onderkant van haar gevoelige blanke borst vlees beschikbaar was voor plagerijtjes.

Door haar gejaagde ademhaling verraadde Sterre dat ze geil werd door de spanning op haar tepels, zeg maar gerust meer als behoorlijk opgewonden. Mijn vermoeden werd bevestigd toen ik aan haar spleet voelde die alweer of nog steeds zeik nat was van haar geil. Dit werd er bepaald niet beter op toen ik met een zweepje met een mooi leren plakje de onderkant van de zo mooi voor mij opgehangen borsten streelde om er vervolgens zachtjes mee tegen de onderkant van de rondingen te slaan waardoor ze al snel mooi rood kleurde.

Het koste nog me nog behoorlijk wat tijd om haar mooie witte vlees egaal rood te kleuren zonder haar te kwellen met pijn, maar het eind resultaat was schitterend.

Tevreden maakte ik de ketting los en plagend liet ik haar borsten in een keer vallen. Een gesmoorde kreun was het resultaat. Hierna duwde ik Sterre voorover op haar knieën, nam achter haar plaats, voorzag mijn piemel van een condoom en ramde mijn stijfheid in één keer in haar zompige natte strakke kut. Kreunend ontving Sterre mijn stoten die hard tegen haar heerlijke billen kletsten.

Steunend op haar handen gooide ze haar hoofd in haar nek, waarop ik op slag spijt had van het feit dat ik de ketting van de tepelklemmen had afgehaald. Ik duwde haar boven lijf naar beneden door met mijn hand op haar rug te duwen, hierdoor kwam haar knijpende kutje meer omhoog waardoor ik nog dieper in haar strakke spleet kon stoten, zo het lekkere gevoel om mijn pik maximaliserend kwam ik na een paar harde stoten klaar. Sterre voelde het en riep, “nee niet stoppen kom op ga door ik, ja ik koooooom ohhh wat lekker jaaaaa, mmmm” kreunde ze voor ze zich op haar buik liet vallen waardoor mijn piemel uit haar kut schoot en tegen mijn buikmaan sloeg.

.


Van haar kwam ik te weten dat Roy haar vaak had verteld over mij en mijn werk in het bedrijf. Zo zaten we te praten tot we alles hadden opgegeten. Toen stond ze op om haar handen te wassen.

Terwijl ze naar de wasbak liep, met haar rug naar me toe, zag ik dat een plooi van haar sari opgesloten zat tussen de spleet van haar billen. Terwijl ik toekeek, bracht ze haar hand achter zich en streek zachtjes de plooien van haar sari glad.

Toen zag ze door haar ooghoeken, dat ik naar haar keek en het bloed stroomde naar haar gezicht. Om haar schaamte te vermijden ging ik snel op zoek naar mijn slippers onder het bed. Na het wassen van haar handen verzamelde ze de bananenbladeren, die we als bord hadden gebruikt, rolde ze tot een bal en gooide ze uit het raam. Daarna besloten we om te gaan slapen, want we waren allebei moe. Ze haalde een oude doek uit haar tas en spreidde hem uit op de vloer. Ik sloot de deur en grendelde hem af. Ze legde zich neer op de grond.

Ik vroeg haar nogmaals om het bed te gebruiken, terwijl ik op de vloer zou gaan liggen, maar ze weigerde weer. Dus legde ik me neer op het bed.

Het was een klein bed, maar het had een dikke en zachte matras. Ik keek naar haar. Ze lag met haar rug naar mij toe. Boven ons zoemde een kleine, maar luidruchtige ventilator en bood enige verlichting van de hitte. Het was pas zeven uur in de ochtend, maar het werd al aardig warm. Ze was al in slaap. Het was waar dat we beiden slecht hadden geslapen in het vliegtuigje tijdens de nacht.

Ik merkte dat ik eigenlijk ook moe was. Ik gaapte en sloot mijn ogen en binnen korte tijd sliep ik ook. Ik ontwaakte om een uur of elf. De zon stond hoog aan de hemel en daglicht kwam de kamer binnen door het kleine venster. Het zonlicht viel precies op mijn gezicht. De stroom was uitgevallen en de oude, vuil uitziende ventilator was gestopt met draaien.

De hitte was intens. En waarom ook niet? Want de enige deur en het raam van de kamer waren gesloten. Ik baadde gewoon in het zweet. Ik begon mij op mijn zij te draaien, maar ik stopte meteen, toen ik de moeder van Roy zag.

Ze sliep en ik hoorde haar zachtjes snurken. Ze lag op haar zij met haar rug naar me toe. En net als ik, zweette ze enorm. De verschoten gele sari die ze droeg, was in de war geraakt. Ik weet niet hoe, maar haar sari was een heel stuk omhoog geschoven, en haar benen waren bloot tot bijna aan haar dijen. Het was waarschijnlijk vanwege de hitte. In haar slaap moest ze haar sari hebben afgeschopt. Ik schrok op het moment dat mijn ogen op haar blote benen vielen. Maar toen ik besefte dat ze diep in slaap was, liet ik mijn ogen langzaam terug glijden en op haar blote benen rusten.

Mijn hart begon te bonzen. Ik herinnerde me hoe eerder, toen ze opstond van het bed om naar wasbak te lopen, haar sari verstrikt was geraakt in de spleet van haar kont. Terwijl ze haar handen stond wassen in de wasbak had ze haar billen bewogen op een zeer zelfbewuste manier.

Wist ze toen misschien al dat ik naar haar keek? Ik herinnerde me hoe zenuwachtig ik toen was geweest en ik keek weer naar haar kont. Moeder Roy was een welgevormde vrouw. Zoals ik al zei, ze zag er gezond uit en ze had een mooi gezicht, de meeste mannen zouden het niet erg vinden om dat gezicht een tweede blik waardig te keuren.

Maar wat echt opvallend aan haar was, dat zag ik nu pas, dat waren haar tieten en haar kont. Haar tieten waren groot! En voor een vrouw van tegen de veertig waren ze heel stevig en goed gevormd.

En dan haar kont! Een mooier gevormde kont had ik nog nooit gezien. Maar dat misstond haar niet. Haar billen waren stevig en hadden de vorm van twee halve bollen. Ik denk dat je ze ballon billen zou kunnen noemen. Sinds ik haar had ontmoet waren mijn ogen steeds per ongeluk naar haar billen afgedwaald.

Ik had gezien, zij het onbewust, hoe haar billen wiebelden als ze liep, de een omhoog en de andere naar beneden, en vice versa.

En, ten minste één keer had ze me betrapt terwijl ik stond te kijken naar dat glorieuze achterwerk. Ik zeg je, deze vrouw was goed bedeeld. Ik keek mijn ogen uit naar haar blote benen.

De manier waarop ze lag maakte dat een van haar heupen heel prominent omhoog stak. Ik merkte dat ik langzaam naar de rand van het bed gleed om een kijkje te nemen. Mijn hart bonkte in mijn borst als een grote trommel. Haar sari zat omhoog tot halverwege haar dikke, ronde dijen. Ik zag dat haar dijen nat waren.

Zweetdruppels rolden over haar donkere huid en druppelden op de doek, waarop ze lag. De moeder van Roy droeg haar sari op een ongebruikelijke manier. Ze wikkelde hem rondom haar bovenlichaam als een sjaal. Dat was mij al opgevallen toen ik haar gisteren zag. Maar ze had er een goede reden voor. Want ze had ongelooflijk grote tieten. Het eerste wat elke man aan haar zou opvallen waren die tieten.

Dus had ze de gewoonte aangenomen om haar bovenlichaam strak met haar sari te omwikkelen, om het de pottenkijkers minder gemakkelijk te maken. Ze was een mollige vrouw en deze kleedstijl verleende haar een zekere gratie, ook als ze liep.

Maar nu, nu bedekte haar sari nog niet eens één centimeter van haar bovenlichaam. Ze had alleen nog haar witte blouse aan. Zware transpiratie had die blouse helemaal nat gemaakt. De huid van haar rug was te zien door de dunne plakkerige stof heen.

En ze droeg geen beha. Dat was niet verwonderlijk, want dorpsvrouwen hebben niet de gewoonte om een beha te dragen. Haar rug lag naar mij toe, maar zelfs van waar ik lag, kon ik een flink deel van één van haar grote, ronde tieten zien.

Die tieten moesten heel zwaar zijn want ze lagen op de grond, de ene tiet boven op de andere. Ik kon een flink stuk van haar blote tiet zien in de V-hals van haar blouse. Terwijl ik toekeek, bewoog ze haar benen en ging bijna helemaal op haar buik liggen. Haar sari schoof een beetje verder omhoog. Wat zag ik allemaal! Ze had grote stevige dijen die haar overvloedige kont evenaarden in hun grote afmetingen. Ik keek naar haar taille. Die was even mollig als de rest en haar ruime vlees was op een zeer sensuele manier dubbelgevouwen.

Die plooi van vlees vormde een diepe spleet via welke het zweet van haar rug naar beneden druppelde. Hoe zou haar kont er bloot uit zien?

Ik vroeg het me af. Ik voelde ineens een groot verlangen om haar blote kont te zien. Ik voelde een erectie opkomen en stak mijn hand in mijn onderbroek om de positie van mijn geslacht een beetje aan te passen. Maar, in plaats van mijn hand terug te trekken, liet ik hem daar in mijn onderbroek en begon langzaam te mijn pik te strelen, terwijl ik mijn ogen fixeerde op haar heerlijke dijen. Ik bleef me afvragen hoe haar enorme kont er bloot uit zou zien.

Na een tijdje begon de gedachte aan haar blote kont mij helemaal gek te maken. Mijn lust en opwinding bereikte zo'n grote hoogte dat ik besloot om haar sari omhoog te trekken over haar grote kont, met mijn eigen handen! Maar wat als ze wakker werd? Ze lag gestaag te snurken.

Ze was diep in slaap. Ze zou vast niet wakker worden. En ik moest gewoon haar blote kont zien! Ik wist dat ik haar sari maar een klein beetje op hoefde te tillen om haar blote kont te zien, want ik was er zeker van dat ze geen slipje droeg. Dorpsvrouwen dragen geen slipjes, en bovendien was dat helemaal niet moeilijk op te maken uit de vorm haar billen door haar sari heen, als ze liep. Ik had een sterk voorgevoel dat ze onder haar sari niets aan had.

Ik zou het kunnen zien, als haar sari omhoog tilde. Mijn hart bonsde wild, ik bewoog mijn onvaste hand naar beneden. Langzaam schoof ik twee vingers tussen haar dijbeen en haar sari. Ik deed het extra voorzichtig, om haar huid niet aan te raken.

Ik haalde diep adem. Haar snurken was niet gestopt. Ik trok aan haar sari. Maar wat een teleurstelling! Haar sari zat vast onder haar dijbeen. Hij ging niet meer dan een centimeter omhoog. Ik probeerde het opnieuw. Dit keer met enige kracht. Maar haar sari gaf geen krimp. Ik realiseerde me dat het een zinloze oefening was. Toen streken mijn vingertoppen per ongeluk over haar blote huid.

Bliksemsnel trok ik mijn arm weg. Ze bracht haar hand naar haar kont en krabde aan het plekje dat ik per ongeluk had aangeraakt. Haar ogen waren nog steeds gesloten, maar ze werd wakker.

Ze opende haar ogen en zag me naar haar kijken. Ze zag dat haar dijen bloot waren, en ze trok snel haar sari naar onderen om zichzelf te bedekken. Even was er een blik van paniek in haar ogen. Ze keek me aan en ze zag dezelfde paniek ook in mijn ogen. Ze merkte ook dat ik naar haar enorme tieten keek.

Want nu ze in een zittende positie was, was haar boezem echt prachtig om naar te kijken. De V-hals van haar blouse was zo belachelijk laag dat haar volumineuze borsten er bijna door naar buiten hingen. Haastig zocht ze het einde van haar sari en wikkelde hem om zich heen.

Toen ging ze met haar rug tegen de muur zitten. Ik werd vervuld van schaamte en verlegenheid. Ik geilde op een vrouw die twee keer zo oud was als ik, en niet eens lezen of schrijven kon! Ik ging languit op het bed liggen, en begroef mijn neus in het kussen. Daar lag ik dan, en wenste met heel mijn hart dat de wereld rondom mij heen op de een of andere manier zou verdwijnen. Ik weet niet hoe lang ik zo op het bed lag, maar tussendoor hoorde ik de grendel van de deur schuiven en haar de kamer uit lopen.

Misschien ging ze naar het toilet. Na enige tijdje viel ik weer in slaap. Ik droomde dat ik op reis was in een trein, in een overvolle coupe. De hitte was intens en iedereen was hard aan het zweten. Ik droomde dat ik in slaap viel en dat iemand mijn spullen had gestolen. Toen hoorde ik mijn naam roepen en met een schok ging ik rechtop zitten. Ik stond op en gaf hem een biljet dat ik opviste uit mijn tas. Hij nam het aan en ging weg. Toen, zonder haar zelfs maar aan te kijken, ging ik naar de WC.

Toen ik terugkwam, had ze het eten uitgespreid op de bananenbladeren. We gingen zitten op het bed en aten in stilte. Ik ontweek haar blikken. Ook zij probeerde om niet naar mij te kijken.

Omdat de elektriciteit weer terug was, zoemde de oude ventilator boven ons hoofd. Nu besefte ik pas, dat ik mijn baas had moeten vertellen dat de moeder van Roy bij mij was en dat hij deze boodschap over moest brengen aan die jongen. Ik zou hem vragen om Roy te zeggen dat er niets aan de hand was. Maar was er niets aan de hand? Nu het ijs gebroken was, kreeg ik de moed om in haar richting te kijken.

Ze keek naar haar bord. Voor het eerst zag ik dat ze sensuele lippen had. Haar ogen waren neergeslagen, maar ik denk dat ze merkte, door haar ooghoeken heen, dat ik naar haar keek. Even later keek ik weer naar haar gezicht en haar ogen waren nog steeds neergeslagen.

Maar ze wist dat ik naar haar keek. Ik keek weer weg, en plotseling verloor ik de moed om naar haar te kijken of met haar praten.

Ik realiseerde me dat er iets veranderd was tussen ons. Zij was niet meer zenuwachtig. En mijn geest was vervuld van schuldgevoelens vanwege wat ik had gedaan. Ik vervloekte mezelf voor mijn domme gedrag. Ik keek haar aan en wilde haar vragen om alles te vergeten wat er die ochtend gebeurd was. Ik begon na te denken over iets om met haar over te praten, het openen van een gesprek.

Ik wist dat zij weduwe was. Roy had me verteld dat zijn vader vijf jaar geleden was overleden. Maar ik merkte dat ze een bindi op haar voorhoofd droeg. Weduwvrouwen dragen geen bindis. En ze droeg sieraden, twee kleine gouden oorbellen, en een dunne gouden ketting.

Was ze soms opnieuw getrouwd? Ze keek me aan. Er was iets in haar ogen dat me vertelde dat ik een pijnlijk deel van haar leven had aangeraakt. Dus Roy had tegen me gelogen. Ik besloot om haar niets meer te vragen over dit onderwerp. De lunch was op, ze rolde de restjes en de gebruikte bananenbladeren in een oude krant en gooide het uit het raampje.

Een vieze geur zweefde naar binnen toen ze het venster opendeed. Ze sloot het weer snel. Ze stond haar handen wassen aan de wastafel en, ondanks mijn schuldgevoelens, keek ik toch weer naar haar kont. Oh, die was zo mooi. Zo groot en zo rond. Ze draaide zich plotseling om en betrapte me op heterdaad. Ik keek haastig weg. Ook ik stond op en waste mijn handen. Het was half drie in de middag.

Ik voelde me wat onhandig om opnieuw mijn baas te moeten bellen, en dan ook nog hem te vragen om een boodschap over te brengen naar een ongeschoolde kracht in ons bedrijf. Maar het moest gebeuren. Anders zou Roy in de zorgen zitten. Ik draaide mijn baas zijn nummer drie keer. Maar het gesprek kwam niet door. Er was iets mis met de telefoonlijn.

Ik vermoedde dat het iets met de stakingen te maken had. Er was niets anders te doen dan een gesprek te voeren. Ik vond het niet erg om hier te zitten en gewoon te kijken naar haar mooie gezicht. Ik had de deur van de kamer op een kier gelaten.

Ze toonde enige terughoudendheid om naast mij op het bed te gaan zitten. Ze leek me een beetje nerveus. Misschien had ze haar vertrouwen in mij verloren na dat incident van vanmorgen.

Ik wilde haar geruststellen, zeggen dat ik haar nooit meer zou aanraken, maar ik deed het niet. Ze liep wat ongemakkelijk rond. Maar toen ik naar haar gebaarde om te gaan zitten, deed ze dat, heel langzaam.

Ze wist niet goed hoe ze zou gaan zitten. Ze plaatste haar billen helemaal op de hoek van het bed, en hield haar voeten op de grond. En toen begon ze me te vertellen over haar dorp. De naam van haar dorp was Daverepu.

Het was een klein dorpje zonder school of ziekenhuis, er was helmaal niets. Terwijl ze praatte, bleef ik kijken naar de bewegingen van haar volle lippen. Ze had grote, zachte lippen die op een geraffineerde manier bewogen terwijl ze sprak. Ik wist dat ze analfabeet was. Ik vroeg haar of ze op school was geweest, en ze zei twee of drie jaar. Ze moest naar een school in het aangrenzende dorp. Maar toen haar moeder stierf, moest ze haar opleiding stoppen en thuis meehelpen.

Ze bleef praten en ik bleef gekluisterd aan haar mooie volle lippen. En na een tijdje, kreeg ik weer een erectie. Opeens keek ze mij diep in mijn ogen en ze besefte dat ik niet meer oplette op wat ze vertelde. Ik vermoed dat ze zelf doorhad wat er allemaal gaande was in mijn gedachten. Ze draaide haar ogen weg met een geheimzinnige uitdrukking op haar gezicht.

Ik voelde me een beetje ongemakkelijk. Maar ze ging weer doorpraten, ze vertelde over haar leven in haar dorp, over de mensen daar, en allerlei zaken die er gebeurden. Ik besefte dat ze best een praatgrage vrouw was, in tegenstelling tot Roy. Als Roy hier naast mij zou hebben gezeten dan zou er geen woord aan zijn lippen zijn ontsnapt. In plaats daarvan zou ik al het praten hebben moeten doen. Maar nu deed Patma al het praten. Aan de andere kant, misschien dat ze zoveel zat te praten om haar nervositeit te verbergen.

Ze was een goede prater. Ze vond het fijn om te praten, vooral over haar dorp, dat was duidelijk. En alles wat ik hoefde te doen was luisteren.

Ik ben een goede luisteraar. Dat vertelt iedereen me altijd. De manier waarop ze tegen mij praatte, maakte dat ik me voelde alsof ik haar al jaren kende. Ze was een vrouw uit het dorp, niet aangetast door enige stedelijke verfijning, en ze vertelde mij alle verhalen van haar leven en van haar dorp, alsof ik een lang verloren familielid van haar was. Aangemoedigd door deze plotselinge intimiteit van haar kant, begon ik weer te staren naar haar zinnelijke lippen.

Zij, op haar beurt, merkte wat ik aan het doen was, maar ze was negeerde het gewoon. Ze was ook zenuwachtig, begreep ik. Ik kon het zien aan de manier waarop ze mijn ogen vermeed en sneller begon te praten. Het was alsof ze verdwaald raakte in haar eigen wereld. Van haar lippen verschoven mijn blikken zich langzaam naar haar meloengrote borsten.

In eerste instantie wierp ik af en toe een steelse blik op haar grote, vooruitstekende borsten. Maar langzamerhand, terwijl de begeerte in mij groeide, kreeg ik moed genoeg om mijn ogen strak op haar mooie boezem te houden, zelfs wanneer ze naar me keek. Mijn hart begon sneller kloppen, dat wel. Ze zweeg even, ze praatte niet verder, want ik was echt onbeschaamd aan het staren naar haar borsten. Hoewel ze probeerde om haar enorme borsten te verbergen onder haar sari, was het gewoon onmogelijk om iets zo enorms minder opvallend te maken.

Ik draaide mijn ogen niet meer weg. En zij was niet meer in staat om mijn gedrag te negeren. Ze hield op met praten. Ik keek in haar ogen. Zij draaide zich langzaam om en ging met haar rug naar me toe zitten. Ze gaf geen antwoord. Ik wilde het niet nog eens vragen.

Het was een overbodige vraag. Ondanks dat de ventilator op topsnelheid draaide, brak het zweet haar uit. Ze veegde haar gezicht zachtjes af met haar sari en zat stil. Ze keek naar de vloer. Het was een vreemd moment. Ik niet weet wat me bezielde. Ik schoof wat dichter naar haar toe en raakte haar schouder aan. Ik vergat zelfs dat de deur van onze kamer op een kier stond en dat iedereen, die op de gang stond, ons kon zien.

Maar onze kamer was aan het eind van de gang. Als er iemand zou komen, zouden we zeker eerst voetstappen horen. Ik zag dat haar hele lichaam trilde. Ik keek haar aan en zag dat de tranen opeens in haar ogen sprongen. Plotseling voelde ik zoveel schaamte en verlegenheid, dat ik niet langer in die kamer met haar kon blijven. Wat haalde ik toch in mijn hoofd? Een oudere vrouw, een Surinaamse en ook nog analfabeet!

Ik stond op en liep de kamer uit. Met mijn gedachten helemaal in de war, kwam ik bij de receptie. Hij zei dat hij er niet zeker van was. Niettemin ging ik naar buiten. De straat buiten zag er totaal verlaten uit. Maar dat zou ook kunnen zijn vanwege de middagwarmte en niet vanwege de stakingen. Ik liep tot aan het vliegveld en ging op een bankje zitten. Het vliegveld was helemaal leeg. Ik zat daar en keek een tijd wezenloos voor me uit. Ik keerde terug naar het pension om ongeveer 5 uur.

De receptionist was niet in zijn stoel. Ik wachtte een tijdje op hem. Toen hij niet kwam, gebruikte ik zijn telefoon om mijn baas bellen. Dit keer kwam het gesprek wel door en ik was in staat om met hem te praten. Ik sprak een tijdje met hem en verzocht hem om mijn boodschap over te brengen aan Roy.

Ik gaf hem het telefoonnummer van het pension en hing op. Toen ging ik naar boven. Tegen die tijd had ik vast besloten om aan Patma te vragen om mij te vergeven en te vergeten dat een dergelijke beschamende episode ooit was voorgevallen tussen ons. Wat ik had gedaan was echt onvergeeflijk. Ik zou haar vertellen dat ik een beetje de kluts kwijt was geweest vanwege de warmte. Toen ik bij onze kamer kwam vond ik de deur dicht. Maar hij was niet op de grendel.

Eerst riep ik haar naam een paar keer. Toen er geen antwoord kwam, duwde ik de deur voorzichtig openen. Ik vond haar, liggend op de vloer, diep in slaap. Het bloed schoot naar mijn wangen. Haar sari zat opnieuw wanordelijk, net als vanochtend.

En, net zoals die ochtend, was de stroom weer uitgevallen. De kamer was zo heet als een oven. Ze lag op haar rug, met een hand op haar buik. Haar sari vormde geen bedekking voor haar boezem. Haar enorme, gigantisch grote tieten zaten strak verpakt in haar witte blouse, en ze waren gericht naar het plafond. Haar blouse was helemaal doorweekt. Het was alsof ze zojuist een douche had genomen. Vanwaar ik stond, leek het zelfs alsof ze helemaal geen blouse aan had.

De bruine kleur van haar borsten, de donkere tepels, alles was zichtbaar. Haar halfnaakte tieten rezen en daalden langzaam in het tempo van haar ademhaling.

Haar handpalm lag op haar blote navel. Voor de zoveelste keer die dag kreeg ik een brok in mijn keel. Wat moest ik doen? Moest ik de kamer uit stappen, zachtjes de deur dichtdoen en weer gaan wandelen? Ik keek naar haar torenhoge tieten. Oh, wat waren ze groot en rond! Precies zoals ik ze het mooiste vond.

Net zoals ik altijd had gefantaseerd. Langzaam sloot ik de deur en deed de grendel erop, zonder geluid te maken. Ze had zich niet bewogen. Net als in vanochtend, was ze diep in slaap. Ik ging voorzichtig op het bed zitten, de hele tijd starend naar haar enorme tieten. Ik moest ze aanraken! Verdwenen waren mijn schuldgevoelens en de schaamte in mijn hoofd, mijn geest werd plotseling overmeesterd door andere, veel meer aardse gedachten.

Langzaam knielde ik naast haar op de grond. Ik moest die prachtige borsten aanraken. Het volgende moment legde ik mijn handen erop. Ze opende haar ogen langzaam. Ze keek me aan met grote verbazing in haar ogen. Ik kneedde met mijn handen in haar tieten. Ja, ze waren stevig en hun huid was zacht en glad. Ik keek naar haar gezicht.

Haar tranen bleven even hangen in de hoeken van haar mooie ogen voordat ze loslieten en langs haar wangen naar beneden biggelden. Ik legde mijn benen aan weerszijden van haar en begon mijn lippen op de hare te drukken. Opeens zette ze haar beide handen tegen mijn schouders en ze duwde me weg met een geweldige kracht. Ze stond vlug op, kwam naar me toe, legde haar hand achter mijn hoofd, en streelde mij.

Mijn hoofd deed flink pijn. Maar op dat moment kon ik me niet concentreren mijn hoofdpijn. Ik kon me alleen maar concentreren op wat er zich voor mijn ogen afspeelde. Haar buitengewoon grote tieten. Haar witte blouse met die belachelijk lage halslijn, hetzij omdat hij op die manier was ontworpen, of omdat hij flink was uitgerekt door het lange gebruik.

De bovenste delen van haar enorme tieten golfden naar buiten, en haar decolleté was zo enorm groot dat een olifant zich ertussen zou hebben kunnen verstoppen. Haar doorweekte blouse plakte aan haar tieten. Door de natte stof van haar blouse heen zag ik haar donkere tepels recht vooruit steken. Al met al was het een prachtig gezicht. Ze bleef over mijn hoofd strelen en sorry zeggen. Plotseling zag ze waar ik naar keek. Haastig bedekte ze zich met haar sari. Toen stond ze langzaam op.

Ook ik klom overeind en ging op het bed zitten. Ze keek me aan en veegde de tranen van haar wangen met haar sari. Ik zag hoe haar sari zich vastplakte aan haar dikke buik en ik zag de omtrekken van haar donkere navel. Haar sari plakte ook aan haar blouse, en dat gaf me nog steeds een heel goed idee van de prachtige rondheid van haar grote, zware borsten. Ze was zo nat van zweet, dat het bijna leek alsof ze een emmer water over haar hoofd had gegoten.

Mijn blikken moet haar hebben verontrust. Ze realiseerde zich dat haar sari niet op de manier om haar lichaam zat, zoals ze eigenlijk wilde. Dus draaide ze zachtjes haar rug naar me toe en stond stil. Ik voelde aan mijn hoofd en, veinzend dat ik me duizelig voelde, schoof ik wat op en ging achter haar staan. Ik wilde zo dicht mogelijk bij dat glorieuze lichaam zijn. Ze keek naar me door een hoek van haar oog.

En ik keek naar haar enorme kont. Haar sari zat er strak omheen en toonde de ronde vorm van haar billen. Ze wist dat ik stond te lijken naar haar kont, maar ze bleef heel zelfbewust en reageerde niet.

Ze staarde naar mij via haar ooghoeken. Ik stapte nog dichter naar haar toe. Haar wangen waren betraand maar haar donkere ogen glansden.

Ik keek de andere kant op. Bijna besloot ik om deze hele zaak maar te vergeten en weer te gaan wandelen. Maar toen legde ik mijn bevende hand op haar schouder. Ik kan mezelf niet zo goed beheersen," fluisterde ik, en mijn stem trilde. Ik moet wanhopig hebben geklonken, maar ze zei niets.

Ik wil je alleen maar even knuffelen, dat is alles. Ik sloeg heel langzaam mijn armen om haar heen. Het was een beslissend moment. Elke sterke reactie van haar zou betekend hebben dat ik de moed had verloren. Ze begon een beetje te wurmen als een vis die uit het water is, om zichzelf te bevrijden. Maar ze worstelde zwak. Haar zwakte was zowel fysiek als mentaal. Fysiek, vanwege de drukkende hitte. We baadden allebei in het zweet.

Mentaal, omdat ze dit nooit had verwacht toen ze me gisteren ontmoette. Ze was misschien ongelukkig omdat haar man haar verlaten had. Misschien had ze wel zielsveel van hem gehouden. Misschien hield ze nog steeds van hem en hoopte ze dat hij op een dag zou terugkomen. Ze had me een hint gegeven dat het een liefdes huwelijk was geweest.

Haar vader had mishandeld en ze had troost gevonden in de armen van haar man met wie ze was weggelopen toen ze was pas zestien jaar oud was. Ze hield op met wurmen en liet me begaan. Oh Patma, laat me je omhelzen, één keertje maar, alsjeblieft! Ik bewoog dichter naar haar toe en omhelsde haar stevig, ik drukte mijn armen op haar buik. Ik plantte een zachte kus in haar nek. Ik streelde over haar grote buik met mijn onderzoekende handen.

Ik voelde dat ze zich begon te ontspannen. Ik fluisterde in haar oor: Ze begon meteen weer te worstelen en probeerde om zichzelf te bevrijden uit mijn greep. Maar ik hield haar gemakkelijk in bedwang, want ze leek helemaal krachteloos te zijn. Het was bijna alsof ze op het punt stond om flauw te vallen. Niemand zal weten wat er in deze kamer gebeurt.

Niemand zal het ooit weten. Kom, laten we samen gaan liggen om wat uit te rusten. Ze bleef een lange tijd naast het bed staan. Ik bleef naar haar kijken. Toen raakte ik zachtjes haar arm aan. Het is alleen maar voor vandaag. Ze veegde haar gezicht af met haar sari en zei: Mijn hart bonsde wild. Ze draaide zich langzaam om, tilde haar benen op en kwam naast me liggen. Ze vermeed mijn blik. Ik zag dat er een verlegen en schuchtere uitdrukking op haar gezicht lag. Ik sloeg een arm om haar heen en trok haar lichaam dichter tegen mij aan, haar zware tieten drukten tegen mijn borst.

Niemand in de hele wereld zal het weten. Ze drukte haar kin tegen mijn schouder zodat ze niet in mijn ogen hoefde te kijken, en ze bleef stil liggen. Ik begon met mijn handpalm zachtjes over haar rug te strelen, al snel was mijn hand kletsnat van haar zweet. Na enige tijd verslapte ze en begon zich een beetje te ontspannen.

Ze wilde me niet aanraken met haar handen. Zij hield haar handen tussen onze twee lichamen, als een soort zelfverdediging. Ik kuste haar op het voorhoofd.

Het voelde vreemd, een vrouw te kussen van bijna veertig, een oudere vrouw, die ik pas gisteren had ontmoet. Maar ik kuste haar uit liefde, niet uit lust. En ik was nerveus, want dit was mijn eerste keer met een oudere vrouw. En, dan zo'n prachtige vrouw! Hoewel een kus voor mij een impulsieve handeling is, leek het haar te ontspannen. Dus liet ik mijn lippen over haar voorhoofd strelen, steeds opnieuw en opnieuw. Toen bewoog ik naar beneden, zodat mijn gezicht op hetzelfde niveau kwam als het hare.

Ze sloot haar ogen. Ja, ze had een mooi gezicht. Dat, en haar volle lippen. Ze had ronde, gezonde wangen en de gladde huid van een zestienjarige. Haar kin was ook prachtig. Al met al gaven de trekken van haar gezicht haar een aura van dat bepaald aantrekkelijk was te noemen. Al zou ik alleen maar mogen kijken naar haar gezicht en mezelf erbij masturberen, dan zou ik al helemaal tevreden zijn, zo sterk was de sensualiteit van dat gezicht.

Ze deed haar ogen niet open. Ik kuste haar zinnelijke lippen. Ze deed haar ogen heel even open, om een snelle blik te werpen op mij, en toen sloot ze haar ogen weer. Ik nam haar onderlip tussen mijn tanden en trok eraan totdat ze rilde. Toen, heel langzaam, duwde ik haar armen weg van haar borsten. Woorden schieten om de schoonheid van haar borsten te beschrijven. Ja, ze waren groot. Maar ze waren ook mooi rond en stevig.

Strak in haar oude witte blouse verpakt, bolden ze van boven over haar belachelijk lage decolleté heen. De hals was zo laag dat, als hij nog een centimeter lager was, haar tepels bloot zouden komen.

Maar haar tepels waren eigenlijk nu al zo goed als bloot. Ik kon duidelijk zien waar ze zaten, ik kon ze gemakkelijk onderscheiden, midden in de donkere cirkels van haar tepelhoven. Ik begroef mijn neus in het diepe decolleté van haar enorme tieten. Ik kuste haar blote tieten. Ik merkte dat plotseling haar tepels hard en stijf werden. Ze zagen eruit alsof ze gaten wilden prikken in het dunne materiaal van haar witte blouse. Het was verbazingwekkend hoe ver ze uitstaken.

Ze had grote, stevige tepels. Ik plaatste mijn beide handen op haar zware tieten en tegelijkertijd kneep ik er zachtjes in. Ze bleef heel rustig liggen, met haar ogen dicht. Ze legde een hand op mijn pols. Maar ze probeerde niet om mijn hand weg te duwen. Ik ging door, en kneedde haar tieten. Ik voelde het rubberachtige vlees van die geweldige tieten. Ik stopte na een tijdje en liet mijn duimen spelen met haar stijve tepels. Die waren zo hard dat ze schuurden tegen het vlees van mijn duimen.

Ik staarde naar haar buik en ik wilde hem aanraken. Ze had een mooie buik, een beetje groot en uitgebreid, maar ze had een gladde huid en een diepliggende, donkere navel.

Hoewel ze altijd zorgde dat ze haar sari strak om haar bovenlichaam wikkelde, droeg ze de sari rondom haar heupen altijd heel laag, waarschijnlijk vanwege haar dikke buik. Een paar keer nadat ik haar gisteren ontmoette, had ik de gelegenheid gehad om haar blote navel te zien als haar sari iets verschoof vanwege haar onvoorzichtigheid, of wanneer zij haar armen ophief om iets te pakken.

En elke keer was ze zich er meteen van bewust als ik naar haar buik keek. Het was een prachtige buik. Een zachte en gezonde huid, zonder enige smet. Ik bewoog een beetje naar beneden om uitzicht op haar mooie navel te krijgen. Ze bleef stil liggen. Ze legde haar bovenarm op haar ogen.

Haar ademhaling werd onvast. Ik kon dat zien aan de manier waarop haar boezem steeg en daalde. Ik legde mijn hand op haar taille, die was erg smal in vergelijking met haar uitstulpende heupen. Ze lag op haar zij en ik merkte op hoeveel hoger haar heup was dan de rest van haar lichaam. Onder haar taille stegen de contouren van haar lichaam weer steil omhoog. Het was verleidelijk om zo naar haar te kijken. Ik kneep in het zachte vlees van haar taille.

Haar vlees was wel doorvoed en op een mooie manier dubbelgevouwen in een plooi. Ik begroef mijn neus in haar navel en ik kuste hem zachtjes. Dat kietelde haar, want ze schudde met haar heupen, alsof mijn lippen haar kietelden. Ik stak mijn tong uit en likte aan haar navel.

Haar lichaam verstijfde, maar ze probeerde zich te beheersen. Ik zag hoe haar tenen begon te bewegen, want het kriebelend gevoel was bijna ondraaglijk voor haar. Ik groef mijn neus opnieuw in haar navel en ademde diep in. Ik rook haar lichaamsgeur. Toen keerde ik terug naar haar prachtige borsten. Ik begon de knopen van haar blouse lost te maken.

Snel greep ze mijn hand en keek me aan, en schudde haar hoofd zachtjes. Ze keek me aan, en heel langzaam liet ze mijn arm los. Ze sloot haar ogen weer. Ik maakte de knopen een voor een open. Haar tieten leken in omvang toe te nemen bij elke knoop die ik open maakte. Toen ik de laatste knoop opendeed, golfden haar enorme tieten als een vloedgolf uit haar blouse.

Mijn God, wat waren ze groot! Ik legde mijn handen erop en duwde mijn gezicht ertussen. Mijn duimen streelden haar grote opgezwollen tepels. Ik kuste haar tieten. Toen nam ik een tepel in mijn mond en zoog er aan. Intussen bleef ik spelen met de andere tepel, ik streelde hem, kneep erin, en trok eraan. Ze lag volkomen stil terwijl ik aan haar tepel zoog, en ze ontspande zich. Toen ik voldoende aan haar tepels had gezogen naar mijn zin, vroeg ik haar om haar bloes helemaal uit te doen. Ze deed het, heel langzaam, en met tegenzin.

Ze moest gaan zitten om hem uit te doen, omdat haar blouse erg strak zat, en ze moest hem letterlijk van zich af pellen. Ik keek in grote verrukking toe hoe haar dikke tieten langzaam meewiebelden met de bewegingen van haar lichaam. Ik ging ook rechtop zitten en trok mijn shirt uit. Toen omhelsde ik haar stevig, en drukte mijn blote borst tegen haar mollige blote tieten.

Het voelde zo heerlijk, om zo'n groot en warm lichaam te omhelzen. Zij sloeg ook haar armen om mij heen, maar ze omhelsde me niet stevig. Ik kuste haar achter haar oor en in haar nek en liet mijn handen over haar blote, vlezige rug glijden. Ron en Saskia kletsten gezellig mee, we dronken nog wat tot Ron zei, “Ik denk, dat jullie maar beter niet meer kunnen rijden, buiten dat er een pak sneeuw is gevallen hebben jullie ook iets te veel gedronken lijkt me”.

Daar had hij wel een punt, ten minste vooral dat laatste. Saskia zei dat we of samen op zolder in het logeer bed konden overnachten of ik op de bank en Sterre in het logeerbed.

Die aarzelde even, keek me twijfelend aan met een blik van kan ik je vertrouwen en zei toen, “maakt mij niet uit hoor we zijn volwassen dat moet kunnen, wat jij Peet. Ik knikte dat het mij niet uit maakte waarop Ron voor stelde om dan nog maar een afzakkertje te nemen voor we naar bed gingen. Sas had nog wel een paar nieuwe tandenborstels liggen waar we gebruik van konden maken.

Ons werd de zolder kamer gewezen met de opmerking van Ron, “jullie gedragen je wel netjes hé” waarna hij ons alleen achter liet en zelf zijn bed op zocht. Ik trok mijn kleding uit op mijn short na dan en dook onder het dekbed van het grote twee persoonsbed logeerbed, nadat ik aan Sterre had gevraagd of ze voorkeur had voor een kantje.

Ja en natuurlijk bekeek ik haar van top tot teen toen ze zich van haar kleding ontdeed daar ben man voor. Ze had een soort van tuniek aan met daaronder een panty dacht ik, maar toen ze het over haar hoofd uittrok zag ik dat het kousen waren. En welke vent laat dat nu onberoerd. Ze had een prachtig donkergroen, glimmend setje aan, bestaande uit een string en bh afgezet met zwart kant, met daaronder zwarte kousen en de overknee laarzen maakte het geheel af.

Zoals ik al zei, welke vent kan daaraan weerstaan, nou ik dus niet. Ik kreeg spontaan een stijve, bewonderend floot ik zachtjes tussen mijn tanden, waarop Sterre zachtjes “dank je” zei en een kleur kreeg. Ze draaide zich nog een keer in het rond en bukte zich voorover met haar heerlijke billen in mijn richting. En ik weet nog dat ik dacht “jij geile teef je doet het erom”.

Maar goed ik had besloten mezelf te gedragen en kon het ook niet maken, tenzij Sterre het initiatief zou nemen, maar dat was nu net wat ze niet wilde, dus zou het braaf blijven. Ze plofte naast me op bed en vroeg me of ik haar even wilde helpen met de laarzen uittrekken. De pest meid deed nu ook haar bh nog uit waarbij ze met ontbloot bovenlijf naar me toedraaide en me een welterusten kus gaf voor ze tergend langzaam onder het dekbed schoof, of was dat alleen maar voor mijn gevoel!

Het eerste uur geen oog dicht deed met deze spetter bijna naakt naast me in bed. Nu kwam dat ook omdat ze tegen me ging praten in plaats van te gaan slapen. Ze kwam terug op wat ik eerder tegen haar gezegd had met de vraag of ik echt evaring had met ander sex zoals ze het benoemde. Figuurlijk dan ten minste want het enige dat ik aan had was mijn short die rot ongemakkelijk zat met een stijve. Om half vijf besloot ze dat het tijd was om te gaan slapen nadat ze me had laten beloven om eens een keer af te spreken om haar met haar diepste wens te confronteren om zo haar verlangen en lust te bevredigen.

Hierop pakte ze mijn in nog half opgewonden staat verkerend piemel in haar handen begon hem te masseren, de bitch. Toen ik mijn hand op haar borsten legde zei ze, “afblijven knul, nu is het jou beurt, als je ten minste verder niet aan me zit, mijn beloning komt de volgende keer wel”.

Een beetje teleurgesteld trok ik mijn hand terug en speelde haar spel mee. Ze kon heerlijk masseren zal ik het maar noemen, want het was meer als aftrekken wat ze deed. Toen ik voelde dat ik klaar ging komen waarschuwde ik Sterre, die hierop het dekbed terug sloeg en haar warme lippen over mijn eikel sloot. Bijna meteen kwam ik klaar, ze slikte alles door zonder één druppel te missen. Daarna likte ze mijn nog na kloppende pik schoon en deed hem keurig netjes weer in mijn short.

De volgende morgen werd ik pas om één uur wakker, met Sterre half over me heen, ik bekeek haar strakke borsten die onder het dekbed vandaan naar me toe wezen en bedacht mezelf dat ik een bofferd was. Toen ik zo naar haar lag te kijken werd ze wakker, “Hey goeie morgen, bevalt het je wat je ziet”? We gingen om de beurt onder de douche waarna we ons aan kleedde en naar beneden gingen.

Ron voeg belangstellend of we lekker geslapen hadden waarop ik lachend bevestigend kon antwoorden. Na het ontbijten hielp ik Sterre om haar auto uit te graven, voor ze instapte gaf ze me haar telefoonnummer met de woorden “en wel bellen hé”. Toen ik haar dat beloofd had stapte ze in en ging glibberend op weg naar huis. Die week belde we elkaar een paar keer en spraken af dat ze de week erop op zaterdag naar mij zou komen. Rond een uur of zeven was ze bij me, ze rook heerlijk en zag er super geil en opwindend uit.

Na het gebruikelijke welkom ritueel van de drie zoenen als je bij iemand op visite komt nodigde ik haar uit om de woonkamer te betreden.

Daar gebood ik haar om onmiddellijk haar kleding uit te trekken, ze schrok heel even van mijn harde en directe toon, maar besefte dat dit was waar ze voor gekomen was en kleedde zich voor me uit. Alleen haar slipje mocht ze van me aanhouden. Omdat ze weer haar laarzen met kousen had aangetrokken, mocht ze die ook van mij aanhouden, of beter gezegd die moest ze van me aanhouden. Ik gebood Sterre haar benen iets gespreid neer te zetten met haar handen in haar nek zodat ik haar kon inspecteren.

Ze deed netjes wat ik van haar gevraagd had, waarop ik rond haar heen liep en haar heerlijke lijf bekeek.

Haar kutje had ik nog niet gezien, deze zat nog verstopt achter een simpele witte string. Mijn handen gelden over haar rug waardoor ze meteen kippenvel kreeg. Ik streelde met de rug van mijn hand over haar borsten, langs de zijkant ervan en over haar tepels die hierdoor nog harder vooruit priemde.

Mijn hand gleed over haar buik naar beneden, tussen haar string die ik vast pakte en met een flinke ruk trok ik het niemendalletje van haar kont. Even bemerkte ik een lichte schrik reactie bij Sterre die zichzelf meteen weer herpakte. Haar spleet had ze keurig glad geschoren zo te zien, ik knielde voor haar neer, liet mijn vingers over haar schaamlippen glijden en voelde niets, geen enkel haartje of stoppeltje kon ik ontdekken. Ze had zichzelf echt keurig netjes geschoren.

Hierop zei ik tegen haar dat ik alles aan haar zelf wilde ontdekken en dat ze haar commentaar voor zich kon houden tot haar iets gevraagd werd, daarbij kreeg ze een flinke klap op haar mooie kont om mijn woorden kracht bij te zetten zodat ze het begreep. Omdat ze me niet netjes antwoordde kreeg ze er op haar andere bil ook één, waarop ze zei ik snap het meneer. Hierop nam ik haar mee naar mijn zolder waar ze een blinddoek voor kreeg, en om te voorkomen dat ze me ongevraagd dingen ging zeggen deed ik ook een breath ball in haar mond.

Hierna legde ik haar uit wat ze min of meer kon verwachten. Ik pakte een klein roze balletje dat ik in haar linker hand deed voordat een paar leren pols banden om haar polsen deed. Legde haar uit dat als ze ergens bezwaar tegen had of ze kon iets niet verdragen dat ze het balletje kon laten vallen waarop het spel zou stoppen. Ik vroeg of ze me begrepen had waarop ze bevestigend met haar hoofd knikte.

Nu maakte ik een paar banden aan haar polsboeien vast waarmee ik Sterre’s handen boven haar hoofd vast maakte aan de ogen in de dakbalken. Maakte een spreidstang vast aan twee enkel banden die ik eerst om haar enkels bevestigde, en trok haar toen zo ver mogelijk omhoog tot ze nog net op haar tenen kon staan.

Sterre stond, of liever gezegd hing naakt voor me met haar prachtige trotse lijf, haar borsten fier vooruit waarvan de tepels haar opwinding verraadde.

Met haar rechte rug, en de mooie bolle billen van haar kontje naar achteren. Ze wilde graag een spannende ervaring en gedomineerd worden en een trotse slavin zijn nou dat kon, alleen niet te extreem, want dat is nu ook weer niet mijn ding.

Uit mijn assortiment zweepjes en andere attributen pakte ik die met de leren stroken. Om Sterre niet meteen af te schrikken aaide ik eerst een paar keer zachtjes over haar borsten en billen. Ook over haar kale venusheuvel en schaamlippen liet ik de stroken rustig naar beneden glijden om haar huid voorzichtig even kennis te laten maken.

Toen ik dacht dat ze er klaar voor was daalde de eerste klap voorzichtig neer op haar rug, zo ook de tweede derde enz. Hierna verlegde ik mijn slagen naar de voorkant en liet de stroken op haar harde borsten neer komen. Ook deze slagen eerst nog vrij zachtjes, maar al snel lekker hard. Sterre kreunde alleen maar en probeerde niet te laten blijken dat ze het volgens mij lekker vond. Ook haar buik, dijen en billen moesten eraan geloven maar daarvoor had ik een kleine plak bedacht die haar billen sneller rood lieten kleuren als de stroken zweep en daardoor waarschijnlijk ook pijnlijker was.

Voordat ik haar venusheuvel en kutje zou gaan behandelen, wilde ik eerst even controleren of ze er wel van genoot. Daarom streelde ik met mijn hand over haar gloeiende billen die heerlijk warm aanvoelde, mijn wijsvinger liet ik plagend door haar bilnaad glijden, plaagde haar sterretje even met mijn vingertop en liet vervolgens mijn hand naar haar heerlijk gladde venusheuvel glijden.

Met mijn duim en wijsvinger duwde ik haar schaamlippen ietsje uit elkaar, om met mijn andere hand haar spleetje inspecteren. En geil was ze! Ik plaagde haar kleine rode knopje door het met mijn vingers te beroeren. Bij de eerste aanraking van haar klitje reageerde ze met schokkende bewegingen van haar onderlijf. Toen ik daarna om haar klitje heen draaide om haar te plagen begon Sterre met haar onderlichaam te draaien om zo te proberen mijn vingers in haar spleet krijgen.

Maar dat was niet mijn bedoeling, ik had gemerkt dat ze heel gevoelig was op haar klit, wilde haar op die manier plagen en door de beperkte beweging vrijheid die ze had lukte het haar niet om mijn vingers tussen haar schaamlippen te krijgen. Wel merkte ik dat door haar bewegingen mijn vingers meer druk op haar klit uitoefende en dat ze daardoor zwaarder begon te ademen. Omdat ik niet wilde dat ze al meteen klaar zou komen trok ik mijn hand terug, aan het kreunen en de geluiden van Sterre begreep ik dat ze het er niet mee eens was, dus haalde ik de breath ball uit haar mond die mij overbodig leek, haalde mijn hand over haar kutje die meteen helemaal onder haar vocht zat.

Ik veegde mijn hand af aan haar billen, wreef met mijn andere hand ruw over haar vochtige spleet waarbij ik haar bloot liggende klit stevig bewerkte met mijn duim. Mijn vingers waren intussen kleddernat van haar vocht, ik bracht mijn hand naar m’n mond en proefde van haar sappen om vervolgens Sterre’s lippen er mee in te smeren die ze gretig aflikte.

Ik speelde plagend nog even met haar klitje, dat ze gedwongen met open mond licht hijgend en trillend op haar benen onderging. Niets geiler dan een genietende geile kop van een vrouw die haar emotie de vrije loop laat. Met mijn vrije hand pakte ik de kleine leren plak die ik onder het vingeren op haar billen neer liet dalen, en zoals verwacht vond de geile slet het lekker, zo lekker dat ze even later grommend haar climax bereikte. Sidderend hing ze aan haar polsen na te schokken omdat haar benen het begaven.

Ze was helemaal slap met benen als elastiek die ze niet meer onder controle had. Even later had ze de kracht weer gevonden en stond weer met haar heerlijke kont te wiebelen. Nu nam ik om beurten haar tepels tussen mijn lippen, zoog er aan en knabbelde zachtjes met mijn tanden aan haar harde spenen.

Dit leek ze als zeer prettig te ervaren en om haar nog wat gretiger te maken vingerde ik daarbij haar genot knopje tot ik vond dat ze wel weer iets af kon koelen. Ik pakte het kleine zweepje, streelde ermee langs haar parmantige borsten en liet hem de eerste keren niet al te hard op haar trots neer, voerde daarbij het tempo wat op.

Sterre stond er in het begin in stilte van te genieten, maar toen ik daarna de aandacht naar haar venusheuvel en schaamlippen verlegde begon ze te kreunen waarbij ze steeds haar benen probeerde op te trekken wat uiteraard lastig ging omdat de spreidstang tussen haar enkels was bevestigd.

Ik merkte dat ze het geil en lekker vond doordat haar sappen rijkelijk naar buiten stroomde en stopte met het zweepje toen ze harder begon te kreunen voordat het sletje weer klaar zou komen, haar geil liep werkelijk langs haar dijen en tussen haar gespreide benen op de vloer waren zelfs de druppels te zien die uit haar lekkend kutje op de grond waren gevallen.

Het zweepje legde ik aan de kant en bekeek haar kutje en venusheuvel die net als haar tieten en billen prachtig rood gekleurd waren zonder striemen. Om Sterre te laten blijken dat ik haar niet alleen de aangename pijn wilde laten voelen streelde ik haar geplaagde delen en beroerde daarbij zachtjes haar clitoris.

Dit was voldoende om weer nieuwe genot golven voor haar op gang te brengen. Onder mijn zachte strelingen rechtte ze haar rug, priemde trots haar borsten naar voren en stak daarbij haar nagloeiende kont naar achteren, er uitdagend mee draaiend vroeg ze zo om meer. Nou dat kon, er lag nog een behoorlijke laag sneeuw in mijn achtertuin wat me op een idee bracht om haar af te laten koelen. Mijn achtertuin, die bijna helemaal gevrijwaard is van inkijk op het boze oog van mijn achterbuurvrouw na, was helemaal bedekt met een laag sneeuw van zeker 30 centimeter.

Maar voor ik mijn plannetje ten uitvoer bracht, controleerde ik voor de zekerheid of er iemand thuis was bij de achterburen door even op de boven verdieping door het raam te kijken. Alles was donker zowel boven als beneden dus veilig genoeg om aan te nemen dat ze er niet waren. Ik ging snel terug naar zolder, pakte een paar tepelklemmen die verbonden waren door middel van een kettinkje, en zette de klemmen ervan op de knoert harde tepels van Sterre.

Ik zag heel even haar gezicht vertrekken toen de bekjes zich in haar tepels vast beten en moest lachen om haar grimas. De spreidstang verwijderde ik van tussen haar enkels om daarna het koord los te maken en liet haar zakken zodat ze weer normaal met beide voeten op de vloer kon staan.

Sterre kreunde even toen ik aan de ketting trok en volgde me voorzichtig. Op de begane grond aangekomen trok ik haar rustig mee naar de garage en deed de buitendeur open. Om haar wat gerust te stellen zei ik dat niemand er iets van zou zien waardoor ze enigszins gerustgesteld mompelde “dat mag ik wel hopen”.


Elin Fencl